Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Faktura til/fra privatperson – udstedelse af faktura uden CVR-nummer

En faktura behøver ikke nødvendigvis at indeholde et CVR- eller SE-nummer. Hvis situationen kræver, at du udsteder en faktura uden et sådant nummer, er det muligt at anvende dit CPR-nummer i stedet. Det er vigtigt at huske på, at det ikke er tilladt for privatpersoner at opkræve moms, hvorfor dette ikke bør specificeres på fakturaen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Faktura udstedt af privatperson

At udstede en faktura kræver ikke nødvendigvis, at du har et CVR-nummer. Det er ikke et lovkrav, at en faktura skal udstedes af en person eller virksomhed med et CVR-nummer. For dem, der har en omsætning på under 50.000 kroner i løbet af 12 måneder, falder de ofte ind under kategorien for personligt ejet mindre virksomhed (PMV) – en betegnelse Skattestyrelsen anvender for ikke-momsregistrerede virksomheder.

Denne artikel er relevant for dig, hvis du:

 • Ikke er momsregistreret
 • Ikke besidder et CVR-nummer
 • Har en årlig omsætning på under 50.000 kroner

At udstede en faktura som privatperson indebærer en proces, der ligner den for virksomhedsejere. Der er et væld af faktura skabeloner tilgængelige online, hvor du nemt kan indføre alle nødvendige data, og dermed have en faktura, der er parat til at blive sendt.

Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvilke specifikke krav der gælder for en faktura udstedt af en privatperson, og hvordan “faktura privatperson” er en vigtig del af processen.

Kriterier for en faktura udstedt af en privatperson

Selv som privatperson er der specifikke krav, der skal opfyldes, når du udsteder en faktura. Det er vigtigt, at fakturaen indeholder visse informationer for at sikre, at modtageren nemt kan identificere og bogføre den korrekt. 

Når du laver en “faktura privatperson”, bør ordet “moms” undgås for at eliminere eventuelle misforståelser om fradragsberettigelse, da dette begreb ikke er relevant for privatpersoner, der ikke er momsregistrerede.

En faktura udstedt af en privatperson skal omfatte:

 • En præcis og informativ overskrift, oftest “Faktura” eller “Regning”
 • Et fakturanummer
 • Køberens og sælgerens oplysninger, inklusiv fulde navn og adresse
 • Identifikationsnummer – dit CPR-nummer, og modtagerens CVR-/SE-nummer, hvis du leverer en service (det er ikke obligatorisk at have dette nummer på selve fakturaen)
 • Detaljer om det solgte produkt eller service, inklusiv antal, enhedspris, og eventuelle rabatter
 • Den samlede pris, tydeligt markeret
 • Den valuta, som prisen er angivet i
 • Datoen for fakturaens udstedelse
 • Forfaldsdato, angivet enten som en specifik dato eller antallet af dage fra fakturaens udstedelsesdato

Hvis fakturaen omfatter flere produkter eller services, skal disse opføres på separate linjer. Vær også opmærksom på betalingsfristen; mange vælger en frist på 7-10 dage, men der er ingen fastsatte regler herfor. Generelt anbefales en frist på mindst et par dage, og som oftest anvendes en standardfrist på 30 dage.

For yderligere information om kravene til fakturaer kan du referere til Momsbekendtgørelsen, kapitel 12.

Fakturering til offentlige institutioner som privatperson

Der er særlige krav, du skal være opmærksom på, hvis du som privatperson ønsker at sende en faktura til en offentlig institution. Det er obligatorisk at udstede en EAN-faktura i stedet for en traditionel faktura. Dette kan du gøre via virk.dk

Selvom du skal overholde de generelle krav til fakturaer, som tidligere nævnt, kan der også være yderligere specifikke krav, afhængigt af den specifikke EAN-faktura. EAN-fakturaer sendes direkte til modtagerens IT-system som en del af de offentlige myndigheders krav.

For at sende en faktura til det offentlige som privatperson:

 • Benyt virk.dk til at sende fakturaen og kreditnota til myndigheder eller offentlige institutioner.

Fakturaen sendes i OIOUBL-formatet, som kan integreres direkte i modtagerens IT- og økonomisystemer. Denne automatisering minimerer tastearbejde og fejl og sikrer, at ingen fakturaer bliver afvist. Modtagerens identifikation sker gennem et EAN-nummer.

Dette sikrer en mere strømlinet proces for både afsender og modtager, og understreger betydningen af “faktura privatperson” i konteksten af at fakturere offentlige institutioner.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Faktura til privatperson – indholdskrav

Når forretninger udbyder en vare eller service, der er underlagt momsregler, er de forpligtede til at udstede en faktura eller en kvittering. Ved salg til privatpersoner, eller til momsregistrerede virksomheder hvor beløbet er under 3.000 kroner, kan du udstede en forenklet faktura.

Elementer, der skal inkluderes i en forenklet faktura, omfatter:

 • Fakturadato, dvs. datoen hvor fakturaen blev oprettet
 • Fakturanummer, med fortløbende nummer
 • Virksomhedens komplette navn samt CVR- eller SE-nummer
 • Beskrivelse af varen eller servicen, herunder antal og pris
 • Momsbeløbets størrelse
 • Det samlede beløb for den pågældende vare eller service

Hvis prisen for varen eller servicen overstiger 5.000 kroner inklusive moms, er du dog nødt til at udstede en standard faktura.

En kassebon vil ofte indeholde alle de nødvendige elementer for en forenklet faktura. Ved anvendelse af et salgsregistreringssystem kan processen med at udstede en forenklet faktura til privatpersoner gøres endnu mere simpel. I dette tilfælde omfatter kravene til en kassebon kun forretningens navn og CVR-nummer, udstedelsesdato, beskrivelse og antal af varer, beløbet, samt momsens størrelse.

Faktura uden CVR-nummer

Det er ikke et lovkrav, at udstederen af en faktura skal besidde et CVR-nummer. Det er fuldt ud muligt at udstede en faktura uden et CVR-nummer. Dog, i tilfælde af salg af en ydelse, er det nødvendigt at inkludere dit CPR-nummer på fakturaen. Dette sikrer, at fakturaen forbliver i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, selvom den udstedes i konteksten af “faktura privatperson”.

Husk at afregne skatten af fakturabeløbet

Når du udsteder en faktura som privatperson, er pengene ikke skattepligtige på forhånd. Det ansvar ligger hos dig at afregne skatten efterfølgende. Dette gøres ved at rapportere beløbet til Skattestyrelsen som B-indkomst, medmindre virksomheden afregner dette for dig – oftest skal du dog gøre det selv.

Beløbet rapporteres ved at tilføje det til din forskudsopgørelse eller justere din årsopgørelse for det år, du modtog indkomsten. Skatten af beløbet afregnes normalt ved, at Skattestyrelsen justerer dit personfradrag. Efter at have rapporteret beløbet, er der sædvanligvis ikke yderligere trin, du skal tage.

Skulle det ske, at hele skattebeløbet ikke kan afregnes ved at øge trækprocenten eller reducere dit månedlige fradrag, kan det blive nødvendigt at betale en såkaldt skatterate. Dette er et betalingskort, der skal afregnes månedligt. Hvis din indkomst ligger i denne kategori, kan det være værd at overveje at oprette en virksomhed og opnå et CVR-nummer for at forenkle skatteprocessen og omgå scenarier relateret til “faktura privatperson”.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Privatpersoners begrænsninger i forhold til moms på en faktura

En privatperson har ikke ret til at opkræve moms på en faktura ved salg af varer eller ydelser, fordi privatpersoner ikke er momsregistrerede. I stedet er det almindeligt at inkludere dit CPR-nummer på fakturaen og modtage pengene som et honorar. Husk, at dette beløb skal rapporteres til Skattestyrelsen.

Alternativt kan du etablere en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og få tildelt et CVR-nummer. Det gør det muligt at udstede en faktura uden moms. Denne løsning kan være praktisk, hvis du udfører enkelte opgaver eller flere opgaver, forudsat at din samlede omsætning ikke overstiger 50.000 kroner over en periode på 12 måneder.

Generelt er moms pålagt varer og ydelser solgt til privatpersoner. Dette gælder, uanset om salget foregår online via en hjemmeside eller i en fysisk butik. Dog er der visse virksomheder, som er momsfritagede.

FAQ om Faktura til/fra privatperson

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I henhold til momsloven er det typisk forbeholdt virksomheder at udstede fakturaer, hvilket betyder, at private ikke har denne mulighed.

Som løsning kan en privatperson i stedet udstede en regning og angive sit CPR-nummer på denne (det er vigtigt at rette “CVR-nummer” til “CPR-nummer”, da CVR-numre er specifikke for virksomheder). På den måde kan man som privatperson stadig modtage betaling for leverede ydelser eller produkter, samtidig med at man overholder lovgivningen.

Selv som privatperson skal man overholde visse krav, når man udsteder en regning eller faktura. Der er specifikke elementer, der skal inkluderes, men det er væsentligt at huske, at privatpersoner ikke har lov til at opkræve moms, og derfor skal dette ikke inkluderes på fakturaen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: