Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ejerpantebrev

Hvis du ejer fast ejendom, er du sandsynligvis allerede bekendt med termen ejerpantebrev. Dette dokument bliver til, når en boligejer eksempelvis ønsker at tilbyde sikkerhed for et lån.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er en essentiel form for dokumentation inden for fast ejendom. Dette dokument spiller en central rolle, når en ejer af en fast ejendom ønsker at stille sikkerhed for et lån eller en anden form for finansiel forpligtelse. I praksis fungerer et ejerpantebrev således, at ejendommens ejer optræder i en dobbeltrolle, både som panthaver og pantsætter. Dette unikke aspekt ved et ejerpantebrev betyder, at ejendommens ejer både agerer som debitor (gældstager) og kreditor (långiver).

Når ejerpantebrevet oprettes, bekræfter ejeren dermed, at han eller hun har et krav mod sig selv. Denne form for selvpanterettighed er specielt relevant i situationer, hvor ejeren har behov for at låne penge mod sikkerhed i sin egen ejendom, men ønsker at beholde en vis kontrol over processen og betingelserne for lånet. 

Forståelsen af et ejerpantebrev er vigtig for enhver ejer af fast ejendom, da det kan have stor betydning for både privatøkonomi og erhvervsdrivendes finansielle strategier. Det er vigtigt at bemærke, at ejerpantebreve adskiller sig fra almindelige pantebreve ved, at de direkte involverer ejeren i finansiering processen som både kreditor og debitor, hvilket giver en særlig fleksibilitet og sikkerhed.

Ved at bruge et ejerpantebrev kan ejere af fast ejendom sikre sig kapital til for eksempel renoveringer, udvidelser eller andre investeringer i ejendommen, samtidig med at de opretholder en sikker og kontrolleret økonomisk struktur. Dette gør ejerpantebrevet til et vigtigt værktøj i mange ejendomsrelaterede finansielle transaktioner.

Skal vi stå for dit regnskab eller bogføring, imens du får oprettet et ejerpantebrev? Vi har i Stadsrevisionen hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab – skal vi også hjælpe dig? 

Er du klar til professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt os i Stadsrevisionen i dag, for hjælp med tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Formålet med et ejerpantebrev

Et ejerpantebrev udgør en særlig form for sikkerhed i ejendomshandler og låneaftaler, hvor ejeren af fast ejendom optræder både som debitor og kreditor. Selvom ejeren ikke økonomisk bliver rigere eller fattigere ved blot at oprette et ejerpantebrev, tilbyder dokumentet vigtige muligheder for at administrere og anvende ejendommens værdi på forskellig vis.

Hovedformålet med et ejerpantebrev er at give ejendomsejere mulighed for at stille sikkerhed over for långivere, typisk finansielle institutioner som banker, når der skal optages lån. Da mange långivere kræver, at der stilles konkret sikkerhed for at yde lån, er ejerpantebrevene ideelle, fordi de allerede repræsenterer en værdi, der er knyttet direkte til ejendommen.

Et praktisk eksempel på anvendelsen af et ejerpantebrev er situationen, hvor en ejendomsejer som Søren har et ejerpantebrev på sin ejendom til en værdi af 100.000 kr. og ønsker at optage et lån på 50.000 kr. Fra banken. For at imødekomme bankens krav om sikkerhed, kan Søren vælge at underpantsætte sit ejerpantebrev. Dette betyder, at han giver banken ret til at foretage en underpantsætning, hvilket placerer banken som sikret kreditor. Hvis Søren misligholder lånet, kan banken fremme krav om tvangssalg af ejendommen for at inddrive det skyldige beløb.

Derudover spiller ejerpantebreve en rolle i forbindelse med overdragelse af ejendomme, hvor køberen ofte overtager forpligtelserne forbundet med sælgers eksisterende ejerpantebreve. Dette debitorskifte indebærer, at køberen træder ind i sælgers sted som den nye debitor, hvilket kræver, at alle parter er klare over de rettigheder og forpligtelser, der følger med ejerpantebrevet.

Sammenfattende tjener et ejerpantebrev til at skabe en finansiel sikkerhedsstruktur, som ejendomsejere kan anvende til at opnå lån under kontrollerede og sikre forhold, og som købere kan overtage i forbindelse med ejendomshandler.

Tinglysning af et ejerpantebrev: Et nødvendigt skridt for gyldighed

For at et ejerpantebrev skal være gyldigt og juridisk bindende, er det afgørende, at det bliver tinglyst. Tinglysning sikrer, at ejerpantebrevet anerkendes officielt, og at rettighederne og sikkerhederne, det repræsenterer, er beskyttede under dansk lov. Uden tinglysning anses et ejerpantebrev for at være ugyldigt, hvilket kan føre til juridiske komplikationer, især hvis der opstår tvist om ejendommen.

Processen for tinglysning indebærer, at ejerpantebrevet registreres i det offentlige register, hvilket giver en gennemsigtighed og offentliggørelse af rettighederne knyttet til ejendommen. Dette er særligt vigtigt, når ejerpantebrevet skal anvendes til at stifte underpant, det vil sige, når ejeren ønsker at overdrage rettighederne og sikkerhederne i ejerpantebrevet til en tredjepart, for eksempel en bank. Også denne overdragelse kræver tinglysning for at være gyldig.

Før den digitale tinglysning blev indført i Danmark den 8. september 2009, var pantebreve fysiske dokumenter, og fysisk overdragelse af disse dokumenter var nødvendig for at overføre sikkerheden de repræsenterede. Med indførelsen af digital tinglysning på platformen tinglysning.dk, blev det et krav, at alle pantebreve, inklusive ejerpantebreve, skulle være digitale. Denne ændring har forenklet processen og gjort det hurtigere og mere sikkert at handle med pantebreve og ejendomme generelt.

Derfor, hvis du opretter et ejerpantebrev, er det vigtigt at huske på, at tinglysning er en afgørende del af processen for at sikre ejerpantebrevets gyldighed og den beskyttelse, det tilbyder både ejer og kreditor.

Hvad koster det at tinglyse et ejerpantebrev og underpant?

Når du skal tinglyse et ejerpantebrev, er der en fastlagt tinglysningsafgift, som skal betales til det offentlige. Denne afgift består af et fast beløb samt en variabel procentdel af ejerpantebrevets størrelse.

For tinglysning af et ejerpantebrev er den faste afgift 1.730 kr. Dertil kommer en variabel afgift på 1,45 % af det beløb, som ejerpantebrevet omfatter. For eksempel, hvis Morten skal tinglyse et ejerpantebrev på 100.000 kr., vil den samlede tinglysningsafgift udgøre en fast afgift på 1.730 kr. plus en variabel afgift, som i dette tilfælde vil være 1.450 kr. (1,45 % af 100.000 kr.). Det betyder, at Morten i alt skal betale 3.180 kr. i tinglysningsafgift til staten.

Interessant nok, når det kommer til at stifte underpant baseret på et eksisterende ejerpantebrev, er der ingen yderligere tinglysningsafgift. Det vil sige, at når ejendomsrettigheder og sikkerheden i et ejerpantebrev gyldigt overdrages til en kreditor, som f.eks. en bank, pålægges der ikke nogen ekstra afgift for tinglysning af dette underpant. Dette gør processen med at stille yderligere sikkerhed for lån mere omkostningseffektivt for ejendomsejeren. 

Disse tinglysningsafgifter er vigtige at huske, især når man overvejer finansiering eller refinansiering, da de tilføjer ekstra omkostninger til transaktionen. Det er også værd at notere, at den præcise tinglysningsafgift kan variere, så det er en god idé at tjekke de aktuelle satser på tinglysning.dk eller konsultere med en juridisk rådgiver for at få den mest nøjagtige og opdaterede information.

Fordelene ved et ejerpantebrev

Et ejerpantebrev tilbyder betydelige fordele for ejere af fast ejendom, især i forhold til finansiel fleksibilitet og omkostningseffektivitet. Her er nogle af de væsentligste fordele:

Fleksibilitet i sikkerhedsstillelse: Et af de største fortrin ved et ejerpantebrev er, at det giver ejeren mulighed for at give sikkerhed inden for ejerpantebrevets fastsatte ramme. Dette betyder, at ejeren kan låne mod sikkerhed i sin ejendom op til det beløb, der er specificeret i ejerpantebrevet, uden at skulle oprette nye sikkerhedsdokumenter for hver transaktion. Denne fleksibilitet kan være afgørende for ejere, der måske har behov for at tilpasse deres finansielle forpligtelser over tid.

Om økonomisk overdragelse af sikkerhed: Når et ejerpantebrev først er oprettet og tinglyst, kan rettighederne og sikkerheden i ejerpantebrevet overdrages til andre parter uden ekstra omkostninger. Dette skyldes, at der ikke er nogen tinglysningsafgift forbundet med stiftelsen af underpant. Derfor kan ejerpantebrevet overdrages flere gange, hvis det er nødvendigt, uden at det pålægger ejeren yderligere tinglysningsomkostninger.

Spar på omkostninger ved gentagen sikkerhedsstillelse: Fordi der ikke skal betales tinglysningsafgift ved hver enkelt overdragelse eller ved stiftelse af underpant, reducerer et ejerpantebrev de samlede omkostninger forbundet med at håndtere og genbruge sikkerheden i en ejendom. Dette er særligt fordelagtigt i forbindelse med løbende kreditarrangementer eller finansielle aftaler, hvor ejendomssikkerhed ofte skal genanvendes.

Effektivitet i administrationen: Ved at benytte et ejerpantebrev bliver det administrative arbejde omkring gentagen sikkerhedsstillelse mindsket. Ejendomsejeren behøver ikke at engagere sig i omfattende juridiske processer for hver ny sikkerhedsaftale, hvilket sparer både tid og ressourcer.

Disse fordele gør ejerpantebreve til en attraktiv mulighed for mange ejendomsejere, der søger at optimere deres finansielle strategier og forvaltning af ejendomsaktiver. Ved at udnytte ejerpantebreve kan ejere opnå en større grad af økonomisk smidighed og effektivitet, hvilket er væsentligt i både privatøkonomi og i erhvervssammenhæng.

Skal jeg oprette et ejerpantebrev?

Om du bør have et ejerpantebrev afhænger af dine specifikke behov og finansielle situation. Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe dig med at afgøre, om et ejerpantebrev er det rette for dig:

Behov for finansiel fleksibilitet: Hvis du forudser, at du vil have behov for at optage lån eller kreditter, hvor der kræves sikkerhed i din ejendom, kan et ejerpantebrev være en fordel. Det giver dig mulighed for at låne op til det beløb, der er angivet i ejerpantebrevet, uden at skulle gennem en ny tinglysningsproces for hver låneaftale.

Økonomisk planlægning: Et ejerpantebrev kan være en strategisk fordel, hvis du ønsker at planlægge din økonomi på en måde, hvor du maksimerer anvendelsen af dine aktiver. Det kan give en vis sikkerhed og forudsigelighed i forhold til, hvor meget du kan låne og under hvilke betingelser.

Omstrukturering af gæld: Hvis du allerede har gæld og ønsker at omstrukturere denne, kan et ejerpantebrev anvendes til at konsolidere gæld under mere favorable betingelser, eventuelt ved at tilbyde sikkerhed i din ejendom.

Langsigtede investeringer: For ejere, der overvejer større renoveringer eller udbygninger af deres ejendom, kan et ejerpantebrev være en måde at sikre finansiering på, da det kan gøre det lettere at låne midler til disse projekter.

Forhandling med kreditorer: Et ejerpantebrev kan også styrke din forhandlingsposition over for banken eller andre långivere, da det viser, at du aktivt kan administrere dine aktiver og sikkerhed.

Dog er der også omkostninger og ansvar forbundet med at have et ejerpantebrev, herunder tinglysningsafgifter og risikoen for at miste ejendommen, hvis du ikke kan opfylde dine betalingsforpligtelser. Det er derfor vigtigt at overveje både fordele og potentielle ulemper nøje.

Hvis du stadig er usikker, kan det være en god idé at rådføre dig med en finansiel rådgiver eller jurist, der kan hjælpe dig med at vurdere, om et ejerpantebrev passer til din specifikke situation. Imens du gør det, kan vi holde styr på dit regnskab eller bogføring imens. Vi i Stadsrevisionen har +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig. 

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab eller bogføring?

Kontakt os i Stadsrevisionen i dag, for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Afslutning af sikkerhedsforhold: Hvad sker der, når gælden er betalt?

Når du har betalt din gæld tilbage, og der ikke længere er behov for, at en bank eller anden kreditor har sikkerhed i din ejendom via et ejerpantebrev, er det vigtigt at afslutte sikkerhedsforholdet korrekt. Her er trinene, du skal tage for at sikre, at alt er afklaret:

  1. Aflysning af underpant: Når lånet er fuldt tilbagebetalt, bør du tage initiativ til at få banken til at aflyse deres underpant i ejerpantebrevet. Dette er en afgørende proces, da det juridisk bekræfter, at banken ikke længere har nogen rettigheder over ejendommen.
  2. Tinglysning af aflysningen: Aflysningen af underpantet skal tinglyses i det officielle tinglysningssystem. Dette er en formel procedure, der fjerner bankens navn fra listen over underpanthavere i dit ejerpantebrev. Ved at tinglyse aflysningen sikres det, at der ikke er tvivl om dine fulde ejerrettigheder og frihed over ejendommen.
  3. Bevarelse af dokumentation: Det er også en god ide at opbevare al relevant dokumentation, der beviser, at gælden er blevet betalt og at underpantet er blevet aflyst. Dette kan omfatte kvitteringer, afslutningsdokumenter og den formelle meddelelse om aflysning fra tinglysningssystemet.

Ved at følge disse skridt sikrer du, at der ikke opstår fremtidige juridiske komplikationer relateret til ejerpantebrevet og at din ejendomsret er fri og ubelastet. 

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er en essentiel form for dokumentation inden for fast ejendom. Dette dokument spiller en central rolle, når en ejer af en fast ejendom ønsker at stille sikkerhed for et lån eller en anden form for finansiel forpligtelse. I praksis fungerer et ejerpantebrev således, at ejendommens ejer optræder i en dobbeltrolle, både som panthaver og pantsætter. Dette unikke aspekt ved et ejerpantebrev betyder, at ejendommens ejer både agerer som debitor (gældstager) og kreditor (långiver).

Hovedformålet med et ejerpantebrev er at give ejendomsejere mulighed for at stille sikkerhed over for långivere, typisk finansielle institutioner som banker, når der skal optages lån. Da mange långivere kræver, at der stilles konkret sikkerhed for at yde lån, er ejerpantebrevene ideelle, fordi de allerede repræsenterer en værdi, der er knyttet direkte til ejendommen.

Nej, et ejerpantebrev er ikke gæld i sig selv. Det er et dokument, der bruges til at stille sikkerhed for et lån. Ejeren af ejerpantebrevet kan bruge det til at låne penge, men det er selve låneaftalen, der skaber gæld, ikke ejerpantebrevet i sig selv.

Forskellen mellem et pantebrev og et ejerpantebrev ligger i rollerne af debitor og kreditor. I et almindeligt pantebrev er långiveren kreditor og ejeren debitor. I et ejerpantebrev optræder ejeren som både debitor og kreditor, hvilket giver en særlig fleksibilitet, da ejeren kan administrere sikkerheden uden at skulle oprette nye dokumenter ved hver transaktion.

Et ejerpantebrev kan bruges til at sikre kapital til forskellige formål såsom renoveringer, udvidelser eller andre investeringer i ejendommen. Det giver ejeren mulighed for at tilbyde sikkerhed for lån og gør det lettere at optage nye lån under kontrollerede forhold. Desuden kan rettighederne og sikkerheden i et ejerpantebrev overdrages uden ekstra omkostninger, da der ikke er tinglysningsafgift forbundet med stiftelsen af underpant, hvilket gør det omkostningseffektivt at genbruge sikkerheden i ejendommen flere gange.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: