Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bruttoløn

Bruttoløn refererer ofte til grundlønnen, som en medarbejder modtager før fradrag og skatter. Denne løn er det beløb, som er angivet på medarbejderens lønseddel, inden arbejdsgiveren foretager fradrag som AM-bidrag og A-skat, som begge er nødvendige for at beregne nettolønnen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er bruttoløn?

Bruttoløn refererer ofte til grundlønnen, som en medarbejder modtager før fradrag og skatter. Denne løn er det beløb, som er angivet på medarbejderens lønseddel, inden arbejdsgiveren foretager fradrag som AM-bidrag og A-skat, som begge er nødvendige for at beregne nettolønnen.

Bruttoløn tjener også som basis for andre økonomiske beregninger såsom ATP-bidrag og eventuelle pensionsbidrag, uanset om disse bidrag betales af arbejdsgiveren eller medarbejderen selv.

Faktisk, når folk bliver spurgt om deres løn, refererer de oftest til bruttolønnen. For eksempel, hvis nogen siger: “Jeg tjener 20.000 kroner månedligt plus pension“, refererer de 20.000 kroner til bruttolønnen. Såfremt der er en lønstigning, f.eks. 2.000 kr. under en årlig lønforhandling, vil denne stigning blive tilføjet til den eksisterende bruttoløn.

Bruttoløn er også relevant for timelønnede medarbejdere. For dem vil bruttolønnen typisk være angivet som en timepris i ansættelseskontrakten. For at finde den samlede bruttoløn ganges timelønnen med antallet af arbejdede timer. For eksempel, hvis en medarbejder har en timeløn på 130 kr. og har arbejdet 10 timer, vil bruttolønnen være 1.300 kr.

Hvor finder man sin bruttoløn?

Din bruttoløn er tydeligt angivet på din lønseddel, uanset om du modtager løn baseret på timer, hver 14. dag eller månedligt. Typisk vil bruttolønnen være placeret øverst på lønsedlen, efterfulgt af poster som arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og skat. Er du ansat hos en organisation, vil din lønseddel sandsynligvis blive sendt til dig via e-Boks, hvilket giver dig mulighed for let at gennemgå din bruttoløn samt de tilhørende fradrag. Hvis du ikke modtager en lønseddel, er det altid en god ide at kontakte din arbejdsgiver for at få klarhed over din bruttoløn.

Ingen virksomhed er for lille til lønadministration. Selvom du måske selv kan håndtere dine lønforhold, er det altid en god idé at have en professionel lønadministrator til at sikre, at din lønadministration er korrekt og effektiv.

Bruttoløn og Pension

Når en medarbejder har en pensionsordning, er bruttoløn det beløb, hvorfra pensionen beregnes. Så hvis en arbejdsgiver yder et pensionsbidrag på 10%, og medarbejderen selv bidrager med 5%, beregnes disse procentdele fra bruttolønnen. Lad os illustrere dette med et eksempel: Hvis en medarbejder har en bruttoløn på 20.000 kr., vil den samlede pensionsindsats være 15% af dette beløb, hvilket svarer til 3.000 kr. Heraf vil arbejdsgiveren bidrage med 2.000 kr. ud over bruttolønnen, mens de resterende 1.000 kr. vil blive trukket fra medarbejderens bruttoløn som personens eget bidrag. Disse pensionsfonde vil i sidste ende vende tilbage til medarbejderen og bliver beskattet, når de udbetales.

Har du brug for hjælp til lønadministrationen? Så har vi dig dækket.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bruttoløn og Feriepenge

Bruttoløn spiller også en afgørende rolle i feriepengesystemet. For medarbejdere med ‘ferie med løn’ er bruttoløn det beløb, de modtager kontinuerligt, uanset om de arbejder eller afholder ferie. Derimod bliver feriepenge for dem, der har ‘feriegodtgørelse‘, som oftest beregnet ud fra bruttolønnen. Det er dog værd at bemærke, at der er forskellige nuancer, og specifikke løndele kan enten kvalificere eller ikke kvalificere som feriepengegivende.

Sådan beregnes bruttoløn

Men hvordan beregner man så sin bruttoløn? Først og fremmest vil bruttolønnen fremgå af din ansættelseskontrakt (og eventuelle tillæg). Denne kontrakt bør du modtage inden for den første måned af din ansættelse. Desuden er bruttolønnen også klart angivet på din lønseddel hver måned. Der er flere faktorer, der kan påvirke, hvordan en bruttoløn bestemmes. Det kan være en eksisterende overenskomst, eller det kan være baseret på individuelle forhandlinger mellem arbejdsgiveren og den ansatte.

selective focus of stack of different coins isolated on white

Forskellen mellem bruttoløn og nettoløn

Når vi taler om en medarbejders indkomst, er de to mest almindelige termer, vi støder på, bruttoløn og nettoløn. Disse to koncepter er afgørende at forstå for at have klarhed over, hvor meget man tjener, og hvor meget man faktisk har til rådighed at bruge. Men hvad er egentlig forskellen mellem disse to typer lønninger?

Bruttoløn repræsenterer din samlede indkomst før nogen fradrag. Det vil sige, før der trækkes bidrag som arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, skat og andre potentielle ydelser fra. Det er det beløb, som oftest er angivet i din ansættelseskontrakt og er grundlaget for beregning af diverse bidrag og skatter.

På den anden side er nettoløn det beløb, du faktisk ser overført til din bankkonto efter alle de nævnte fradrag. Med andre ord, nettoløn er din indkomst efter, at alle bidrag og skatter er blevet fratrukket. Dette er det beløb, du faktisk har til rådighed hver måned til at dække dine udgifter som regninger, indkøb, opsparing og andre nødvendigheder.

Mens bruttoløn giver et overblik over din samlede indkomst før fradrag, giver nettoløn dig et klart billede af, hvad du reelt har til rådighed at bruge i din dagligdag. Forståelsen af disse to koncepter kan hjælpe dig med bedre at planlægge dit budget og forstå din økonomiske situation.

Brug for yderligere hjælp til bruttoløn ?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Bruttolønsordninger

Når man hører termer som ”bruttolønsaftale”, ”bruttolønsordning” eller ”lønomlægningsaftale”, refererer de alle til en specifik type aftale mellem en arbejdsgiver og dennes medarbejder. Simpelt sagt betyder denne aftale, at arbejdsgiveren tilbyder en bestemt ydelse eller fordel til medarbejderen, og i bytte accepterer medarbejderen en reduktion i sin bruttoløn. I denne kontekst vil vi hovedsageligt bruge betegnelsen ”bruttolønsordning”.

Bruttolønsordningen har skattemæssige implikationer. Mens medarbejderen vil blive beskattet af en reduceret bruttoløn, kan der også være skat på den ydelse, som arbejdsgiveren stiller til rådighed. Dog kan der i nogle tilfælde opnås en skattemæssig fordel, hvis ydelsen er skattefri eller beskattes til en lavere værdi end dens markedsværdi. Gode eksempler på ydelser, der kan indgå i en bruttolønsordning med skattemæssige fordele, inkluderer tog- eller buskort til pendling, uddannelse, fri telefon, BroBizz og internetadgang. For nogle andre ydelser, som f.eks. computere, er den skattemæssige fordel typisk mindre.

Der er en række generelle kriterier, som en bruttolønsordning skal opfylde for at blive anerkendt af Skattestyrelsen:

  • Civilretlig gyldighed: En bruttolønsaftale skal kunne verificeres og overholde civilretslige regler. Dette kræver en skriftlig aftale, der er i overensstemmelse med relevante arbejdsforholdsregler – som kunne være overenskomster eller lokalaftaler.
  • Retserhvervelsesprincippet: Aftalen skal være indgået, før medarbejderen har ret til den løn, som bruttolønsordningen vil reducere. Det er altså ikke tilladt at ændre lønnen med tilbagevirkende kraft.
  • Ikke en betaling for en rent privat fordel: Aftalen skal repræsentere en autentisk ændring i lønstrukturen. Dette indebærer en fast, fremadskridende reduktion i den kontante løn over hele aftaleperioden. I mange tilfælde skal aftalen have en varighed på mindst 12 måneder og indgås på det tidspunkt, hvor lønforhandlinger typisk finder sted. Lønreduktionen bør også være konstant, hvilket betyder, at det ikke er tilladt at justere den baseret på ændringer i omkostninger under aftalens løbetid.

Bruttolønsordningen er et komplekst emne, men når den anvendes korrekt, kan både arbejdsgivere og medarbejdere drage fordel af dens skattemæssige fordele.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om bruttoløn

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Bruttoløn er den indkomst, en medarbejder modtager, før der trækkes arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, skat og andre eventuelle ydelser fra. I modsætning hertil står nettoløn, som er den indkomst, man har til rådighed efter fradrag af diverse bidrag og skatter. Nettolønnen er det beløb, man reelt har til disposition for at dække sine udgifter, opsparing og andre økonomiske behov.

Når en medarbejder har en pensionsordning, hvor både arbejdsgiveren og medarbejderen bidrager, beregnes bidragene ud fra bruttolønnen. For eksempel, hvis en arbejdsgiver bidrager med 10% til pension, og medarbejderen selv bidrager med 5%, vil disse procentdele blive beregnet ud fra medarbejderens bruttoløn.

Feriepenge for medarbejdere med løn under ferie beregnes generelt ud fra deres bruttoløn. Det betyder, at de fortsætter med at modtage deres bruttoløn uanset om de arbejder eller tager optjent ferie. Der kan dog være specifikke undtagelser og nuancer baseret på individuelle aftaler og bestemmelser.

En bruttolønsordning, undertiden kaldet bruttolønsaftale eller lønomlægningsaftale, er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Aftalens essens er, at arbejdsgiveren tilbyder en specifik ydelse eller fordel til medarbejderen, og som modydelse accepterer medarbejderen en reduktion i sin bruttoløn. Der er skattemæssige implikationer forbundet med sådanne ordninger, og de kan ofte resultere i besparelser for medarbejderen, især hvis ydelsen er skattefri eller beskattes til en lavere værdi end dens markedsværdi.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: