Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Energitilskud for virksomheder – Finansiering til energibesparende projekter

Når du driver en privat forretning, har du mulighed for at opnå støtte fra energistyrelsen udbetaling af tilskud til projekter, der forbedrer energieffektiviteten. Fordelene ved at ansøge er mange: Du kan reducere dine energiudgifter, bidrage til Danmarks CO2-reduktion og samtidig signalere en miljømæssig bevidsthed. Lær mere om, hvad du kan få tilskud til, og hvordan du ansøger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer energitilskud til virksomheder?

Som privat virksomhedsejer kan du ansøge om støtte fra “energistyrelsen udbetaling af tilskud” gennem Energistyrelsens Erhvervspulje for at gøre din forretning mere bæredygtig. Målet med denne pulje er at mindske CO2-udledning, nedsætte energiudgifterne og styrke konkurrenceevnen og væksten i den danske erhvervssektor.

Energistyrelsens Erhvervspulje blev stiftet i 2018. Med energi- og industri klimaaftalen samt den grønne skattereform fra 2020 blev denne fond forstørret og udvidet. I dag råder den over omtrent 3,5 mia. kr. og står åben for ansøgninger indtil 2029.

Alle erhvervsdrivende – uanset virksomhedens størrelse – kan ansøge om “energistyrelsen udbetaling af tilskud” til stort set alle initiativer, der fokuserer på energibesparelse eller CO2-reduktion. Bemærk, at Erhvervspuljen ikke er tilgængelig for private borgere, organisationer eller offentlige virksomheder.

Finansieringen, du kan opnå til dine energiforbedringer, kan udgøre op til 50% af projektets samlede omkostninger. Du kan højst få tildelt 112 mio. kr. i støtte, mens det mindste beløb, du kan modtage, er 10.000 kr.

Hvilke områder kan kvalificeres til energistøtte?

Din forretning har mulighed for at modtage “energistyrelsen udbetaling af tilskud” for diverse miljøvenlige projekter. Generelt set kan dette tilskud dække alle de omkostninger, der er forbundet med implementering af energibesparende løsninger.

Eksempler på projekter, der kan støttes:

 • Installation af varmepumper eller overgang til fjernvarme
 • Genbrug af intern overskudsvarme
 • Opgradering til LED-belysning
 • Energieffektivisering af procesudstyr eller forsynings- og serviceanlæg
 • Forbedring af bygningsstruktur, som isolering eller udskiftning af vinduer, døre, ydervægge, tage og lignende
 • Overgang til hybrid- eller eldrevne maskiner og køretøjer.

Men der er også initiativer, som din forretning desværre ikke kan modtage støtte til. Dette inkluderer elementer som solceller, IT- og serverudstyr og nedskæring eller flytning af produktion.

Ligeledes er der ingen “energistyrelsen udbetaling af tilskud” til energiforbedringer og CO2-reduktioner, der opstår ved rutinemæssig vedligeholdelse eller reparation af defekte installationer.

Hvis du er usikker på, om dit miljøvenlige projekt er berettiget til energistøtte til virksomheder, tilbyder Energistyrelsen en vejledning for ansøgningsprocessen for at forstå kriterierne bedre.

Det kan også anbefales at kontakte en energirådgiver, der kan vejlede dig. Ved at gøre dette får du en dybere forståelse for, hvad der er gennemførligt i dit specifikke tilfælde. En energirådgiver kan desuden rådgive om, hvilke initiativer der ville være mest fordelagtige for din virksomhed, og optimere udnyttelsen af tilskudspuljen.

Hvor stort et energitilskud kan din virksomhed modtage?

Det nøjagtige beløb eller procentdel af dine udgifter til energioptimering, som kan blive dækket af “energistyrelsen udbetaling af tilskud”, varierer afhængigt af din virksomheds størrelse. Her er en oversigt over tilskudsprocenterne:

 • Små forretninger – op til 50% i støtte
 • Mellemstore firmaer – op til 40% i støtte
 • Større virksomheder – op til 30% i støtte

Som tidligere nævnt, har din forretning mulighed for at modtage et støttebeløb mellem 10.000 kr. og 112 mio. kr. ved grønne investeringer. Det endelige beløb, som tildeles, kalkuleres på baggrund af hvor mange kWh eller CO2 besparelser, der opnås med initiativet.

Såfremt dit initiativ resulterer i besparelser på både kWh og CO2, vil du automatisk blive tildelt det mest gavnlige tilskud. Således fungerer Energistyrelsens kalkulation:

 • 10 øre for hver sparet kWh
 • 500 kr. for hvert sparet ton CO2

Ydermere er der indført en specifik prioriteringsfaktor, hvilket betyder, at du kan modtage et tillæg på 25% til dit “energistyrelsen udbetaling af tilskud”, hvis din indsats fokuserer på at skifte fra naturgas til grønnere løsninger.

Dette indebærer konkret, at det tildelte tilskud pr. sparet kWh eller ton CO2 ganges med 1,25. Hensigten er at motivere danske firmaer til at orientere sig mod mere bæredygtige og miljøbevidste alternativer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ansøg om støtte til energiforbedringer

For at ansøge om “energistyrelsen udbetaling af tilskud” til virksomheder skal du gøre det gennem Erhvervsstyrelsens ansøgningsportal. Ansøgningerne gennemgås efter først-til-mølle-princippet.

Det betyder, at Erhvervsstyrelsen vurderer ansøgningerne i den rækkefølge, de modtager dem – uden at tage stilling til, hvilke projekter der eventuelt ville give størst fordel. For øjeblikket er der reserveret 386,5 mio. kr. til støtte, så det er vigtigt at ansøge, mens puljen stadig har midler.

Energistyrelsen stiller et opdateret skema til rådighed hver uge, hvor du kan se, hvor stor en del af årets budget, der endnu ikke er blevet allokeret.

Ved ansøgning om energistøtte via systemet skal du udfylde en digital formular. I denne formular angiver du detaljer om din virksomhed samt det specifikke energi- og CO2-reducerende projekt, du har i tankerne.

Desuden skal du indtaste oplysninger om dit nuværende energiforbrug sammenlignet med det forventede fremtidige forbrug. Herefter beregnes dit potentielle tilskud automatisk.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Afvent godkendelsen

Inden du igangsætter dit energiforbedrende projekt, skal du indsende din ansøgning. Du kan nemlig ikke søge “energistyrelsen udbetaling af tilskud”, hvis projektet allerede er startet. Det betyder, at du ikke bør investere i materialer eller igangsætte projektarbejdet, før Energistyrelsen har bekræftet modtagelsen af din ansøgning.

Forberedende skridt som at indsamle nødvendige tilladelser, konsultere eksperter, lave forudgående beregninger og opstille budgetter er dog tilladt.

Efter at have modtaget en bekræftelse fra Energistyrelsen på din indsendte ansøgning, kan du formelt starte på dit projekt. Det er dog vigtigt at bemærke, at dette ikke garanterer dig tilskuddet, indtil du har modtaget en endelig godkendelse.

Efter afslutning af dit miljøvenlige projekt, kan du anmode om at få det godkendte tilskud udbetalt. Du har op til to år og tre måneder fra projektets godkendelsesdato til at gøre dette. Skulle dit projekt blive forsinket, har du mulighed for at indsende en detaljeret anmodning om forlængelse, hvor du redegør for forsinkelsens årsag.

Når du ansøger om “energistyrelsen udbetaling af tilskud” til dit erhvervsprojekt, er det vigtigt at angive den forventede besparelse i CO2 eller energi. De data, du fremhæver, skal være velunderbyggede og dokumenterbare.

Dette kræver, at al din dokumentation skal være klar og let forståelig, således at Erhvervsstyrelsen nemt kan gennemgå og forstå, hvordan dine beregninger er udført. Er der mangler eller uklarheder i de indsendte oplysninger, har Erhvervsstyrelsen ret til at anmode om yderligere dokumentation, før de træffer en endelig beslutning vedrørende godkendelsen af dit projekt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Energitilskud til erhverv

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Energitilskud til erhverv refererer til en finansieringspulje administreret af Erhvervsstyrelsen. Denne pulje er designet til at bidrage til en reduktion i den samlede CO2-udledning, nedbringe energiforbruget og samtidig booste konkurrenceevnen hos danske firmaer.

Hvis du driver en privat forretning, er der gode nyheder: “energistyrelsen udbetaling af tilskud” til erhverv kan hjælpe med finansiering af diverse miljøvenlige foranstaltninger. Dette inkluderer initiativer, som mindsker både energiforbruget og CO2-emissionerne fra din virksomhed. Selvom tilskuddet kan dække en bred vifte af nødvendige omkostninger til disse grønne tiltag, skal du være opmærksom på, at det kun kan dække op til 50% af det samlede beløb. Nogle eksempler på, hvad du kan søge tilskud til, inkluderer:

 • Installation af varmepumper eller overgang til fjernvarme.
 • Skifte til energieffektiv LED-belysning.
 • Opdatering af maskinparken til at inkludere hybrid- eller fuldelektriske køretøjer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: