Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fritvalgsordning

En fritvalgsordning er en opsparing, hvor en bestemt procentdel af den ferieberettigede løn – det vil sige bruttolønnen før skat – sættes til side hver måned. Det er værd at bemærke, at skatten først trækkes fra, når beløbet udbetales.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en fritvalgsordning, og hvordan fungerer den?

En fritvalgsordning er en opsparing, hvor en bestemt procentdel af den ferieberettigede løn – det vil sige bruttolønnen før skat – sættes til side hver måned. Det er værd at bemærke, at skatten først trækkes fra, når beløbet udbetales.

Med denne ordning får du som medarbejder muligheden for at vælge, hvordan dine opsparede midler skal anvendes. Du kan f.eks. vælge at indbetale ekstra til pension, tage ekstra feriedage eller få udbetalt et ekstra lønbeløb. Mulighederne er mange, hvilket afspejler konceptet “frit valg”.

Historisk set blev fritvalgsordningen introduceret i 2007 som en del af overenskomstforhandlingerne. Dengang var kravet, at arbejdsgivere skulle indbetale 1% af den ansattes ferieberettigede løn til en fritvalgskonto. Siden da har procentsatsen ændret sig og i 2022, som eksempel, lå fritvalgsordningen på industriens område på hele syv procent.

Hvem kan drage fordel af en fritvalgsordning?

Fritvalgsordninger er primært associeret med overenskomster og eventuelle lokalaftaler. Som arbejdsgiver er det vigtigt at konsultere den relevante overenskomst for at bestemme, hvor stor en procentdel af den ferieberettigede løn, der skal indbetales til fritvalgsordningen.

Men det er også muligt for virksomheder uden en overenskomst at implementere en fritvalgsordning. I sådanne tilfælde kan ordningen enten være specificeret i medarbejdernes ansættelseskontrakter, eller den kan beskrives i en personalehåndbog, som definerer, hvordan opsparingen fungerer.

Desuden er det vigtigt at bemærke, at selvom nogle medarbejdere muligvis ikke har en fritvalgsordning, kan elever og lærlinge stadig have ret til én. Hvis du er i tvivl om, hvordan dette fungerer, er det altid en god idé at søge juridisk rådgivning.

Sammenfattende giver fritvalgsordningen både arbejdsgivere og medarbejdere fleksibilitet og valgmuligheder. Det er en ordning, der tilbyder medarbejdere en chance for at skræddersy deres økonomiske fordele baseret på individuelle behov og præferencer.

Anvendelse af Fritvalgsordningen

Fritvalgsordningen giver dig som medarbejder flere valgmuligheder i forhold til, hvordan du ønsker at anvende din opsparing. Her er nogle af de primære måder, det kan gøres på:

 • Ekstra løn: Vælg at få dine bidrag fra fritvalgskontoen udbetalt direkte som ekstra løn.
 • Seniorordning: Når du nærmer dig folkepensionsalderen, kan du i visse overenskomster vælge en seniorordning. Dette tillader dig at reducere din arbejdstid op til 5 år før pensionsalderen. Den løn, du mister ved at reducere din arbejdstid, kan finansieres med din fritvalgsordningsopsparing.
 • Pension: Overvej at allokere hele eller dele af din fritvalgsopsparing til yderligere pensionsindbetalinger.
 • Børneomsorgsdage: Visse overenskomster giver dig chancen for at finansiere op til to børneomsorgsdage med din fritvalgsopsparing.
 • Feriefridage: Transformér din opsparing fra fritvalgsordningen til ekstra feriefridage, hvor lønnen for disse dage trækkes fra din opsparing. Mange overenskomster tilbyder automatisk 5 ekstra feriefridage, som man kan vælge at bruge, eller vælge at konvertere værdien heraf til f.eks. ekstra løn eller pensionsindbetalinger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udbetaling fra Fritvalgsordning

Reglerne for udbetaling af midler fra fritvalgsordningen er ofte defineret i overenskomsterne. Generelt vil beskatning først finde sted, når midlerne er udbetalt til medarbejderen. Som arbejdsgiver er det derfor bruttobeløb, du indbetaler til fritvalgsordningen.

Hvad hvis jeg ikke anvender hele min opsparing fra fritvalgsordningen?

Hvis du ikke benytter hele din opsparing på seniorordningen, børneomsorg eller pensionsindbetalinger, kan de resterende midler udbetales i henhold til overenskomstens bestemmelser eller en lokal aftale inden for din organisation. Som en vigtig opdatering blev det i overenskomstfornyelsen i 2023 besluttet, at overskydende midler nu udbetales årligt ved slutningen af maj.

Hvis du er i tvivl om detaljerne i din specifikke situation, anbefales det at tage en dialog med din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling for yderligere vejledning omkring fritvalgsordningen.

Mulige fordele og ulemper ved fritvalgsordningen

Mulige fordele ved fritvalgsordningen

 • Fleksibilitet: Medarbejdere har mulighed for at vælge mellem forskellige anvendelser af deres opsparing, baseret på individuelle behov og prioriteringer.
 • Finansiel planlægning: Muligheden for ekstra pensionsindbetalinger kan styrke medarbejderens langsigtede finansielle stabilitet.
 • Tilpassede arbejdsvilkår: Seniorordningen tillader ældre medarbejdere at justere deres arbejdstid og gradvist bevæge sig ind i pension, hvilket kan forbedre arbejdslivet og trivsel.
 • Ekstra indtægtsmuligheder: Medarbejdere kan konvertere en del af deres opsparing til ekstra løn, hvilket kan være nyttigt i tider med økonomisk belastning.
 • Motivation og fastholdelse: Ordningen kan øge medarbejdertilfredsheden og dermed fastholdelse, da den giver medarbejderne en følelse af valgfrihed og kontrol over en del af deres lønpakke.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Mulige ulemper ved fritvalgsordningen

 • Kompleksitet: Med så mange muligheder kan det være udfordrende for nogle medarbejdere at forstå og navigere i ordningen, hvilket kan kræve ekstra information og vejledning.
 • Administrativ byrde: For arbejdsgivere kan det føre til øget administrativt arbejde med at spore og administrere forskellige medarbejderes valg.
 • Økonomisk risiko: Hvis ikke ordentligt styret, kan medarbejdere ende med utilstrækkelige opsparinger til vigtige behov som pension.
 • Skattemæssige implikationer: Selvom beskatning kun sker ved udbetaling, kan det føre til en højere skat for medarbejdere, hvis de vælger at få en stor sum udbetalt på én gang.
 • Fleksibilitetens faldgruber: Valgfrihed betyder også ansvar. Uden korrekt planlægning kan medarbejdere fejlagtigt bruge deres opsparing på kortvarige behov i stedet for langsigtede investeringer som pension.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fritvalgsordning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Fritvalgsordningen er et finansielt redskab, der giver medarbejdere mulighed for at tilpasse deres opsparing baseret på individuelle behov. Medarbejdere kan vælge at anvende deres opsparing på forskellige måder, herunder ekstra løn, seniorordninger, pensionsindbetalinger, børneomsorgsdage og feriefridage.

Der er primært fem måder at bruge din opsparing på:

 • Som ekstra løn.
 • Finansiere en seniorordning, hvor du kan gå ned i tid op til 5 år før pensionsalderen.
 • Bidrage ekstra til din pensionsopsparing.
 • Finansiere børneomsorgsdage.
 • Omdanne opsparingen til feriefridage.

Udbetalingsreglerne for midler fra fritvalgsordningen er ofte defineret i overenskomsterne. Beskatning sker først, når midlerne er udbetalt. En vigtig opdatering fra 2023 angiver, at overskydende midler udbetales årligt ved slutningen af maj.

Overskydende midler kan udbetales i henhold til overenskomstens bestemmelser eller en lokal aftale i din organisation. Efter 2023’s overenskomstfornyelse besluttedes det, at disse midler udbetales årligt ved slutningen af maj.

Hvis du har spørgsmål eller behøver yderligere information om din specifikke situation, bør du tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling for detaljeret vejledning om fritvalgsordningen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: