Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eventualforpligtelser

I forbindelse med eventualforpligtelser står man overfor økonomiske forpligtelser, hvis fulde omfang endnu er ukendt på grund af eksterne faktorer. Når det er umuligt at fastslå de økonomiske konsekvenser af disse forpligtelser nøjagtigt, er det essentielt at inkludere en note i årsregnskabet. Denne note bør detaljeret beskrive både omfanget og karakteren af forpligtelsen. Alternativt kan man vælge at afsætte eventualforpligtelsen som et potentielt tab.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er eventualforpligtelser?

Eventualforpligtelser henviser til potentielle økonomiske forpligtelser, hvor sandsynligheden for at skulle betale endnu er uafklaret. Disse forpligtelser er ikke faste eller sikre, og det er derfor umuligt at fastslå på nuværende tidspunkt, om de vil resultere i en udgift på årsregnskabet. En sådan forpligtelse kan kun blive bekræftet, når fremtidige hændelser, som man endnu ikke kan forudsige eller har fuld indsigt i, enten indtræffer eller udelukkes. Eventualforpligtelser kan enten være konkrete forpligtelser, hvis realisering er usikker, eller de kan være behæftet med så meget usikkerhed om deres størrelse, at det ikke er muligt at registrere dem præcist i virksomhedens regnskab.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eventualforpligtelse, årsrapport og regnskab

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er håndtering af eventualforpligtelser et vigtigt element. Når du udarbejder dit årsregnskab, er det afgørende at inkludere en eventualforpligtelse. Denne skal dokumenteres gennem en note i årsregnskabet. Noten bør indeholde en klar, kortfattet og præcis forklaring på årsagen til eventualforpligtelsen, dens oprindelse, samt den potentielle økonomiske effekt den kan have på dit regnskab, uanset om du ender med at afholde udgiften eller ej.

Det er essentielt at differentiere mellem to typer af eventualforpligtelser. For eventualforpligtelser, hvor der er mindre end 50 % sandsynlighed for, at de vil medføre en udgift, skal disse præsenteres som beskrevet ovenfor. For eventualforpligtelser, hvor sandsynligheden for en udgift er over 50 %, skal disse derimod inkluderes i regnskabet under posten hensættelser.

Eksempel på eventualforpligtelser

Et klassisk eksempel på en eventualforpligtelse er en retssag, som illustrerer den fine balance, der skal håndteres i forbindelse med eventualforpligtelser. Forestil dig, at din virksomhed er involveret i en retssag. Indtil sagen er afgjort, kan det være vanskeligt at bestemme det nøjagtige beløb, som et eventuelt erstatningsansvar kan udgøre. Dog er det muligt at foretage et informeret estimat over den potentielle økonomiske kompensation, som virksomheden måske skal betale. Dette gør det muligt at inkludere en vurdering af eventualforpligtelsens størrelse i årsregnskabet.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vær realistisk ved beregning af eventualforpligtelse

Det er essentielt at anvende realistiske estimater, når du beregner en eventualforpligtelse. Selvom den pågældende gæld måske endnu ikke er en realitet, er der en markant risiko for, at det kan blive aktuelt. Når dette sker, skal eventualforpligtelsen korrekt indarbejdes i årsregnskabet. Husk, at når du udarbejder noten til årsregnskabet, skal du inkludere et estimat, der reflekterer de potentielle økonomiske konsekvenser af eventualforpligtelsen. Det er kritisk, at dine estimater i videst muligt omfang matcher de faktiske tal, der senere kan opstå.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Eventualforpligtelser

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En eventualforpligtelse er en potentiel økonomisk forpligtelse, hvis realisering og nødvendighed af betaling endnu er usikker. Disse forpligtelser er ikke definitivt fastlagte, og det er derfor umuligt at afgøre, om de vil medføre en udgift i årsregnskabet. Eventualforpligtelser bekræftes kun, når fremtidige hændelser, som man i øjeblikket ikke kan forudsige eller har fuld indsigt i, sker eller afkræftes. De kan variere i både karakter og størrelse og er ofte for usikre til nøjagtigt at kunne registreres i virksomhedens regnskab.

Eventualforpligtelser skal inkluderes i årsregnskabet med en note, der forklarer årsagen, oprindelsen og den potentielle økonomiske effekt. Forpligtelser med under 50 % risiko for udgift skal dokumenteres som beskrevet, mens dem med over 50 % risiko indgår under hensættelser i regnskabet.

Brug realistiske estimater for at afspejle de potentielle økonomiske konsekvenser af eventualforpligtelser i årsregnskabet, og sørg for, at disse estimater så nøjagtigt som muligt matcher de faktiske tal, der kan opstå.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: