Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Due diligence

Due diligence er en omhyggelig gennemgang af en virksomheds situation, som ofte udføres af en potentiel køber ved erhvervelse af en virksomhed. Men hvilke aspekter bør være i centrum, når man gennemfører due diligence?

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer due diligence?

Due diligence er en omhyggelig gennemgang af en virksomheds situation, som ofte udføres før køb af virksomheden eller indgåelse af en aftale med den. Under en due diligence-proces er det vigtigt at analysere virksomhedens aktiver og dens samlede økonomiske billede for at få et præcist indblik i dens status. Man kan støde på forskellige typer af due diligence, herunder undersøgelser med fokus på virksomhedens:

  • kontrakter og immaterielle rettigheder
  • finansielle rapportering
  • skatteforpligtelser
  • ledelsesstruktur
  • markedsføringsstrategier m.v.

Det er essentielt at bestemme, hvilke aspekter der skal indgå i din due diligence baseret på undersøgelsens formål og de specifikke informationer om virksomheden, der er centrale i den givne situation. Afhængig af emnerne for gennemgang kan det være nødvendigt at trække på ekspertise fra juridiske rådgivere, revisorer eller konsulenter.

Hemmeligholdelsesaftale

Før man giver grønt lys til en due diligence-gennemgang af ens virksomhed, er det essentielt at indgå en hemmeligholdelsesaftale med den part, der foretager undersøgelsen. Dette skridt garanterer, at den undersøgende part forpligter sig til ikke at videregive eller udnytte de følsomme og fortrolige data, de støder på under deres analyse. Dette skaber en barriere mod potentielt misbrug af de indsamlede informationer.

Hvordan foregår en due diligence-proces i virkeligheden?

Når man står overfor at skulle udføre en helhedsorienteret due diligence-gennemgang af en virksomhed i forbindelse med et potentielt køb, foregår dette typisk i adskillige trin.

I starten af processen iværksættes en indledende undersøgelse. Denne fase skal klarlægge, om der findes elementer vedrørende virksomheden, der allerede nu indikerer, at et eventuelt opkøb ikke vil blive realiseret. Hvis sådanne elementer identificeres, kan processen afbrydes her.

Såfremt den indledende undersøgelse ikke frembringer forhindrende faktorer, går man videre til næste fase: indsamling af data. Her skabes fundamentet for den afgørende due diligence-rapport. Denne rapport vil sandsynligvis besvare størstedelen af køberens spørgsmål og validerer de oplysninger, som sælgeren har fremlagt om virksomheden.

Herefter vil de indsamlede data blive nøje gransket og vurderet af køberen og eventuelt dennes rådgivere. Afslutningsvis udformes den endelige due diligence-rapport. Denne rapport vil være afgørende for, om parterne vælger at fortsætte med forhandlingsprocessen eller træder tilbage.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Due diligence i 5 trin

Udover at være en juridisk vurdering før en endelig overdragelse, fungerer due diligence også som et værktøj, hvor køberen virkelig får en fornemmelse af, om en virksomhed er velfungerende. Her kan køberen evaluere, hvilke tiltag og ressourcer der er nødvendige for at videreføre virksomheden eller fusionere den med deres nuværende organisation.

Nedenfor er der skitseret de 5 centrale faser i en due diligence-proces. Dette eksempel er set fra sælgers synsvinkel, men mange af aspekterne gælder også for den potentielle køber. Det er altid en god idé at konsultere en jurist, når man står overfor en virksomhedsoverdragelse, da processen kan være kompleks og kræver en dyb forståelse for virksomhedssalg og -overdragelser.

1.Indsamling af materiale 
Sælgeren sammen med dennes rådgiver laver en liste over de emner, de forventer vil blive undersøgt af køber og dennes rådgiver. Denne oversigt betegnes ofte som en “Request-list”, og den skitserer grundlaget for det digitale datarum, som den interesserede køber senere får adgang til.

2.Gennemgang af materiale 
Det er gavnligt for både sælger og køber at have en juridisk specialist indenfor virksomhedstransaktioner tilknyttet. Med en sådan ekspertise minimerer man risikoen for fejl i materialet, som kan føre til prisjusteringer.

I denne revision af det akkumulerede materiale bør der tages stilling til, om visse dele af materialet skal anonymiseres. Dette skyldes, at materialet kan indeholde følsomme og fortrolige oplysninger, som ikke nødvendigvis er relevante for køber i de indledende faser af processen.

Udover beskyttelse af fortrolige data er det også af yderste vigtighed, at alt indsamlet materiale er specifikt relevant for den aktuelle handel og den pågældende fase af due diligence-proceduren.

3.Etablering af virtuelt datarum
I mange moderne transaktioner sker organiseringen i et digitalt datarum, hvor alt materiale kan uploades elektronisk. Dette materiale bliver navngivet efter en forudbestemt standard og organiseret i forskellige foldere i det digitale rum.

En klar strukturering og navngivning af materialet er essentiel af mange årsager. For det første præsenterer det en klarhed, der gør virksomhedskøbet mere attraktivt for en potentiel køber. Det skaber et godt første indtryk og øger forståelsen for både køberen og dennes rådgiver.

Tidligere blev al dokumentation håndteret i et fysisk rum, hvor materialet blev indekseret, duplikeret, printet og sat ind i mapper, der blev overgivet til køber. Den digitale tilgang til processen forbedrer fleksibiliteten, især når der er behov for opdateringer eller ændringer i materialet.

Før adgang til det digitale datarum gives til den potentielle køber og dennes rådgiver, er det afgørende, at der er underskrevet en fortrolighedsaftale.

4.Købers adgang til materiale 
Når materialet er samlet, gennemgået og det virtuelle datarum oprettet, er næste skridt at give den potentielle køber adgang til det indsamlede indhold.

Før adgang ydes, skal der foreligge en underskrevet fortrolighedsaftale fra både køber og dennes rådgiver. Med denne på plads kan køberen nu begynde sin undersøgelse. Der kan implementeres varierende adgangsrestriktioner i det virtuelle datarum, således at information frigives i trin, alt efter sælgers præferencer.

Sådanne adgangsbegrænsninger kan tilpasses for at sikre virksomhedens bedste interesser, mens de stadig leverer vigtige oplysninger til køberen. Eksempelvis kan dokumenter kun være tilgængelige med vandmærker for udskrivning. Afhængigt af forhandlingsprocessen kan sælger også vælge at udvide adgangen til visse dokumenter, mens andre forbliver mere begrænsede.

5.Dokumentation
De garantier, der stilles af både sælger og køber, understøttes ved at tage udskrifter af indekseringslisten samt et sammendrag af eventuelle spørgsmål og svar. Disse dokumenter vil typisk blive inkluderet som bilag i den endelige overdragelsesaftale.

Den afsluttende dokumentationspakke, som kan indeholde de nævnte elementer samt fortrolighedsaftalens underskrift, kan gemmes på digitale lagringsenheder som en USB-stick eller en ekstern harddisk, før det virtuelle datarum lukkes ned. Dette sikrer, at både køber og sælger har en komplet kopi af datarummet.

Hvad indebærer et datarum?

Et datarum er en digital platform designet til at lagre og organisere dokumentation fra due diligence-undersøgelser. Det giver mulighed for nemt og sikkert at dele væsentlige dokumenter og data med interesserede parter. Pga. dets evne til at håndtere betydelige datamængder i skyen er et datarum især værdifuldt under due diligence-processer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Teknisk due diligence: Evaluering af ejendommens stand

Teknisk due diligence fokuserer på at evaluere ejendommes og bygningers tilstand før et eventuelt køb. Denne form for undersøgelse giver potentielle købere indsigt i bygningens stand og eventuelle omkostninger ved at erhverve ejendommen. Uanset om det drejer sig om private boliger eller erhvervsejendomme, kan teknisk due diligence dække områder som energimærkning, VVS-systemer, indeklima og mulige forbedringsmuligheder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Due diligence

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Due diligence refererer til en grundig gennemgang af en virksomheds forhold, før der træffes beslutning om opkøb. Dette skridt tages for at sikre køberen mod mulige risici og uafklarede forhold i virksomheden. Køberen udfører ofte denne undersøgelse i samarbejde med en juridisk rådgiver, og processen kan variere afhængigt af situationen.

Due diligence-proceduren udføres typisk i flere trin. Først gennemføres en indledende undersøgelse for at afdække eventuelle umiddelbare problemstillinger vedrørende virksomheden. Hvis ingen hindringer identificeres, fortsættes med en grundig dataindsamling. Denne data analyseres derefter nøje, hvorefter en endelig due diligence-rapport udarbejdes, som kan påvirke beslutningen om at fortsætte opkøbet.

Teknisk due diligence er en metode til at evaluere tilstanden af bygninger og ejendomme ved potentielle køb. Denne proces involverer byggetekniske vurderinger af både private boliger og erhvervsejendomme. Sådanne undersøgelser kan eksempelvis fokusere på bygningens indeklima eller tilstanden af dens VVS-udstyr.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: