Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Datterselskab

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et datterselskab?

Et datterselskab udgør en virksomhed, der er underlagt moderselskabet. Som tidligere nævnt kræves det, at moderselskabet ejer mere end halvdelen af anparterne eller aktierne i et andet selskab, før det kan betegnes som et datterselskab.

Datterselskabet stammer således fra moderselskabet, men det opererer stadig som en selvstændig enhed, hvilket nødvendiggør udarbejdelsen af et separat regnskab. På trods af tilknytningen til moderselskabet fungerer datterselskabet som en autonom enhed. Den primære forskel ligger i, at beslutningerne ikke træffes internt i datterselskabet, da det er beslutningstagerne i moderselskabet, der styrer retningen for datterselskabet.

Særligt større multinationale selskaber benytter sig af datterselskaber, især når de ekspanderer ved at etablere nye virksomheder og afdelinger på globalt plan. Dette sikrer, at moderselskabet ikke påvirkes negativt, hvis datterselskabet ikke opnår økonomisk overskud.

Stiftelsen af et datterselskab kan også være en afgørende faktor ved indtræden på risikofyldte markeder. Hvis virksomheden ikke opnår den forventede vækst, er det muligt at lukke datterselskabet uden at påvirke moderselskabets kapital.

Fordelen ved et datterselskab

En væsentlig fordel ved et datterselskab er den lethed, hvormed det kan etableres og efterfølgende sælges, især hvis det ikke genererer overskud eller hvis der er en økonomisk fordel ved en salgsbeslutning. Datterselskabet fungerer som en autonom enhed, hvilket gør det let at afhænde.

En anden fordel er, at overskuddet fra et datterselskab kan overføres skattefrit til moderselskabet. Så længe moderselskabet ejer 20% eller mere af anparterne i datterselskabet, er det muligt at overføre overskuddet uden skattemæssige konsekvenser.

Denne fremgangsmåde har den positive effekt, at eventuelle økonomiske udfordringer i datterselskabet ikke påvirker det overførte overskud. De midler, der er blevet overført til moderselskabet, forbliver sikrede, hvilket reducerer risikoen i tilfælde af økonomiske nedgangsperioder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er ulemperne ved et datterselskab?

Selvom der er fordele ved at etablere et datterselskab, er der også potentielle ulemper, herunder:

  • Tidskrævende for økonomisk afkast:

Der kan gå noget tid, før du begynder at se økonomisk afkast fra datterselskabet. Investeringen i oprettelse og drift af datterselskabet kræver tålmodighed, før det bidrager positivt til moderselskabets økonomi.

  • Soloudfordringer med risiko, ansvar og omkostninger:

Som eneansvarlig for datterselskabet bærer man alene byrden af risiko, ansvar og omkostninger. Dette gælder især, hvis integreringen af en erhvervet virksomhed med moderselskabet viser sig at være udfordrende.

  • Lokale love og formelle krav:

Overholdelse af lokale love og regler, samt sikring af at datterselskabet opfylder formelle krav som revisorkontrol og personaleansættelse, er nødvendigt. Dette indebærer ekstra administrative byrder og omkostninger.

  • Svær trækning: 

Når først et datterselskab er etableret, kan det være en kompleks proces at trække sig ud igen. Dette kan involvere juridiske, økonomiske og operationelle udfordringer.

Det er derfor afgørende at nøje overveje både fordele og ulemper ved at etablere et datterselskab, inden denne beslutning bliver en realitet.

Hvordan opretter man et datterselskab?

En personlig virksomhed, såsom en enkeltmandsvirksomhed, betragtes ikke som en selvstændig enhed. Dette adskiller sig fra et kapitalselskab, der har en række fordele, herunder muligheden for, at moderselskabet kan registreres som ejer af et datterselskab.

I grundtræk er både moder- og datterselskaber almindelige selskabsformer. Forskellen ligger i, at datterselskabet ejes af et eller flere andre selskaber i stedet for enkeltpersoner, der normalt udgør ejerkredsen.

Hvis du ønsker at stifte et moderselskab eller tilknytte et datterselskab til dit eksisterende moderselskab, skal du oprette et nyt selskab, hvorefter anparterne overføres. Det er vigtigt at huske, at moderselskabet skal eje mere end halvdelen af ejerandelene i datterselskabet for at opfylde kravene til etableringen af et datterselskab.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er designet udelukkende til at eje aktier eller anparter i andre virksomheder og har derfor ikke en selvstændig forretningsdrift. I modsætning hertil har et moderselskab normalt sin egen forretningsmæssige drift.

Selvom et holdingselskab kan fungere som moderselskab med datterselskaber under sig, kræver det en betydelig ejerandel fra holdingselskabets side. For at agere som moderselskab for et datterselskab skal holdingselskabet besidde en bestemmende ejerandel, hvilket indebærer mere end 50 % af aktierne eller anparterne i datterselskabet.

Er en koncern og et moderselskab det samme?

Ja, en koncern og et moderselskab er ikke det samme, men de er tæt forbundet.

Et moderselskab refererer til det selskab, der ejer andele i et eller flere datterselskaber. Moderselskabet har normalt en bestemmende ejerandel og dermed kontrol over de driftsmæssige og økonomiske beslutninger i datterselskabet.

En koncern omfatter ikke kun moderselskabet, men også alle dets datterselskaber. En koncern er således en selskabsstruktur, der inkluderer moderselskabet og alle de datterselskaber, det ejer eller kontrollerer. Det er et overordnet begreb, der beskriver relationen mellem moderselskabet og dets datterselskaber.

Typisk involverer en koncern flere end to selskaber, og den kan omfatte en portefølje af virksomheder, der opererer inden for forskellige brancher. Eksempler som Nestlé, Coca-Cola, A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk og Arla Foods illustrerer større internationale eller nationale koncerner, der administrerer flere datterselskaber.

Hvad er et moderselskab?

Et moderselskab er et selskab, der ejer ejerandele i et andet selskab og dermed opnår bestemmende indflydelse over det pågældende selskab. Dette gør moderselskabet til et kapitalselskab, der besidder aktier eller anparter i et andet selskab.

For at et selskab kan klassificeres som et moderselskab, er det afgørende, at det har “bestemmende indflydelse” over det andet selskab, som derefter kaldes datterselskabet. Moderselskabet kan kun betegnes som sådan, hvis det ejer ejerandele i et andet selskab.

Det er vigtigt at bemærke, at en personlig virksomhed som f.eks. en enkeltmandsvirksomhed ikke kan fungere som et moderselskab. Dette skyldes, at det kun er kapitalselskaber, der har beføjelse til at eje andre selskaber og dermed agere som moderselskab.

Hvad betyder bestemmende indflydelse?

Bestemmende indflydelse refererer til den situation, hvor et moderselskab ejer mere end halvdelen af stemmerne i et andet selskab. For at opfylde betingelserne for at være et moderselskab skal det være i stand til at træffe beslutninger på vegne af datterselskabet.

Det er vigtigt at bemærke, at ejerskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne alene ikke altid er tilstrækkeligt for at etablere bestemmende indflydelse. I tilfælde, hvor ejeraftalen fastlægger, at alle beslutninger kræver enighed fra beslutningstagerne, selvom selskabet ejer mere end halvdelen af stemmerne, vil det ikke have bestemmende indflydelse og opfylde kriterierne for at være et moderselskab.

På den anden side kan et selskab stadig opnå bestemmende indflydelse og dermed fungere som et moderselskab, selvom det ejer mindre end halvdelen af stemmerettighederne, forudsat at ejeraftalen specificerer, at selskabet har beføjelse til at træffe afgørende beslutninger. Derfor er det ikke kun ejerandelen, men også evnen til at bestemme beslutninger, der er afgørende for at definere bestemmende indflydelse i denne sammenhæng.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er der forskel på et moderselskab og holdingselskab?

Ja, der er en forskel mellem et moderselskab og et holdingselskab, selvom begreberne i mange tilfælde bruges synonymt. Her er nogle nøgleforskelle:

Moderselskab:

– Et moderselskab ejer typisk mere end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab og har derfor bestemmende indflydelse over det.

– Moderselskabet har ofte en driftsmæssig funktion og kan have egne forretningsaktiviteter ud over ejerskab af datterselskaber.

Holdingselskab:

– Et holdingselskab har primært til formål at eje ejerandele i andre selskaber og investere i disse.

– Der er ikke nødvendigvis krav om bestemmende indflydelse, og et holdingselskab kan eje en mindre ejerandel i forskellige virksomheder.

– I mange tilfælde har et holdingselskab ikke nogen driftsmæssig aktivitet ud over at forvalte sine investeringer.

I korte træk kan et moderselskab have bestemmende indflydelse og involveres i drift, mens et holdingselskab primært fokuserer på ejerskab og investering uden nødvendigvis at have en aktiv driftsmæssig funktion. Det er dog vigtigt at bemærke, at anvendelsen af disse termer kan variere i praksis og lovgivning.

Hvad er fordelen ved et moderselskab?

Fordelene ved et moderselskab inkluderer skattefordel ved overskudsoverførsel, beskyttelse af overskud ved konkurs, lettere salg af datterselskaber og fleksibilitet ved lukning eller salg af datterselskab. Moderselskabet fungerer som en finansiel buffer, hvilket minimerer økonomisk risiko for tilknyttede datterselskaber. Dette muliggør også skattefri overførsel af overskud mellem moderselskabet og datterselskabet. Adskillelsen af datterselskabet gør det lettere at sælge det individuelt uden at påvirke andre selskaber. I tilfælde af manglende overskud eller økonomiske udfordringer i et datterselskab påvirker dette ikke det beskyttede overskud, der er blevet overført til moderselskabet. Samlet set skaber en moderselskabsstruktur fleksibilitet og muligheder for optimering af skatteforhold i forbindelse med drift, salg og lukning af datterselskaber.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Datterselskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et datterselskab er en virksomhed, der er underlagt et moderselskab. For at betegnes som et datterselskab kræves det, at moderselskabet ejer mere end halvdelen af anparterne eller aktierne i det pågældende selskab. Datterselskabet opererer selvstændigt, men beslutningerne træffes af moderselskabets ledelse.

Et datterselskab har flere fordele. Det kan nemt etableres og sælges, især hvis det ikke genererer overskud. En betydelig fordel er skattefri overførsel af overskud til moderselskabet, hvis dette ejer 20% eller mere af datterselskabet. Dette sikrer, at eventuelle økonomiske udfordringer i datterselskabet ikke påvirker det overførte overskud og reducerer risikoen i nedgangsperioder.

Potentielle ulemper inkluderer tidskrævende økonomisk afkast, soloudfordringer med risiko og omkostninger, overholdelse af lokale love og formelle krav samt kompleks trækning efter etablering.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: