Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bundskat

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er bundskat?

For at få en klar forståelse af, hvad bundskat indebærer, er det essentielt at se nærmere på strukturen af Danmarks indkomstskattesystem. Dette system er karakteriseret ved en opdeling i to hovedelementer: bundskat og topskat. Bundskatten er relevant for de personer, hvis indtægter ikke når op til den grænse, der er sat for topskatten. Dette resulterer i, at en større del af den danske befolkning betaler bundskat sammenlignet med topskat.

Bundskatten omfatter størstedelen af de skattepligtige borgere i Danmark. Kun dem, hvis indtægter er lavere end det tildelte personfradrag, som i 2023 er på 48.000 kr. årligt for personer over 18 år, er undtaget fra at betale bundskat. Det er en meget lille procentdel af befolkningen, der falder ind under denne kategori. For at være omfattet af topskat, skal man i 2023 have en indkomst, der overstiger 568.900 kr. årligt.

I 2023 er satsen for bundskat fastsat til 12,09 % for alle over 18 år. Dette betyder, at skatteprocenten, der anvendes på indkomster over personfradraget, ligger på dette niveau.

Satser for bundskat

Ikke alle borgere i Danmark er pålagt at betale bundskat. Det afgørende kriterium er, hvorvidt ens indkomst overstiger det fastsatte personfradrag. I 2023 er personfradraget for borgere over 18 år 48.000 kr., mens det for borgere under 18 år er 38.400 kr. Hvis en persons årlige indtjening overstiger disse beløb, er de pålagt at betale bundskat. Derimod, hvis indtægten ligger under disse satser, er der ingen bundskattepligt.

Det er værd at bemærke, at disse beløb og procenter kan variere fra år til år, hvilket understreger vigtigheden af at holde sig opdateret med de nyeste skattesatser og regler. Bundskatten spiller en central rolle i det danske skattesystem, idet den bidrager væsentligt til statskassen og dermed understøtter en lang række offentlige tjenester og infrastruktur.

Udviklingen i bundskatteprocenten

Bundskatteprocenten i Danmark har været under forandring gennem årene. Denne procentdel, sammen med topskatteprocenten, er ikke statisk, men ændres årligt baseret på de satser, som SKAT fastsætter for det pågældende år. Historisk set har der været en stigning i bundskatteprocenten; i perioden fra 2012 til 2020 er bundskatten gradvis øget fra omkring 4% til omtrent 12%. Dette fremhæver den dynamiske natur af skattesystemet og dets tilpasning til økonomiske og sociale forhold.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Detaljer om bundskatteprocenten i 2023

Pr. 2023 er bundskatteprocenten fastsat til 12,09 %. Dette er i kontrast til topskatteprocenten, som i 2021 var 15%. Disse tal giver indsigt i, hvordan de forskellige skattelag er struktureret. For at blive pålagt bundskat, skal en person over 18 år have en årlig indkomst på over 48.000 kr., mens denne grænse for personer under 18 år er 38.400 kr.

Når det kommer til topskat, er kriteriet for 2023, at man skal have en årlig indkomst på over 568.900 kr. (efter arbejdsmarkedsbidraget) for at være topskattepligtig. Det er vigtigt at bemærke, at både bundskatte- og topskatteprocenten samt de respektive indkomstgrænser for disse skatter ændrer sig år for år. Dette kræver løbende opmærksomhed for både borgere og virksomheder for at sikre korrekt skattebetaling i overensstemmelse med de aktuelle regler.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forskellen på topskat og bundskat

I Danmarks skattesystem adskiller topskat og bundskat sig primært ved indkomstgrænserne, der afgør, hvornår de pågældende skatter træder i kraft. For at blive pålagt topskat i 2023, skal en person have en årlig indkomst, der overstiger 568.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag). Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig indkomst på mere end 47.408 kr. efter AM-bidrag. Topskatten er fastsat til 15 %. Det er værd at bemærke, at alle, der betaler topskat, automatisk også betaler bundskat, da deres indkomst overstiger bundskattens grænse på 48.000 kr. årligt.

Lad os tage et alternativt eksempel: Anna er direktør for en succesfuld IT-virksomhed. I 2023 tjener Anna 950.000 kr. efter AM-bidrag, hvilket placerer hendes indkomst langt over bundskattens grænse på 48.000 kr. Derfor skal Anna betale bundskat. Eftersom Annas indkomst også overstiger grænsen for topskat, der er 568.900 kr., skal hun ligeledes betale 15 % i topskat.

Skattesystemets opbygning reflekterer altså en progressiv skattestruktur, hvor højere indkomster pålægges højere skattesatser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om bundskat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Bundskat er en del af det danske indkomstskattesystem, hvor alle, der har en indkomst over et bestemt niveau, skal betale en fast procentdel af deres indkomst i skat. I 2023 ligger denne grænse på 48.000 kr. for personer over 18 år og 38.400 kr. for personer under 18 år. Bundskatteprocenten for 2023 er 12,09 %.

Bundskat og topskat adskiller sig ved de indkomstniveauer, de pålægges. Bundskat betales af alle, der tjener over den fastsatte grænse (48.000 kr. for voksne i 2023), mens topskat kun betales, når en persons indkomst overstiger en højere grænse, som i 2023 er 568.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidraget. Alle, der betaler topskat, betaler også bundskat.

Bundskatteprocenten i Danmark har været under forandring gennem årene. Fra 2012 til 2020 steg bundskatteprocenten gradvist fra omkring 4% til cirka 12%. Dette illustrerer, hvordan skattesystemet tilpasser sig økonomiske og sociale forhold over tid.

Langt de fleste skattepligtige borgere i Danmark skal betale bundskat. Den eneste undtagelse er dem, hvis årlige indkomst er lavere end det personfradrag, de er blevet tildelt (48.000 kr. for personer over 18 år og 38.400 kr. for personer under 18 år i 2023).

Ja, både bundskatteprocenten og grænserne for, hvornår bundskat betales, kan ændre sig fra år til år. Disse ændringer sker i overensstemmelse med de satser, som SKAT fastsætter hvert år, og de afspejler ændringer i økonomi og skattepolitik.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: