Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ejeraftale

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af ejeraftale

En ejeraftale, også refereret til som en anpartshaveroverenskomst eller en aktionæroverenskomst, er en kontrakt indgået mellem flere ejere af en virksomhed. Denne aftale er særlig relevant for kapitalselskaber som et ApS eller A/S. Ejeraftalen fastlægger de grundlæggende principper for, hvordan ejerskabet skal administreres og fungerer.

Den dækker desuden vigtige procedurer for, hvad der sker ved eventuelle meningsforskelle mellem ejerne, og foreskriver løsningsmetoder til disse konflikter.

Hvorfor lave en ejeraftale?

Nødvendigheden af en ejeraftale i en virksomhed med flere ejere er mangfoldig:

Investering af ressourcer: 

Medstifterne investerer væsentligt i virksomheden, både med tid og økonomiske midler. Når virksomheden udvikler sig og stiger i værdi, bliver det kritisk at have et klart og enigt grundlag for håndteringen af det fælles ejerskab, især i tilfælde af fremtidigt salg af virksomheden eller dele af ejerandelene.

Forebyggelse af konflikter:

En ejeraftale mindsker risikoen for fremtidige uoverensstemmelser. Den etablerer klare rammer for hvordan eventuelle konflikter skal løses, hvilket fremmer transparens og forebygger uenigheder omkring ejerskabets håndtering.

Tilpasning til specifikke behov: 

Det er essentielt at skabe en ejeraftale, der passer til de unikke forhold i jeres virksomhed. Ved at benytte Legal Desk sikres en gyldig ejeraftale, som er skræddersyet til jeres specifikke krav, i modsætning til generelle skabeloner fundet online.

Et illustrativt eksempel: 

Overvej dette eksempel: Nicklas og Mikkel grundlægger Selskab ApS og undlader at oprette en ejeraftale, idet de forventer, at deres venskab vil forhindre fremtidige problemer. De aftaler mundtligt en forkøbsret, men når Nicklas ønsker at sælge sine andele eksternt, opstår der problemer, da Mikkel faktisk havde ønsket at købe disse. Manglen på en formel ejeraftale fører til, at Mikkel nu må dele ejerskabet med en tredjepart i stedet for at overtage hele virksomheden.

Dette scenario underbygger betydningen af en ejeraftale i at forhindre lignende komplikationer og sikre en retfærdig og veldefineret proces ved ændringer i ejerskabet.

Hvornår skal man indgå en ejeraftale?

Selvom der ikke findes nogen faste regler om, hvornår man skal indgå en ejeraftale, anbefales det stærkt, at aftalen etableres i forbindelse med virksomhedens opstart.

Ved at indgå en ejeraftale fra starten sikres det, at alle regler og procedurer for håndtering af eventuelle fremtidige uenigheder eller konflikter er på plads. Dette skaber et solidt fundament for et effektivt og harmonisk samarbejde i virksomhedens fremtid.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indhold i en ejeraftale

Indholdet af en ejeraftale er variabelt og afhænger af de specifikke behov og ønsker i den enkelte virksomhed. Ved at benytte tjenester som Legal Desk kan ejeraftalen skræddersyes præcist til jeres situation. Typiske elementer, som kan indgå i en ejeraftale, omfatter:

 • Ledelse af selskabet: Fastlæggelse af den daglige ledelse, eventuelle bestyrelsesstrukturer og ledelsessammensætning.
 • Beslutningsprocesser: Definering af, hvilke typer beslutninger der kræver flertal eller enstemmighed blandt ejerne.
 • Vesting: Muligheden for at ejere kan optjene ejerandele gennem arbejde i virksomheden for at sikre motivation og engagement.
 • Udbyttepolitik: Retningslinjer for, hvornår og hvordan udbytte kan udbetales, herunder eventuelle restriktioner baseret på selskabets kapitalopbygning.
 • Forkøbsret: Bestemmelser om, at eksisterende ejere har førsteret til at købe ejerandele, hvis en ejer ønsker at sælge og udtræde af virksomheden.
 • Medsalgsret (Tag-Along): Ret for ejere til at sælge deres andele, hvis en større del af selskabet sælges til en ekstern køber.
 • Medsalgspligt (Drag-Along): Mulighed for at tvinge minoritetsejere til at sælge deres ejerandele i tilfælde af salg af en større andel af selskabet.
 • Konkurrenceklausul: Begrænsninger for ejernes mulighed for at investere i, rådgive eller arbejde for konkurrerende virksomheder.

Disse punkter kan tilpasses og udvides efter behov, hvilket giver stor fleksibilitet i udformningen af en ejeraftale, der matcher de unikke forhold i jeres virksomhed.

Inklusion af en deadlock-klausul i ejeraftalen

Tilføjelsen af en deadlock-klausul i en ejeraftale kan være en fordelagtig sikkerhedsforanstaltning, især i virksomheder med lige stor ejerandel mellem partnerne. Denne klausul tjener som et værktøj til at forhindre handlingslammelse, som kan opstå ved dyb uenighed blandt ejerne.

I situationer, hvor ejerne har ligelig indflydelse, eksempelvis i et selskab med to ejere, der hver besidder 50% af ejerskabet, kan fundamentale uenigheder føre til en fastlåst situation, hvor virksomheden ikke kan træffe vigtige beslutninger. En deadlock-klausul adresserer netop denne risiko ved at fastlægge en klar procedure for, hvordan man skal håndtere sådanne dødvande.

Denne klausul kan udformes på forskellige måder og tilbyde varierende løsninger, ofte med fokus på bestemmelser, der gør det muligt for ejerne at købe hinanden ud. Ved at have en sådan klausul i ejeraftalen sikres det, at virksomheden kan fortsætte sin drift og udvikling, selv under vanskelige forhandlingsforhold, og forebygger langvarig stagnation forårsaget af uoverensstemmelser.

Gyldiggørelse af en ejeraftale

En ejeraftale bliver gyldig gennem en simpel og ligetil proces. Efter at have udfyldt den nødvendige formular og betalt for ejeraftalen, modtager du denne umiddelbart. For at aftalen træder i kraft, skal den følgende trin tages:

 1. Datering: Ejeraftalen skal dateres, hvilket indikerer den dag, den træder i kraft.
 2. Underskrift af alle ejerne: Det er afgørende, at alle ejere af selskabet underskriver ejeraftalen. Hver ejers underskrift bekræfter deres godkendelse og forpligtelse til de vilkår og betingelser, der er fastsat i dokumentet.

Det bemærkelsesværdige ved ejeraftalen er, at der ikke kræves yderligere formaliteter såsom tinglysning, brug af vitterlighedsvidner, eller nødvendigheden af advokatassistance for at gøre den juridisk bindende. Når disse trin er fuldført – altså udfyldning, betaling, datering, og underskrivning af alle ejere – er ejeraftalen fuldt ud gyldig og kan anvendes som en bindende kontrakt mellem ejerne.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Procedure for at andre en ejeraftale

Det er muligt at foretage ændringer i en eksisterende ejeraftale, men den præcise proces for sådanne ændringer er dikteret af de vilkår, der er angivet i den oprindelige aftale. Sådan kan en ændring typisk håndteres:

 • Vilkår for ændringer: Det første skridt er at referere til de specifikke vilkår for ændringer, som er beskrevet i den nuværende ejeraftale. Disse vilkår bestemmer, hvordan ændringer skal gennemføres.
 • Forslag af ændringer: Ofte vil ændringsforslag blive præsenteret og debatteret under virksomhedens ordinære generalforsamling, hvor alle ejere har mulighed for at bidrage til diskussionen.
 • Enstemmig godkendelse: En vigtig faktor er, at alle ejere skal være enige om de foreslåede ændringer. Uden enighed blandt alle parter, kan ændringerne ikke implementeres.

Selvom det teknisk set er muligt at ændre en ejeraftale efter den er blevet indgået, understreger dette vigtigheden af at udforme en omfattende og grundig aftale fra begyndelsen. Kravet om fuldstændig enighed for ændringer betyder, at en ufuldstændig ejeraftale kan blive problematisk at ændre i fremtiden, hvis der opstår uoverensstemmelser blandt ejerne vedrørende nye tilføjelser eller ændringer.

Hvad er forskellen på en ejeraftale og virksomhedens vedtægter?

Forskellen mellem en ejeraftale og virksomhedens vedtægter ligger i deres unikke funktioner og anvendelsesområder inden for en virksomheds struktur. Mens en ejeraftale er fokuseret på at definere de indbyrdes relationer og aftaler mellem ejerne af virksomheden, fungerer vedtægterne som grundlæggende retningslinjer for virksomhedens overordnede drift og organisering. Selvom der kan være områder, hvor ejeraftalen og vedtægterne overlapper hinanden, er det essentielt at sikre, at begge dokumenter er i overensstemmelse med hinanden for at undgå juridiske konflikter. I modsætning til vedtægter, som er underlagt og skal overholde bestemmelser i selskabsloven, er ejeraftalen ikke dikteret af disse lovgivningsmæssige krav og tilbyder større fleksibilitet i udformningen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ejeraftale

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En ejeraftale, kendt som anpartshaver- eller aktionæroverenskomst, er en kontrakt mellem ejerne af en virksomhed, især i kapitalselskaber som ApS eller A/S. Den fastlægger principperne for ejerskabets administration og omfatter procedurer for at løse meningsforskelle mellem ejerne.

En ejeraftale er afgørende for virksomheder med flere ejere, da den sikrer klarhed og enighed om håndtering af fælles ejerskab, især ved værdistigning eller salg. Den hjælper med at forebygge fremtidige konflikter ved at etablere klare retningslinjer for konfliktløsning og sikrer transparens i ejerskabets administration. Desuden tillader den tilpasning til virksomhedens specifikke behov, hvilket er afgørende for en effektiv styring.

Ejeraftalen fokuserer på de indbyrdes relationer og aftaler mellem virksomhedens ejere, mens vedtægterne fungerer som retningslinjer for virksomhedens overordnede drift og organisering. Ejeraftalen er mere fleksibel og ikke reguleret af selskabsloven, i modsætning til vedtægter, som skal overholde lovmæssige krav.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: