Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Feriepenge

Som lønmodtager eller arbejdsgiver i Danmark vil du støde på betegnelserne 'feriepenge' og 'feriegodtgørelse'. Selvom de ofte bruges om hinanden, refererer de faktisk til det samme. Ifølge ferieloven benyttes betegnelsen 'feriegodtgørelse', og dette er også det sprog, som de fleste arbejdsgivere vil bruge. Men for mange lønmodtagere, især i daglig tale, er det mere almindeligt at tale om 'feriepenge'.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er feriepenge og hvem har ret til det?

Som lønmodtager eller arbejdsgiver i Danmark vil du støde på betegnelserne ‘feriepenge’ og ‘feriegodtgørelse’. Selvom de ofte bruges om hinanden, refererer de faktisk til det samme. Ifølge ferieloven benyttes betegnelsen ‘feriegodtgørelse’, og dette er også det sprog, som de fleste arbejdsgivere vil bruge. Men for mange lønmodtagere, især i daglig tale, er det mere almindeligt at tale om ‘feriepenge’.

Så hvad dækker disse feriepenge over? Det er den økonomiske kompensation, man optjener, mens man arbejder, for at sikre en økonomisk under ens ferie. Dette system sikrer, at alle lønmodtagere har et økonomisk fundament under de mindst 5 ugers ferie, de har ret til hvert år i henhold til den danske ferielov. Det er en vigtig beskyttelse, der giver alle mulighed for at tage en pause fra arbejdet og genoplade, uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt de har midlerne til at gøre det.

Hvordan ved du så, hvilken form for feriepenge du har ret til? Dette afgøres ofte af din specifikke ansættelsesstatus. Om du modtager ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse, afhænger typisk af, om du er ansat på funktionærlignende vilkår eller som timelønnet.

Men én ting er sikkert: Uanset din ansættelsesstatus sikrer ferieloven, at du kan tage ferie og samtidig have økonomisk ro i sindet. Det er en af de mange beskyttelser, der er indbygget i det danske arbejdsmarked, som sikrer, at arbejde og fritid kan balanceres effektivt og retfærdigt.

Ferie med løn og ferietillæg

Når man snakker om “ferie med løn”, henvises der til det scenarie, hvor lønmodtagere fortsat modtager deres almindelige løn under ferien. Det betyder, at hvis du har ret til ferie med løn, vil din indkomst fortsætte som normalt, selvom du ikke er på arbejde.

Men det stopper ikke her. Ud over din normale løn har du også ret til noget, der kaldes “ferietillæg”. Dette tillæg udgør en procent af din løn for et helt kalenderår. Så når ferietiden ruller rundt, skal du ikke kun have din sædvanlige løn – du har også krav på dette tillæg, og det skal udbetales senest, når din ferie starter.

Ferie med feriepenge

Der er situationer, hvor lønmodtagere ikke modtager deres almindelige løn under ferien. I disse tilfælde træder “feriepenge” i kraft. Disse penge repræsenterer 12,5 procent af den samlede løn, du har tjent, som er skattepligtig og ikke kan trækkes fra. Dette er et klart lovkrav, og det gælder uanset alder. Så selv unge under 18 år skal have disse feriepenge.

Feriepenge er altså det, en lønmodtager optjener i løbet af et kalenderår for at dække ferieperioden. For fastlønnede, der vælger denne godtgørelse frem for ferie med løn, er godtgørelsesprocenten sat til 12 procent.

Uanset om du modtager ferie med løn eller feriepenge, er det vigtigt at vide, at du er økonomisk dækket under din ferie.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Optjening og udbetaling af feriepenge

I Danmark er systemet for feriepenge struktureret således, at du optjener retten til ferie og tilsvarende betaling gennem et år og så tager denne ferie i det følgende år. Læs om de bedste lønsystemer på markedet.

Her er en trinvis forklaring af processen:

Gældsdækning – Analyse af virksomhedens evne til at overholde rentebetalinger

Periode: Optjeningsåret strækker sig fra den 1. januar til den 31. december.

Hvad sker der: I denne periode optjener du dine feriepenge baseret på den løn, du modtager.

Ferieåret

Periode: Ferieåret begynder den 1. maj og varer til den 30. april det følgende år.

Hvad sker der: I løbet af dette år har du ret til at holde den ferie, du optjente i optjeningsåret. Feriepenge, som du har optjent, kan udbetales i denne periode, så du har økonomisk støtte under din ferie.

Hovedferien

Periode: Hovedferien ligger mellem den 1. maj og 30. september.

Hvad sker der: Mindst 15 af de dage, du har optjent i ferie, skal typisk holdes i denne periode. Hvis du har optjent mindre end 15 feriedage, bør alle disse dage tages i løbet af hovedferien.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Feriekort eller feriekontobevis

Tidspunkt: I marts måned.

Hvad sker der: Feriekonto sender dig enten et fysisk feriekontobevis eller et elektronisk feriekort til din e-boks. Dette dokument angiver det beløb i feriepenge, du har ret til at få udbetalt.

Hvordan tjekker du dine feriepenge?

Du kan nemt tjekke din saldo for feriepenge på borger.dk. Her kan du se, hvor meget du har optjent, hvilke virksomheder der har indbetalt for dig, og hvornår du sidst fik udbetalt feriepenge. Det giver dig et overblik over dine feriepenge, så du kan sikre dig, at det indberettede antal dage og beløbet stemmer overens med det, du har arbejdet. Hvis der er uoverensstemmelser, er det vigtigt at tage kontakt til din arbejdsgiver, da det er dem, der kan foretage ændringer.

Hvordan modtager du dine feriepenge?

For at få udbetalt dine feriepenge skal du selv tage initiativ. Først skal du logge ind på borger.dk ved hjælp af dit NemID. Under udbetalingen skal du angive grunden til, at du ønsker dine feriepenge udbetalt. Det kan være i forbindelse med en kommende ferie, eller hvis du ikke længere arbejder i Danmark. Når du ansøger, skal du også specificere, hvornår du ønsker at afholde din ferie, hvilket kan være hele eller halve dage. Når ansøgningen er indsendt og godkendt, informeres den relevante enhed om udbetalingen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Feriepenge

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

‘Feriepenge’ og ‘feriegodtgørelse’ refererer faktisk til det samme. ‘Feriegodtgørelse’ er betegnelsen brugt i ferieloven og af de fleste arbejdsgivere, mens ‘feriepenge’ er den almindelige betegnelse brugt af mange lønmodtagere i daglig tale. Begge termer dækker over den økonomiske kompensation, en lønmodtager optjener for at have en økonomisk sikkerhed under sin ferie.

Hvilken form for feriepenge du modtager, afhænger ofte af din specifikke ansættelsesstatus. Hvis du er ansat på funktionærlignende vilkår, vil du typisk modtage ‘ferie med løn og ferietillæg’. Er du derimod timelønnet, vil du oftest modtage ‘ferie med feriepenge’ eller ‘feriegodtgørelse’. Uanset status sikrer ferieloven, at du har økonomisk dækning under din ferie.

Log ind på borger.dk for at se dine optjente feriepenge. Ved uoverensstemmelser, kontakt din arbejdsgiver. For udbetaling, angiv årsagen, vælg feriedatoer og godkend din anmodning. Efterfølgende vil udbetalingen blive behandlet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: