Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Frikort

Et frikort er en type skattekort, som er en af de tre forskellige kategorier, der falder ind under kategorien skattekort.

De to andre typer er hovedkort og bikort, som sammen med frikort udgør de grundlæggende skattekorttyper.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan fungerer et frikort?

Et frikort er som sagt blandt de tre varianter af skattekort og er et element i det danske skattesystem.

Frikort, hovedkort og bikort er de tre eksisterende typer.

Alle individer over 15 år i Danmark er tildelt et frikort automatisk. Med et frikort kan indtjente penge være skattefri, så længe indkomsten ikke overstiger en bestemt grænseværdi. Frikortet er særligt fordelagtigt for unge, da mange kun arbejder deltid eller har fritidsjob og derfor ikke når op på en høj årlig indkomst.

Til trods for at frikortet tilbyder en skattefri indkomst op til en vis grænse, er det vigtigt at huske, at AM-bidrag stadig er påkrævet for alle lønindtægter, uanset om frikort, hovedkort eller bikort anvendes.

Arbejdsgiveren aktiverer frikortet, hvis medarbejderens forventede årlige indkomst, i overensstemmelse med deres forskudsregistrering, forbliver under den fastsatte grænse for frikort. Dette scenarie er oftest tilfældet for yngre medarbejdere med deltidsjob og dermed en lavere indkomst.

Når lønindkomsten overskrider grænsen for frikort, er det arbejdsgiverens ansvar at tilbageholde skat baseret på den trækprocent, der er angivet i individets forskudsopgørelse og skattekort.

Hvem er berettiget til et frikort?

Et frikort er tilgængeligt for alle, der har nået en alder af 15 år. Som arbejdsgiver er det vigtigt at vide, hvis du ansætter en ung medarbejder under 15 år. I dette tilfælde skal den unge arbejdstager selv tage initiativ til at anskaffe en tast-selv-kode fra SKAT. Dette er en forudsætning for at opnå et frikort, som du kan anvende ved lønudbetaling.

Dette skridt er essentielt for at den unge medarbejder kan modtage et frikort, hvilket gør det muligt for arbejdsgiveren at anvende det ved lønudbetaling.

Hvad er beløbsgrænsen på et frikort?

Beløbsgrænsen for et frikort, det vil sige det maksimale beløb, man kan tjene skattefrit (bortset fra AM-bidrag), varierer afhængigt af medarbejderens alder.

For en medarbejder, der er 18 år eller ældre, er det skattefri beløb typisk 48.000 kr. i 2023.

Hvis medarbejderen derimod er under 18 år, er beløbsgrænsen som standard 38.400 kr. i 2022.

Det er vigtigt at notere, at det skattefri beløb ikke er fast, men kan variere individuelt, idet det er påvirket af de specifikke fradrag, en person er berettiget til. Disse fradrag er baseret på en række personlige faktorer. Eksempelvis kan beskæftigelsesfradraget øge, i takt med at lønnen vokser, og hvis medarbejderen har et kørselsfradrag, vil det skattefri beløb på frikortet ligeledes være højere.

Arbejdsgiveren kan hente disse specifikke oplysninger direkte fra SKAT.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan håndteres et frikort?

For personer over 15 år kræver et frikort ingen særlig handling. Det administreres automatisk, og du behøver ikke bekymre dig om dets anvendelse. Systemet er også indrettet således, at det selv identificerer, når din indkomst overstiger grænsen for frikort, hvorefter du automatisk begynder at betale skat.

For dem, der er under 15 år, er processen lidt anderledes. I dette tilfælde er det nødvendigt selv at oprette et frikort. Dette kan nemt gøres via SKAT’s officielle hjemmeside.

Er det muligt at fravælge et frikort?

Alle har ret til et frikort, så det er ikke muligt at vælge det fra.

Desuden ville der ikke være nogen fordel ved ikke at have et frikort. Uden frikortet ville du ende med at modtage et mindre beløb årligt, da skat ville blive trukket af din samlede løn.

Hvordan får du fat i et frikort?

Et frikort bliver automatisk tildelt i det år, du fylder 15 år. Frikortet er digitalt og kan tilgås via Skattestyrelsens hjemmeside. Ved at logge ind på TastSelv-sektionen kan du finde dit frikort. Et nyt frikort bliver automatisk tildelt, når et nyt år begynder, eller når der er behov for et opdateret frikort.

Skal du oprette et frikort manuelt, gøres dette også via Skattestyrelsens hjemmeside under TastSelv-sektionen. For personer over 15 år kræves NemID til login, mens de under 15 år skal anvende en TastSelv-kode fra SKAT.

Efter oprettelsen af frikortet vil det være tilgængeligt digitalt, og det kan ses i din forskudsopgørelse.

Hvis du er forælder og skal hjælpe dit barn med at oprette et frikort, er det vigtigt at bruge barnets NemID eller TastSelv-kode til at logge ind. Dine personlige login-oplysninger kan ikke anvendes til dette formål.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Kan et frikort benyttes af flere arbejdsgivere?

Ja, flere arbejdsgivere har mulighed for at anvende dit frikort. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at Skattestyrelsen vil foretage justeringer af dit skattekort, hvis din samlede indkomst går ud over det fradrag, der er tildelt dig.

Hvordan påvirker arbejdsmarkedsbidraget et frikort?

Selvom et frikort betyder, at du ikke behøver at betale skat op til en bestemt indtægtsgrænse, er du ikke undtaget fra at betale arbejdsmarkedsbidrag. En fast sats på 8% af din løn skal betales som arbejdsmarkedsbidrag, uafhængigt af om du benytter et frikort eller ej.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Frikort

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, selv med et frikort skal du betale AM-bidrag. Frikortet gør en del af din indkomst skattefri op til en vis grænse, men det fritager ikke for betaling af AM-bidrag.

Udover frikort findes der hovedkort og bikort. Disse tre typer skattekort er grundlæggende kategorier under det danske skattesystem.

Medarbejdere under 15 år skal selv anskaffe en tast-selv-kode fra SKAT for at opnå et frikort, som arbejdsgiveren kan bruge ved lønudbetaling.

Ja, det skattefri beløb kan variere baseret på medarbejderens alder og personlige fradrag, som for eksempel beskæftigelses- og kørselsfradrag. Arbejdsgiveren kan hente de specifikke oplysninger fra SKAT.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: