Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan defineres et CV (Curriculum Vitae), og hvilke elementer bør det omfatte?

Et CV, eller Curriculum Vitae, er et dokument, der fungerer som et overblik over ens livsforløb på det professionelle plan. Det indeholder en opsummering af din karriere, herunder dine tidligere job, uddannelse og de særlige færdigheder og kompetencer, du har opnået gennem årene.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan defineres et CV (Curriculum Vitae), og hvilke elementer bør det omfatte?

Et CV, eller Curriculum Vitae, er et dokument, der fungerer som et overblik over ens livsforløb på det professionelle plan. Det indeholder en opsummering af din karriere, herunder dine tidligere job, uddannelse og de særlige færdigheder og kompetencer, du har opnået gennem årene.

CV’et fungerer som et supplement til din hoved ansøgning og spiller en kritisk rolle i processen. Uden et CV er det sandsynligt, at din ansøgning vil blive overset af mange arbejdsgivere.

Selvom termen Curriculum Vitae stadig anvendes, foretrækker mange at bruge den mere moderne og kortfattede betegnelse “CV”. Det skyldes, at den traditionelle term kan opfattes som forældet i nogle sammenhænge.

Hvad er hovedmålet med et CV?

Et CV’s primære mål er at præsentere en klar og konkret oversigt over din uddannelsesbaggrund, karriere historie, tekniske og sproglige færdigheder, uddannelseskurser og personlige oplysninger til potentielle arbejdsgivere. Det skal være struktureret og direkte for at give en hurtig forståelse af din professionelle baggrund.

Hvordan adskiller intern og ekstern regnskabsanalyse sig fra hinanden?

Kernen i forskellen mellem interne og eksterne regnskaber er, hvorvidt de offentliggøres. Typisk varierer indholdet også mellem de to. Som følge heraf kan man udføre varierende regnskabsanalyser baseret på disse to typer regnskaber.

Det eksterne regnskab er oftest kendt som årsrapporten, og det er denne rapport, der tjener som grundlag for den eksterne regnskabsanalyse. Denne analyse bør præsentere et retvisende overblik over virksomhedens økonomiske status og finansielle styrke. Eftersom årsrapporten er offentligt tilgængelig, vil den ikke nødvendigvis indeholde alle detaljer og vil ofte fokusere mere på det overordnede perspektiv end de specifikke detaljer.

Det interne regnskab, ofte benævnt som det interne årsregnskab, giver mulighed for en mere detaljeret undersøgelse af virksomhedens nøgletal. Dette gør, at man kan udføre en mere grundig regnskabsanalyse med det interne regnskab i forhold til det eksterne.

Mens det eksterne regnskab skal overholde bestemte regelsæt som fx årsregnskabsloven, er det interne regnskab mere fleksibelt i sin opbygning. Selvom dette regnskab primært er konfidentielt og kun til virksomhedens eget brug, kan eksterne parter som banker og andre stakeholdere, undertiden anmode om indsigt for at evaluere aspekter som virksomhedens kreditværdighed. 

Hvad er hovedmålet med et CV?

Et CV’s primære mål er at præsentere en klar og konkret oversigt over din uddannelsesbaggrund, karriere historie, tekniske og sproglige færdigheder, uddannelseskurser og personlige oplysninger til potentielle arbejdsgivere. Det skal være struktureret og direkte for at give en hurtig forståelse af din professionelle baggrund.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forskellen mellem ansøgning og CV

Der er en markant forskel mellem en ansøgning og et CV. Et CV fokuserer på at opsummere din tidligere erfaring og kvalifikationer og er således retrospektivt. I modsætning hertil er en ansøgning fremadskuende og tjener til at argumentere for, hvorfor du er den ideelle kandidat til den specifikke stilling.

Hvad bør et CV omfatte?

Selvom der ikke er en fast skabelon for det ideelle CV, er der visse elementer, der betragtes som essentielle, herunder:

 • Personlige informationer (såsom navn, adresse, telefonnummer, civilstand, fødselsdato/år og e-mail)
 • Professionel historik (inkluderer tidligere arbejdssteder, jobroller, ansvarsområder, opnåede resultater og andre relevante informationer)
 • Individuelle færdigheder
 • Erfaring med organisatorisk ledelse
 • Uddannelsesbaggrund
 • Deltagelse i relevante kurser og efteruddannelser
 • Sprog- og IT-færdigheder
 • Yderligere personlige data, for eksempel antal børn
 • Ophold i udlandet
 • Fritidsaktiviteter og/eller tillidsposter

Hver af disse komponenter bidrager til at give en holistisk præsentation af din professionelle og personlige profil, hvilket hjælper arbejdsgivere

Hvordan er en ansøgnings struktur?

En effektiv ansøgning er typisk kortfattet og præcis, ofte begrænset til én side for klarhed og fokus. En undersøgelse fra Jobindex i 2022 viste, at arbejdsgivere generelt foretrækker en ansøgning, der er proportionalt med kandidatens erfaringsniveau.

Det er afgørende at positionere dig selv i forhold til den specifikke stilling og demonstrere, hvordan dine færdigheder og erfaringer korrelerer med jobets krav og opgaver. Hvordan kan du tilføre værdi?

En ansøgning bør generelt inkludere:

 • En indbydende titel
 • En introduktion
 • Din begrundelse for at ansøge
 • En kort afslutning

Du skal også fremhæve din ekspertise ved at illustrere, hvordan dine færdigheder stemmer overens med de opgaver, der er forbundet med jobbet. Udtryk din personlighed og sælg dig selv på en autentisk måde.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fokusér mest på dit CV frem for din ansøgning

En nylig undersøgelse om CV-praksis afslører, at 79% af arbejdsgiverne konsulterer dit CV før de overvejer din ansøgning. Det understreger vigtigheden af at have et velformet og informativt CV. 

Hvad er den mest almindelige fejl i et CV?

1.Gentagne ændringer og kompliceret layout

En almindelig fejl i mange CV’er er, at de tydeligt viser tegn på gentagne redigeringer, hver gang en ny job position tilføjes. For at undgå dette, er det essentielt at tilpasse dit CV specifikt til hver enkelt stilling, du søger, sikre at relevante kompetencer og erfaringer er let identificerbare og fremhævede.

I en undersøgelse påpegede 53% af arbejdsgiverne, at et “klart og letforståeligt layout” er et aspekt, de ofte finder mangelfuldt i CV’er, men samtidig er det også en af de faktorer, de værdsætter højest. Det er således afgørende at prioritere en overskuelig præsentation af informationerne i dit CV. 

2. Udeladelse af job perioder og arbejdsløshed

Det er afgørende, at du inkluderer alle dine tidligere ansættelser i dit CV, uanset hvor korte de måtte have været. Ethvert forløb i din karriere skal fremgå tydeligt, da ærlighed og gennemsigtighed er nøgleelementer i et troværdigt CV. At manipulere med start- og slutdatoer eller udelade visse job kan føre til mistillid.

Ifølge en undersøgelse mener 89% af arbejdsgiverne, at perioder uden beskæftigelse er acceptable. Hvis der er huller i dit CV, kan årsagen adresseres enten direkte i dokumentet eller under et interview.

3. Upassende sprogbrug og holdning

Vælg et professionelt og respektfuldt sprog, og undgå overdreven brug af jargon eller slang. Professionelt fagsprog er acceptabelt, så længe det understøtter din kvalifikation for den position, du ansøger om.

Undgå at prale overdrevent i dit CV. Hvis du føler trang til at fremhæve dine resultater og kompetencer, er ansøgningen eller interviewet de rette steder at gøre dette. Vær dog opmærksom på at holde dine påstande realistiske og verificerbare, da du skal kunne bakke dem op.

4. Vær forsigtig med personlige holdninger

Undlad altid at inkludere personlige holdninger om specifikke emner eller tidligere arbejdsgivere i dit CV.

Vær dig selv i dit CV

Dit CV’s tone og stil afslører mere, end du måske realiserer. Det er essentielt, at sproget og formuleringerne i dit CV er autentiske og reflekterer din sande natur. Dit CV bør præsentere din personlighed på den mest favorable måde, så det ikke handler om at portrættere dig selv som en “topsælger”, hvis du i virkeligheden er mere reserveret, eller vice versa. Stræb efter at din skrivestil føles naturlig og ægte – og undgå at lade andre skrive dit CV for dig. Autenticitet kan ikke forfalskes og vil blive afsløret over tid. 

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om CV

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et CV (Curriculum Vitae) er et kritisk dokument, der tilbyder et resumé af en persons professionelle karriere, inklusiv tidligere job, uddannelse og unikke kompetencer. Det fungerer som et nødvendigt supplement til ansøgningen og er ofte afgørende for, om kandidaten overvejes af arbejdsgiveren. Selvom “Curriculum Vitae” stadig er i brug, er “CV” den foretrukne moderne term, da den er mere kortfattet og tidssvarende.

Et CV’s hovedformål er at give potentielle arbejdsgivere en hurtig, klar og struktureret oversigt over en kandidats uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring, tekniske og sproglige kompetencer samt andre relevante oplysninger. Det er designet til effektivt at kommunikere personens kvalifikationer og erfaringer.

Et CV er retrospektivt og opsummerer din tidligere erfaring og kvalifikationer, mens en ansøgning er fremadskuende og argumenterer for, hvorfor du er den rette kandidat til et specifikt job. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: