Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Erhvervspsykolog

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en erhvervspsykolog?

Begrebet erhvervspsykolog refererer til den specialiserede gren af arbejds- og organisationspsykologi. For at opnå denne titel, kræves der en udvidet uddannelse på universitetsniveau i fem år ud over den grundlæggende psykologuddannelse. Erhvervspsykologens arbejdsfelt omfatter en bred vifte af problematikker inden for arbejdspladsen eller organisationen, herunder både arbejdsrelaterede og følelsesmæssige udfordringer. Disse psykologer fokuserer på aspekter af psykologi, der relaterer sig til individuel og gruppeadfærd i organisationer, med særlig interesse for interpersonelle relationer som fundamentet for en velfungerende og sund organisation. 

Erhvervspsykologer agerer som rådgivere og konsulenter i erhvervslivet, hvor deres primære opgave er at assistere med at navigere og løse de mangfoldige udfordringer, som ansatte og ledere står overfor i deres daglige virke. 

Når en erhvervspsykolog anvendes i en virksomhed, skal dette registreres som en personaleudgift uden moms i bogføringen. Udgiften kan kun fratrækkes, hvis den er relateret til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede lidelser eller skader.

Hvordan kan erhvervspsykologen bidrage?

I organisationer og på arbejdspladser, hvor menneskelige ressourcer er afgørende, spiller medarbejdernes trivsel en central rolle for at opnå maksimal effektivitet. En medarbejder, der trives, er en medarbejder, der bidrager positivt og udnytter sit potentiale fuldt ud. Dette understreger vigtigheden af erhvervspsykologens rolle i at fremme trivsel blandt medarbejderne for at opbygge en højt funktionel organisation.

En erhvervspsykolog tilbyder værdifulde værktøjer til medarbejderne for at finde den mest passende arbejdsmetode og understøtter deres personlige og professionelle udvikling. På arbejdspladser, hvor konflikter kan opstå hurtigt, spiller erhvervspsykologen også en nøglerolle i at afhjælpe spændinger og løse konflikter. Desuden kan erhvervspsykologen tilbyde coaching og træning til ledere for at udvikle effektive ledelsesstile.

Ved at anvende avancerede problemløsningsteknikker og terapeutiske metoder, kan erhvervspsykologen hjælpe organisationen med at navigere gennem udfordringer relateret til spændinger, personlig udvikling og følelsesmæssige aspekter i arbejdslivet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem kan have gavn af en erhvervspsykolog?

Der er adskillige situationer, hvor det kan være fordelagtigt for en virksomhed eller organisation at indgå samarbejde med en erhvervspsykolog. For eksempel kan din virksomhed stå over for betydelige forandringer som omstruktureringer, skift i ledelsen, eller fusioner med andre virksomheder. I disse tilfælde kan det være afgørende at have adgang til erhvervspsykologens coaching og rådgivning for at sikre en vellykket gennemførelse af forandringsprocessen. Ligeledes kan organisationer have behov for effektive metoder til at håndtere stress og optimere arbejdsprocesser, hvilket ikke kun påvirker den enkelte medarbejder, men hele virksomhedens funktion.

Hvordan vælger du den rette erhvervspsykolog?

At finde en kvalificeret erhvervspsykolog kræver tid og grundig research. Selvom det forudsætter en basisuddannelse i psykologi samt fem års videreuddannelse på universitetet for at opnå titlen som erhvervspsykolog, findes der mange uddannelsesveje, der berører felter relateret til erhvervspsykologi. Dette fører til, at mange undervisere og coaches hurtigt kan adoptere titlen erhvervspsykolog. Derfor er det essentielt at være omhyggelig i din søgning efter en erhvervspsykolog, så du finder en, der kan fremvise en omfattende uddannelse og specialisering inden for erhvervspsykologi.

Hvad kendetegner en erhvervspsykolog i forhold til en almindelig psykolog?

En erhvervspsykolog er en type psykolog, som har specialiseret sig i at fremme trivsel og effektivitet i arbejdsmiljøer. Deres arbejdsområde dækker over udvikling og vedligeholdelse af trivsel for alle ansatte, forebyggelse af stress, og styrkelse af organisationens samlede robusthed. En erhvervspsykolog arbejder tæt sammen med ledere, medarbejdere og teams, og beskæftiger sig med emner som virksomhedskultur, værdier og strategisk udvikling.

En almindelig psykolog, derimod, kan have et bredere spektrum af arbejdsområder inden for menneskelig psykologi. Disse omfatter ofte terapeutiske samtaler vedrørende psykiske problemer som stress, angst, depression, samt håndtering af almindelige livskriser såsom sorg, skilsmisse, eller eksamensangst. Deres arbejde fokuserer mere på individets interne psykologiske processer og personlige udfordringer, i modsætning til erhvervspsykologens mere organisatorisk orienterede tilgang.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Erhvervscoach vs. Erhvervspsykolog

Det er essentielt at skelne mellem titlerne erhvervscoach og erhvervspsykolog. Erhvervspsykolog er en beskyttet titel, som kræver en omfattende universitetsuddannelse i psykologi og yderligere specialisering. Denne baggrund sikrer en dybdegående forståelse og ekspertise inden for psykologiske processer og organisatorisk adfærd.

På den anden side kræver titlen erhvervscoach ikke nødvendigvis nogen formel uddannelse inden for psykologi eller relaterede felter. Dette betyder, at erhvervscoaches ofte kan have en mangfoldighed af baggrunde, og deres tilgang til coaching kan variere betydeligt. Selvom dette ikke nødvendigvis diskvalificerer erhvervscoaches fra at være værdifulde i visse virksomhedssammenhænge, er det vigtigt at være opmærksom på, at deres tilgang og metoder kan afvige markant fra de metoder, som en uddannet erhvervspsykolog ville anvende.

Det betyder dog ikke, at erhvervscoaches generelt er mindre kompetente eller mindre værdifulde. De kan tilbyde værdifuld støtte og vejledning, især inden for områder som personlig udvikling, karrierevejledning og forretningsstrategi. Det er dog afgørende at være klar over forskellene i deres uddannelsesbaggrund og tilgang, når man søger professionel bistand.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Erhvervspsykolog

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En erhvervspsykolog er en specialiseret psykolog, der arbejder med arbejdsrelaterede og følelsesmæssige udfordringer i virksomheder, og kræver en omfattende uddannelse udover den grundlæggende psykologiuddannelse.

En erhvervspsykolog bidrager til at øge medarbejdertrivslen og effektiviteten i en organisation, tilbyder værktøjer til personlig og professionel udvikling, hjælper med at løse konflikter, og coacher ledere i effektiv ledelse.

En erhvervspsykolog fokuserer på at fremme trivsel og effektivitet i arbejdsmiljøer, arbejder med organisatoriske aspekter som kultur og strategi, og understøtter medarbejdere og ledere. En almindelig psykolog behandler derimod individuelle psykiske udfordringer gennem terapi, såsom stress, angst og livskriser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: