Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Enkeltmandsvirksomhed til ApS - Trin for trin

At skifte fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS kan gøres på to fundamentale måder. Hver metode har sine unikke karakteristika, specielt med hensyn til beskatningstidspunktet, samt deres egne fordele og ulemper. Dyk ned i de to alternativer og få indblik i de yderligere faktorer og aktører, du skal tage højde for under transformationen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Sådan omdanner du din enkeltmandsvirksomhed til ApS på to måder

Der findes to overordnede strategier til transformationen fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS eller A/S, med ApS som det mest økonomisk overkommelige og praktiske valg for mange. Virksomhedsomdannelsesloven foreskriver to metoder til omdannelse:

 • Skattepligtig virksomhedsomdannelse
 • Skattefri virksomhedsomdannelse

Kernen i forskellen mellem de to ligger i, hvordan eventuel profit eller tab håndteres skattemæssigt. Der vil være en dybdegående forklaring på begge metoder i de kommende afsnit. Det anbefales kraftigt at søge rådgivning fra en fagperson, før du indleder omdannelsesprocessen.

En alternativ metode er at afvikle enkeltmandsvirksomheden og derefter etablere et nyt ApS. Dette indebærer ikke en direkte omdannelse af den eksisterende virksomhed, men kan være en passende strategi, hvis en virksomhedsomdannelse ikke er ønskelig eller mulig.

Uanset hvilken tilgang du vælger for at skifte fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS, vil en ny virksomhedsidentitet og CVR-nummer være nødvendigt, da det tidligere CVR-nummer ikke kan overføres.

Skattepligtig omdannelse - beskatning samme år som overgangen

Ved valg af skattepligtig omdannelse, vil alle aktiver og passiver fra din enkeltmandsvirksomhed blive overført til det nyoprettede ApS. Denne overførsel sker gennem en proces, der kaldes skattepligtig afståelse til handelsværdier.

I denne kontekst er det afgørende at foretage en nøjagtig værdiansættelse af elementer som anskaffelses- og afståelsessum, inventar, afskrivningsberettigede maskiner og goodwill. Denne værdiansættelse skal være i tråd med priser og vilkår, som uafhængige parter ville have aftalt. Det anbefales at have en revisor eller en anden specialist til at assistere med denne beregning for at sikre nøjagtighed og overholdelse af reglerne.

Inden for rammerne af denne type omdannelse, skal eventuelt tab eller fortjeneste rapporteres og beskattes i indkomstopgørelsen for det specifikke år, hvor enkeltmandsvirksomheden bliver omdannet til et ApS. Dette kan være en ulempe, hvis der ikke er tilstrækkelige midler tilgængelige til at dække skattebetalingen for det pågældende år. I sådanne tilfælde kan en skattefri omdannelse være en mere fordelagtig mulighed.

Skattefri omdannelse - Beskatning udskydes

I en skattefri omdannelsesproces overføres din enkeltmandsvirksomhed ikke direkte til det nye ApS. I stedet “indskydes” virksomheden, hvilket betyder, at beskatningen først finder sted, når du afhænder eller lukker ApS’et.

Der er specifikke betingelser, der skal opfyldes for at kvalificere til skattefri virksomhedsomdannelse:

 1. Omdannelsen skal være fuldført senest seks måneder efter afslutningen på det foregående indkomstår.
 2. Det nye regnskabsårs første dag skal falde dagen efter afslutningen på det tidligere indkomstår.
 3. Det første regnskabsår skal have en varighed på 12 måneder.
 4. Ved flere virksomheder er det muligt at omdanne en eller flere.
 5. Omdannelsen skal omfatte alle virksomhedens aktiver og passiver, inklusive de blandet benyttede aktiver (dog med valgmuligheder ved blandet benyttede ejendomme).
 6. Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ før modregning af konto for opsparet overskud (medmindre alle virksomheder omdannes og virksomhedsordningen anvendes for indkomståret forud for omdannelsen).
 7. Indskudskontoen må ikke være negativ, så et kontant indskud skal opfyldes forud for gennemførelsen, eller man kan udtræde af virksomhedsordningen for indkomståret forud for omdannelsen.
 8. ApS’et skal være nystiftet eller et eksisterende skuffeselskab uden tidligere aktivitet.
 9. Vederlaget for indskud af virksomhed skal udelukkende bestå af aktier i selskabet.

Der er adskillige betingelser, der skal opfyldes for at gennemføre en skattefri omdannelse af din enkeltmandsvirksomhed til et APS, hvilket gør det essentielt at have en dybdegående forståelse af kravene og processen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bedste tidspunkt for omdannelse

Tidspunktet for, hvornår det er mest fordelagtigt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et ApS, kan variere betydeligt. Der findes dog nogle generelle retningslinjer, som kan guide beslutningen:

 • Når du nærmer dig topskattegrænsen
 • Når virksomheden er i vækst
 • Når du overvejer at etablere en holdingstruktur

Da overskuddet i en enkeltmandsvirksomhed beskattes personligt, kan der være betydelige skattemæssige fordele ved omdannelse til et ApS, især hvis du befinder dig tæt på topskattegrænsen. I et ApS kan overskuddet opspares eller investeres, hvilket giver større økonomisk fleksibilitet.

Hvis din virksomhed er i vækst, og du overvejer at bringe partnere ind, kan omdannelse til et ApS også være en strategisk fordel. Partnere kan investere kapital eller tid i bytte for anparter, hvilket kan fremme virksomhedens udvikling og ekspansion.

Desuden giver et ApS mulighed for at etablere en holdingstruktur. Den eksisterende enkeltmandsvirksomhed kan transformeres til et driftsselskab under en holdingstruktur, hvilket kan optimere skattemæssige og økonomiske forhold. Det er også muligt for ApS’et at fungere som holdingselskab, især hvis det ikke er involveret i direkte drift eller produktion.

Pro og kontra ved transformation fra enkeltmandsvirksomhed til ApS

En markant forskel mellem de to virksomhedstyper er de administrative og regnskabsmæssige krav. Selskabsstrukturer, som ApS, er underlagt strengere krav sammenlignet med virksomheder, der er personligt ejede.

Omkostninger ved omdannelse fra enkeltmandsvirksomhed til ApS

Omkostningerne ved at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et ApS varierer, afhængigt af hvilken metode for omdannelse du vælger. Det er vigtigt at overveje mere end bare de umiddelbare omkostninger og startkapitalen, når du træffer din beslutning.

 • Luk enkeltmandsvirksomhed og opret et ApS: Kræver 40.000 kr. i startkapital.
 • Skattepligtig virksomhedsomdannelse: Kræver ligeledes 40.000 kr. i startkapital, samt 10-20.000 kr. til en revisor og eventuelle omkostninger til beskatning.
 • Skattefri virksomhedsomdannelse: Her er kravet også 40.000 kr. i startkapital og 10-20.000 kr. til revisorhonorarer.

Ved en skattefri omdannelse er der mulighed for at undgå kontant indskud af de 40.000 kr., idet du kan anvende virksomhedens aktiver til at dække startkapitalen via et apportindskud. Det gør det muligt at transformere din enkeltmandsvirksomhed til et ApS uden at skulle fremskaffe kontant kapital.

Det er vigtigt at bemærke, at ovenstående omkostninger kun dækker selve omdannelsesprocessen. Der vil være yderligere omkostninger forbundet med årsrapport og opfyldelse af de øgede krav, der gælder for ApS’er sammenlignet med enkeltmandsvirksomheder. Ydermere skal skatteforpligtelser også tages i betragtning, særligt ved skattepligtig omdannelse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Overvejelser i forbindelse med omdannelsesprocessen

Før du påbegynder transformationen af din enkeltmandsvirksomhed til et ApS, er der visse interessenter, du bør tage i betragtning og afklare vigtige detaljer med.

 • Kunder og leverandører: Det er vitalt at afklare, om disse fortsat er interesseret i at vedligeholde samarbejdet efter omdannelsen. Overvej også, om der er behov for at overdrage licenser og rettigheder til det nydannede selskab.
 • Medarbejdere: Nye ansættelseskontrakter skal udfærdiges, idet selskabets struktur ændrer sig. Dog er medarbejdere forpligtet til at fortsætte deres ansættelse i det nystiftede ApS.
 • Kreditorer og udlejere: Kreditorer skal godkende det nye ApS som debitor, da gæld ikke juridisk kan overdrages til en ny debitor uden kreditorernes samtykke. Udlejere skal ligeledes acceptere, at det er det nye ApS, der bliver lejer efter omdannelsen.

Kreditorer skal give deres samtykke til, at ApS’et anerkendes som den nye debitor, idet det juridisk set er umuligt at overføre gæld til en ny debitor uden kreditorernes godkendelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Enkeltmandsvirksomhed til ApS

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, det er absolut muligt at ændre ejerstrukturen fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Dette kan gennemføres via enten en skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse.

Transformationen fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS involverer indskud eller overførsel af samtlige aktiver og passiver fra den personligt ejede virksomhed til det nyetablerede selskab. Tidspunktet for skattebetaling og de specifikke betingelser, der skal opfyldes, varierer afhængigt af den valgte metode til omdannelsesprocessen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: