Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Crowdfunding

Crowdfunding er en populær finansieringsmetode, som giver individer og organisationer mulighed for at samle penge til et specifikt mål. Denne indsamling finder sted gennem oprettelse af et projekt, hvorefter personens netværk bidrager økonomisk.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en populær finansieringsmetode, som giver individer og organisationer mulighed for at samle penge til et specifikt mål. Denne indsamling finder sted gennem oprettelse af et projekt, hvorefter personens netværk bidrager økonomisk.

Når det gælder omfanget af dit netværk inden for crowdfunding, refererer det ofte til personlige forbindelser som familie, venner, kollegaer og bekendte. Det specifikke netværk kan variere baseret på den valgte platform. For eksempel, hvis du starter en indsamling på Facebook, vil dit netværk bestå af dine Facebook-venner.

Crowdfunding bruges bredt til at finansiere en række projekter, fra kreative bestræbelser som film, musik og bogudgivelser til organisering af begivenheder eller støtte til velgørenhedsformål. Dette inkluderer virksomheder, foreninger, kunstnere, forfattere, musikere og aktivister, som alle kan benytte sig af crowdfunding til at realisere deres initiativer.

Typer af crowdfunding

I Danmark er der særligt fire fremtrædende typer af crowdfunding, hver med sit eget sæt regler og anvendelsesområder.

Donationsbaseret Crowdfunding:

Denne form for crowdfunding handler om indsamlinger, som er underlagt Indsamlingsloven i Danmark. Kendt fra diverse sociale sammenkomster som familiemiddage eller sportsklubber, hvor en hat sendes rundt, anvendes denne metode også online. I Danmark eksisterer der to platforme dedikeret til donationsbaseret crowdfunding, hvor indsamlinger spænder vidt fra lokale til globale formål. Disse tendenser til personlig velgørenhed tiltrækker sjældent iværksættere, men er til gengæld ideelle for foreninger og NGO’er. Inden man begynder, er det vigtigt at søge vejledning på Indsamlingsnævnets hjemmeside for at sikre overholdelse af gældende regler. Af de fire typer crowdfunding, var donationsbaseret crowdfunding den mindste i Danmark i 2017 ifølge omsætningstal.

Rewardbaseret Crowdfunding:

Denne form for crowdfunding er en god løsning for nye iværksættere, etablerede virksomheder, foreninger, NGO’er eller enkeltpersoner. Her sælges produkter, tjenester eller events på forhånd, og man modtager betalingen, før selve produktionen starter. Det giver også en mulighed for at teste, om der er et marked for dit produkt eller din service. Dine ‘crowdfunders’ støtter dit projekt med et valgfrit beløb og modtager en ‘reward’, eller belønning, som tak. Rewardbaseret crowdfunding er omfattet af Købeloven, hvilket betyder, at dine støtter i realiteten køber et produkt på forhånd. I Danmark findes kun en platform for denne type crowdfunding, som i 2017 var den næststørste i omsætning og den største i antal brugere og projekter.

Lånebaseret Crowdfunding:

Lånebaseret crowdfunding er en metode, hvor enkeltpersoner eller virksomheder kan anmode om lån direkte fra ‘crowden’, dvs. fra en gruppe af private långivere, i stedet for traditionelle finansielle institutioner. De penge, der lånes ud, forpligtes typisk til at blive betalt tilbage over tid med renter, ligesom et traditionelt banklån, men gennem en lånebaseret crowdfunding-platform. I Danmark er sådanne platforme underlagt finansielle lovgivninger og overvåges af Finanstilsynet. De kræver ofte detaljerede oplysninger om din virksomhed, herunder kreditvurderinger og anden relevant finansiel dokumentation, før de vil fremvise dit lån til potentielle långivere. Lånebaseret crowdfunding var i 2017 den mest dominerende type i Danmark, målt på den samlede finansielle aktivitet på platformene.

Investeringsbaseret Crowdfunding:

Investeringsbaseret crowdfunding giver investorer mulighed for at købe aktier i ikke-børsnoterede danske virksomheder, hvilket giver dem en ejerandel i selskabet. Denne type crowdfunding er også omfattet af stram finansiel regulering og overvågning af Finanstilsynet, og investorerne har ofte mulighed for at investere relativt små beløb, sommetider ned til 500 kr. Investeringsbaseret crowdfunding gør det muligt for investorer at engagere sig i og støtte små virksomheder, mens de søger at øge deres egenkapital gennem risikovillig kapital. Denne form for crowdfunding er en moderne vej for vækstorienterede virksomheder til at skaffe kapital uden for den traditionelle børs.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fordele og ulemper ved crowdfunding

Crowdfunding fremstår som en væsentlig og ofte attraktiv finansieringsmetode for virksomheder, der søger kapital og ønsker at øge opmærksomheden om deres brand og produkter. Denne form for finansiering kommer med en række fordele, men det er også kritisk at anerkende de mulige ulemper, som både virksomheder og deres potentielle brugere eller kunder kan møde.

Fordele ved Crowdfunding:

 • Øget adgang til finansiering: Crowdfunding gør det muligt for virksomheder at hente finansiel støtte lettere, sammenlignet med traditionelle finansieringskilder.
 • Effektivitetsfordel: Denne metode kan ofte vise sig at være hurtigere og mere effektiv end konventionelle fundraising-strategier.
 • Bredere rækkevidde: Crowdfunding tillader virksomheder at engagere og nå ud til et større og mere diversificeret publikum.
 • Markedstestning: Det giver en platform til at teste markedet og validere interessen for et nyt produkt før en fuldskala lancering.
 • Reduceret risiko: Start en kampagne indebærer mindre økonomisk risiko end traditionelle produktlanceringer.
 • Ejerskabsfølelse for backere: Investorer eller backere får en følelse af ejerskab og tilknytning til virksomheden eller produktet.
 • Direkte kundetilbagemeldinger: Det giver en direkte linje til feedback fra kunder, hvilket er afgørende for produktforbedring og kundetilfredshed.

Ulemper ved Crowdfunding:

 • Ingen succesgaranti: Der er ingen sikkerhed for, at det angivne mål vil blive nået.
 • Potentiel negativ opfattelse: For etablerede brands kan en crowdfunding-kampagne potentielt skade deres omdømme, hvis det ikke udføres korrekt.
 • Finansieringsomkostninger: En del af de indsamlede midler går til omkostninger forbundet med selve finansieringen.
 • Forlænget ventetid: Backere kan opleve lange ventetider før de ser resultaterne af deres investering eller modtager produkter.
 • Risiko for ikke-levering: Der er en reel risiko for, at backere ikke modtager det lovede produkt.

Som et alternativ til traditionelle banklån, kan crowdfunding give adgang til kapital gennem et bredt netværk af investorer, især når bankmulighederne er udtømte. En veludført kampagne kan resultere i både nødvendig kapital og værdifuld markedsføring. For at maksimere chancerne for en succesfuld crowdfunding-kampagne, er det afgørende at engagere sig med backere, dele relevant materiale og omhyggeligt planlægge hver fase af kampagnen, fra konceptualisering til lancering.

Skattemæssige aspekter af Crowdfunding

Når det kommer til beskatning af indtægter opnået gennem crowdfunding, er der ingen specifikke skatteregler skabt for denne finansieringsform. Dette indebærer, at de generelle skatteregler finder anvendelse, og hvordan dette påvirker din skattepligt, afhænger af den type crowdfunding, du deltager i.

Donationsbaseret Crowdfunding:

Ved denne type crowdfunding anses de indsamlede midler for at være gaver. Modtageren af disse midler er skattepligtig og skal derfor indberette det indsamlede beløb som indkomst. Dette gøres på forskudsopgørelsen (felt 250) og årsopgørelsen (rubrik 20). Donorerne kan ikke trække deres bidrag fra i skat.

Rewardbaseret Crowdfunding:

Denne model indebærer, at bidragsyderen modtager en ydelse eller et produkt i bytte for deres bidrag, som f.eks. en CD eller adgang til en begivenhed. Dette anses skattemæssigt for at være et salg. 

Som modtager skal du derfor:

 • Betale skat af beløbet som en almindelig indtægt fra salg.
 • Potentielt betale moms af salget, afhængig af yderligere faktorer.

Hvis værdien af bidraget overstiger værdien af ydelsen eller produktet, behandles det overskydende beløb som en donation. Hvis bidraget er mindre end omkostningerne ved de ydelser eller produkter, der tilbydes, kan dette resultere i et skattemæssigt underskud, som kan trækkes fra i visse tilfælde, afhængigt af om din virksomhed betragtes som erhvervsmæssig eller ej.

Momspligt ved Rewardbaseret Crowdfunding:

Som selvstændig erhvervsdrivende bliver du momspligtig, når din omsætning overstiger 50.000 kroner årligt. Momssatsen og tidspunktet for betaling afhænger af de specifikke aftaler mellem dig og bidragsyderen. Der skal foretages en individuel vurdering for hver situation for at bestemme den præcise behandling af moms vedrørende crowdfunding.

Lånebaseret Crowdfunding

Lånebaseret crowdfunding er en moderne finansieringsmetode, hvor enkeltpersoner eller virksomheder låner penge direkte fra en gruppe af investorer gennem en online platform, hvilket skaber et låneforhold mellem långiver og låntager. Denne metode er vokset i popularitet som et alternativ til traditionelle banklån, og det er vigtigt at forstå de skattemæssige konsekvenser forbundet med denne type crowdfunding.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Lånebaseret crowdfunding gennem platforme:

Når du låner midler via en crowdfunding-platform, vil denne ofte håndtere de skattemæssige aspekter, såsom indberetning af renter, forudsat at virksomheden har et fast driftssted i landet. Dette betyder, at som låntager, er du berettiget til at fratrække renteudgifter i din skatteopgørelse, og du vil typisk se disse oplysninger i rubrik 42 på din årsopgørelse.

Långivere på disse platforme skal være opmærksomme på, at renteindtægterne er skattepligtige og vil blive angivet i rubrik 31 på årsopgørelsen. Både låntager og långiver skal sikre sig, at oplysningerne i de relevante rubrikker er korrekte.

Hvis platformen ikke opererer fra et fast driftssted i landet, er ansvaret for at indberette renteindtægter- og udgifter på låntagerens og långiverens skuldre. Disse beløb skal angives i henholdsvis rubrik 44 for renteudgifter og rubrik 39 for renteindtægter på årsopgørelsen.

Lån udenfor crowdfunding-platforme:

Hvis lånet er arrangeret uden en officiel crowdfunding-platform, er det din pligt som låntager eller långiver at indberette relevante beløb direkte til skattemyndighederne. Dette inkluderer fradrag for renteudgifter og oplysning af renteindtægter på både forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.

Generelle skatteregler for lånebaseret crowdfunding:

Det er vigtigt at forstå, at det oprindelige lånebeløb ikke er skattepligtig indkomst for låntageren, og afdragene på lånet ikke er fradragsberettigede. Långivere skal betale skat af de modtagne renter, men ikke af de tilbagebetalte lånebeløb. Hvis låntageren ikke kan tilbagebetale lånet, kan långiveren potentielt fratrække tabet, medmindre låntageren og långiveren er nærtstående, såsom familiemedlemmer.

Det er afgørende for deltagere i lånebaseret crowdfunding at holde sig ajour med skattereglerne og sikre korrekt håndtering af renteindtægter og -udgifter i forbindelse med deres investeringer.

Aktiebaseret Crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding er en investeringsform, hvor investorer – både private og professionelle – kan erhverve ejerskab i virksomheder ved at investere i unoterede aktier. For virksomheder, der søger kapital gennem denne metode, er det en forudsætning, at de er organiseret som aktieselskaber. Finanstilsynet har udført en detaljeret gennemgang af de regler, der omhandler crowdfunding i forbindelse med opstart af iværksættervirksomheder eller udvikling af nye ideer eller produkter, hvor der i modydelse gives et lånebevis eller et værdipapir.

For iværksættere og virksomheder:

Når du som iværksætter eller virksomhedsejer modtager kapital via aktiebaseret crowdfunding, skal du være opmærksom på følgende:

 • Bidragene i form af kapitalindskud til aktieselskabet anses ikke som indkomst, men som et skattefrit kapitalindskud.
 • Selskabet vil blive beskattet af sine indtægter med den gældende selskabsskatteprocent, som er 22 %.
 • De indsamlede midler gennem aktieudstedelsen til overkurs betragtes ikke som indtægter og er derfor ikke skattepligtige.

For investorer:

Investorer i aktiebaseret crowdfunding skal være bevidste om deres skattemæssige forpligtelser:

 • Anskaffelsen af aktier gennem crowdfunding giver ikke ret til skattefradrag, da det betragtes som et køb af aktier.
 • Eventuelle gevinst eller tab ved salg af disse aktier vil falde ind under aktieavancebeskatningsloven.
 • Udbytter udbetalt til fysiske personer er skattepligtige, og avancer ved salg af aktier vil ligeledes blive beskattet, med fradrag for tab.
 • Beskatning af aktieindkomst for personer er progressiv, med en lavere sats op til en vis grænse og en højere sats derudover.
 • Selskaber, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen, vil have deres udbytte og aktieavancer beskattet som en del af den almindelige skattepligtige indkomst.

Crowdfunding-Platforme

Der findes en række crowdfunding-platforme, både nationalt i Danmark og internationalt, som kan facilitere aktiebaseret crowdfunding. Nogle af disse platforme inkluderer:

 • Coop Crowdfunding (DK)
 • Booomerang (DK)
 • IDA Crowdfunding (DK)
 • Lendino (DK)
 • Flex Funding (DK)
 • Kickstarter
 • Indiegogo
 • GoFundMe
 • JustGiving

Disse platforme giver mulighed for at søge om finansiering, men det er vigtigt at forstå og overveje de skattemæssige implikationer, som er forbundet med hvert crowdfunding-initiativ.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Crowdfunding

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Crowdfunding er en metode til at rejse kapital til et projekt, en virksomhed eller en idé, hvor enkeltpersoner eller virksomheder henter finansielle bidrag fra en stor gruppe mennesker, typisk via internettet. Der findes forskellige former for crowdfunding: donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret, hver med særlige karakteristika og juridiske betingelser.

Dit skattemæssige ansvar i forbindelse med crowdfunding afhænger af typen af crowdfunding, du deltager i. For donations- og rewardbaseret crowdfunding skal indsamlede midler ofte indberettes som indkomst, og for lånebaseret crowdfunding er renteudgifter fradragsberettigede for låntager og renteindtægter skattepligtige for långiver. I aktiebaseret crowdfunding er kapitalindskud normalt skattefrit, og eventuelle udbytter eller aktieavancer vil være skattepligtige for investoren.

Nej, der er ingen specifikke skatteregler for crowdfunding i Danmark; de almindelige skatteregler finder anvendelse. Dette betyder, at indkomster og udgifter forbundet med crowdfunding skal indberettes i overensstemmelse med de generelle skattebestemmelser, afhængigt af om det er et låneforhold, salg af varer eller tjenesteydelser, kapitalindskud, eller rente- og aktieindkomst.

Ved aktiebaseret crowdfunding investerer du i et selskab ved at købe unoterede aktier, hvilket giver dig ejerandel i virksomheden. Virksomheder, der søger finansiering på denne måde, skal typisk være et aktieselskab. Investorerne modtager aktier som vederlag for deres investering og er underlagt de almindelige regler for aktiebeskatning ved eventuel senere afståelse af aktierne eller udbetaling af udbytte.

Der er en række danske og internationale crowdfunding-platforme, som kan anvendes til forskellige typer af crowdfunding-kampagner. Nogle af de mest kendte i Danmark inkluderer Coop Crowdfunding, Booomerang, IDA Crowdfunding, Lendino og Flex Funding. På globalt plan er Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe og JustGiving populære valg for en bred vifte af projekter.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: