Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

EMCS

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er EMCS?

EMCS står for Excise Movement and Control System, et EU-omfattende digitalt system designet til overvågning af handel med punktafgiftspligtige varer som vin, øl, spiritus, tobak og visse mineralolieprodukter mellem EU-landene. Det er et obligatorisk system, der sikrer, at punktafgifter håndteres korrekt, og at varerne spores effektivt under transporten. Tilgang til EMCS tilbydes gennem platformen TastSelv Erhverv.

Adgang og brug af EMCS

For at få adgang til EMCS, skal brugere være registreret for relevante punktafgifter og logge ind via TastSelv Erhverv. Brugere kan indstille autorisationer for tredjeparter, såsom revisorer eller shippingagenter, til at operere EMCS på virksomhedens vegne. EMCS tillader også integration med virksomhedens egne IT-systemer gennem B2B webservices, hvilket fremmer en mere strømlinet proces.

Verifikation og forsendelse i EMCS

Inden en forsendelse iværksættes via EMCS, bør afsendere verificere modtagerens berettigelse gennem SEED-databasen, som indeholder oplysninger om alle EU-punktafgiftsregistrerede virksomheder. Dette sikrer, at varerne kun sendes til godkendte modtagere. Afsendere skal udarbejde et elektronisk ledsagedokument via EMCS, som dækker forsendelsen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Modtagelse og dfgiftsindberetning

Varemodtagere skal bekræfte modtagelsen af varer gennem EMCS inden for fem arbejdsdage og derefter indberette og betale eventuelle afgifter gennem TastSelv Erhverv. Dette gælder, når varerne tages i brug, eller når de videresælges.

Undtagelser fra EMCS

EMCS anvendes ikke for intern handel inden for samme EU-land, medmindre varerne transporteres gennem et andet EU-land. Det anvendes heller ikke for forsendelser direkte til eller fra tredjelande eller til EFTA-lande, medmindre specifikke betingelser er opfyldt. Desuden er visse mindre producenter og specifikke varer undtaget fra EMCS-kravene.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Historisk kontekst og implementering af EMCS

EMCS blev indført for at erstatte det tidligere papirbaserede system og forbedre effektiviteten og sikkerheden i forbindelse med handel med punktafgiftspligtige varer. Lov nr. 1385, som implementerer Rådets direktiv 2008/118/EF, støtter den obligatoriske brug af dette system inden for EU.

Ved at integrere EMCS, styrker EU overvågningen og kontrol med handelen med punktafgiftspligtige varer, hvilket bidrager til en mere sikker og gennemsigtig handelsmiljø.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om EMCS

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

EMCS, eller Excise Movement and Control System, er et digitalt system udviklet af Den Europæiske Union til at overvåge og kontrollere handel med punktafgiftspligtige varer som vin, øl, spiritus, tobak og visse mineralolieprodukter mellem EU-landene. Det sikrer, at afgifter håndteres korrekt og at varerne spores effektivt under transport. Adgang til systemet fås gennem TastSelv Erhverv-platformen.

For at få adgang til EMCS, skal du være registreret for relevante punktafgifter og logge ind via TastSelv Erhverv. Herfra kan du indstille autorisationer for tredjeparter, som din revisor eller en shippingagent, til at administrere EMCS på din virksomheds vegne.

Enhver virksomhed, der køber eller sælger punktafgiftspligtige varer på tværs af EU-medlemslandene, skal bruge EMCS. Systemet er obligatorisk og sikrer, at alle transaktioner er registreret, og afgifter bliver korrekt håndteret.

EMCS bruges til at kontrollere forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer inden for EU. Det sikrer, at varerne bliver sporet, og at afgiften betales af varemodtageren, hvilket reducerer risikoen for svig og indtægtstab.

Ja, EMCS kan integreres med dine egne IT-systemer gennem B2B webservices. Dette muliggør en mere strømlinet og automatiseret proces for indberetning og administration af punktafgiftspligtige varer.

Før du opretter en forsendelse i EMCS, bør du tjekke varemodtagerens berettigelse gennem SEED-databasen (System for Exchange of Excise Data), som indeholder oplysninger om alle EU-punktafgiftsregistrerede virksomheder. Dette sikrer, at varerne kun sendes til godkendte modtagere.

Ja, EMCS skal ikke anvendes for forsendelser mellem virksomheder inden for samme EU-land, medmindre varerne transporteres gennem et andet EU-land. Det anvendes heller ikke for direkte forsendelser til eller fra tredjelande eller forsendelser til EFTA-lande under bestemte omstændigheder.

Før indførelsen af EMCS blev forsendelser af punktafgiftspligtige varer håndteret med et papirbaseret system, hvilket var mindre effektivt og havde større risiko for fejl og svig. EMCS blev introduceret for at modernisere denne proces og forbedre sikkerheden og effektiviteten af afgiftshåndtering på tværs af EU.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: