Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fritvalgskonto

Fritvalgskontoen er en integreret del af mange overenskomster, der giver lønmodtagere en unik chance for at styre en del af deres løn. Når du er under en sådan overenskomst, bliver en fastsat procentdel af din ferieberettigede løn automatisk placeret på din fritvalgskonto.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en fritvalgskonto?

Fritvalgskontoen er en integreret del af mange overenskomster, der giver lønmodtagere en unik chance for at styre en del af deres løn. Når du er under en sådan overenskomst, bliver en fastsat procentdel af din ferieberettigede løn automatisk placeret på din fritvalgskonto. 

Dette giver en række fleksible muligheder for, hvordan disse midler kan anvendes, herunder: udbetaling i kontanter, dækning af søgnehelligdage, feriefridage, bidrag til pension, eller finansiering af efteruddannelsesaktiviteter. Læs mere nedenfor. 

I 2020 blev det fastsat, at 4,0% af en medarbejders årsløn skulle afsættes til fritvalgskontoen. Det er vigtigt at bemærke, at denne konto administreres internt af virksomheden. Det vil sige, at pengene ikke overføres til eksterne konti, men bliver i virksomheden. Som sådan påhviler ansvaret for administrationen af fritvalgskontoen virksomheden selv.

Hver marts gives medarbejderne mulighed for at omdanne deres feriefridage til indskud på fritvalgskontoen. Konvertering af hver feriefridag tilføjer 0,5% af den ferieberettiget løn til kontoen månedligt. Med fem feriefridage kan dette øge dit bidrag til fritvalgskontoen med yderligere 2,5% om måneden.

Både timelønnede og funktionærer kan drage fordel af en fritvalgsordning, så længe de arbejder i en virksomhed dækket af en relevant overenskomst. Selvom fritvalgsordningen ikke er dikteret ved lov, kan virksomheder, der ikke er under en overenskomst, stadig vælge at indgå en fritvalgsaftale med deres ansatte.

Indholdet og fordelene ved fritvalgsordninger kan variere baseret på den specifikke overenskomst. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at gennemgå og forstå din overenskomsts detaljer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan kan man maksimere sin fritvalgskonto?

Fritvalgskontoen giver dig mange anvendelsesmuligheder:

  • Spare op til din pension.
  • Finansiere seniordage.
  • Dække udgifter til omsorgsdage.
  • Tage betalt fri for lægebesøg med dit barn.
  • Modtage kompensation på dit barns anden sygedag.
  • Få ekstra løn ved afholdelse af ferie, søgnehelligdage, eller andre overenskomstmæssige fridage.

Valget er dit. Størrelsen af dit fritvalgskonto-beløb bestemmes af din overenskomst og udgør en procentdel af din løn. Dog kan lokale aftaler påvirke dette.

Andre betegnelser, der ofte anvendes synonymt med fritvalgskonto, inkluderer “særlig opsparing”, “særligt løntillæg”, eller “fritvalgstillæg”.

Brug din fritvalgskonto klogt for at maksimere dine økonomiske fordele og arbejdslivsbalance!

Fordele ved Fritvalgskontoen

Økonomisk fleksibilitet: Fritvalgskontoen giver medarbejdere mulighed for at vælge, hvordan en del af deres løn skal anvendes. Dette giver en større økonomisk kontrol og mulighed for at tilpasse sine fordele efter individuelle behov.

Mangfoldighed i anvendelse: Med muligheden for at konvertere feriefridage og bruge kontoen til en bred vifte af formål – lige fra pension til efteruddannelse – fremmer det arbejds- og privatlivsbalance og livslang læring.

Medarbejderfastholdelse: Muligheden for selv at bestemme over en del af sin lønpakke kan forbedre medarbejdertilfredsheden og bidrage til at fastholde dygtige medarbejdere.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Ting at overveje vedrørende Fritvalgskontoen

Skat og afgifter: Det er vigtigt at forstå, hvordan forskellige udbetalinger fra fritvalgskontoen bliver beskattet. F.eks. kan udbetalinger til pension være skattefordele, mens direkte udbetalinger kan være skattepligtige.

Frist for beslutninger: Som nævnt kan medarbejdere vælge at omdanne feriefridage i marts. Det er essentielt at træffe beslutninger indenfor den angivne frist, så man ikke går glip af de tilgængelige fordele.

Klar kommunikation: Arbejdsgivere bør sikre, at medarbejdere er godt informeret om fritvalgskontoens funktion, så de kan træffe informerede beslutninger. Regelmæssige seminarer, workshops eller informationsmøder kan være gavnligt.

Historien bag Fritvalgskontoen

Introduktionen af fritvalgskontoen i Danmark var en milepæl i arbejdsretten. Den repræsenterede en evolution i forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, idet den gav medarbejdere større autonomi over deres lønpakke. Konceptet afspejler det danske arbejdsmarkeds ønske om at tilbyde mere skræddersyede løsninger for medarbejdere, samtidig med at det bevarer kerneværdierne i de kollektive overenskomster.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fritvalgskonto

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En fritvalgskonto er en særlig konto, hvor en del af medarbejderens løn sættes ind. Denne konto giver medarbejderen mulighed for selv at bestemme, hvordan en del af lønnen skal bruges, f.eks. til ferie, pension eller efteruddannelse.

Hvert år, typisk i marts, har du mulighed for at træffe beslutning om, hvordan du vil anvende pengene fra din fritvalgskonto. Dette kan være til ekstra ferie, pension, uddannelse eller udbetaling som løn. Det præcise valg af fordele kan dog variere baseret på din overenskomst.

Ikke nødvendigvis. Kun de medarbejdere, der er dækket af en overenskomst, hvor fritvalgskontoen er inkluderet, kan få en sådan konto. Dog kan virksomheder, der ikke er dækket af en overenskomst, stadig vælge at tilbyde en fritvalgsordning til deres medarbejdere.

Det er virksomheden, der administrerer fritvalgskontoen for hver medarbejder. Du bør derfor henvende dig til din arbejdsgiver eller den relevante HR-afdeling for at få oplyst saldoen på din fritvalgskonto.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: