Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Finanstilsynet

Finanstilsynet fungerer som en integreret del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Dets primære formål er at sikre stabilitet, integritet og gennemsigtighed i den finansielle sektor ved at overvåge finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Deres indsats er afgørende for at beskytte forbrugerne og for at bevare tilliden til den danske finansielle infrastruktur. Finanstilsynet bidrager ligeledes til udviklingen af den finansielle lovgivning og udsteder regelmæssigt bekendtgørelser, der guider sektoren. Desuden spiller Finanstilsynet en vigtig rolle i at samle og dele statistikker og nøgletal, som bidrager til en bedre forståelse af den finansielle sektors tilstand.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Finanstilsynet?

Finanstilsynet fungerer som en integreret del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Dets primære formål er at sikre stabilitet, integritet og gennemsigtighed i den finansielle sektor ved at overvåge finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Deres indsats er afgørende for at beskytte forbrugerne og for at bevare tilliden til den danske finansielle infrastruktur. Finanstilsynet bidrager ligeledes til udviklingen af den finansielle lovgivning og udsteder regelmæssigt bekendtgørelser, der guider sektoren. Desuden spiller Finanstilsynet en vigtig rolle i at samle og dele statistikker og nøgletal, som bidrager til en bedre forståelse af den finansielle sektors tilstand.

Finanstilsynets opgaver

Finanstilsynets virke kan kategoriseres i tre primære områder:

  • Tilsynsvirksomhed: Dette er kernen i Finanstilsynets opgave. De overvåger finansielle institutioner, herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere. Denne tilsynsaktivitet er primært rettet mod at sikre, at disse virksomheder har den nødvendige kapital i forhold til de risici, de påtager sig, kendt som solvenstilsyn.
  • Lovgivningsarbejde: Ud over tilsynsfunktionen arbejder Finanstilsynet tæt sammen med relevante interessenter for at udforme, revidere og opdatere den finansielle lovgivning, som styrer sektoren.
  • Information: Finanstilsynet er også en vigtig kilde til information om den finansielle sektor. De indsamler, analyserer og offentliggør regelmæssigt data, som hjælper med at skabe klarhed over sektorens helbred og udvikling.

Det er også værd at nævne, at Finanstilsynet arbejder uafhængigt af Erhvervsministeriet i sin tilsynsaktivitet, og at dets beslutninger og handlinger baseres på risikobaserede principper. Dette sikrer, at den tilsynsmæssige indsats er proportionel med risikoen for overtrædelser. I situationer med større politisk betydning, som fx når en finansiel virksomhed er tæt på at misligholde lovens kapitalkrav, holder Finanstilsynet Erhvervsministeriet informeret.

Finanstilsynet sikrer desuden, at forbrugernes rettigheder er beskyttet ved at overvåge, at finansielle virksomheder overholder reglerne om forbrugerbeskyttelse. Dette inkluderer tilsyn med forsikringsmæglere og investeringsrådgivere, samt at de følger reglerne om god skik og forsikrer deres aktiviteter på en sikker måde.

Endelig spiller Finanstilsynet en central rolle i at overvåge værdipapirmarkederne i Danmark, herunder at sikre, at børsnoterede selskaber lever op til deres forpligtelser vedrørende offentliggørelse af information.

Finanstilsynets omfattende virksomhedsregister

Finanstilsynets virksomhedsregister er en central informationskilde, der leverer detaljer om finansielle institutioner i Danmark. Denne database inkluderer data om de virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med, såvel som de virksomheder, som Finanstilsynet har givet grønt lys til – enten via en tilladelse eller notifikation – for at operere inden for den finansielle sektor i landet. 

Det er en vigtig ressource for alle, der ønsker indsigt i, hvilke virksomheder der er autoriseret til at drive finansiel virksomhed under Finanstilsynets opsyn.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ledelse og struktur af Finanstilsynet: Bestyrelsens rolle

Som en vigtig del af Erhvervsministeriets infrastruktur opererer Finanstilsynet med en selvstændig bestyrelse. Denne bestyrelse, udpeget direkte af erhvervsministeren, er sammensat af eksperter, der bærer en bred vifte af både praktiske og teoretiske færdigheder. Medlemmernes kompetencer spænder over juridiske, økonomiske og finansielle områder, hvilket sikrer en alsidig og kvalificeret styring af tilsynsvirksomheden.

Bestyrelsen er ikke kun ansvarlig for at godkende tilsynets organisering og metoder, men fastlægger også de strategiske mål for tilsynsvirksomheden. Den tager stilling i sager, der bærer stor principiel betydning eller har potentielle vidtrækkende konsekvenser for den finansielle sektor. Udover dette, står bestyrelsen bag godkendelsen af regler og retningslinjer på de områder, hvor Finanstilsynet har beføjelse til at udstede sådanne.

Foruden disse ansvarsområder leverer bestyrelsen en værdifuld støtte til Finanstilsynets direktion ved at tilbyde ekspertise inden for områder som organisering, ledelse og faglig indsigt. En af de vigtige årlige opgaver er også godkendelse af Finanstilsynets årsrapport.

For at sikre gennemsigtighed og tillid offentliggøres bestyrelsens tilsynsmæssige beslutninger og reaktioner generelt på Finanstilsynets officielle hjemmeside. Derudover giver bestyrelsen virksomheder og enkeltpersoner, der er involveret i bestyrelsens sager, en unik mulighed for at give deres input gennem et kort partsindlæg, inden en endelig beslutning træffes.

Digitalisering og Finanstilsynet

Fintech Innovation

Fintech står for ‘financial technology’ og refererer til den integration af teknologi inden for finansielle tjenester. Dette område har set en betydelig vækst, med nye startups og etablerede finansielle institutioner, der tilbyder digitale løsninger, såsom mobilbanker, digital betaling, peer-to-peer långivning og robo-rådgivere. Finanstilsynet spiller en nøglerolle i at sikre, at disse nye teknologiske initiativer er reguleret korrekt for at beskytte forbrugeren, samtidig med at innovationen fremmes.

Blockchain og Kryptovaluta

Blockchain-teknologi og dens mest kendte applikation, kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, udfordrer traditionelle finansielle systemer. Finanstilsynet skal sikre, at denne nye teknologi anvendes på en måde, der er sikker og i overensstemmelse med dansk og international lovgivning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

It-sikkerhed og Cybertrusler

Med den øgede digitalisering af den finansielle sektor følger også en stigning i cybertrusler. Finanstilsynet arbejder tæt sammen med finansielle institutioner for at sikre, at de har robuste it-sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte forbrugerdata og finansielle transaktioner.

Data og Kunstig Intelligens

Finansielle institutioner anvender i stigende grad store datamængder og kunstig intelligens for at forbedre deres tjenester, forudsige markedstrends og tilbyde personlig rådgivning. Finanstilsynet overvåger, hvordan denne data bruges, og at det er i overensstemmelse med databeskyttelsesregler og andre relevante love.

Digital Identifikation

Sikker digital identifikation er afgørende for at sikre, at finansielle transaktioner er sikre. I Danmark er løsninger som NemID et eksempel på dette. Finanstilsynet sørger for, at sådanne systemer er både sikre og brugervenlige.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Finanstilsynet

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet, som fører tilsyn med finansielle institutioner i Danmark. Deres opgave er at sikre, at disse institutioner opererer i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer inden for den finansielle sektor. Styrelsen har en selvstændig bestyrelse udpeget af erhvervsministeren, og bestyrelsens medlemmer besidder ekspertise inden for juridiske, økonomiske og finansielle områder.

Finanstilsynets virksomhedsregister er en central informationskilde, der indeholder data om finansielle institutioner i Danmark. Registeret leverer detaljer om de virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med, samt de virksomheder, som har fået tilladelse eller notifikation fra Finanstilsynet til at operere inden for den finansielle sektor i Danmark.

Medlemmerne af Finanstilsynets bestyrelse udpeges direkte af erhvervsministeren. De valgte medlemmer har bred viden og kompetencer, som dækker over juridiske, økonomiske og finansielle områder.

Finanstilsynets bestyrelse er ansvarlig for at godkende regler og retningslinjer på de områder, hvor Finanstilsynet har beføjelse til at udstede sådanne. De tager også stilling i sager af principiel karakter eller sager med potentielle vidtrækkende konsekvenser for den finansielle sektor.

Ja, for at sikre gennemsigtighed og tillid offentliggøres bestyrelsens tilsynsmæssige beslutninger og reaktioner generelt på Finanstilsynets officielle hjemmeside.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: