Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bundfradrag

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er bundfradrag?

Bundfradraget spiller en central rolle i danskernes skatteberegning. Når året nærmer sig sin afslutning, er det essentielt at forstå, hvordan bundfradraget påvirker den skat, du skal betale, eller det beløb, du er berettiget til at få tilbage fra Skattestyrelsen. Bundfradrag, også kendt som personfradrag, er et skattefrit beløb, hvilket betyder, at du ikke er forpligtet til at betale skat af dette beløb. Dette fradrag bliver jævnt fordelt over årets tolv måneder, hvilket gør det muligt for dig at undgå at betale skat af en del af din indtægt hver måned.

Kriterier for tildeling af bundfradrag

Bundfradraget er en rettighed for de fleste, der bor i Danmark. For at modtage dette fradrag, skal du opfylde visse betingelser. Enten skal du have bopæl inden for Danmarks grænser, eller du skal have arbejdet i landet over en længere periode. En væsentlig del af din indtægt bør således være optjent i Danmark for at kvalificere dig til bundfradraget.

Beregning af dit personlige bundfradrag

Bundfradragets størrelse varierer afhængigt af flere faktorer, herunder din alder. De nuværende satser for bundfradrag i Danmark er som følger:

  • For personer over 18 år: 48.000 kr. (2023)
  • For personer under 18 år: 38.400 kr. (2023)

Lad os tage et eksempel: Andrea, en 25-årig medarbejder i et supermarked, tjener 130 kr. i timen for en 37-timers arbejdsuge. Det giver en månedlig indtægt på ca. 19.240 kr. Da Andrea er over 18 år, nyder hun godt af et årligt bundfradrag på 48.000 kr., hvilket svarer til et skattefrit månedligt beløb på 4.000 kr. Ud fra hendes løn skal Andrea derfor kun betale skat af 15.240 kr. månedligt, mens de resterende 4.000 kr. kan hun bruge skattefrit.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bundfradragets fordele for ægtepar

For ægtepar er der en særlig skattemæssig fordel, når det drejer sig om bundfradrag. En af de største fordele er, at ubrugte bundfradrag ikke går tabt ved årets udgang. Dette er især gavnligt i situationer, hvor den ene ægtefælle har en høj indkomst, mens den anden har en lavere eller ingen indkomst. I Danmark bliver den ene ægtefælles uudnyttede bundfradrag automatisk overført til den anden, hvis de er gift ved årets udgang. Denne overførsel sker automatisk og kan resultere i en betydelig skattebesparelse, afhængig af den gældende skatteprocent i din kommune. Desuden har ægtefæller også mulighed for at overføre eventuelle underskud til hinanden, hvilket giver yderligere fleksibilitet i skatteplanlægningen.

Bundfradrag og boligudlejning – Hvad skal du vide?

Hvis du ejer en bolig, som du lejer ud, er det vigtigt at forstå reglerne om bundfradrag i forbindelse med udlejning. For udlejning af ejerboliger i mindre end 12 måneder gælder særlige regler for bundfradrag. I 2023 kan du f.eks. indtjene op til 1,33 % af ejendomsværdien (men minimum 24.000 kr.) ved udlejning af din ejerbolig skattefrit. Hvis dine lejeindtægter overstiger dette beløb, skal der betales 60 % skat af den overskydende del. Dette bundfradrag tildeles automatisk, hvilket gør det nemmere for boligejere at navigere i skattereglerne.

Skulle du derimod vælge at udleje din ejerbolig i mere end 12 måneder, falder det ind under kategorien erhvervsudlejning, og der gælder andre skatteregler. I disse tilfælde skal du betale skat af dine lejeindtægter efter forskellige regler, som du kan finde detaljerede oplysninger om på Skattestyrelsens hjemmeside.

Skatteregler for sommerhusejere

Som ejer af et sommerhus, som du udlejer, er der vigtige skatteregler, du skal være opmærksom på. Du står over for et valg mellem at benytte et bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag for din udlejningsaktivitet. Vælger du bundfradraget, kan du ikke fratrække de faktiske omkostninger forbundet med udlejningen. Til gengæld tilbyder dette valg en skattefri lejeindtægt på op til 12.200 kr. for privat udlejning og 44.500 kr. for udlejning gennem et bureau i 2023. Disse beløb gælder per sommerhus, hvilket betyder, at hvis du ejer flere sommerhuse, kan du anvende disse bundfradrag individuelt for hvert hus.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Boafgift og bundfradrag

Bundfradraget har også en vigtig rolle at spille i forbindelse med boafgift. Boafgift er den skat, der skal betales, når man arver penge. Mængden af boafgift, du skal betale, afhænger af arvens størrelse og din relation til den afdøde. I 2023 er bundfradraget for boafgift sat til 321.700 kr. per bo. Det betyder, at en del af de penge, du arver, vil være fritaget for skat. Det er også vigtigt at bemærke, at hvis du overvejer at give et arveforskud, skal du være opmærksom på beløbsgrænserne, da gaveafgift kan blive relevant, hvis du overskrider disse grænser.

Dobbelt bundfradrag i tilfælde af dødsbo

En særlig situation opstår, når begge ægtefæller afgår ved døden samtidig. I sådanne tilfælde vil der ikke blot være tale om et enkelt bundfradrag per dødsbo, men derimod et dobbelt bundfradrag. Dette betyder, at arvingerne vil kunne nyde godt af et forhøjet skattefrit beløb, hvilket reducerer den del af boet, som der skal betales skat af.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bundfradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Bundfradrag er et skattefrit beløb, som hver person i Danmark har ret til at trække fra sin skattepligtige indkomst. Det reducerer det beløb, du skal betale skat af, og er fordelt jævnt over året.

Bundfradraget beregnes baseret på individuelle faktorer såsom alder og indkomst. For voksne over 18 år er beløbet typisk højere end for dem under 18. Skattestyrelsen fastsætter de præcise satser hvert år.

Ja, hvis en ægtefælle ikke fuldt udnytter sit bundfradrag, kan det uudnyttede beløb automatisk overføres til den anden ægtefælle, forudsat at de er gift ved indkomstårets udgang.

Ja, der findes særlige bundfradrag for udlejning af ejendomme, herunder sommerhuse. Dette bundfradrag kan variere afhængigt af, om ejendommen udlejes privat eller gennem et bureau.

Ja, bundfradraget har indflydelse på boafgift, når du arver. Et bestemt bundfradrag bliver fratrukket fra den skattepligtige del af et arvebo, hvilket reducerer det beløb, der skal betales i boafgift.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: