Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fisketegn

I Danmark skal du have et fisketegn for at kunne fiske lovligt i mange områder. Det er ikke tilladt at fiske overalt uden dette tegn.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et fisketegn, og hvilke typer findes der?

Et fisketegn i Danmark er din officielle tilladelse til at fiske i landets farvande og søer. Det fungerer ligesom et jagttegn, som er nødvendigt for lovligt at kunne gå på jagt. Fisketegnet bekræfter, at du opfylder de juridiske krav til at udøve fiskeri, hvilket er afgørende for at beskytte fiskebestandene og opretholde en bæredygtig udnyttelse af de akvatiske ressourcer.

Typer af fisketegn i Danmark

Der findes primært to typer af fisketegn, som er tilpasset forskellige former for fiskeri:

 1. Lystfisketegn: Dette fisketegn er designet til dem, der ønsker at fiske med lette håndredskaber, såsom fiskestænger. Lystfisketegnet er ideelt for hobbyfiskere, der nyder fritidsfiskeri i weekender eller på ferier.
 2. Fritidsfisketegn: Dette tegn giver dig ret til at bruge mere permanente fiskeredskaber såsom garn og ruser, ud over de traditionelle håndredskaber som en fiskestang. Fritidsfisketegnet er rettet mod mere intensive fiskere, der muligvis fanger større mængder eller forskellige typer fisk.

Vigtigheden af det rette fisketegn

Valget af fisketegn afhænger af de redskaber, du planlægger at bruge, samt din fiskeaktivitetens natur. Det er vigtigt at vælge det korrekte fisketegn for at sikre overholdelse af de gældende fiskerilove. Et fisketegn er personligt og kan ikke overdrages eller udlånes til andre. Misbrug af fisketegnet kan føre til bøder og andre sanktioner.

For at fremme en bæredygtig fiskekultur i Danmark, er det afgørende, at alle fiskere erhverver og bruger det korrekte fisketegn. Dette sikrer ikke kun lovlig fiskeri, men hjælper også med at bevare fiskeressourcerne for fremtidige generationer. Hvis du er i tvivl om, hvilket fisketegn du skal vælge, kan du finde yderligere oplysninger og vejledning på det danske fiskerikontor eller deres officielle website.

Krav til lystfisketegn: Hvem skal have et?

I Danmark er der specifikke regler for, hvem der skal have et lystfisketegn for at kunne udøve fiskeri lovligt. Her er en oversigt over de grundlæggende krav:

 • Alderskrav: Alle personer, der er over 18 år og ønsker at fiske, skal være i besiddelse af et gyldigt lystfisketegn. Dette sikrer, at voksne fiskere bidrager til vedligeholdelsen og bæredygtigheden af fiskebestandene i danske farvande.
 • Undtagelser for ældre borgere: Hvis du er berettiget til folkepension, er du fritaget fra kravet om at have et lystfisketegn. Dette gælder for alle, der har nået pensionsalderen, som fastsat af den danske stat.
 • Unge fiskere: Personer under 18 år kan fiske uden lystfisketegn. Dette tilskynder yngre generationer til at deltage i fiskeri som en rekreativ aktivitet, uden den økonomiske byrde det kan medføre at anskaffe et tegn.
 • Fiskeri i ørredsøer: Der er også en undtagelse for dem, der fisker i ørredsøer, ofte refereret til som “put and take-søer”. I disse privatdrevne søer er det ikke nødvendigt med et lystfisketegn, da disse faciliteter opererer under særlige regler, og ofte omfatter tegnet i prisen for adgang.

Det er vigtigt for alle fiskere at være opmærksomme på disse regler og sikre, at de har det nødvendige fisketegn, hvis det kræves. At fiske uden et gyldigt lystfisketegn, hvor det er påkrævet, kan føre til bøder og andre sanktioner. Har du brug for hjælp, så lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig!

Ønsker du professionel hjælp indenfor fisketegn?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Krav til fritidsfisketegn: Hvem skal have et?

Et fritidsfisketegn er nødvendigt for dem, der ønsker at fiske med specifikke typer udstyr i Danmark. Her er en detaljeret oversigt over kravene:

Udstyrskrav: Alle personer, der fisker med faststående redskaber som garn, ruser eller lignende, skal have et gyldigt fritidsfisketegn. Disse redskaber kræver særlige tilladelser, da de har potentiale til at fange større mængder fisk og kan have større indvirkning på lokale fiskebestande.

Aldersbegrænsning: For at kunne fiske med disse redskaber og lovligt erhverve et fritidsfisketegn, skal du være mindst 12 år gammel. Denne aldersgrænse sikrer, at unge fiskere har de nødvendige færdigheder og viden til at håndtere mere avanceret fiskeudstyr ansvarligt.

Generelle regler: Uafhængigt af alder kræves der et fritidsfisketegn for brug af nævnte redskaber. Dette gælder for alle, uanset om de er voksne, teenagere eller ældre børn, der har nået den krævede aldersgrænse.

Det er vigtigt for fiskere, der bruger garn, ruser og andre faststående fiskeudstyr, at sikre sig et fritidsfisketegn for at undgå juridiske problemer.

Priser på fisketegn i Danmark (2024)

Prisen for et fisketegn i Danmark varierer afhængigt af typen af tegn og gyldighedsperioden. Her er en oversigt over omkostningerne forbundet med de forskellige typer fisketegn i 2024:

Lystfisketegn

 • Dagskort: 46 kr. – Ideelt for en enkelt dags fisketur.
 • Ugekort: 150 kr. – Godt valg for en kort fiskeferie eller en uges fiskeri.
 • Årskort: 214 kr. – Bedst for dem, der regelmæssigt fisker gennem hele året.

Fritidsfisketegn

 • Årskort: 347 kr. – Dette tegn er nødvendigt for at fiske med faststående redskaber som garn og ruser. Det bemærkelsesværdige ved et fritidsfisketegn er, at det også gælder som et lystfiskertegn, når du fisker med stang og snøre. Dette gør det til en fleksibel løsning for dem, der ønsker at praktisere både fritids- og lystfiskeri.

At vælge det rette fisketegn afhænger af dine specifikke behov og hvor ofte du planlægger at fiske. Uanset om du er en lejlighedsvis lystfisker eller en dedikeret fritidsfisker, er det vigtigt at sikre, at du har det nødvendige fisketegn for at fiske lovligt og bæredygtigt i Danmarks vande. 

Har du stadig brug for hjælp med fisketegn? Her hos Stadsrevisionen har vi hjulpet +1200 tilfredse klienter og tilbyder altid tilfredshedsgaranti.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Hvor må man fiske med et fisketegn?

Når du har erhvervet et fisketegn i Danmark, giver det dig ret til at fiske i forskellige typer af vandmiljøer, men der er vigtige restriktioner og regler, som du skal være opmærksom på. Her er en guide til, hvor du kan fiske med dit fisketegn:

Tilladte fiskeområder med fisketegn:

Saltvand på dansk fiskeriterritorium: Du må fiske i de danske kystvande, som udgør Danmarks fiskeriterritorium. Det inkluderer havområder langs kysterne og kan være et populært valg for både hobby- og sportsfiskere.

Naturlige ferskvande: Disse omfatter søer, floder og åer. For at fiske i privatejede naturlige ferskvande, skal du have tilladelse fra ejeren, udover dit fisketegn.

Menneskeskabte vandløb: Kanaler, grøfter og lignende konstruktioner, der er en del af naturlige vandløb, er også omfattet af fisketegnet, så længe de integreres i naturlige vandmiljøer.

Steder med restriktioner eller forbud:

 • Der findes områder, hvor det er helt forbudt at fiske, såsom i fredningsbælter eller specifikke zoner, hvor der er regler om minimumsafstande, der skal overholdes.
 • Der kan også være områder, der er reserveret til lokale lyst- eller sportsfiskerforeninger, hvor de har eksklusive rettigheder til fiskeri.

Bemærkelsesværdige undtagelser:

 • Nogle steder kan du fiske gratis, uden krav om fisketegn. Disse omfatter ofte særlige “put and take” fiskesøer, hvor adgang og fiskeri er reguleret gennem en separat adgangsbillet eller gebyr, der inkluderer fiskeret.
 • Husk altid at tjekke lokale regler og eventuelle tillægsgebyrer for adgang til bestemte fiskeområder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fisketegn

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et fisketegn er en officiel licens, der giver indehaveren ret til at fiske i danske farvande og søer under visse betingelser. Det er et juridisk krav for at sikre, at fiskeri foregår bæredygtigt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Et fisketegn er nødvendigt for at regulere fiskeri og beskytte fiskebestande. Det hjælper med at sikre, at kun personer med gyldigt tegn fisker, hvilket bidrager til en ansvarlig forvaltning af ressourcerne og beskyttelse af miljøet

Et fisketegn gælder i saltvand på dansk fiskeriterritorium, naturlige ferskvande (med ejerens tilladelse), og menneskeskabte vandløb, der er en del af naturlige vandløb. Der kan være områder, hvor det er forbudt at fiske, eller hvor specielle regler gælder.Generelt er det ulovligt at fiske uden fisketegn i Danmark, medmindre man er under 18 år, berettiget til folkepension, eller fisker i private “put and take-søer”. Overtrædelse kan medføre bøder eller andre sanktioner.

Hvis du fisker uden et gyldigt fisketegn, hvor det er påkrævet, risikerer du at få en bøde. Det er vigtigt at overholde fiskerilovgivningen for at støtte bæredygtig fiskeri og bevare vandmiljøerne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: