Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Stadsrevisionens guide til forståelse af et virksomhedsregnskab

At forstå et virksomhedsregnskab kan synes som en kompliceret opgave for mange. Dog, med den rette indsigt og vejledning, kan denne proces blive mere overskuelig og givende. Et virksomhedsregnskab er ikke blot et dokument, der afspejler en virksomheds økonomiske performance; det er også en skattekiste af informationer, der kan afsløre dybdegående indsigt i virksomhedens drift, finansielle sundhed og fremtidsudsigter. Hvorfor er det så vigtigt at forstå et virksomhedsregnskab? For investorer giver det mulighed for at vurdere, hvorvidt en virksomhed er en god investering. For konkurrenter kan det give indsigt i markedets udvikling og trends, og for andre interessenter, som leverandører eller kunder, kan det afklare virksomhedens stabilitet og betalingsevne. Men før man dykker ned i de komplekse tal og nøgletal, er det vigtigt at vide, hvor man finder et virksomhedsregnskab og hvordan man navigerer i det. Dette blogindlæg vil guide dig trin for trin igennem processen og gøre dig i stand til bedre at forstå, hvad tallene i regnskabet virkelig fortæller om en virksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Sådan finder du virksomhedsregnskabet på cvr.dk

Hvad er cvr.dk?

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister. CVR.dk er den officielle hjemmeside, hvor offentligheden kan tilgå oplysninger om samtlige virksomheder i Danmark. Hver virksomhed får tildelt et unikt CVR-nummer, som anvendes for at identificere den i forskellige officielle sammenhænge. Udover grundlæggende virksomhedsinformationer kan man på cvr.dk også finde virksomhedernes årsrapporter, herunder årsregnskaber.

Trinvis guide til at finde et specifikt virksomhedsregnskab på cvr.dk:

 1. Start med at gå ind på cvr.dk.
 2. På forsiden vil du se et søgefelt. Her kan du indtaste enten virksomhedens navn eller CVR-nummer.
 3. Efter du har indtastet virksomhedens navn eller CVR-nummer, vil en liste af resultater komme frem. Klik på den relevante virksomhed fra listen.
 4. Nu vil du se en side med generel information om virksomheden. For at finde virksomhedens regnskab, skal du scrolle lidt ned på siden.
 5. Under sektionen “Årsrapporter”, vil du finde en liste over virksomhedens indsendte årsrapporter. Her vil typisk være en PDF-link ved siden af hvert regnskabsår.
 6. Klik på linket for det ønskede regnskabsår for at downloade og åbne regnskabet i PDF-format.

Nu da du har åbnet regnskabet, kan du begynde din analyse. Vær opmærksom på at regnskabet kan indeholde mange sider, så det kan være nyttigt at have en oversigt over, hvilke sektioner og nøgletal du specifikt ønsker at undersøge.

Regnskabets grundlæggende komponenter

For at få en dybere forståelse for, hvad et regnskab fortæller om en virksomhed, er det afgørende at forstå dets kernekomponenter:

Resultatopgørelsen

Dette er i bund og grund en oversigt over virksomhedens indtægter og udgifter over en bestemt periode (f.eks. et år).

 • Indtægter: Dette er pengene, som virksomheden tjener. Tænk på det som virksomhedens salg, før nogle omkostninger overhovedet er betalt. 
 • Omkostninger: De penge virksomheden skal bruge for at tjene sine indtægter, som for eksempel råmaterialer, lønninger og husleje.
 • Driftsresultat: Efter at alle driftsomkostninger er betalt, hvad er så tilbage? Dette tal giver en ide om, hvor profitabel virksomhedens primære aktiviteter er.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Balancen

Dette er et øjebliksbillede af, hvad virksomheden ejer (aktiver), og hvad den skylder (passiver) på en bestemt dato.

 • Aktiver: Dette er ressourcer, som virksomheden ejer og som forventes at give økonomisk fordel i fremtiden. Dette kan være alt fra penge i banken (likvide midler) til bygninger eller patentrettigheder.
 • Passiver: Dette er virksomhedens forpligtelser; hvad den skylder til leverandører, banker, og andre kreditorer.
 • Egenkapital: Forskellen mellem aktiver og passiver. Det er den værdi, der ville være tilbage til ejerne, hvis virksomheden solgte alle sine aktiver og betalte al sin gæld.

Noter

Ikke alle informationer passer pænt ind i resultatopgørelsen eller balancen, så her kommer noterne ind i billedet.

 • Generelt: Noterne giver yderligere detaljer omkring, hvordan visse tal i regnskabet er beregnet, eller de kan forklare specifikke transaktioner.

Pengestrømsopgørelse

Mens resultatopgørelsen fokuserer på indtægter og omkostninger, viser pengestrømsopgørelsen de faktiske penge, der går ind og ud af virksomheden.

 • Drift: Viser de faktiske pengestrømme fra virksomhedens daglige drift.
 • Investering: Viser pengestrømme fra køb/salg af aktiver, såsom udstyr eller ejendomme.
 • Finansiering: Viser pengestrømme fra lån, udstedelse eller tilbagekøb af aktier, og betaling af udbytte.

Økonomiske nøgletal og hvad de fortæller

Nøgletal giver et overskueligt overblik over virksomhedens økonomiske sundhed og præstation. De kan hjælpe med at foretage sammenligninger over tid, mellem virksomheder, og mod branchestandarder. Her er en dybere dykning ind i nogle af de mest almindelige nøgletal.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at generere overskud i forhold til den samlede kapital.

En høj afkastningsgrad indikerer, at virksomheden effektivt anvender sin kapital. Det betyder i praksis, at for hver krone investeret i virksomheden får man et bestemt afkast tilbage.

Overskudsgrad (også kendt som ROS eller Return on Sales)

Overskudsgraden viser den procentdel af omsætningen, der bliver til overskud, efter alle driftsomkostninger er betalt.

En høj overskudsgrad viser, at virksomheden er god til at omdanne salg til faktisk profit. Det kan være et tegn på stærk prisfastsættelse eller effektiv omkostningskontrol.

Egenkapitalens forrentning (også kendt som ROE eller Return on Equity)

Egenkapitalens forrentning viser, hvor meget profit virksomheden genererer med de penge aktionærerne har investeret.

En høj ROE kan indikere, at virksomheden effektivt anvender aktionærernes midler til at skabe overskud.

Dækningsgrad

Dækningsgraden viser forholdet mellem virksomhedens bruttofortjeneste og faste omkostninger.

Hvis dækningsgraden er over 100%, kan virksomheden dække sine faste omkostninger og stadig have et overskud. Dette kan indikere, at virksomheden har en sund indtjeningsstruktur.

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor ofte virksomheden “omsætter” eller anvender sine aktiver i løbet af en periode for at generere omsætning.

En høj omsætningshastighed kan indikere, at virksomheden effektivt anvender sine aktiver til at skabe salg.

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden viser den procentdel af virksomhedens samlede aktiver, der er finansieret af egenkapital.

En høj soliditetsgrad kan vise, at virksomheden har en stærk kapitalstruktur med mindre afhængighed af gæld.

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden viser virksomhedens evne til hurtigt at omdanne sine aktiver til kontanter for at betale kortfristede forpligtelser.

For at sikre, at der er nok likviditet til at dække de kortfristede gældsforpligtelser, bør en likviditetsgrad mindst være 100. En simpel huskeregel er, at en tilfredsstillende likviditetsgrad typisk ligger mellem 150 og 200.

Hvordan man bruger nøgletallene i praksis

Nøgletal kan virke som abstrakte koncepter, men de er uhyre praktiske, når man skal træffe beslutninger baseret på en virksomheds økonomiske information. Her er, hvordan du kan bruge dem i praksis:

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sammenligning med andre virksomheder i branchen

Når du har beregnet nøgletal for en virksomhed, kan de sammenlignes med samme tal fra andre virksomheder i samme branche. Dette giver et relativt perspektiv på, hvordan virksomheden præsterer i forhold til sine konkurrenter.

Hvis en virksomheds afkastningsgrad eksempelvis er højere end branchegennemsnittet, kan det indikere, at virksomheden er mere profitabel end mange af sine konkurrenter.

Forståelse af virksomhedens økonomiske sundhed og fremtidsudsigter

Ved at analysere en kombination af nøgletal kan man få en fornemmelse af, hvor stabil virksomheden er, og hvordan dens fremtid måske vil se ud.

F.eks., hvis en virksomhed har høj likviditetsgrad og soliditetsgrad, indikerer det stærk økonomisk sundhed. Dog, hvis dens afkastningsgrad falder år for år, kan det antyde fremtidige udfordringer.

Tegn på mulige økonomiske udfordringer

Nogle nøgletal kan direkte pege på potentielle problemer i virksomhedens økonomi.

En skarpt faldende likviditetsgrad kan for eksempel være en advarsel om mulige likviditetsproblemer. En konstant lav eller faldende egenkapitalens forrentning kan indikere, at virksomheden ikke genererer tilstrækkeligt afkast til sine investorer.

Afsluttende bemærkninger

At fordybe sig i et virksomhedsregnskab kan i starten føles som at navigere i en labyrint af tal og terminologi. 

Forståelse af et virksomhedsregnskab er mere end blot at kunne tyde tallene. Det giver et værdifuldt indblik i virksomhedens kerneaktiviteter, dens økonomiske sundhed og dens fremtidsudsigter. Uanset om du er en investor, der søger at placere dine penge klogt, en der ønsker at forstå din virksomheds position bedre, eller blot en nysgerrig person, der ønsker at forstå erhvervslivet bedre, er evnen til at læse et regnskab nyttig.

Virksomhedens økonomiske landskab kan ændre sig hurtigt. Markedsforhold, konkurrence, interne beslutninger og mange andre faktorer kan påvirke en virksomheds økonomiske status. Derfor er det afgørende ikke kun at forstå et regnskab på et enkelt tidspunkt, men også at følge med i dets udvikling over tid. Ved regelmæssigt at tjekke og analysere virksomhedens regnskaber, kan du være på forkant med eventuelle udfordringer og muligheder.

5 gode råd fra os

Her er fem gode råd fra os, til når du skal læse og forstå et virksomhedsregnskab:

 1. Start med ledelsesberetningen: Før du dykker ned i selve tallene, kan det være en god ide at starte med ledelsesberetningen (hvis den er inkluderet). Denne sektion giver ofte en oversigt over virksomhedens præstationer, udfordringer og forventninger, hvilket kan give dig en kontekst for de tal, du vil støde på senere.
 2. Fokuser på nøgleposter: I stedet for at forsøge at forstå hvert enkelt tal i regnskabet, fokuser på nøgleposter som omsætning, driftsresultat, egenkapital, og nettoresultat. Disse giver et hurtigt overblik over virksomhedens finansielle sundhed og præstation.
 3. Brug nøgletallene: Som vi tidligere har diskuteret, kan nøgletal som afkastningsgrad, likviditetsgrad og soliditetsgrad give vigtige indsigter i virksomhedens økonomiske styrke og effektivitet. At kende og forstå disse kan hjælpe dig med hurtigt at vurdere forskellige aspekter af virksomhedens økonomi.
 4. Sammenlign med tidligere regnskaber: For at få et billede af, hvordan virksomheden udvikler sig, er det nyttigt at sammenligne det aktuelle regnskab med tidligere års regnskaber. Dette kan give dig en fornemmelse af, hvilke områder virksomheden forbedrer sig indenfor, og hvor den måske står over for udfordringer.
 5. Sæt spørgsmålstegn ved uklarheder: Hvis du støder på noget i regnskabet, der ikke giver mening, eller som virker ude af trit med resten, så noter det. Det kan være værd at undersøge yderligere, enten ved at konsultere noterne, tale med en ekspert, eller ved at søge yderligere information om den specifikke post.

Ved at følge disse råd kan du blive bedre rustet til at navigere i og forstå de komplekse oplysninger i et virksomhedsregnskab.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Virksomhedsregnskaber

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

For at vurdere, om en virksomhed er dygtig til at tjene penge, skal man kigge på nøgletal, der angiver dens profitabilitet:

 • Afkastningsgrad: Viser, hvor godt virksomheden forrenter den samlede kapital. Et højt tal indikerer, at virksomheden effektivt omdanner kapital til profit.
 • Overskudsgrad (ROS): Giver en indikation af, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud efter omkostninger. Jo højere dette tal er, desto mere profitabel er virksomheden.
 • Egenkapitalens forrentning (ROE): Fortæller, hvor meget profit virksomheden genererer med de penge aktionærerne har investeret. Et højt ROE antyder, at virksomheden er god til at skabe værdi for sine aktionærer.

For at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed bør man fokusere på nøgletal, der angiver virksomhedens finansielle stabilitet og evne til at opfylde sine forpligtelser:

 • Soliditetsgrad: Indikerer, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret af egenkapital.
 • Likviditetsgrad: Måler virksomhedens evne til hurtigt at omdanne sine aktiver til kontanter for at betale kortfristede forpligtelser.

Virksomhedens regnskab kan findes på cvr.dk, som er Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark. Her kan du søge efter virksomhedens navn eller CVR-nummer og tilgå den ønskede årsrapport.

Noterne i et regnskab giver supplerende oplysninger og detaljer om de poster, der er anført i resultatopgørelsen og balancen. De kan indeholde specificeringer omkring, hvordan bestemte værdier er opgjort, eller hvilke antagelser og estimater der er brugt i regnskabet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: