Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Earn out - aftale, anvendelse og beskatning

Når en virksomhed skifter hænder, er der adskillige betalingsmetoder til rådighed for køber til at afvikle købesummen. En af disse metoder er "earn out", som ofte bliver brugt under virksomhedsoverdragelse. Denne metode træder i spil, når der er uenighed mellem parterne om virksomhedens fremtidige vækst. Givet dens kompleksitet, vil vi bryde det ned og forklare, hvad en "earn out" nøjagtigt indebærer, på en måde, der er nem at forstå.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Earn out forklaret

Earn out er en populær betalingsform, der anvendes ved handel af virksomheder. Denne tilgang binder købesummen til virksomhedens præstationer i en aftalt fremtidig periode.

I en typisk earn out-aftale bliver køber og sælger enige om, at en del af betalingen udskydes til et senere tidspunkt, baseret på virksomhedens fremtidige økonomiske præstationer.

Initialt aftales en salgspris ved handlen, hvor køber betaler en del af købesummen up-front. Samtidigt fastlægges specifikke kriterier for at vurdere virksomhedens præstationer, som ofte er baseret på omsætning eller profit.

Earn out er ikke kun en betalingsmetode men også en finansieringsløsning. Det betegnes ofte som sælgerfinansiering, idet køberen får mulighed for at opdele betalingen i flere dele over tid.

Hvornår anvendes earn out?

Earn out kommer ofte i spil, når der er usikkerhed om virksomhedens fremtidige økonomiske resultater og nøgletal. Denne type aftale er ideel, når køber og sælger ikke er på samme side vedrørende virksomhedens fremtidige vækst og indtjening. Earn out giver køber en grad af sikkerhed i erhvervelsen af virksomheden.

Det er også en måde at give køber en form for “forsikring”. I tilfælde af usikkerhed om virksomhedens fremadrettede udvikling, sikrer en earn out, at den endelige købesum justeres i overensstemmelse med virksomhedens faktiske præstationer.

Desuden anvendes earn out ofte, når der er et ønske om at fastholde virksomhedens nuværende ledelse eller ejere. Dette skyldes, at deres fortsatte tilstedeværelse kan være afgørende for virksomhedens kortsigtede præstationer. Det faciliterer en glidende overgang og sikrer, at medarbejdernes erfaring og ekspertise fortsat bidrager til virksomhedens succes.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan udformes en earn out-aftale

For at etablere en earn out-aftale i forbindelse med overdragelsen af en virksomhed, skal parterne blive enige om de specifikke parametre, der vil evaluere virksomhedens udvikling og påvirke den endelige købesum. Integration af disse detaljer i købsaftalen er essentiel.

Nøjagtighed og detaljeringsgrad i udformningen af earn out-aftaler er kritisk for at undgå eventuelle misforståelser og konflikter mellem køber og sælger. En vagt defineret aftale kan føre til uoverensstemmelser.

Af denne grund anbefales det kraftigt, at en klar og detaljeret kontrakt udarbejdes for at specificere vilkårene i earn out-aftalen. Dette forhindrer potentielle misforståelser og sikrer, at begge parters interesser er beskyttede.

Givet earn out-aftalers kompleksitet, kan det være fordelagtigt at søge professionel rådgivning for at sikre, at alle aspekter er korrekt adresseret, og at aftalen er retfærdig og gennemskuelig for begge parter.

Eksempel på strukturering af en earn out-aftale

Earn out-aftaler kan struktureres på adskillige måder. Lad os tage et konkret eksempel: En virksomhed er prissat til 10 mio. kr. Køber estimerer, at 10% af virksomhedens fremtidige indtjening er knyttet direkte til væksten af et specifikt produkt.

I dette scenarie kan parterne indgå en earn out-aftale, hvor 10% af salgsprisen (1 mio. kr.) bliver betalt på et senere tidspunkt. Dette for at sikre, at den forventede udvikling af produktet realiseres.

Yderligere kan parterne aftale et minimum og et maksimum for denne del af købesummen. Dette betyder, at sælger modtager en bonus, hvis produktet overgår forventningerne til vækst, mens køber vil skulle betale mindre, hvis produktet ikke lever op til de forventede vækstrater. Dette skaber en balance og sikrer, at begge parter bærer en del af risikoen og potentialet for belønning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Variationer af earn out-modeller

Earn out-aftaler varierer i struktur og form, idet de tilpasses efter de specifikke karakteristika og behov i hver unik virksomhedshandel. Der findes ikke en one-size-fits-all model, og forskellige tilgange kan anvendes for at udarbejde en skræddersyet aftale.

For eksempel, kan en earn out-aftale være baseret på virksomhedens indtjening, omsætning, eller EBITDA. Alternativt kan den designes omkring fastholdelsen af nøglemedarbejdere, såsom tidligere ejere, for at sikre kontinuitet og stabilitet i virksomhedens drift og ydeevne over en aftalt tidsramme, såsom 1, 5, eller 10 år.

Diversiteten af earn out-modeller afspejler de mange måder, hvorpå en virksomheds præstation kan evalueres og måles. Det afgørende er, at både køber og sælger er på samme side vedrørende de valgte parametre og betingelser, så der opnås en fair og afbalanceret aftale, der beskytter begge parters interesser.

Beskattes som udgangspunkt som løbende ydelser - Earn out

Earn out betragtes skattemæssigt normalt som løbende ydelser. Dette skyldes den iboende usikkerhed omkring ydelsens varighed og størrelse, som er kendetegnende for earn out-aftaler.

I henhold til ligningslovens § 12 B behandles earn out-betalinger som løbende ydelser. Det betyder, at kun den del af ydelserne, der overgår den fastsatte kapitalværdi, bliver beskattet.

Under en virksomhedsoverdragelse, hvor en earn out-aftale indgår, vil der blive fastsat en kapitalværdi. Denne værdi repræsenterer et skøn over de fremtidige betalinger, som sælger forventer at modtage baseret på virksomhedens præstation. Hvis den faktiske betaling overstiger denne kapitalværdi, på grund af at virksomheden præsterer bedre end forventet, skal sælger betale skat af det overskydende beløb. Dette sikrer, at beskatningen afspejler virkeligheden af transaktionen og beskytter samtidig sælgers finansielle interesser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Earn out

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Earn out er en betalingsmekanisme ved erhvervelse af virksomheder, hvor en portion af den samlede købesum udskydes og betales på et senere tidspunkt efter virksomhedens overdragelse. Størrelsen af denne udsatte betaling er direkte korreleret med virksomhedens fremtidige økonomiske præstationer.

Beskatningen af earn out følger principperne for løbende ydelser. Her er processen, hvor en kapitalværdi fastsættes. Denne værdi repræsenterer en estimeret værdi af de fremtidige betalinger, som sælger forventer at modtage baseret på virksomhedens præstationer.

Skulle virksomheden overgå de oprindelige forventninger, og betalingen derfor overstiger den tidligere fastsatte kapitalværdi, vil sælger blive nødt til at betale skat af det ekstra beløb. Dette sikrer, at skatteberegningen er retfærdig og afstemt med de faktiske økonomiske resultater af virksomhedshandlen.

Earn out bliver typisk brugt i situationer, hvor der er en diskrepans mellem købers og sælgers forventninger til virksomhedens fremtidige præstationer.

I denne kontekst fungerer earn out som en sikkerhedsforanstaltning for køber. Den del af købesummen, der er aftalt til at blive betalt senere, er variabel og afhænger af virksomhedens faktiske præstationer efter overdragelsen. Dette betyder, at køber har en beskyttelse mod overbetaling, i tilfælde af at virksomheden ikke lever op til de forventede præstationsmål.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: