Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste, ofte omtalt som bruttoavance, er et fundamentalt tal inden for virksomhedsregnskab. Denne værdi fremhæver forskellen mellem indkøbs- eller produktionsomkostningerne og den pris, produktet sælges for. Når du forstår bruttofortjenesten, får du indblik i, præcis hvor meget du faktisk tjener på hvert solgt produkt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste, ofte omtalt som bruttoavance, er et fundamentalt tal inden for virksomhedsregnskab. Denne værdi fremhæver forskellen mellem indkøbs- eller produktionsomkostningerne og den pris, produktet sælges for. Når du forstår bruttofortjenesten, får du indblik i, præcis hvor meget du faktisk tjener på hvert solgt produkt.

Men hvordan bestemmes denne bruttofortjeneste præcist? Det gøres ved at trække enten vareforbruget eller produktionsomkostningerne fra salgsprisen. Det er dog vigtigt at huske, at ikke alle omkostninger medtages i denne beregning; kun omkostninger direkte relateret til produktet skal medregnes.

Definition af vareforbrug og produktionsomkostninger

  • Vareforbrug: Dette er et udtryk for den samlede indkøbspris for de varer, du sælger. For at beregne vareforbruget skal du inkludere alle omkostninger forbundet med indkøb af varelageret.
  • Produktionsomkostninger: Når det kommer til fremstilling af et produkt, dækker produktionsomkostningerne over de omkostninger, der er påløbet. Det omfatter udgifter til materialer, arbejdskraft, komponenter og andre relaterede udgifter til produktets fremstilling.

Bruttofortjeneste giver virksomheder en klar indikation af deres økonomiske sundhed, specifikt i forhold til hvor rentable deres produkter er. Det er derfor et nøglebegreb, som enhver forretningsdrivende bør være bekendt med og regelmæssigt overvåge for at sikre virksomhedens succes.

Bruttofortjeneste: En kritisk faktor for virksomheders indtjeningspotentiale

For enhver virksomhed, uanset dens størrelse eller branche, er det kritisk at forstå bruttofortjenestens rolle i at belyse økonomisk sundhed og prissætningsstrategi.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan beregnes bruttofortjenesten i forskellige virksomhedstyper?

Afhængig af din virksomhedstype vil tilgangen til at beregne bruttofortjenesten variere.

For handelsvirksomheder tages udgangspunkt i omkostningerne ved anskaffelse af varelageret. Dette trækkes fra den samlede omsætning for at bestemme bruttofortjenesten.

I kontrast hertil vil produktionsvirksomheder fratrække produktionsomkostningerne fra deres omsætning.

Er bruttofortjeneste altid relevant?

Selvom bruttofortjeneste er et centralt begreb i både handels- og produktionsvirksomheder, spiller det en mindre direkte rolle for servicevirksomheder. Årsagen er, at servicevirksomheder typisk ikke står over for variable omkostninger i samme grad, som når man sælger fysiske produkter.

Bruttofortjenesten som pejlemærke for prissætning

Når du driver enten en handels- eller produktionsvirksomhed, bliver bruttofortjenesten en fundamental indikator for din prissætningsstrategi. Store omkostninger forbundet med enten indkøb eller produktion bør nemlig reflekteres i, hvordan du prissætter dine varer. Hvis et produkts bruttofortjeneste er bemærkelsesværdigt lav, kan det indikere udfordringer med enten omkostningseffektivitet eller en undervurderet salgspris. I begge scenarier er bruttofortjenesten et kraftfuldt værktøj til at justere og forbedre din forretnings rentabilitet.

Kort sagt, bruttofortjenesten er ikke kun en indikator for økonomisk sundhed, men også en nøglefaktor, når det kommer til at træffe informerede beslutninger om prissætning og omkostningsoptimering.

Hvordan beregner man bruttofortjeneste? En dybdegående vejledning

Bruttofortjenesten er en af de mest kritiske indikatorer for en virksomheds rentabilitet. At have en dyb forståelse for, hvordan bruttofortjenesten beregnes – både i kroner og procent – er afgørende for virksomhedsledere i både handels- og produktionsbranchen.

Beregning af bruttofortjenesten i kroner

Afhængigt af virksomhedstypen varierer beregningsmetoden:

  • Produktionsvirksomhed: Omsætning minus produktionsomkostninger giver bruttofortjenesten i kroner.
  • Handelsvirksomhed: Salgsprisen fratrækkes indkøbsprisen for at opnå bruttofortjenesten i kroner.

Lad os illustrere dette med et par eksempler:

Produktionsvirksomhed: Forestil dig en virksomhed, der specialiserer sig i fremstilling af malerier. 

Med en samlet omsætning på 4 millioner kr. og produktionsomkostninger på 1 million kr., bliver bruttofortjenesten: 4.000.000 (omsætning) – 1.000.000 (produktionsomkostninger) = 3.000.000 kr. i bruttofortjeneste.

Handelsvirksomhed: Tænk på en butik, der har solgt 1500 designerjakker til 700 kr. hver, hvilket resulterer i en omsætning på 1.050.000 kr. Hvis jakkerne blev indkøbt til 400 kr. pr. styk, kan bruttofortjenesten udregnes som: 1.050.000 (salgspris) – 600.000 (indkøbspris) = 450.000 kr. i bruttofortjeneste.

Beregning af bruttofortjenesten i procent

For at omdanne bruttofortjenesten i kroner til procent, benyttes formlen:

Bruttofortjeneste i kr. divideret med salgsprisen, det hele ganges med 100.

Igen, lad os se på nogle eksempler:

Handelsvirksomhed: Overvej en forhandler, der sælger luksuriøse senge til en pris på 32.000 kr. hver, når de blev købt for 22.000 kr. pr. enhed. Bruttofortjenesten er 10.000 kr. per seng. Den procentvise bruttofortjeneste vil derfor være: 10.000 (bruttofortjenesten i kr.) / 32.000 (salgsprisen) * 100 = 31.25%. Så bruttofortjenesten er 31.25%.

Produktionsvirksomhed: En skofabrik har lavet et eksklusivt skopar, der koster 4.500 kr. at fremstille og sælges for 9.000 kr. Bruttofortjenesten pr. par sko er 4.500 kr., og i procent: 4.500 (bruttofortjenesten i kr.) / 9.000 (salgsprisen) * 100 = 50%. Her er bruttofortjenesten altså 50%.

Sammenfattende er det vigtigt at holde styr på bruttofortjenesten i både kroner og procent, da det kan belyse virksomhedens sundhed og give indsigt i, hvor der er mulighed for forbedring eller justering.

Bruttofortjeneste kontra bruttoavance

Begreberne bruttofortjeneste og bruttoavance er i virkeligheden identiske og kan bruges om hinanden. De repræsenterer begge forskellen mellem den pris, en vare er erhvervet for, og den pris, den efterfølgende sælges for. Uanset om du støder på termen bruttofortjeneste eller bruttoavance, kan du være sikker på, at de refererer til den samme økonomiske kalkulation.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Bruttoresultat kontra bruttofortjeneste

Bruttoresultat er ikke det samme som bruttofortjeneste. Mens bruttofortjeneste fokuserer på forskellen mellem indkøbs- og salgsprisen, henviser bruttoresultatet til det beløb, der er tilbage, når man fra omsætningen fratrækker vareforbrug og/eller produktionsomkostninger for en given periode, ofte et regnskabsår. Det essentielle ved bruttoresultatet er, at det kun omfatter variable omkostninger knyttet direkte til produktionen eller indkøbet af en vare og ikke de faste omkostninger som f.eks. administrationsomkostninger.

Bruttoomsætning kontra bruttofortjeneste

Bruttoomsætningen repræsenterer det fulde beløb, som en virksomhed modtager ved salg. Dette inkluderer både den faktiske salgspris og den moms, der bliver pålagt. I praksis beregnes bruttoomsætningen ved at kombinere det samlede salg med den relevante moms, hvilket giver et klart billede af den samlede indtægt fra salget af et produkt før fradrag af omkostninger.

Det er afgørende for virksomhedsejere og beslutningstagere at forstå disse nøglebegreber, især bruttofortjeneste, da de giver værdifulde indsigter i virksomhedens økonomiske sundhed og performance. Disse målinger kan også hjælpe med at informere strategiske beslutninger omkring prissætning, omkostningsstyring og mere.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bruttofortjeneste

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Bruttofortjeneste, også kendt som bruttoavance, repræsenterer forskellen mellem den pris, en vare er erhvervet for, og den pris, den efterfølgende sælges for. Det er et centralt mål for virksomhedens indtjeningsevne før faste omkostninger.

Nej, der er ingen forskel mellem bruttofortjeneste og bruttoavance. De to termer betegner det samme og kan anvendes om hinanden.

Mens bruttofortjeneste fokuserer på forskellen mellem indkøbs- og salgsprisen, refererer bruttoresultatet til det beløb, der er tilbage, når man fra omsætningen fratrækker vareforbrug og/eller produktionsomkostninger for en given periode, ofte et regnskabsår. Bruttoresultatet inkluderer ikke faste omkostninger som f.eks. administrationsomkostninger.

Bruttoomsætningen repræsenterer det fulde beløb, som en virksomhed modtager ved salg. Dette inkluderer både den faktiske salgspris og den moms, der bliver pålagt.

At kende sin bruttofortjeneste giver værdifulde indsigter i virksomhedens økonomiske sundhed og performance. Det hjælper virksomhedsejere med at træffe informerede beslutninger omkring prissætning, omkostningsstyring, og hvordan man kan optimere indtjeningsevnen for produkter eller ydelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: