Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Firmapension bidrager til medarbejder og virksomheden

En firmapension er ikke kun en fordelagtig ordning for medarbejdere, men også et værdifuldt redskab for virksomheder til at skabe loyalitet og engagement. Medarbejdere får adgang til en besparelsesplan, der tillader dem at forberede sig til pensionisttilværelsen under betingelser, der er mere attraktive end en typisk privat pensionsordning. Firmapensionens struktur er fleksibel og tilpasset, da både ansatte og arbejdsgiver arbejder sammen om at designe en plan, der er skræddersyet til at opfylde specifikke behov og forventninger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Firmapension forklaret

Firmapension refererer til en specifik pensionsplan tilknyttet ansatte inden for en given virksomhed, hvor både arbejdsgiver og medarbejder har indgået en aftale om ordningens opbygning og dækning. Dette samarbejde sikrer, at ordningen er skræddersyet til medarbejdernes specifikke behov.

Generelt anbefales det, at en person har tilstrækkelige besparelser til at modtage mellem 70-80% af deres nuværende indkomst som pension. For eksempel, hvis en person tjener 20.000 kr. månedligt, skulle pensionsudbetalingerne ideelt set være på mindst 14.000 kr.

Firmapensioner er en del af de fire centrale kategorier af pensionsordninger, der giver medarbejdere og/eller arbejdsgivere mulighed for at indbetale til en fremtidig pension gennem beskæftigelse:

 • Overenskomstbaserede ordninger, hvor pensionen er aftalt i overenskomst.
 • Tjenestemandspension for medarbejdere i den offentlige sektor, herunder stat, regioner, kommuner og Folkekirken
 • Firmapensioner, hvor et privat pensionsselskab administrerer pensionsplanen
 • Private pensioner, hvor individer personligt opretter og forvalter deres pensionsordning

De første tre tilhører kategorien arbejdsmarkedspensioner og er tilknyttet medarbejderens ansættelse, ofte kendt som arbejdsgiverbetalte pensioner. Individet har også mulighed for at oprette en privat pensionsordning, der er uafhængig af arbejdsmarkedet.

Reglerne om overførsel af pensionsordninger varierer. For eksempel kan arbejdsmarkedspensioner, såsom firmapension, overenskomstbaseret pension og tjenestemandspension, kun overføres, hvis medarbejderen bliver opsagt eller skifter job. I modsætning hertil kan private pensioner overføres når som helst, selvom det ikke altid er den mest økonomiske beslutning.

For selvstændige og ejere af små og mellemstore virksomheder, der ikke er bundet af kollektive arbejdsaftaler, er adgangen til arbejdsmarkedspensioner begrænset. Dog er der stadig en mulighed for at oprette en firmapension eller en specialiseret pensionsordning for selvstændige.

Hvis du er usikker på dine eksisterende pensionsplaner, kan du finde en detaljeret oversigt og vejledning på pensionsinfo.dk, der hjælper med at klarlægge og optimere dine pensionstilbud.

Tre Typer af Firmapensionsordninger

Firmapension er et essentielt redskab, der beskytter både virksomheden og dens medarbejdere, lige fra oprettelsesfasen til det øjeblik, pensionen begynder at blive udbetalt. Der er flere strukturer af firmapensioner, men generelt kan de kategoriseres i tre primære typer: obligatorisk eller frivillig. 

 1. Medarbejderne har autonomi til at beslutte, om de ønsker at deltage i firmapensionen. Det er ikke obligatorisk, og hver enkelt medarbejder har friheden til at vælge, baseret på deres individuelle præferencer og økonomiske planlægning.
 2. Alle virksomhedens medarbejdere er automatisk inkluderet i firmapensionsordningen. De har ikke mulighed for at vælge ordningen fra, hvilket sikrer universal dækning for alle ansatte i virksomheden.
 3. Nuværende medarbejdere har muligheden for at vælge, om de vil deltage i firmapensionen, mens nye medarbejdere skal træffe en beslutning inden for en bestemt tidsramme efter deres ansættelse.

I de første og tredje scenarier er deltagelse i firmapensionsordningen valgfri. Medarbejderne har fleksibiliteten til at vælge, om de vil deltage. I det andet scenarie er alle medarbejdere automatisk inkluderet i firmapensionen, og de har ikke mulighed for at personligt vælge deres pensionsordning.

En obligatorisk firmapensionsordning kan ofte simplificere administration processen for virksomheden, da alle medarbejdere automatisk er inkluderet. Men, dette kan også føre til utilfredshed blandt nogle medarbejdere, der kan føle sig begrænset af manglende valgfrihed og medbestemmelse i deres pensionsplan.

Ofte er en obligatorisk firmapension struktureret som en 8+4 ordning. Det betyder, at virksomheden bidrager med 8% af medarbejderens løn til pensionen, mens medarbejderen selv bidrager med 4%. Selvom denne struktur sikrer, at alle medarbejdere har en pensionsordning, kan det også medføre øgede omkostninger for virksomheden, ikke mindst fordi forsikringer ofte er en obligatorisk del af pakken.

Mindre virksomheder kan støde på udfordringer i forbindelse med etablering af en firmapension, idet nogle udbydere er tilbageholdende med at tilbyde denne service til virksomheder med få medarbejdere. Grænsen ligger ofte ved 3-5 medarbejdere. Men fortvivl ikke, hvis din virksomhed har færre medarbejdere. Der er stadig udbydere, der tilbyder firmapensionsordninger til mindre virksomheder med kun 1-2 ansatte, hvilket sikrer, at selv små virksomheder kan tilbyde denne vigtige fordel til deres team.

Pros og Cons ved Firmapension

Firmapensioner karakteriseres ved deres fleksibilitet og individualisering, idet de er baseret på aftaler mellem virksomheden og medarbejderne. Dette indebærer, at både arbejdsgiver og ansatte indgår i en dialog for at udforme en pensionsordning, der er tilpasset og afbalanceret i forhold til begge parters behov og forventninger.

I det følgende afsnit vil vi dykke dybere ned i de specifikke fordele og ulemper, der er forbundet med firmapensioner. På trods af de udfordringer, der kan opstå, er firmapension typisk en optimal løsning for et flertal af virksomheder, idet den tilbyder en skræddersyet tilgang til pensionsopsparing og -dækning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fordele inkluderer forbedret medarbejdertilfredshed og øget motivation

At tilvejebringe firmapension til medarbejdere medfører en række positive effekter. Mens medarbejderne selvsagt drager fordel af denne form for opsparing, nyder virksomheden også godt af flere fordele ved at implementere sådanne ordninger.

Fordele for virksomheden:

 • Øger arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed
 • Mere motiverede medarbejder
 • Nemmere at tiltrække og fastholde medarbejdere
 • Virksomheden sikres økonomisk ved langtidssygdom

Fordele for medarbejder: 

 • Attraktivt personalegode
 • Opsparing af pensionsmidler – bedre økonomi som pensionist
 • Medarbejder eller dennes familie sikres ved ulykke eller sygdom
 • Ofte med mulighed for billigere forsikringer (fx sundheds- og gruppeforsikring)
 • Bedre vilkår end muligt ved en privat pensionsordning
 • Sparer penge i skat ved indbetale til pension

Hvis du tænker på at introducere firmapension for dine medarbejdere, er der adskillige udbydere at vælge imellem. Længere nede på siden finder du en oversigt over nogle af de mest prominente og anerkendte aktører på markedet.

Ulemper ved Firmapension: Administration og Omkostninger

Selvom der er adskillige fordele ved firmapensioner, kommer de også med deres egne udfordringer for både arbejdsgiver og medarbejdere.

Ulemper for virksomheden:

 • Yderligere administrativt arbejde, inklusive etablering, vedligeholdelse, og tilpasninger af pensionsplaner
 • Stigende omkostninger forbundet med implementering og forvaltning af pensionsordninger

Ulemper for medarbejdere:

 • Potentiel manglende valgfrihed, hvor medarbejdere kan føle sig nødsaget til at deltage i en specifik pensionsordning
 • Begrænset mobilitet, da ordningen typisk kun kan ændres eller overføres ved skift af arbejdsplads

Det er dog væsentligt at påpege, at de øgede omkostninger ofte kan betragtes som en langsigtet investering i medarbejderes trivsel og loyalitet. Det er således afgørende, at virksomheden har en solid økonomisk base for at kunne understøtte og opretholde disse pensionsordninger effektivt.

Variation i firmapensions regler

Firmapensioners regelsæt kan variere betydeligt, afhængigt af pensionsselskabet og den individuelle virksomhedspræferencer. Dette skyldes ofte, at virksomheder og medarbejdere skræddersyer pensionsordningerne til deres specifikke behov og ønsker.

Eksempler på variabler kan inkludere hvilke medarbejdere, der kan eller skal deltage, de nøjagtige indbetalingsbeløb, samt hvilke forsikringer der inkluderes i pensionspakken. Selvom nogle pensionsselskaber har en præference for virksomheder med et minimum af 5-10 medarbejdere, findes der selskaber, der tilbyder firmapensioner til virksomheder af enhver størrelse.

Som udgangspunkt er der ingen lovbestemt forpligtelse for en arbejdsgiver til at yde bidrag til en firmapension. Det er oftere en beslutning, der tages baseret på individuelle aftaler mellem virksomheden og dens medarbejdere. Men hvis virksomheden er bundet af en kollektiv overenskomst, kan der være krav om indbetaling til en arbejdsmarkedspension.

Hvis du er bundet af en firmapensionsordning eller en kollektiv overenskomst, vil det være angivet i din ansættelseskontrakt. Det bør også fremgå, hvis der er bestemte kriterier for, hvornår en medarbejder officielt bliver en del af pensionsordningen, som for eksempel efter afslutningen af en prøveperiode.

Ved afgang eller skifte af job

Der kan opstå situationer, hvor du enten forlader din nuværende arbejdsplads eller skifter til et nyt job. I sådanne tilfælde er der forskellige alternativer til, hvordan du kan håndtere din eksisterende firmapension og de akkumulerede besparelser.

Alternativer ved opsigelse eller jobskifte inkluderer:

 1. At lade opsparingen forblive i den nuværende pensionsordning og standse yderligere indbetalinger
 2. At fortsætte firmapensionen ved at lave private indbetalinger
 3. At overføre opsparingen til din nye arbejdsgivers firmapensionsordning
 4. At trække din firmapension ud

Det anbefales sjældent at trække hele pensionsopsparingen ud, da denne beslutning kan medføre en høj afgift på op til 60% til staten. Dette gør optionen økonomisk ufordelagtig i de fleste tilfælde, uafhængigt af størrelsen på dine besparelser.

For personer, der ofte skifter job, kan en ophobning af “klatpensioner” – mindre pensionsopsparinger spredt over flere pensionsselskaber – blive et udfordrende scenarie. Dette skyldes, at disse mindre pensionsbeløb kan blive udhulet af gebyrer og administrationsomkostninger over tid.

En effektiv strategi kan være enten at fortsætte indbetalingen til en eksisterende pension eller at konsolidere alle dine pensioner for at minimere gebyrer og optimere afkastet. Før du træffer en beslutning om at flytte din pension, er det vigtigt at vurdere faktorer såsom afkast, administrationsomkostninger og forsikringsdækning hos de forskellige selskaber.

Vær også opmærksom på, at der kan være gebyrer forbundet med overførsel af din firmapension i forbindelse med et jobskifte. Omkostningerne kan variere mellem forskellige pensionsselskaber. Processen med at flytte din firmapension involverer at kontakte det ønskede pensionsselskab, men vær forberedt på, at de kan vælge at afvise din anmodning.

Ved jobskifte skal flytningen af firmapensionen generelt foretages inden for 36 måneder for at undgå ekstra gebyrer. Uden for denne periode, eller hvis flytningen ikke er relateret til et jobskifte, kan der påløbe yderligere omkostninger.

Firmas og medarbejderes andel af firmapension

I konteksten af firmapension er en 8+4 ordning almindeligt udbredt. Her bidrager virksomheden med 8% af medarbejderens løn, mens medarbejderen selv bidrager med 4%, hvilket resulterer i en samlet indbetaling på 12% af lønnen til pensionsopsparing. Således står virksomheden for to tredjedele af indbetalingen, mens medarbejderen står for en tredjedel.

Selvom 12% er en standardrate, er det ikke en fast regel. Både medarbejdere og virksomheder har frihed til at forhandle og justere disse procentdele. For eksempel kan en virksomhed vælge at øge deres bidrag som en alternativ metode til at tilbyde en lønforhøjelse, eller en medarbejder kan vælge at øge sin egen indbetaling for at styrke sin fremtidige økonomiske sikkerhed.

Der er variation i, hvor meget virksomheder bidrager. Nogle virksomheder kan endda tilbyde en firmapensionsordning, hvor de ikke bidrager finansielt, men giver medarbejderne mulighed for at gøre det. I disse tilfælde kan virksomhedens bidrag variere fra 0% og op, hvilket understreger fleksibiliteten i disse ordninger.

Firmapensions priser varierer baseret på specifikke ordninger

Prisen på en firmapension kan være en variabel størrelse og afhænger ofte af det specifikke pensionsselskab og den individuelle aftale, der er på plads. Mens der ikke er et enkelt, entydigt svar, er der visse omkostningskomponenter, der ofte er inkluderet i prisen på en firmapension.

Disse inkluderer:

 • Gebyrer 
 • Administrationsomkostninger
 • Omkostninger forbundet med investeringer
 • Procentdele af de løbende indbetalinger

Derudover kan der være tilknyttede forsikrings omkostninger, der følger med pensionsordningen. Disse kan inkludere dækning for tab af erhvervsevne, sundhedsforsikringer, forsikring ved kritiske sygdomme og andre dækningsområder, der beskytter både medarbejderen og virksomheden.

For at få et klart billede af den samlede økonomiske belastning af en given pensionsordning, er det almindeligt at referere til ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent). Dette mål giver en procentdel, der afspejler de årlige omkostninger forbundet med pensionsordningen, hvilket gør det lettere at sammenligne forskellige firmapensioner på tværs af udbydere.

Det er afgørende at have et skarpt øje for de samlede omkostninger, når man vælger en firmapension. Forestil dig et scenarie, hvor du står med to tilbud på firmapensioner, der på papiret ser identiske ud, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at omkostningerne er 1% højere for det ene tilbud.

Ved første øjekast kan en forskel på 1% synes ubetydelig. Men når man bryder tallene ned, bliver betydningen af denne forskel mere tydelig. Hvis du for eksempel opsparer 4.000 kr. hver måned i 40 år og planlægger at leve af din pension i 20 år, kan den ekstra 1% i omkostninger betyde, at du potentielt misser op til 875.000 kr. i din samlede pensionsopsparing.

Dette eksempel understreger vigtigheden af nøje at evaluere og sammenligne de langsigtede økonomiske implikationer af de forskellige firmapensionsordninger, før du træffer et valg.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Variation i afkast på firmapension

Afkastet på en firmapension kan svinge betydeligt og er influeret af et væld af faktorer. Det er essentielt at huske, at midlerne i din firmapension er allokeret med en langsigtet investeringsstrategi.

Mange pensionsselskaber tilbyder oversigter over afkast på deres diverse investeringsprofiler og en gennemsnitsrente, ofte benævnt som depotrente. Disse informationer kan være nyttige til at vurdere og sammenligne potentielle afkast på tværs af forskellige selskaber.

Dit afkast kan i høj grad blive påvirket af følgende faktorer:

 • Investeringsprofil
 • Risikotolerance

Din investeringsprofil er central. Typisk er der mulighed for at vælge mellem forskellige profiler, som for eksempel en klassisk profil, der sigter mod maksimalt afkast, en bæredygtig profil, der udelukker investeringer i industrier som tobak, fossil energi og våben, samt en omkostningsbevidst profil, der fokuserer på at minimere udgifter.

Efter at have valgt din investeringsprofil er næste skridt at vurdere din risikovillighed. Det refererer til, hvor meget risiko du er villig til at påtage dig i forbindelse med din firmapension. En grundlæggende regel er, at et højere forventet afkast medfører en højere risiko.

Du har som regel mulighed for at vælge mellem forskellige risikoniveauer: lav, mellem og høj. Med en lav risikoprofil vil din portefølje hovedsageligt være investeret i obligationer, som generelt anses for at være mere stabile. På den anden side vil en høj risikoprofil primært indeholde aktieinvesteringer, der potentielt kan give et højere afkast, men også bærer en større risiko.

Selv en månedlig investering på 2.000 kr. kan potentielt vokse til en betydelig opsparing over tid, forudsat at afkastet er fordelagtigt.

Skattebetaling på afkast og renter

Det er en vigtig detalje at bemærke, at afkast og renter fra din firmapension er skattepligtige. I 2023 er PAL-skatten, også kendt som pensionsafkastskat, fastsat til 15,3%. Denne skat anvendes på afkast og renter og afregnes årligt i januar, hvilket følger lagerprincippet, hvor skatten beregnes uafhængigt af, om gevinsterne er realiseret.

Denne type skat gælder for alle former for pensionsopsparinger, inklusiv livrente, ratepension og alderspension. Den skelner ikke mellem forskellige typer af indtægter som renter, udbytter eller kursgevinster. I tilfælde af et negativt afkast, bæres den negative PAL-skat over og modregnes i fremtidige positive afkast.

Håndteringen af skattebetaling er automatiseret og kræver ikke direkte handling fra din side; din bank eller finansielle institution vil håndtere processen. Indbetalinger til din pensionsopsparing er normalt ikke inkluderet i den skattepligtige indkomst på grund af en bortseelsesret for sådanne indbetalinger. Dette betyder, at de ikke behøver at blive rapporteret på din årsopgørelse, når de er en del af en skattebegunstiget arbejdsgiveradministreret arbejdsmarkedspension.

Der er ingen øvre grænse for de beløb, du eller din arbejdsgiver kan bidrage med til pensionsplanen, specielt hvis det er en livsvarig livrente etableret som en firmapension.

Behovet for rådgivning gælder ikke kun valg af pensionsordning

At opsøge professionel rådgivning anbefales på det kraftigste, idet valg af en passende firmapension kan være komplekst, og det er afgørende at identificere en plan, der er til gavn for både virksomheden og dens medarbejdere.

Men behovet for rådgivning stopper ikke ved valget af en pensionsordning. En kontinuerlig rådgivning er afgørende, især fordi medarbejdernes personlige og økonomiske omstændigheder kan ændre sig over tid. Disse ændringer kan påvirke deres investeringsprofil og risikotolerance og kan dermed kræve justeringer i deres pensionsplaner.

Eksempelvis kan spørgsmål om, hvor meget medarbejdere bør bidrage til deres firmapension for at sikre en komfortabel pensionering, opstå. Mange små og mellemstore virksomheder har ikke interne ressourcer til at tilbyde specifik, individuel rådgivning på dette område. I disse tilfælde bliver rådgivning fra pensionsselskaberne særligt værdifulde, idet de kan tilbyde ekspertise og skræddersyede løsninger for at imødekomme de specifikke behov og mål for hver medarbejder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Firmapension

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En firmapension refererer til en pensionsplan, der er etableret baseret på en aftale mellem en arbejdsgiver og dennes medarbejdere. I denne ordning vælger arbejdsgiveren et specifikt pensionsselskab til at håndtere administrationen og forvaltningen af pensionsmidlerne.

Prisen for en firmapension kan variere betydeligt. Omkostningerne involverer ofte administrationsgebyrer samt yderligere gebyrer, og i nogle tilfælde opkræves en procentdel af de samlede indbetalinger.

Der er ingen fastsat øvre begrænsning for, hvor meget en arbejdsgiver kan indbetale til en pensionsordning, der administreres af arbejdsgiveren.

Firmapension tilbyder en række fordele for både virksomheder og deres ansatte. For virksomheden fungerer det som et værdifuldt personalegode, der kan forbedre medarbejdertilfredsheden samt hjælpe med at tiltrække, engagere og beholde kvalificeret personale.

For medarbejderne giver firmapensionen en lejlighed til at opbygge en pensionsopsparing under gunstigere betingelser i forhold til, hvad de ofte ville opnå med en individuel pensionsplan. Ydermere er der ofte inkluderet forsikringer i pensionsordningen, som yder økonomisk beskyttelse til medarbejderne og deres familier i tilfælde af sygdom eller ulykker.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: