Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Efterløn

Efterlønsordningen tilbyder en økonomisk støtte, der gør det muligt at træde ud af arbejdsmarkedet inden den officielle pensionsalder. For at være berettiget til denne ydelse, er der dog visse kriterier, der skal være opfyldt. I dette afsnit vil vi uddybe, hvilke specifikke krav der er forbundet med at modtage efterløn.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er efterløn

Efterlønsydelse er en finansiel assistance, som giver individer chancen for at forlade arbejdsmarkedet op til fem år før den fastsatte folkepensionsalder. Der er imidlertid fastsat specifikke betingelser, som skal opfyldes for at kvalificere sig til efterløn. Nedenfor er kriterierne opstillet:

 • Medlemskab af en a-kasse er obligatorisk, inklusive betaling af efterlønsbidrag, og dette medlemskab skal opretholdes gennem hele perioden for efterløn
 • Man skal have nået den fastlagte efterlønsalder, der varierer baseret på fødselsdato. Yderligere information om efterlønsalderen vil blive uddybet senere
 • Et minimum af 30 års indbetaling til efterløn er påkrævet, skønt der er særskilte regler for dem, der er født før 1. januar 1978
 • Berettigelse til dagpenge ved ankomsten til efterlønsalderen er nødvendig, hvilket indebærer tilgængelighed for arbejdsmarkedet og evnen til at arbejde uden sundhedsmæssige begrænsninger
 • Enten opfyldelse af indkomstkravet på 254.328 kr. (2023) inden for de foregående tre år, eller beskæftigelseskravet med 1.924 arbejdstimer inden for samme tidsramme
 • Alle pensioner skal være rapporteret til den respektive a-kasse
 • Bopæl skal være i Danmark, Færøerne, Grønland, et EU-land, EØS-land eller Schweiz for at være berettiget til at modtage efterløn

Dette giver en dybere indsigt i de specifikationer og kriterier, der er knyttet til efterlønsydelsen.

Hvordan bestemmes tidspunktet og varigheden for min efterløn?

Dit starttidspunkt og den periode, du kan modtage efterløn, bestemmes af din fødselsdato. Reglen er sådan, at jo yngre du er, desto længere tid tager det, før du bliver berettiget til at modtage efterløn.

I afsnittet nedenfor vil vi præsentere en detaljeret liste, der illustrerer de varierende aldre for efterløn baseret på individets fødselsår.

Processen for at modtage efterløn

For at blive godkendt til efterløn skal du, forudsat at alle krav er opfyldt, indsende en formel ansøgning til din a-kasse. Skulle du nå din efterlønsalder og beslutte dig for at udskyde din efterløn, er det en mulighed. I så fald vil din a-kasse automatisk tildele dig et efterlønsbevis. Dette bevis autoriserer dig til at påbegynde din efterløn på et senere tidspunkt, uafhængigt af kravet om tilgængelighed for arbejdsmarkedet på det pågældende tidspunkt. Det er dog afgørende stadig at imødekomme indkomst- eller beskæftigelseskravene, hvilket indebærer en indtægt på 254.328 kr. (2023) eller 1.924 arbejdstimer over de forrige tre år.

Der kan være særlige fordele ved at forsinke indtrædelsen i efterlønsordningen. Det er dog vigtigt at bemærke, at kravene primært skal opfyldes gennem arbejde udført i Danmark. Hvis du har tilbragt flere år med arbejde i udlandet, kan det resultere i tab af din berettigelse til efterløn.

Efter overgangen til efterløn eller modtagelsen af et efterlønsbevis, vil du ikke længere være forpligtet til at betale bidrag til efterløn til din a-kasse.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fordelene ved at forsinke efterlønnen – modtag en skattefri præmie

Ved at udskyde din efterløn og fortsætte i arbejde i en periode, hvor du er berettiget til efterløn, har du mulighed for at akkumulere en skattefri præmie. Kriterierne for at kvalificere sig til denne præmie varierer baseret på din fødselsdato, men generelt gælder følgende betingelser:

 • For hver 481 timer arbejdet optjenes en skattefri præmie
 • For fuldtidsforsikrede medlemmer er værdien af en præmie 14.204 kr. (2023)
 • For deltidsforsikrede medlemmer reduceres præmiens værdi til 9.469 kr. (2023)
 • Der er en begrænsning på maksimalt 12 præmier
 • Præmien kan blive reduceret for dem, der modtager dagpenge eller efterløn
 • Den skattefri præmie udbetales af din a-kasse, når du opnår folkepensionsalderen.

Så ved at udskyde din overgang til efterløn kan du øge din økonomiske gevinst, som vil blive udbetalt skattefrit ved folkepensionsalderen.

Hvor stort et beløb kan jeg få i efterløn?

Beregningen af din efterløn afhænger af en række variable faktorer. Dette inkluderer tidspunktet for din overgang til efterløn, dine eksisterende pensionsaftaler, og om du fortsat er i arbejde samt omfanget af dit arbejde. Imidlertid er der en øvre grænse for udbetalingen af efterløn, der korrelerer med den dagpengesats, du er berettiget til, skulle du have behov for denne ydelse.

Din specifikke efterløn beregnes ud fra en kombination af disse faktorer, hvilket giver et individuelt tilpasset beløb, der afspejler dine personlige og økonomiske omstændigheder på tidspunktet for overgangen til efterløn.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fordele ved at udskyde efterlønnen, hvis du er født før 1. juli 1959

Der er økonomiske incitamenter til at forblive i arbejdsstyrken længere og udskyde din efterløn. Denne mulighed gælder dog kun, hvis du er født før 1. juli 1959, og hvis du overholder udskydelsesreglen, der indebærer at fortsætte med at arbejde et bestemt antal timer og udsætte din efterløn op til tre år før din folkepensionsalder. For fuldtidsforsikrede lønmodtagere skal arbejdet være på niveau med cirka 30 timer om ugen.

Fordelene ved at opfylde udskydelsesreglen inkluderer:

 • Muligheden for at kvalificere sig til efterløn op til den maksimale dagpengesats, i modsætning til den normale 91 procent.
 • Evnen til at akkumulere en skattefri præmie ved at fortsætte med at arbejde, hvilket i praksis betyder en stigning i din timeløn efter skat med mere end 25 kr.

Hvis du er født før 1956, får visse af dine pensioner ingen indvirkning på din efterløn.

Selvstændige erhvervsdrivende

Hvis du er eller overvejer at blive selvstændig erhvervsdrivende, er det vigtigt at bemærke, at din evne til at drive virksomhed, mens du modtager efterløn, skal evalueres og godkendes. 

Under din efterlønsperiode

Mens du nyder din efterløn, har du stadig flere muligheder til rådighed. For eksempel er du tilladt at arbejde, men vær opmærksom på, at de timer, du arbejder, vil blive fratrukket din efterløn. Du har også mulighed for at engagere dig i frivilligt arbejde i et bestemt antal timer, uden at det får konsekvenser for din efterløn.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Efterløn

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

For at modtage efterløn skal du være medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag. Du skal have nået en bestemt efterlønsalder baseret på din fødselsdato og have indbetalt til efterløn i mindst 30 år (specifikke regler gælder for dem født før 1978). Du skal også være berettiget til dagpenge og opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravene samt bo i Danmark eller visse andre specifikke regioner.

Din fødselsdato bestemmer, hvornår og hvor længe du kan modtage efterløn. Jo yngre du er, jo senere bliver du berettiget til at modtage denne ydelse.

Du ansøger om efterløn ved at indsende en formel ansøgning til din a-kasse. Hvis du ønsker at udskyde din efterløn, vil du automatisk modtage et efterlønsbevis, som giver dig mulighed for at starte din efterløn senere, under forudsætning af at visse indkomst- eller arbejdskrav stadig er opfyldt.

Ja, men din mulighed for at drive virksomhed under efterløn skal evalueres og godkendes først.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: