Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Dobbeltbeskatning

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning refererer til den situation, hvor den samme indkomst bliver beskattet af to eller flere skattemyndigheder. Dette fænomen er ikke kun begrænset til virksomheder, men kan også påvirke enkeltpersoner, som bliver beskattet i forskellige lande for samme indkomst.

Det er et velkendt problem for både virksomheder og individer med aktiviteter på tværs af landegrænser. De negative effekter af dobbeltbeskatning er betydelige, da de kan hæmme investeringer i udlandet samt begrænse folk i at flytte eller udvide deres forretning internationalt.

For at imødekomme disse udfordringer har mange nationer indgået dobbeltbeskatningsaftaler. Disse aftaler afklarer, hvilket land der har ret til at beskatte en given indkomst, og de kan også indeholde retningslinjer for, hvordan man undgår dobbeltbeskatning. Derudover findes der muligheder for at opnå dispensation fra dobbeltbeskatning under visse omstændigheder, hvilket kan være relevant, når det ville være urimeligt at beskatte den samme indkomst flere gange.

Hvornår opstår dobbeltbeskatning?

Dobbeltbeskatning forekommer, når flere skattemyndigheder gør krav på retten til at beskatte den samme indkomst. En sådan situation kan også opstå, selv når kun én myndighed formelt har ret til at beskatte indkomsten, for eksempel hvis indkomsten bliver beskattet i forskellige lande.

Dobbeltbeskatning kan medføre negative konsekvenser for dem, der er underlagt den. For eksempel kan det resultere i diskrimination mod en person, der beskattes dobbelt sammenlignet med andre, der kun beskattes én gang for samme indkomst. Dobbeltbeskatning kan også berøve den beskattede person muligheden for at udnytte skattefradrag.

For at undgå disse uretfærdigheder, findes der forskellige nationale lovgivninger og internationale aftaler, herunder dobbeltbeskatningsaftaler, der sigter mod at forhindre dobbeltbeskatning. Disse lovgivninger og aftaler tillader ofte kompensation mellem de involverede lande i tilfælde af dobbeltbeskatning, hvilket sikrer en mere retfærdig skattehåndtering.

Metoder til at undgå dobbeltbeskatning

For at forhindre dobbeltbeskatning af den samme indkomst, findes der forskellige strategier og aftaler. En almindelig løsning er indgåelsen af en dobbeltbeskatningsaftale mellem to lande. En sådan aftale definerer specifikke retningslinjer for beskatning af individer med indkomster i begge lande, dermed sikres det, at indkomsten kun beskattes én gang.

Et andet vigtigt værktøj i denne sammenhæng er OECD-modelkonventionen. Dette internationale regelsæt fungerer som en standardmodel for beskatning af personer med indkomst i flere lande. OECD-modelkonventionen tilbyder også en ramme for kompensation mellem lande i tilfælde af dobbeltbeskatning, hvilket bidrager til at afbalancere skatteforpligtelserne og forhindre urimelig skattebyrde.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Illustrative eksempler på dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning kan manifestere sig på adskillige måder. For eksempel, hvis en person bor i et land med høj skattesats og modtager indkomst fra et andet land med lavere skattesats, kan vedkommende ende med at blive dobbeltbeskattet for den samme indkomst.

Et andet scenarie involverer formuebeskatning. Hvis en person er bosat i et land med høj skattesats og ejer formue i et andet land med en lavere skattesats, kan der opstå dobbeltbeskatning af denne formue.

Endvidere kan dobbeltbeskatning forekomme, når en person modtager løn i et land, betaler skat af denne indkomst i det pågældende land, og samtidig er bosat i et andet land, der ligeledes beskatter lønindkomst. I dette tilfælde vil personen blive beskattet to gange af den samme løn.

Konsekvenserne af dobbeltbeskatning kan være alvorlige for den berørte person. Dobbeltbeskatning kan føre til en økonomisk belastning, hvor det kan være vanskeligt at opfylde skatteforpligtelserne, hvilket igen kan medføre risiko for bøder eller endog fængselsstraf.

Hvad er konsekvenserne af dobbeltbeskatning?

Dobbeltbeskatning opstår, når en person pålægges skat af to forskellige myndigheder for samme indkomst. Dette kan ske i tilfælde, hvor en person er bosat i et land, som har en skatteoverenskomst med et andet land, hvor personen også modtager indkomst.

Konsekvenserne af dobbeltbeskatning kan være betydelige for den berørte. Det kan indebære, at personen må bære en øget skattebyrde, idet de betaler skat to gange for den samme indkomst. Dette kan resultere i en markant højere samlet skat end forventet. Desuden kan dobbeltbeskatning begrænse personens adgang til visse skattefordele, der ellers ville være tilgængelige, hvilket yderligere forværrer den økonomiske belastning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Dobbeltbeskatning er BÅDE for dig som privat person og/eller for en juridisk enhed i et hvilket som helst land

Dobbeltbeskatning er et relevant emne for både private personer og juridiske enheder i ethvert land, og der findes mange misforståelser omkring dette område. Det er vigtigt at forstå nogle centrale aspekter, da fejlfortolkninger kan føre til dobbelt skattebetaling og potentielt bøder for manglende indberetning af indtægter som løn, aktieudbytte mv.

Væsentlige punkter at forstå:

  • En dobbeltbeskatningsaftale medfører ikke automatisk fritagelse for skattebetaling i et eller begge involverede lande.
  • Dobbeltbeskatning bør ses som en aftale, der fastsætter skattebetalingens omfang i begge lande.
  • Såvel virksomheder som privatpersoner kan principielt blive beskattet i begge lande, da begge har ret til at opkræve skat.
  • En dobbeltbeskatningsaftale kan ses som en lempelse, især hvis ét af landene har suveræn beskatningsret.
  • Den specifikke skattelovgivning i hvert land spiller en afgørende rolle for, hvordan man skal rådgive klienter.
  • Selv med en dobbeltbeskatningsaftale er man ikke fritaget for at betale skat i Danmark, da der er forskellige internationale og nationale lovgivninger samt forskellige skattetyper i hvert land.
  • Dobbeltbeskatning gælder både for personer (CPR-nummer) og for virksomheder, fonde eller foreninger (CVR-nummer), og det er essentielt, at begge juridiske numre er omfattet af en aftale.

Disse punkter understreger, hvor vigtigt det er at have en dyb forståelse af de skatteregler, der gælder i de lande, man er økonomisk aktiv i, for at undgå unødvendige skattebyrder og juridiske komplikationer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Dobbeltbeskatningsaftale

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Dobbeltbeskatningsaftaler fungerer som bilaterale overenskomster mellem lande, der afgør, hvilken nation der har beføjelse til at opkræve skat af en individs indtægter. Disse aftaler spiller en afgørende rolle i at forebygge dobbeltbeskatning, idet de harmoniserer skattelovgivningen mellem de deltagende lande og eliminerer risikoen for konkurrerende skattekrav.

OECD-modelkonventionen udgør et sæt internationale standarder, der tjener som en vejledning for beskatning af individer med indkomster fra flere lande. Denne konvention faciliterer forebyggelsen af dobbeltbeskatning ved at skabe en struktureret tilgang for lande til at udforme dobbeltbeskatningsaftaler og harmonisere deres skattesystemer.

En person kan opnå fritagelse fra dobbeltbeskatning ved at indgive en ansøgning til skatteautoriteterne i de berørte lande. Dette involverer at fremvise dokumentation for specifikke forhold, der berettiger til, at det ville være urimeligt at blive dobbeltbeskattet. Ved godkendelse af en sådan ansøgning vil en af skattemyndighederne typisk tilbyde skatterabat eller kredit for de skatter, der er betalt i det andet land.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: