Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Førtidspension

Individer, der oplever en betydelig og permanent reduktion i deres arbejdsevne, kan være berettigede til førtidspension. Det er ikke ualmindeligt for førtidspensionister at have muligheden for at arbejde i begrænset omfang, mens de fortsat modtager deres pension.Førtidspension er en støtteordning for dem, hvis arbejdsevne er betydeligt og permanent nedsat. Mens man modtager førtidspension, er det stadig en option at have en indtægt, dog med visse begrænsninger. Når en førtidspensionist eller deres partner tjener en ekstra indtægt, kan det påvirke pensionens størrelse.Dem, der er på førtidspension og samtidig modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, bør være særligt opmærksomme. Der kan være specifikke regler, der begrænser, hvor meget man må arbejde, uden at det påvirker udbetalingerne fra den private pensionsplan. At kontakte ens pensionsselskab for at forstå de specifikke vilkår og betingelser, som kan variere fra firma til firma, er derfor afgørende.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Annullering og pause i udbetalingen af førtidspension

En førtidspension kan blive annulleret af kommunen, hvis pensionistens arbejdsevne forbedres markant, og personen kan forsørge sig selv gennem beskæftigelse på permanent basis.

Mellem 1. januar 2023 og 31. december 2025 er der dog en særlig regel. I denne periode kan en førtidspension ikke annulleres, medmindre pensionisten selv anmoder om det. Men en førtidspension kan sættes på pause, hvis pensionisten har betydelige indkomster fra arbejde over en længere periode.

Dem, der er på førtidspension og også modtager betalinger fra et privat pensionsselskab, bør være opmærksomme. Der kan være bestemmelser, der angiver, hvor meget en person kan arbejde, før udbetalinger fra den private plan ophører. At konsultere pensionsselskaberne for at klargøre disse regler, der kan variere, er anbefalet.

Pensionisten har muligheden for at anmode kommunen om at sætte førtidspension på pause, mens de prøver kræfter med arbejdsmarkedet, muligvis gennem et fleksjob. At sætte pensionen på pause betyder, at udbetalingerne stoppes under arbejdsperioder. Hvis det viser sig, at pensionisten ikke kan fortsætte med at arbejde, kan udbetalingerne genoptages ved at kontakte kommunen.

Kommunen kan også på eget initiativ sætte en førtidspension på pause, hvis der er tvivl om, hvorvidt den berørte person, baseret på deres helbred, vil være i stand til at forsørge sig selv gennem arbejde på lang sigt.

Reducering af førtidspension

Beregningen af førtidspensionen tager højde for eventuelle supplerende indtægter fra pensionistens ægtefælle eller samlever ud over pensionen, men personlige arbejdsindtægter indgår ikke i denne beregning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Underretning til Udbetaling Danmark ved ændrede omstændigheder

Førtidspensionen beregnes baseret på pensionistens nuværende forskudsopgørelse.

Pensionisten er ikke forpligtet til at informere om ændringer i indkomst, undtagen for indkomster fra selvstændig erhvervsvirksomhed og indkomster, der ikke er skattepligtige i Danmark. Det er dog anbefalet, at pensionisten justerer sin forskudsopgørelse, hvis der sker betydelige ændringer i indkomsten, for at minimere omfanget af efter justeringen af pensionen ved årets afslutning.

Pensionisten er desuden forpligtet til at informere om ændringer i personlige omstændigheder, som kan føre til en justering af pensionen. Dette kan inkludere begivenheder såsom indgåelse eller opløsning af ægteskab eller partnerskab, hvis ægtefællen eller partneren får pensionen trukket tilbage på grund af fængselsstraf, eller hvis ægtefællen eller partneren afgår ved døden, blandt andre.

Arbejde med løntilskud

Arbejde med løntilskud er en tilgængelig mulighed for førtidspensionister, der ikke er i stand til at varetage et job under normale betingelser.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Til borgere

Det er din lokale kommune, der står for at tildele førtidspension, og som har beføjelsen til at annullere en eksisterende førtidspension eller beslutte, om en førtidspension skal sættes på pause.

For at få yderligere information om tildeling, annullering, eller pause i udbetalingen af førtidspension, eller om arbejde med løntilskud for førtidspensionister, bør du rette henvendelse til din kommune.

Udbetaling Danmark er ansvarlig for beregning og udbetaling af førtidspension. Skal du have yderligere oplysninger om førtidspension, meddele ændringer i dine personlige omstændigheder, eller har du spørgsmål vedrørende en specifik sag, er det Udbetaling Danmark, du skal tage kontakt til.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Førtidspension

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, det er muligt for førtidspensionister at arbejde i begrænset omfang, mens de modtager pension. Dog kan pensionens størrelse blive påvirket, hvis pensionisten eller deres partner tjener en ekstra indtægt. For dem, der også modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, er der specifikke regler om, hvor meget man kan arbejde, uden at det påvirker disse udbetalinger. Det anbefales at kontakte det pågældende pensionsselskab for at forstå de gældende regler og betingelser.

Ja, en førtidspension kan enten annulleres eller sættes på pause af kommunen. Annullering sker, hvis pensionistens arbejdsevne forbedres markant. Fra 1. januar 2023 til 31. december 2025 kan en pension dog kun annulleres, hvis pensionisten selv anmoder om det. En pension kan sættes på pause, hvis pensionisten opnår betydelige indkomster fra arbejde, eller hvis der er tvivl om pensionistens evne til langvarigt at forsørge sig selv. Udbetalinger kan genoptages, hvis pensionisten ikke kan fortsætte med at arbejde.

En førtidspensionist behøver ikke at informere om ændringer i indkomst, bortset fra indtægter fra selvstændig virksomhed og ikke-skattepligtige indkomster i Danmark. Men det anbefales at justere deres forskudsopgørelse ved store indkomstændringer. De skal dog melde ændringer i personlige forhold, såsom ægteskab, separation, partnerens fængsling, eller død, da disse kan påvirke pensionens størrelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: