Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Faktura uden moms

Det kan virke overvældende at skulle afgøre, om moms skal inkluderes på ens fakturaer eller ej. I dette blogindlæg vil vi dykke ned i, under hvilke omstændigheder du skal udstede fakturaer med moms, og hvornår det ikke er nødvendigt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvornår kan du lave faktura uden moms?

Momspligten varierer baseret på flere faktorer. For det første spiller det en rolle, hvem der er sælgeren af varen eller ydelsen. Desuden er det relevant, om faktureringen sker til en modtager inden for EU eller uden for EU. Endvidere afhænger momsbehandlingen af, om der handles med varer eller ydelser. Endelig kan momssatsen også blive påvirket af, om kunden er en virksomhed eller en privatperson.

Ved at forstå disse kriterier kan du bedre navigere i reglerne for moms og sikre, at dine fakturaer er korrekt udfærdiget i overensstemmelse med gældende lovgivning. Denne gennemgang vil hjælpe dig med at klargøre, når og hvorfor visse transaktioner kræver moms, og hvornår de er momsfrie.

Hvis du ikke har et CVR-nummer

Det er en udbredt misforståelse, at kun registrerede virksomheder kan udstede fakturaer. Faktisk kan både privatpersoner og virksomheder uden et CVR-nummer udstede fakturaer uden moms, hvis visse betingelser er opfyldt. Dette er særligt relevant for små virksomheder eller freelancere, hvis årlige omsætning ikke overstiger 50.000 kroner. I disse tilfælde klassificeres de som personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er), og de er ikke momsregistrerede.

For både privatpersoner og ikke-registrerede virksomheder gælder det, at de ikke skal tilføje moms på deres fakturaer, så længe deres omsætning forbliver under denne grænse. Det er dog vigtigt, at de nøje overvåger deres indtægter, da overskridelse af grænsen kræver momsregistrering og efterfølgende opkrævning af moms på alle fakturaer.

Ved at klargøre disse regler, kan både individuelle sælgere og små virksomheder sikre sig, at de overholder lovgivningen og undgår unødige komplikationer med Skattestyrelsen.

Fakturering inden for EU

Når du ejer en momsregistreret virksomhed, der skal sende en faktura til en anden virksomhed i et EU-land, er der specifikke regler, du skal følge. Det er essentielt at vide, om modtagervirksomheden er momsregistreret. Hvis dette er tilfældet, og de har et EU-momsnummer, skal du ikke opkræve moms på fakturaen for de solgte produkter eller ydelser. Dette fritager dig fra ansvar for momsopkrævning, da kunden selv er ansvarlig for at betale moms i henhold til deres lands momssatser, et princip kendt som omvendt momspligt.

For salg til privatpersoner i EU gælder andre regler. Her skal der som udgangspunkt opkræves moms. Hvis du f.eks. sælger et fysisk produkt til en kunde i Tyskland, skal du registrere din virksomhed i Tyskland og anvende de tyske momssatser på fakturaen. Dette sikrer, at den korrekte moms opkræves i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning.

Når du sælger specifikke ydelser som telekommunikationstjenester, spredningstjenester og elektroniske tjenester til privatpersoner, skal momsberegningen foretages ved at anvende den momssats, der gælder i dit eget land. Det vil sige, at selv om kunden er i et andet land, anvender du din nationale momssats for disse typer af ydelser. Dette er især relevant, da sådanne tjenester ofte håndteres digitalt og ikke kræver fysisk tilstedeværelse eller forsendelse.

Disse regler sikrer en korrekt fakturering og momsopkrævning på tværs af EU-grænserne, og det er vigtigt at have systemer og processer på plads, der kan håndtere disse krav for at undgå juridiske komplikationer og sikre en smidig handel

Fakturering uden for EU

Når du sælger produkter eller ydelser til kunder uden for EU, er den grundlæggende regel, at der ikke skal opkræves moms på disse salg. Dette gælder uanset om det er materielle varer eller immaterielle ydelser. Det forenkler processen for internationale transaktioner, da det fjerner behovet for at beregne og opkræve moms baseret på modtagerlandets satser.

Dog kan der opstå situationer, hvor en ydelse, selvom den sælges til et ikke-EU-land, anvendes inden for EU. I sådanne tilfælde kan det pågældende EU-land vælge at opkræve moms. Dette er ofte tilfældet med digitale ydelser eller licenser, som kan bruges globalt, men som har en anvendelse eller forbrug inden for EU’s grænser.

Til trods for at moms ikke opkræves ved salget, er der stadig mulighed for at fratrække momsen på de omkostninger, der er direkte relateret til salget af produktet eller ydelsen. Dette betyder, at du kan reducere dine omkostninger ved at trække momsen fra udgifter såsom produktion, markedsføring og distribution, der har været nødvendige for at gennemføre salget. Denne fradragelse af inputmoms er en vigtig økonomisk fordel, der hjælper med at bevare virksomhedens konkurrenceevne på internationale markeder.

Er du i tvivl om din virksomhed skal opkræve moms for de varer eller ydelser der sælges?

Alle vores revisorer har mere end 8 års erfaring i branchen. Kontakt os for professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Krav til en faktura, hvis du ikke har et CVR-nummer

Der er nogle krav til din faktura, selvom du ikke har et CVR-nummer. Det er afgørende, at fakturaen er klart struktureret, så modtageren uden problemer kan identificere de relevante oplysninger og korrekt kan bogføre den.

Grundlæggende indhold i din faktura: 

Overskrift: Det er vigtigt med en klar og tydelig overskrift som “Faktura” eller “Regning”, som umiddelbart informerer modtageren om dokumentets formål.

Fakturanummer: Enhver faktura skal have et unikt fakturanummer for at lette sporing og administration.

Personlige oplysninger: Fulde navn og adresse på både køber og sælger bør være tydeligt angivet. For ydelser kan det være relevant at inkludere et identifikationsnummer, såsom CPR-nummer for sælger og CVR-/SE-nummer for køberen, selvom disse ikke nødvendigvis skal fremgå direkte på fakturaen.

Beskrivelse af salg: En detaljeret beskrivelse af de solgte varer eller ydelser, inklusive antal, enhedspris, og eventuelle rabatter. Hver vare eller ydelse bør listes på separate linjer for klarhed.

Totalpris og valuta: Den samlede pris for fakturaen skal være klart angivet og i den valuta, transaktionen foregår i.

Datoer: Fakturadatoen og forfaldsdatoen skal være tydeligt markeret. Forfaldsdatoen kan være en specifik dato eller angivet som antal dage efter fakturadatoen. Mange vælger en betalingsfrist på 7-10 dage, men 30 dage er ofte standard.

Hvis du udarbejder en faktura og ikke er momsregistreret som virksomhed eller privatperson, er det vigtigt at undlade at inkludere ordet moms på fakturaen. Dette skridt er essentielt for at undgå forvirring omkring momsfradrag, da hverken virksomheder uden CVR-nummer eller privatpersoner er underlagt momsregistrering. Således bør det normale moms-felt, der typisk findes på fakturaer, ikke være en del af din faktura.

Faktura til det offentlige

Når du sender en faktura til det offentlige, skal du bruge en EAN-faktura, som er en elektronisk faktura direkte integreret i modtagerens IT-system. Dette krav gælder, uanset om du har et CVR-nummer eller ej. Almindelige fakturaprogrammer kan ikke bruges uden CVR-nummer til dette formål; fakturaen skal i stedet sendes direkte via virk.dk. Kravene til EAN-fakturaen kan variere afhængigt af modtagerens specifikationer, men de grundlæggende elementer i fakturaen forbliver de samme.

Disse retningslinjer sikrer, at dine fakturaer opfylder de nødvendige krav og er korrekt forberedt for både private og offentlige transaktioner, selv uden et CVR-nummer.

Husk at betale skat af beløbet på fakturaen

Når du udsteder en faktura uden at have et CVR-nummer, er det vigtigt at huske, at der ikke automatisk er afregnet skat af de modtagne betalinger. Det er dit ansvar selv at afregne skatten med Skattestyrelsen. Dette gøres ved at indberette indtægten som B-indkomst. I de fleste tilfælde er det nødvendigt, at du selv står for denne indberetning.

For at håndtere skattebetalingen korrekt, skal du tilføje beløbet fra fakturaen på din forskudsopgørelse eller justere din selvangivelse for det år, hvor indtægten er opnået. Når du har indberettet indtægten, vil Skattestyrelsen typisk justere dit personfradrag eller foretage andre reguleringer i din skatteberegning. Efter indberetningen er der som oftest ikke yderligere handling nødvendig fra din side.

Hvis justeringen af trækprocenten eller dit månedsfradrag ikke er tilstrækkeligt til at dække skatten fuldt ud, kan det blive nødvendigt at betale det resterende beløb via en skatterate. En skatterate er et indbetalingskort udstedt af Skattestyrelsen, som du skal betale månedligt.

Hvis du regelmæssigt modtager indtægter af denne størrelse, kan det være en fordel at overveje at registrere en virksomhed og anskaffe et CVR-nummer for at lette skattehåndteringen og andre administrative processer. Dette kan både være mere økonomisk og praktisk i det lange løb.

Har du husket at indberette dine indtægter til skat?

Lad os hjælpe dig for at sikre, at alt håndteres korrekt.

Krav til faktura til udenlandske kunder

Hvis du sælger varer og ydelser til både private og virksomheder uden for Danmarks grænser, uanset om det er inden for eller uden for EU, er der nogle særlige krav i forhold til moms, som du skal være opmærksom på.

Generelle regler for international salg:

Salg til virksomheder (B2B) i EU og globalt: I de fleste tilfælde er salg til virksomheder i EU fritaget for moms. Derfor skal fakturaer til disse kunder udstedes uden moms. Hvis du sælger til virksomheder uden for Danmark, er det nødvendigt at være registreret som eksportør.

Salg til private (B2C) i EU: Salg til private inden for EU kræver som regel, at du opkræver dansk salgsmoms på fakturaen.

Salg til private uden for EU: De fleste salg til private uden for EU er fritaget for moms. Det er dog nødvendigt at være eksportørregistreret for at håndtere disse transaktioner korrekt. 

BEMÆRK: for en udenlandsk kunde er VAT-nummer lig CVR-nummer.

Det er afgørende at vælge den korrekte momstype for produktet, når du handler med kunder uden for Danmark, da momsreglerne kan variere afhængigt af transaktionens art og destination.

Registrering af eksportører

Før du begynder at eksportere varer til lande uden for EU, er det nødvendigt, at du registrerer dig som eksportør på virk.dk.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Man må fakturere uden moms, når man sælger varer eller ydelser til virksomheder inden for EU, som er momsregistrerede (kendt som B2B salg), eller når man sælger til kunder uden for EU. Derudover, hvis man som privatperson eller virksomhed har en årlig omsætning på under 50.000 kroner, behøver man ikke at være momsregistreret og kan derfor udstede fakturaer uden moms.

Virksomheder inden for EU, der er momsregistrerede, kan købe varer og ydelser uden moms gennem omvendt betalingspligt, hvor de selv afregner momsen i deres hjemland. Dette princip kaldes også omvendt momspligt og er med til at forenkle handelen mellem virksomheder på tværs af EU-grænserne.

I Danmark må man fakturere op til 50.000 kroner årligt uden at være momsregistreret. Dette gælder for personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er), hvor indtægter under denne grænse ikke kræver momsregistrering.

Hvis din virksomhed overskrider omsætningstærsklen på 50.000 kroner inden for et regnskabsår, skal du registreres som momspligtig. Det betyder, at du fremadrettet skal opkræve moms på fakturaerne og indberette og afregne denne moms til Skattestyrelsen.

Nej, hvis du ikke er momsregistreret, kan du ikke fratrække moms på dine indkøb. Momsfradrag er forbeholdt momsregistrerede virksomheder, som skal kunne dokumentere både indgående og udgående moms i deres regnskab.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: