Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Erstatning

Erstatning refererer til den finansielle godtgørelse, som tildeles en person, der har lidt en skade. Denne kompensation beregnes under hensyntagen til adskillige faktorer, herunder men ikke begrænset til, det ubehag og de smerter der er oplevet, samt indtægtstab. Formålet er at retablere den skadedes vilkår så tæt på det normale som muligt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er erstatning?

Erstatning dækker over et bredt spektrum og finder anvendelse indenfor mange felter som juridik, økonomi og andre områder i samfundet. Personen, der oplever tab eller skade på grund af eksterne omstændigheder, modtager en monetær godtgørelse, hvis størrelse kan variere. Hensigten med erstatningen er ikke at berige den skadelidte betydeligt, men snarere at forsøge at genoprette normale forhold efter en udfordrende hændelse.

Erstatningsansvarsloven

I tilfælde af en erstatningssituation, er det nødvendigt at fastlægge ansvarsfordelingen, og det er her, erstatningsansvarsloven træder i kraft. Loven differentierer typisk mellem ansvar i kommercielle forbindelser og ansvar i almindelige dagligdags situationer. For eksempel, hvis virksomhed A indgår en aftale om at levere en bestemt vare eller service til virksomhed B, men fejler i at opfylde denne kontrakt, så kan virksomhed B fremføre et erstatningskrav over for virksomhed A for kontraktbruddet. Når det kommer til individuelle dagligdags hændelser, opstår krav om erstatning oftest i tilfælde af personskader, såsom ved trafikuheld, mistet indtjening på grund af skade, eller skader på ejendom.

Skatteforhold og erstatninger

Når det kommer til beskatning af erstatninger, er den generelle regel, at erstatninger udbetalt i flere rater betragtes som skattepligtige indkomster. Dette indebærer, at løbende betalinger, såsom for tabt arbejdsfortjeneste, er underlagt beskatning. På den anden side er engangsudbetalinger i forbindelse med erstatning typisk ikke skattepligtige. Der findes dog en undtagelse for engangsudbetalinger relateret til mistet arbejdsfortjeneste, som kan være skattepligtige.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregning af erstatning

Beregningen af erstatning afhænger af flere forskellige elementer, især i sager om personskade, hvor skadens omfang er afgørende. Nedenfor er de mest almindelige kategorier, der tages i betragtning ved erstatningsberegning:

  • Helbredsudgifter: Omkostninger forbundet med den skadelidte og deres familiemedlemmers medicinske udgifter som hospitalsbesøg og medicin opgøres her.
  • Tabt arbejdsfortjeneste: Der vurderes, hvor meget indkomst den pågældende person har mistet, mens de er uarbejdsdygtige.
  • Svie og smerte: Vurderingen her sigter på at kvantificere den smerte og de gener, skaden har forårsaget, og er derfor en mere subjektiv bedømmelse.
  • Méngodtgørelse: Denne beregning er relevant, hvis personen lider af varige mén som følge af skadens alvor. Beregningen tager højde for graden af nedsat funktionsevne og skadens placering på kroppen.

Desuden er det ifølge lovgivningen et krav, at virksomheder skal have diverse forsikringer, hvilket sikrer, at en medarbejder er forsikret i tilfælde af personskade på arbejdspladsen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Mulige grunde til erstatning

Kravet for, hvad du kan kræve erstatning for, kan variere bredt, fra kontraktbrud til skader som følge af en bilulykke, herunder for eksempel et piskesmæld. På grund af kompleksiteten i erstatningssager, findes der advokater, der har specialiseret sig inden for dette juridiske felt. Sagerne kræver ofte en grundig gennemgang og analyse af de specifikke omstændigheder forbundet med hver enkelt sag.

Formålet med erstatning

Hovedformålet med personskadeerstatning er at minimere tabet for den skadelidte og at muliggøre en fortsættelse af et så normalt liv som overhovedet muligt efter en skade. For virksomheder kan en erstatning være afgørende for deres evne til at fortsætte driften. Det er ikke intentionen med erstatning at straffe den ansvarlige eller at skabe en økonomisk gevinst for den skadelidte. Dialogen mellem skadelidtes og skadevolders forsikringsselskaber omkring erstatningskrav plejer ofte at være konstruktiv. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at skadevolders forsikringsselskab er en erfaren part, og det kan derfor være fordelagtigt for den skadelidte at have professionel repræsentation for at matche forsikringsselskabets ekspertise i reglerne.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Erstatning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I disse sammenhænge refererer erstatning til den monetære kompensation, der gives til en person, som har lidt et tab eller skade som følge af ydre faktorer. Formålet med erstatningen er at hjælpe vedkommende med at nærme sig et normalt liv, snarere end at opnå økonomisk gevinst.

Formålet med personskadeerstatning er at reducere de tab, som den skadelidte har lidt, og sikre at vedkommende kan fortsætte et liv så tæt på det normale som muligt efter skaden. Erstatningen er ikke ment som en straf over for skadevolderen eller som en måde at opnå økonomisk gevinst på for den skadelidte, men snarere en måde at dække over de tab og ændringer, skaden har forårsaget.

Du kan søge erstatning for en bred vifte af hændelser, herunder kontraktbrud eller personskader som følge af trafikulykker, eksempelvis piskesmæld. Erstatningssager kan være komplekse, hvorfor specialiserede advokater ofte er nødvendige for at navigere gennem de unikke forhold i hver sag.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: