Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forretningsstrategi

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en forretningsstrategi?

En forretningsstrategi er essentiel for enhver virksomheds succes og udvikling. Den består af nøje udvalgte handlinger og beslutninger, som en virksomhed træffer for at nå sine mål. Disse mål er kernen i enhver forretningsstrategi, og strategien er ikke komplet, før den detaljeret beskriver, hvordan disse mål opnås.

En af de primære fordele ved at have en klar forretningsstrategi er, at den tjener som en vejledning for at holde virksomheden på sporet mod de fastsatte mål. Uden en sådan strategi risikerer virksomheden at miste fokus og retning. Med en forretningsstrategi får du en roadmap, der ikke kun hjælper med at undgå potentielle faldgruber, men også styrer virksomheden mod succes.

Fordele ved en veludviklet forretningsstrategi inkluderer:

 • Lettere handlingsplan: Den gør det lettere at organisere og prioritere de initiativer, der skal til for at nærme sig forretningsmålene.
 • Øget effektivitet: Med en strategi kan ressourcer fordeles mere effektivt til nøgleaktiviteter.
 • Større kontrol og overblik: Du får en klar forståelse af, hvilke opgaver der skal udføres, og hvorfor, for at opnå dine mål.
 • Fokus på styrker: Strategien hjælper med at identificere og udnytte virksomhedens styrker, hvilket giver en konkurrencefordel.

Udarbejdelsen af en forretningsstrategi er dog ikke en engangsforeteelse. Det er vigtigt løbende at revidere og justere strategien for at sikre, at den forbliver relevant og effektiv. Ved regelmæssigt at ajourføre din forretningsstrategi sikrer du, at din virksomhed altid er optimalt forberedt på fremtidens udfordringer og muligheder.

Forretningsstrategi eksempel

Efter at have defineret hvad en forretningsstrategi er og dens fordele, er det næste skridt at forstå, hvad en sådan strategi konkret indeholder. Her er nogle nøgleelementer, som typisk indgår i en effektiv forretningsstrategi:

 1. Definering af klare forretningsmål: Det første skridt er at fastlægge specifikke, målbare mål. Det omfatter at identificere, hvad der skal opnås, og hvem der er ansvarlig for at nå disse mål.
 2. Fastlæggelse af handlings grænser: Din strategi skal klart angive, hvilke handlinger der bør og ikke bør tages for at sikre, at virksomhedens kerneværdier overholdes.
 3. SWOT-analyse: En vigtig del af strategien er at udføre en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dette hjælper med at identificere forretningens styrker, som kan udnyttes til fordel, og gør både dig og dine ansatte bevidste om eventuelle svagheder og trusler.
 4. Udarbejdelse af taktik: Strategien skal indeholde en plan for, hvordan virksomheden skal operere for at være mest effektiv. Det omfatter både kort- og langsigtede taktiske planer.
 5. Ressourcefordelingsplan: En klar plan for, hvordan virksomhedens ressourcer skal findes, fordeles og administreres, er afgørende. Dette inkluderer at bestemme, hvem der er ansvarlig for forskellige ressourcer.
 6. Performance-målinger: Endelig skal strategien omfatte metoder til at måle virksomhedens præstationer. Det kan være gennem nøgletal (KPI’er) eller andre målemetoder, som gør det muligt at analysere og sammenligne virksomhedens nuværende præstationer med tidligere resultater.

En veludformet forretningsstrategi er et dynamisk dokument, der bør tilpasses og revideres jævnligt for at sikre, at virksomheden forbliver på sporet og kan tilpasse sig skiftende markedsforhold.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hensigten og hvad du realisere til sidst

I forretningsstrategi skelnes der ofte mellem to koncepter: den intenderede forretningsstrategi og den realiserede forretningsstrategi.

 • Den intenderede forretningsstrategi: repræsenterer din oprindelige plan og hensigt. Det er den strategi, du oprindeligt udvikler og forestiller dig for din virksomhed, baseret på dine mål, visioner og de forudsætninger, du har på det tidspunkt.
 • Den realiserede forretningsstrategi: er den strategi, som din virksomhed faktisk implementerer og udfører i praksis. Ofte vil denne strategi adskille sig fra den intenderede, da den er formet af realiteterne i den virksomhedsverden, du opererer i. Denne tilpasning sker som respons på konkurrencemæssige ændringer, udviklingen på markedet, og uforudsete udfordringer.

Det er normalt, at en forretningsstrategi udvikler sig over tid. Mens virksomheder navigerer i et dynamisk og ofte uforudsigeligt marked, er det nødvendigt at justere strategien for at sikre, at virksomheden forbliver konkurrencedygtig og relevant. Denne tilpasningsevne er en afgørende komponent i en succesfuld forretningsstrategi.

Desuden er det vigtigt at holde forretningsstrategien opdateret og top-of-mind. Dette sikrer, at når du står over for vigtige beslutninger, er din strategi relevant, reflekterer de aktuelle markedsvilkår, og hjælper dig med at navigere virksomheden mod dens mål. En regelmæssigt revideret og opdateret strategi er ikke kun et værktøj for planlægning, men også et kompas, der hjælper med at styre virksomheden gennem både forudsete og uforudsete udfordringer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

8 skridt til at udvikle din forretningsstrategi

Her er en guide i 8 trin til at påbegynde udviklingen af en forretningsstrategi og sikre dens succes:

 1. Inkluder de rette folk: Overvej at inddrage et Advisory Board. Vær åben og del dine tanker; eksterne eksperter og rådgivere kan tilbyde værdifulde indsigter og viden, som er afgørende for din strategi.
 2. Organiser interne data: Det er vigtigt at have styr på dine data. En effektiv og overskuelig datahåndtering er nødvendig for at samle informationer, som kan belyse nøgleområder i din strategi.
 3. Forbered dig på tidsforbrug: Som Piet Hein sagde, “Ting tager tid”, og det gælder også for udvikling af en forretningsstrategi. Vær klar over, at det kræver tid at udvikle og forfine strategien, men husk, at denne investering vil give afkast på lang sigt.
 4. Skab et positivt miljø for involverede: Det er essentielt at skabe et miljø, hvor alle, der er involveret i strategiudviklingen, kan diskutere frit og åbent. Overvej at bruge eksterne facilitatorer til at holde processen på rette spor.
 5. Fokusér på vækst, ikke kun operationel planlægning: Din forretningsstrategi bør fokusere på, hvordan du planlægger at sikre vækst i fremtiden, snarere end blot at være en plan for daglige operationer.
 6. Destiller dine mål: Kondensor din forretningsstrategi til 4-5 klare, overordnede mål. Disse skal fungere som en dagsorden for dine ledere, så både mål og retning er krystalklare for dem.
 7. Gennemgå og opdater regelmæssigt: Gennemgå din strategi flere gange om året. Gentagen gennemgang og opdatering understreger vigtigheden af at holde strategien aktuel.
 8. Integrer strategigennemgang i din årsplan: Gør gennemgangen af din forretningsstrategi til en fast del af virksomhedens rutiner. Som leder er det din opgave at sikre, at strategien altid er fremtrædende i dine ansattes sind.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Forretningsstrategi

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En forretningsstrategi er en plan med nøje udvalgte handlinger og beslutninger, som en virksomhed træffer for at nå sine mål. Den er afgørende for virksomhedens succes og udvikling, idet den fungerer som en vejledning for at holde virksomheden fokuseret og på rette spor. En effektiv forretningsstrategi gør det lettere at organisere initiativer, øger effektiviteten, giver større kontrol og hjælper med at udnytte virksomhedens styrker. Det er vigtigt løbende at opdatere strategien for at sikre dens relevans og effektivitet.

En intenderet forretningsstrategi er den oprindelige plan og hensigt for en virksomhed, baseret på mål og visioner. Den realiserede forretningsstrategi er derimod den strategi, som faktisk implementeres og føres ud i livet, ofte tilpasset de faktiske forhold og udfordringer i markedet. Det er normalt, at en forretningsstrategi udvikler sig fra den intenderede til den realiserede, som et svar på ændringer i markedet og andre eksterne faktorer.

Vigtige skridt i udviklingen af en forretningsstrategi inkluderer at inddrage de rette personer, organisere interne data, være forberedt på tidsinvestering, skabe et positivt miljø for de involverede, fokusere på fremtidig vækst frem for kun operationel planlægning, destillere målene til klare, overordnede målsætninger, regelmæssigt gennemgå og opdatere strategien, og integrere strategigennemgangen i virksomhedens årsplan.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: