Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ejerbog

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Ejerbog – Hvad er det?

Ejerbogen tjener som en detaljeret registrering af ejerskab i din virksomhed. Denne dokumentation præciserer hvilke individer eller enheder, der besidder kapitalandele og pantrettigheder, og den specificerer omfanget af disse ejerskaber. Selvom det ikke er et krav at offentliggøre disse informationer, er det nødvendigt, at de er tilgængelige for offentlige myndigheder.

I tilfælde af et Anpartsselskab (ApS) eller Iværksætterselskab (IVS) har alle ejerne ret til at gennemse ejerbogen. For andre selskabstyper afhænger denne ret af, hvad der er specificeret i selskabets vedtægter. Det er ikke en automatisk ret for ejerne, medmindre det er udtrykkeligt angivet i vedtægterne, hvilket understreger vigtigheden af at dokumentere dette.

Indholdskrav for ejerbogen

 • Det er essentielt, at ejerbogen identificerer kapitalejerne klart og tydeligt.
 • Der skal være en præcis angivelse af kapitalejernes samlede besiddelse af kapitalandele og de tilhørende stemmerettigheder.
 • Det skal dokumenteres, hvornår kapitalandele er erhvervet, solgt, eller pantsat, inklusiv størrelsen på disse kapitalandele.

Følgende selskabstyper er forpligtede til at føre en ejerbog:

 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)

Registreringsprocessen

Disse ejerforhold skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Udarbejdelse og registrering af ejerbog

Det er vigtigt at etablere din virksomheds ejerbog så hurtigt som muligt efter virksomhedens stiftelse. I situationer, hvor der sker en overdragelse af anparter, skal denne ændring registreres senest to uger efter ejerskiftet eller pantsætningen er foretaget.

Ansvaret for at indberette overdragelse af anparter ligger hos den part, der erhverver dem, og dette skal ske inden for den angivne frist. Derimod er der for aktieoverdragelser ingen pligt til indberetning af ændringer.

Tilgængelighed af ejerbogen

Det er ikke et krav, at ejerbogen offentliggøres, men den skal være tilgængelig for relevante offentlige myndigheder samt ejere af anparts- og iværksætterselskaber. Adgangen til ejerbogen for ejere af andre selskabstyper afhænger af, hvad der er fastsat i virksomhedens vedtægter. Uden specifik angivelse i vedtægterne, har disse ejere normalt ikke adgang til ejerbogen.

Erhvervsstyrelsen fastslår, at ejerbogen skal være tilgængelig for specifikke parter:

 • Offentlige myndigheder: 

Ejerbogen skal være tilgængelig for offentlige myndigheder på deres anmodning.

 • Alle ejere af iværksætter- og anpartsselskaber:

Ejere af disse selskabstyper skal have adgang til ejerbogen.

 • Medarbejderrepræsentanter i visse situationer:

I selskaber, hvor medarbejderne har ret til at vælge repræsentanter til selskabets øverste ledelse, men ikke har benyttet denne ret, skal en medarbejderrepræsentant have adgang til ejerbogen.

 • Dette gælder også for medarbejderrepræsentanter i andre danske koncernselskaber, hvor medarbejderne ikke har valgt medlemmer til selskabets øverste ledelse.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ejerbog skabelon

Når det kommer til at udforme en ejerbog, er der stor fleksibilitet i valget af format. Du kan eksempelvis anvende et Word-dokument, et Excel-ark, eller endda en fysisk notesbog til at oprette din ejerbog. Valget af format afhænger helt af dine præferencer og behov.

Registrer ejerforhold

Ud over at vedligeholde en ejerbog, er det afgørende for virksomhedsejere også at registrere de reelle og lovmæssige ejere i Det Offentlige Ejerregister. Hensigten med denne registrering er at sikre transparens i ejerskabet af alle virksomheder. Dette bidrager til at mindske risikoen for misbrug af virksomheder i relation til skatteunddragelse, hvidvaskning eller andre former for økonomisk kriminalitet.

Forståelse af legale ejere

I tilfælde af iværksætterselskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber, er det nødvendigt at registrere virksomhedens legale ejere. En person eller en anden virksomhed anses for at være en legal ejer, hvis de besidder mindst 5 % af virksomhedens kapital- eller stemmeandele.

Registreringen af legale ejere kræver indsamling af oplysninger som navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer, eller tilsvarende information for udenlandske ejere. Det skal også registreres, hvor stor en ejerandel den pågældende person eller virksomhed har. Hvis ingen ejer mere end 5 % af virksomheden, skal dette ligeledes registreres.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af reelle ejere

I selskaber som interessentselskaber, iværksætterselskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber, er det også vigtigt at identificere og registrere de reelle ejere. De reelle ejere er de personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en betydelig andel af ejer- eller stemmerettighederne i virksomheden.

Hvis en virksomhed ejes af en anden virksomhed, er det denne overordnede virksomhedsejere, der skal registreres som de reelle ejere. Selvom der ikke er en fast grænse for, hvor stor en ejerandel der kræves, antages det ofte, at en person skal eje mere end 25 % for at blive betragtet som en reel ejer. Hvis ejerandelen er under 25 %, kan en person stadig være reel ejer, hvis de udøver kontrol over virksomheden på andre måder, såsom vetoret eller retten til at udpege ledelsesmedlemmer.

Alle reelle ejere skal registreres med detaljerede oplysninger, herunder navn, adresse, CPR-nummer eller tilsvarende for udenlandske ejere. Det skal også dokumenteres, hvor stor en ejerandel de har, og om der er specifikke ejerforhold, der giver dem kontrol over virksomheden.

Hvis der ikke er identificeret nogen reelle ejere, skal virksomhedens ledelsesmedlemmer registreres i stedet.

Sammenhængen mellem reelle og legale ejere

Det er fuldt muligt for en person at være både en reel og en legal ejer af en virksomhed. Hvis en person ejer mere end 25 % af virksomhedens kapital- eller stemmeandele, kvalificerer de sig som både reel og legal ejer. Ligeledes kan en person, der ejer 5 % af en virksomhed, også være både reel og legal ejer, hvis de udøver kontrol over virksomheden på andre måder.

I situationer, hvor de reelle og legale ejere er de samme personer, er det tilstrækkeligt at registrere de samme oplysninger for begge ejerforhold. Dette forenkler registreringsprocessen, da det undgår gentagelse af dataindsamling og -registrering.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ejerbog

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En ejerbog er en detaljeret registrering af ejerskab i en virksomhed, der angiver hvem der besidder kapitalandele og panterettigheder, samt omfanget af disse ejerskaber. Selvom ejerbogen ikke nødvendigvis skal offentliggøres, skal den være tilgængelig for offentlige myndigheder. I anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS) har alle ejerne ret til at gennemse ejerbogen, mens adgang for ejere af andre selskabstyper afhænger af selskabets vedtægter.

En legal ejer i iværksætterselskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber er en person eller virksomhed, der ejer mindst 5 % af virksomhedens kapital- eller stemmeandele. For at registrere en legal ejer, skal man indsamle og registrere oplysninger som navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer, og ejerandelens størrelse. Hvis ingen ejer mere end 5 %, skal dette også registreres.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: