Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fleksydelse

Fleksydelse er en form for offentligt tilskud, som er designet til personer, der tidligere har været ansat i et fleksjob. Det er en støtte, der hjælper individer med at bevare en stabil økonomi efter en periode i fleksjob.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer fleksydelse?

Fleksydelse er en særlig form for offentlig støtte, beregnet til dem, der tidligere har været beskæftiget i et fleksjob. Den fungerer som en tilbagetrækningsmekanisme, der gør det muligt for individer i fleksjob at forlade arbejdsmarkedet, før de når den officielle folkepensionsalder. 

Hvornår er du berettiget til fleksydelse?

For at benytte dig af muligheden for fleksydelse, skal du først være tilmeldt fleksydelsesordningen. Dette er en særlig ordning, som folk, der er godkendt til et fleksjob, kan vælge at tilmelde sig. Selvom tilmelding til denne ordning er valgfri, er det en nødvendighed, hvis du overvejer fleksydelse som en mulighed. Medlemskab af ordningen koster omkring 1.593 kr. (2023) kvartalsvis, men dette beløb kan trækkes fra i din samlede indkomst.

Mens efterløn ikke er en mulighed, hvis du er i et fleksjob eller bliver anbefalet til et, tilbyder fleksydelse et alternativ. Selvom der er ligheder mellem efterløn og fleksydelse, er fleksydelse specielt tiltænkt dem, der skal forlade arbejdsmarkedet, før de når den fastsatte folkepensionsalder. Men det er vigtigt at bemærke, at der er yderligere kriterier, der skal opfyldes:

 • Du skal have nået den bestemte fleksydelsesalder.
 • Du skal leve op til bestemte anciennitetskrav.
 • Din pensionsformue skal være korrekt opgjort.
 • Du skal have fast bopæl enten i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.

Fleksydelsesalderen varierer baseret på dit fødselsår og ligger typisk mellem 60 og 64 år. Er du født efter 31. december 1962, vil fleksydelsesalderen være 3 år før din folkepensionsalder. Med den regelmæssige justering af folkepensionsalderen hvert femte år, kan fleksydelsesalderen forventes at ændre sig over tid.

Anciennitetskravet indebærer generelt, at du skal have bidraget til enten efterløn eller fleksydelse i mindst 30 år og desuden være medlem af en a-kasse. Disse krav kan variere afhængigt af dit fødselsår.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan optjener jeg anciennitet

For at kvalificere sig til fleksydelse er det nødvendigt at opbygge tilstrækkelig anciennitet.

Den generelle regel dikterer, at du skal have bidraget med efterløns- eller fleksydelsesbidrag i en periode på 30 år. Det er vigtigt at påbegynde disse betalinger senest ved 30 års alderen for at sikre, at du opfylder kravene for at modtage fleksydelse.

For individer født før 1978, er der specifikke regelsæt i spil. Afhængig af din nøjagtige fødselsdato, kan du potentielt være underlagt en eller flere af disse særregler:

Hvis du er født før 1. marts 1952

For at få ret til fleksydelse, skal du have:

 • været medlem af en a-kasse uafbrudt siden 31. marts 1992
 • betalt til efterløn uafbrudt siden 1. april 1999
 • betalt til fleksydelse uafbrudt fra den 1. i måneden efter du blev visiteret til fleksjob og indtil din fleksydelsesalder
 • betalt til efterløn/fleksydelse i mindst 10 år inden for de seneste 15 år.

Hvis du er født før 1. januar 1959

For at få ret til fleksydelse skal du have:

 • været medlem af en a-kasse og betalt til efterløn uafbrudt siden 1. juli 1999
 • betalt til fleksydelse uafbrudt fra den 1. i måneden efter du blev visiteret til fleksjob og indtil din fleksydelsesalder
 • betalt til efterløn/fleksydelse i mindst 20 år inden for de seneste 25 år.

Hvis du er født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1975

For at blive berettiget til fleksydelse skal du opfylde følgende betingelser:

 • Være medlem af en a-kasse og have bidraget til efterløn uafbrudt siden 1. januar 2008.
 • Betalt til fleksydelse uden ophør fra den første dag i måneden, efter du blev godkendt til et fleksjob og frem til din fleksydelsesalder.
 • Bidraget til enten efterløn eller fleksydelse i minimum 25 år.

Note: For dem født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1964, som også har bidraget uafbrudt til efterløn og/eller fleksydelse siden 1. juli 1999, er det tilstrækkeligt at have bidraget i 20 år inden for de sidste 25 år.

Hvis du har bidraget til efterløn/fleksydelse i 2007 og/eller før du fyldte 35 år, kan du potentielt være berettiget til en periode uden bidragsbetaling.

For dem født i 1967 eller derefter:

Hvis du:

 • Er født i 1967 eller senere,
 • Har opsagt dit medlemskab af fleksydelsesordningen mellem 26. juni 2020 og 29. december 2020,
 • Og opsagde det, fordi du ikke kunne opnå retten til fleksydelse før din folkepensionsalder,

Så er der en mulighed for, at du kan genoptages i fleksydelsesordningen. Dette skyldes ændringen i, at folkepensionsalderen er blevet justeret til 69 år. 

Hvis denne justering gør, at du nu kan opnå retten til fleksydelse før din folkepensionsalder, skulle du have modtaget et brev fra Udbetaling Danmark vedrørende fleksydelse senest den 31. marts 2021.

Hvis du er først i perioden 1. januar 1976 til 31. december 1977

For at blive berettiget til fleksydelse, skal du opfylde følgende krav:

 • Begynde at betale til enten efterløns- eller fleksydelsesordningen senest i måneden før du fylder 32 år.
 • Have bidraget til efterløn eller fleksydelse i minimum 30 år.

For personer født i 1967 eller senere:

Hvis du:

 • Er født i 1967 eller derefter,
 • Har afmeldt dit medlemskab af fleksydelsesordningen mellem 26. juni 2020 og 29. december 2020,
 • Har afmeldt dig, fordi du troede, du ikke ville være i stand til at optjene den nødvendige anciennitet for at få ret til fleksydelse før du nåede din folkepensionsalder,

Er der en mulighed for, at du stadig kan tilmelde dig fleksydelsesordningen, da folkepensionsalderen nu er blevet ændret til 69 år.

Dette betyder, at hvis denne ændring giver dig mulighed for at optjene retten til fleksydelse før du når din folkepensionsalder, skulle du have modtaget et brev fra Udbetaling Danmark vedrørende fleksydelse senest den 31. marts 2021.

Hvor stort et beløb kan jeg forvente i fleksydelse?

Basalindtægten fra fleksydelse ligger på 19.717 kr. (2023) månedligt. Men dette beløb kan variere baseret på forskellige faktorer. For eksempel vil eventuelle pensionsbidrag, du er tilmeldt, blive fratrukket det samlede beløb fra fleksydelsen. Dette betyder, at jo større et pensionsbidrag du har, jo mindre vil du modtage i fleksydelse. Desuden kan fleksydelsesbeløbet aldrig overgå din skattepligtige indkomst, beregnet ud fra de forudgående 12 måneder. Fleksydelsen kan generelt oppebæres i en periode på tre til fem år.

Er der omkostninger forbundet med at modtage fleksydelse?

Som tidligere nævnt, er der et medlemskabsgebyr på 1.593 kr. (2023) hvert kvartal for at være en del af fleksydelsesordningen – en nødvendighed for at kunne modtage fleksydelse. Dette resulterer i en årlig udgift på 6.372 kr. (2023). Skulle du undlade at betale dette gebyr, vil du automatisk blive udmeldt af ordningen og dermed miste retten til fleksydelsen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er det muligt at arbejde samtidig med, at jeg modtager fleksydelse?

Ja, det er muligt at have en lønindkomst parallelt med fleksydelse under specifikke betingelser. Du kan dog ikke modtage indkomst fra:

 • Et fleksjob
 • Din partners selvstændige forretning
 • En virksomhed, som er lejet ud af dig eller din partner.

Hvis du tjener penge ved siden af din fleksydelse, vil beløbet blive trukket fra din fleksydelse. Generelt set, vil en arbejdstime resultere i en times fradrag fra din fleksydelse. Dermed vil fleksydelsesbeløbet falde proportionalt med dine arbejdstimer. Overskrider dine arbejdstimer 128 timer i en given måned, vil fleksydelsen ikke blive udbetalt overhovedet.

Hvis du driver en selvstændig virksomhed, er det kun muligt at modtage fleksydelse, hvis det betragtes som en sekundær beskæftigelse. Derudover må dine arbejdstimer ikke overgå 400 timer årligt, og virksomhedens indkomst må ikke overgå cirka 87.186 kr. (2023) årligt.

Hvordan tilmelder jeg mig fleksydelsesordningen

Din tilmelding til fleksydelsesordningen sker automatisk den 1. i måneden efter, at du er blevet godkendt til et fleksjob. Denne procedure om automatisk tilmelding er beskrevet i Lov om fleksydelse.

Når din tilmelding er registreret, vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark. I brevet bliver du opfordret til at beslutte, om du ønsker at fortsætte med at være en del af fleksydelsesordningen.

Særlige betingelser for tilmelding:

Hvis du tidligere har valgt at fravælge efterlønsordningen, har du stadig mulighed for at blive en del af fleksydelsesordningen gennem det, der kaldes fortrydelsesordningen. Under visse specielle omstændigheder kan du endvidere få adgang til fleksydelsesordningen baseret på dispensationsregler.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fleksydelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Fleksydelse er en offentlig støtte specifikt for dem, der har arbejdet i et fleksjob, og den giver dem mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før den officielle folkepensionsalder.

For at kvalificere sig til fleksydelse skal man være tilmeldt fleksydelsesordningen, som er tiltænkt dem i et fleksjob. Man skal betale for medlemskab af denne ordning. Udover dette skal man opfylde flere kriterier, som inkluderer at nå den bestemte fleksydelsesalder, opfylde anciennitetskrav, have korrekt opgjort pensionsformue, og have fast bopæl i Danmark eller et EU-/EØS-land. Fleksydelsesalderen og anciennitetskrav kan variere baseret på dit fødselsår.

For at optjene anciennitet til fleksydelse skal du bidrage med efterløns- eller fleksydelsesbidrag i 30 år og starte disse betalinger senest når du er 30 år gammel. Er du født før 1978, kan der gælde særlige regler baseret på din fødselsdato.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: