Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

EBITDA

EBITDA er et nøgletal, der anvendes til at evaluere en virksomheds præstation og afgøre, om den er økonomisk levedygtig. Den giver indsigt i virksomhedens evne til at generere indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er EBITDA?

EBITDA anvendes til at vurdere en virksomheds driftsrentabilitet ved at fokusere på de omkostninger, der er nødvendige for virksomheden dagligt.

EBITDA står for “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, hvilket på dansk oversættes til “Indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer”.

 

Hvordan anvender jeg EBITDA?

EBITDA er et effektivt redskab til at analysere en virksomheds økonomiske formåen og til at stille den side om side med konkurrenter. Dette nøgletal findes i virksomhedens resultatopgørelse og repræsenterer driftsoverskuddet, før elementer som afskrivninger og skatter trækkes fra.

Inden for en specifik virksomhed tjener EBITDA som en indikator for den økonomiske sundhed og prognose for fremtidige præstationer.

EBITDA faciliterer også en objektiv vurdering af virksomheder på tværs af industrier. Det er et populært valg blandt investorer for at afgøre attraktiviteten og potentialet i forskellige investeringsmuligheder.

Står du overfor en fusion, opkøb, eller skal du have revideret dit årsregnskab? De mange forskellige regnskabstermer kan hurtigt blive forvirrende. Vores dygtige revisorer har altid +8 års erfaring. Vi sikrer, at alle detaljer er på plads, så du kan træffe beslutninger baseret på pålidelige og præcise data.

Kontakt os i dag for en professionel og grundig gennemgang af dit regnskab.

Hos os får du altid en fast og personlig rådgiver.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan foretager jeg en EBITDA-beregning for en virksomhed?

For at udregne en virksomheds EBITDA kan du følge denne formel:

EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger

Nettoresultat: Det er virksomhedens samlede indtægt fra salg, fratrukket alle omkostninger, før skat.

Renter: Disse inkluderer de renter, som virksomheden betaler på sine lån og anden gæld.

Skatter: Det er den skat, som virksomheden skal betale i den givne periode.

Nedskrivninger og afskrivninger: Dette henviser til værdiforringelse af virksomhedens aktiver, som kan opstå, når for eksempel lagerbeholdningen eller en investering mister værdi.

Eksempler: Beregning af EBITDA

Eksempel 1:

Virksomheden Nordlys Elektronik rapporterer et nettoresultat for 2024 på 450.000 kr. Virksomheden har betalt 100.000 kr. i renteudgifter og 250.000 kr. i selskabsskat. Der er også registreret 30.000 kr. i nedskrivninger på immaterielle aktiver og 80.000 kr. i afskrivninger på bygninger.

 

Beregning af EBITDA:

Nettoresultat: 450.000 kr.

  • Renteudgifter: 100.000 kr.
  • Skat: 250.000 kr.
  • Nedskrivninger: 30.000 kr.
  • Afskrivninger: 80.000 kr.

 

EBITDA = 910.000 kr.

 

Eksempel 2:

Virksomheden Grønne Gartnerier har et nettoresultat i 2024 på 320.000 kr. De har haft renteudgifter på 40.000 kr. og betalt 110.000 kr. i selskabsskat. Virksomheden har desuden nedskrivninger på udstyr på 25.000 kr. og afskrivninger på bygninger på 95.000 kr.

 

Beregning af EBITDA:

Nettoresultat: 320.000 kr.

  • Renteudgifter: 40.000 kr.
  • Skat: 110.000 kr.
  • Nedskrivninger: 25.000 kr.
  • Afskrivninger: 95.000 kr.

 

EBITDA = 590.000 kr.

Hvad er en god EBITDA?

EBITDA er en nøgleindikator for en virksomheds økonomiske ydeevne og profitabilitet. Derfor er en høj EBITDA generelt at foretrække frem for en lav, og det er positivt, hvis en virksomheds EBITDA viser en opadgående tendens over tid. En negativ EBITDA indikerer, at virksomhedens omkostninger overstiger dens indtægter.

Da der ikke eksisterer en universel skala for vurdering af EBITDA, er det afgørende at foretage sammenligninger inden for samme industri og blandt virksomheder af lignende størrelse for nøjagtigt at vurdere en virksomheds EBITDA i forhold til dens konkurrenter.

 

Er det obligatorisk at offentliggøre sin EBITDA?

Nej, det er ikke et krav. Det er op til hver enkelt virksomhed at beslutte, om de ønsker at offentliggøre deres EBITDA. Imidlertid kan interessenter og analytikere stadig estimere en virksomheds EBITDA ved at anvende data fra offentligt tilgængelige finansielle rapporter og regnskaber.

 

Hvad er forskellen på EBIT og EBITDA?

EBIT, som står for “Earnings Before Interest and Taxes” (Resultat før renter og skat), fokuserer på virksomhedens driftsresultat før fradrag af renteudgifter og skat. 

EBITDA, der tilføjer “Depreciation and Amortization” til EBIT (afskrivninger og nedskrivninger), giver en bredere forståelse af virksomhedens driftsindtægter ved at ekskludere omkostninger forbundet med afskrivninger og amortisering. 

Hovedforskellen mellem disse to finansielle mål er derfor, hvordan de håndterer afskrivninger og nedskrivninger i beregningen af virksomhedens nøgletal. Begge tal anvendes dog til at evaluere virksomhedens evne til at generere overskud.

 

Hvad betyder rentabilitet?

Rentabilitet er et udtryk for, hvor effektivt en virksomhed anvender dens kapital til at generere økonomisk afkast. En rentabilitetsanalyse omfatter vurdering af flere nøgletal, der sammen giver et indblik i virksomhedens økonomiske præstationer. Disse nøgletal inkluderer afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivers omsætningshastighed, gældsrenten, og egenkapitalens forrentning. Disse målinger er centrale for at forstå, hvor godt en virksomhed forrenter sin investerede kapital.


Hvordan beregnes EBITDA-marginen?

For at udregne EBITDA-marginen skal du tage virksomhedens EBITDA og dividere med den totale omsætning. Resultatet, udtrykt i procent, indikerer virksomhedens rentabilitet. Dette nøgletal er afgørende for at forstå, hvor stor en del af omsætningen, der omdannes til driftsindtjening før fradrag af renter, skatter, nedskrivninger og afskrivninger.


Er EBITDA identisk med cash flow og balancen?

EBITDA, cash flow og balancen er forskellige finansielle mål, som anvendes til at vurdere en virksomheds økonomiske performance. EBITDA koncentrerer sig om resultatet fra driften, cash flow angiver, hvordan pengene bevæger sig ind og ud af virksomheden, og balancen præsenterer et snapshot af virksomhedens aktiver og passiver på et givet tidspunkt.

EBITDA giver indsigt i virksomhedens operationelle præstation, uafhængig af finansielle og skattemæssige forhold samt afskrivninger og nedskrivninger. Cash flow derimod giver en detaljeret rapport om virksomhedens likviditet og dens evne til at generere og anvende kontanter. Balancen tilbyder en oversigt over virksomhedens finansielle position ved at opstille aktiver, passiver og egenkapital på et specifikt tidspunkt.

Hvad indebærer IFRS?

IFRS refererer til de internationale regnskabsstandarder, der er udviklet for at facilitere en ensartet og transparent tilgang til virksomheders finansielle oplysninger globalt. Formålet med IFRS er at sikre, at selskabers regnskaber er sammenlignelige og letforståelige på tværs af internationale grænser. Dette gør det nemmere for investorer, analytikere og andre interessenter at vurdere og analysere virksomheder, uanset hvor i verden de opererer.

Det kan være udfordrende at finde rundt i de mange regnskabsstandarder og optimeringsmuligheder for din virksomhed. Vores team af erfarne revisorer er specialister i at sikre, at din virksomhed ikke blot overholder alle gældende regler og standarder, men også opnår maksimal økonomisk effektivitet.

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din drift og profit?

Vi har branchebestemte revisorer, så der altid er en der matcher dit behov. 

IFRS-standarder i internationale regnskaber

IFRS, som er en forkortelse for International Financial Reporting Standard, er udviklet af International Accounting Standards Board (IASB). Disse regnskabsstandarder, der anvendes globalt, er grundlagt på principper som pålidelighed, relevans, klarhed og sammenlignelighed.

Målet med IFRS-standarderne er at skabe ensartethed i finansielle rapporter, hvilket faciliterer en mere strømlinet sammenligning af virksomheders økonomiske data på internationalt plan.

I EU har hvert medlemsland mulighed for at afgøre, om de vil adoptere IFRS-standarderne nationalt. Det betyder, at landene selv bestemmer, om disse standarder skal anvendes i virksomheders årsregnskaber og finansielle rapportering.

 

Historien bag EBITDA

EBITDA blev opfundet af amerikanske John Malone, formand for Liberty Media, som er en af de få investorer, hvis resultater kan sammenlignes med Warren Buffett’s. John Malone, en pioner inden for kabelindustrien, udviklede denne økonomiske målestok i 1970’erne for at overbevise långivere og investorer om hans strategi for vækst gennem gearing, hvor gæld blev anvendt og overskud geninvesteret for at minimere skatter.

I 1980’erne fandt investorer og långivere, der var involveret i opkøb gennem leveraged buyouts (LBOs), EBITDA nyttig til at vurdere, om målvirksomhederne havde profitabiliteten til at betjene den forventede gæld ved opkøb. 


En leveraged buyout (LBO) er en virksomhedsovertagelse, hvor en stor del af finansieringen sker gennem lån. En investorgruppe eller et opkøbsfirma anvender både egenkapital og lånt kapital til at købe en virksomhed, ofte med virksomhedens aktiver som sikkerhed for lånene. Målet med en LBO er at overtage en virksomhed, optimere dens drift og senere sælge den med profit, hvor man bruger virksomhedens indtjening til at nedbringe gælden.


Da et opkøb sandsynligvis ville medføre ændringer i kapitalstrukturen og skatteforpligtelserne, gav det mening at udelukke rente- og skatteomkostninger fra indtjeningen. Afskrivninger og amortiseringer, som er ikke-kontante omkostninger, blev ligeledes udeladt, da de ikke påvirker virksomhedens evne til at betjene gælden på kort sigt.

Køberne i LBO’er valgte ofte virksomheder med minimale eller beskedne kapitaludgiftsplaner på kort sigt og deres behov for at sikre finansiering til opkøbene fik dem til at fokusere på forholdet mellem EBITDA og renteudgifter, hvilket vejer kerne driftsprofitabilitet repræsenteret ved EBITDA op mod gældsserviceomkostninger.

EBITDA kom i dårligt lys under dotcom-boblen, som var en periode i slutningen af 1990’erne, hvor værdierne af internetrelaterede virksomheder steg ekstremt. I denne tid brugte nogle af disse virksomheder EBITDA til at fremstille deres finansielle resultater som bedre end de reelt var. 

Senere, i 2018, oplevede EBITDA yderligere kritik, da WeWork, en udbyder af delt kontorplads, præsenterede en modificeret version af EBITDA i deres børsnoteringsprospekt. De kaldte den “Community Adjusted EBITDA” og udelod generelle, administrative omkostninger samt salgs- og marketingudgifter, hvilket gav et mere flatterende, men mindre nøjagtigt billede af deres økonomi.


Kritik af EBITDA

Fordi EBITDA er en ikke-GAAP-måling, kan beregningsmåden variere fra virksomhed til virksomhed. GAAP står for “Generally Accepted Accounting Principles” og refererer til et sæt regnskabsstandarder og principper, der anvendes til at sikre konsistens og transparens i finansiel rapportering og regnskabsføring. 

Her i Danmark er GAAP-konceptet ofte forbundet med de internationale IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards), som mange danske virksomheder følger, eller de nationale danske regnskabsprincipper. En GAAP-måling indebærer, at en finansiel måling eller rapport er udarbejdet i overensstemmelse med disse anerkendte regnskabsprincipper, hvilket sikrer, at informationen er præcis, retvisende og sammenlignelig med andre virksomheders rapportering.

Det er ikke usædvanligt, at virksomheder fremhæver EBITDA frem for nettoindkomst, da førstnævnte ofte får dem til at se bedre ud.

En vigtig advarselslampe for investorer er, når en virksomhed, der ikke tidligere har rapporteret EBITDA, begynder at fremhæve den markant i deres resultater. Dette kan ske, når virksomheder har optaget betydelig gæld eller oplever stigende kapital- og udviklingsomkostninger. I disse tilfælde kan EBITDA bruges til at aflede investorer fra virksomhedens udfordringer.

 

Blandt andre kritikpunkter af EBITDA er:

EBITDA ignorerer aktivomkostninger
En almindelig misforståelse er, at EBITDA repræsenterer kontante indtjeninger. I modsætning til frie pengestrømme ignorerer EBITDA omkostningerne ved aktiver. En af de mest almindelige kritikker af EBITDA er, at den antager, at profitabilitet kun er en funktion af salg og drift – næsten som om virksomhedens aktiver og gældsfinansiering var en gave.

Indtægtsmåling kan være tvivlsom
Selvom formlerne for beregning af EBITDA kan synes simple nok, bruger forskellige virksomheder forskellige indtægtsfigurer som udgangspunkt. Med andre ord er EBITDA modtagelig for de indtægtsregnskabsmanøvrer, der findes på resultatopgørelsen.

Virksomhedsvurdering kan blive sløret
Alle omkostningsudeladelser i EBITDA kan få en virksomhed til at fremstå meget billigere, end den faktisk er. Når analytikere ser på aktieprismultipler af EBITDA i stedet for bundlinjeindtjening, producerer de lavere multipler.

FAQ om EBITDA

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

EBITDA står for “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, hvilket oversættes til indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortisering. Denne finansielle metrik tilbyder en detaljeret vurdering af en virksomheds rå driftsindtjening ved også at ekskludere omkostninger relateret til afskrivninger og amortisering.

Nej, EBITDA og bruttofortjeneste er ikke det samme. EBITDA opnås ved at fratrække eksterne omkostninger samt personaleomkostninger fra bruttofortjenesten, hvilket resulterer i en dybere analyse af virksomhedens økonomiske præstation.

EBITDA repræsenterer virksomhedens driftsresultat før der tages højde for elementer som afskrivninger og skatter. Det bruges til at evaluere virksomhedens præstationer og til at sammenligne den med lignende virksomheder uden at være påvirket af skattemæssige og finansielle faktorer.

Forskellen mellem EBIT og EBITDA er, at EBITDA også tager højde for afskrivninger og amortiseringer ud over de faktorer, der dækkes af EBIT. EBITDA giver et mere fuldstændigt billede af en virksomheds driftsrentabilitet ved at inkludere disse yderligere elementer.

EBIT står for “Earnings Before Interest and Taxes”, som på dansk betyder “Resultat før renter og skat”. Det er et nøgletal, der bruges til at bedømme en virksomheds grundlæggende driftsresultat, før den påvirkes af finansielle omkostninger og skat.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: