Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Customer Lifetime Value (CLV)

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV) er et kritisk mål for virksomheder, der ønsker at vurdere den samlede værdi, en enkelt kunde eller en kundegruppe repræsenterer over den periode, de handler hos virksomheden. Forståelsen af CLV er afgørende for virksomheder, der arbejder på at tiltrække nye kunder og vedligeholde relationer med de eksisterende. Det hjælper med at identificere, hvor stor en værdi en kunde bidrager med, og understreger vigtigheden af at fokusere på de mest lønsomme kundesegmenter. CLV fungerer som et vigtigt redskab i budgetlægning og i beslutningsprocesser vedrørende investeringer i initiativer, der har til formål at bevare og pleje virksomhedens mest værdifulde kundeforhold.

Hvordan bruges CLV?

Customer Lifetime Value (CLV) er et nøglebegreb i forståelsen af, hvordan en virksomhed genererer værdi fra en kunde gennem hele kundens engagement med virksomheden. Dette omfatter også vurderingen af en kundes bidrag til virksomheden, selv efter de ikke længere er aktive kunder.

For at udregne CLV er det essentielt først at fastlægge kundens forventede levetid hos virksomheden samt deres forventede årlige forbrug. CLV opnås ved at gange disse to faktorer med hinanden.

Med en klar forståelse af CLV, kan virksomheder strategisk arbejde på at forøge denne værdi. Dette kan opnås gennem forskellige metoder, som inkluderer at forbedre kundetilfredsheden, øge kundens forbrug, eller forlænge kundens varighed hos virksomheden.

CLV er et værdifuldt værktøj for virksomheder, idet det giver et detaljeret indblik i den værdi, hver kunde tilfører, og hvordan man kan forbedre denne værdiskabelse.

Hvorfor er CLV vigtigt?

CLV (Customer Lifetime Value) er en afgørende faktor for at vurdere en virksomheds økonomiske helbred. Denne værdi bruges til at forudsige fremtidige indtægter og til at beregne omkostningerne ved kundeservice og marketing kampagner rettet mod at tiltrække nye kunder.

For at forstå CLV fuldt ud, er det nødvendigt at kende til begreberne kundeværdi og levetidsværdi. Kundeværdi refererer til den økonomiske værdi, en kunde bidrager med pr. transaktion. Levetidsværdien repræsenterer den samlede værdi, en kunde bidrager med i løbet af deres samlede tid som kunde.

Beregningen af CLV starter med en estimering af kundeværdien, som varierer afhængig af virksomhedstypen. Dernæst skal virksomheden estimere den gennemsnitlige kundes forventede varighed hos virksomheden. Til sidst skal virksomheden overveje omkostningerne forbundet med at vedligeholde eksisterende kunder og tiltrække nye.

CLV er en værdifuld indikator for virksomheders økonomiske sundhed, da den giver indsigt i potentielle fremtidige indtægter og de nødvendige investeringer i kundeservice og markedsføring. Denne indsigt er også vigtig for at bestemme, hvor meget profit en virksomhed kan forvente at opnå fra en ny kunde.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregning af Customer Lifetime Value

At forstå den reelle indtjening fra dine kunder kræver en præcis beregning af Customer Lifetime Value (CLV). Der findes forskellige metoder til at beregne CLV, og den ene involverer specifikke nøgledata.

For at anvende denne metode, skal du bruge følgende oplysninger:

  • Kundeafgang (Customer Churn): Dette er en måling af, hvor mange kunder der stopper med at bruge dine tjenester eller produkter.
  • Kundens omsætning (Life Time Value): Dette refererer til den samlede omsætning, en kunde genererer i løbet af deres tid med virksomheden.
  • Omkostninger ved kunde anskaffelse (Customer Acquisition Cost): Dette er de omkostninger, der er forbundet med at opnå en ny kunde.

Optimering af Customer Lifetime Value

For at maksimere virksomhedens Customer Lifetime Value (CLV) er det essentielt at implementere strategier, der ikke blot øger kundeværdien, men også fremmer kundetilfredsheden og -loyaliteten. Højere CLV betyder, at dine kunder er mere værdifulde, hvilket giver flere ressourcer til at investere i både nuværende og fremtidige kundeengagementer. Her er nogle effektive måder at forbedre din CLV:

  • Måling af kundetilfredshed: Regelmæssigt at måle kundetilfredsheden giver indsigt i, hvordan kunder opfatter dit produkt og din virksomhed. Dette kan gøres gennem metoder som Net Promoter Score (NPS), hvilket giver mulighed for løbende forbedringer baseret på kundefeedback.
  • Loyalitetsprogrammer: Motiver dine kunder til at foretage gentagne køb og forblive loyale over for din virksomhed gennem loyalitetsprogrammer. Dette kan inkludere kundeklubber, hvor du tilbyder særlige fordele eller rabatter.
  • Belønninger for top kunder: Giv ekstra fordele til de kunder, der bidrager mest til din omsætning. Dette kan være gennem et pointsystem i en kundeklub, hvor kunder optjener fordele baseret på deres køb.
  • Kundesegmentering: Tilpas din kommunikation til forskellige kundesegmenter for at sikre mere målrettet og effektiv markedsføring. Dette kan omfatte specialiseret indhold på sociale medier eller gennem marketing automation.

At forbedre CLV kræver en strategi, der er skræddersyet til din virksomheds specifikke behov og budget. Ved at fokusere på disse områder kan du øge kundetilfredsheden og dermed også værdien af dine kunder over tid.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forskellene mellem CLV i B2B og B2C

Customer Lifetime Value (CLV) er en væsentlig indikator for enhver virksomhedstype, hvad enten det er B2B (Business-to-Business) eller B2C (Business-to-Consumer). Dette nøgletal er afgørende for at vurdere de økonomiske fordele, du opnår fra dine kunder, uanset om du tilbyder varer, tjenesteydelser eller andre services.

Beregning og anvendelse af CLV varierer ikke mellem B2B og B2C virksomheder. Begge typer virksomheder benytter sig af denne værdi til at måle og forbedre kundens økonomiske bidrag over tid.

I B2B-segmentet findes der generelt dybere og mere langsigtede forbindelser mellem køber og sælger sammenlignet med B2C. Dette fører til variationer i de marketing- og salgsstrategier, der er mest effektive i de to forskellige områder.

Det primære mål, uanset om det er i B2B eller B2C, forbliver at udvikle stærke kunderelationer og inspirere kunderne til at fortsætte med at handle med din virksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om CLV

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

CLV er et mål for den samlede værdi, en kunde eller kundegruppe bidrager med over den tid, de handler hos en virksomhed. Det er afgørende for at forstå kundens værdi i forhold til at tiltrække nye kunder og opretholde eksisterende relationer, og det spiller en central rolle i budgetlægning og strategiske beslutningsprocesser.

CLV beregnes ved at gange en kundes forventede levetid hos virksomheden med deres årlige forbrug. Virksomheder bruger denne indsigt til strategisk at øge CLV ved at forbedre kundetilfredsheden, øge kundens køb, eller forlænge deres engagement med virksomheden. CLV giver et detaljeret overblik over kundens værdi og er afgørende for værdiskabelse.

Nej, beregningsmetoden og anvendelsen af CLV er ens for både B2B og B2C virksomheder. Forskellen ligger i de marketing- og salgsstrategier, der anvendes i de to segmenter, på grund af forskelle i kunderelationernes natur og varighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: