Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bruttoavance

Bruttoavancen er et afgørende finansielt mål, der afspejler evnen til at tjene penge på et produkt. Dette opnås ved at vurdere forskellen mellem omsætningen og salgsprisen på den ene side, og på den anden side vareforbruget og de omkostninger, der er forbundet med produktionen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af bruttoavance

Bruttoavance, der også er kendt som bruttofortjeneste, er et kritisk nøgletal i dit regnskab. Dette tal illustrerer din indtjeningsevne på enkelte varer, hvilket betyder, hvad du tjener, når du har fradraget omkostningerne til vareforbrug. Vareforbrugsomkostninger kan inkludere udgifter som indkøb af varer eller omkostninger ved produktion. Det er essentielt at regne bruttoavancen ud, specielt hvis din forretning handler med salg af varer og tjenester.

Forståelse af vareforbrug og produktionsomkostninger

Vareforbrug refererer til værdien af de varer, som er anvendt i løbet af regnskabsperioden. Det dækker over udgifterne forbundet med indkøb af de varer, som efterfølgende videresælges. Med andre ord repræsenterer vareforbrug de samlede indkøbsomkostninger for dine varer.

Når vi taler om produktionsomkostninger, henvises der til de udgifter, der er forbundet med fremstillingen af de varer, du sælger. Disse omkostninger kan omfatte prisen på råmaterialer, komponenter, emballage samt udgifter til arbejdskraft.

Beregning af bruttofortjeneste

Beregningen af bruttofortjeneste varierer afhængigt af virksomhedstype, herunder handels- og produktionsvirksomheder. For servicevirksomheder, som primært håndterer faste omkostninger, er bruttofortjeneste mindre relevant. Bruttofortjenesten udregnes via følgende formler:

  • For handelsvirksomheder: Omsætning – vareforbrug = bruttofortjeneste.
  • For produktionsvirksomheder: Omsætning – produktionsomkostninger = bruttofortjeneste.

Eksempler på Bruttofortjeneste Beregninger

  • I en handelsvirksomhed: Antag at der er solgt 5.000 par sko til en stykpris på 500 kr., hvilket resulterer i en omsætning på 2.500.000 kr. Hvis skoene er købt for 350 kr. pr. par, er vareforbruget 1.750.000 kr. Bruttofortjenesten findes ved at fratrække vareforbruget fra omsætningen, hvilket giver 750.000 kr.
  • I en produktionsvirksomhed: Lad os sige, du producerer og sælger stole for i alt 900.000 kr. Omkostningerne til materialer (træ og jern) beløber sig til 200.000 kr., og lønninger til en medarbejder, der assisterer i produktionen, udgør 150.000 kr. Her vil bruttofortjenesten være 550.000 kr.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bruttofortjeneste er ikke overskud

Det er vigtigt at forstå, at bruttofortjeneste ikke er det samme som overskud. Overskud refererer til det beløb, der er tilbage, efter at alle udgifter, inklusive skatter, er trukket fra virksomhedens indtjening. Det er det endelige resultat af din virksomheds økonomiske aktivitet. I modsætning hertil er bruttofortjeneste mere en indikator i regnskabet, der viser, om du tjener penge på selve salgsprocessen. Dette tal er ikke et beløb, du direkte kan disponere over. Overskud, derimod, er midler, som du kan anvende efter eget ønske, enten ved at tage dem ud af virksomheden eller geninvestere dem i virksomhedens egenkapital.

Er bruttofortjeneste og bruttoavance det samme?

Ja, bruttofortjeneste og bruttoavance er i praksis det samme. Begge termer repræsenterer det beløb, du står tilbage med, når du fratrækker dine omkostninger fra din omsætning. Valget mellem at bruge termen bruttofortjeneste eller bruttoavance afhænger af personlig præference.

Forskellen mellem bruttofortjeneste og bruttoresultat

Selvom bruttofortjeneste og bruttoresultat beregnes på samme måde, er der en subtil forskel. Bruttofortjeneste forudsætter altid et positivt resultat, mens bruttoresultat kan være både positivt og negativt. Udtrykket bruttoresultat anvendes ofte i forbindelse med en virksomheds årsregnskab, hvilket indikerer, at disse termer også adskiller sig i den kontekst, de bruges i.

Beregning af bruttoomsætning

Bruttoomsætning beregnes ved at lægge salg og moms sammen. Dette betyder, at det ikke kun omfatter prisen på dit produkt eller din service, men også momsbeløbet. Med andre ord er bruttoomsætningen det samlede beløb, du modtager, når du udsteder en faktura.

Forståelse af bruttomargin

Bruttomargin er en finansiel term, der angiver, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der er tilbage efter alle driftsomkostninger er betalt. For at beregne bruttomarginen, anvender du følgende formel: 

(Virksomhedens totale omsætning – vareforbrug) / den totale omsætning

Denne beregning viser, hvilken procentdel af den totale omsætning, der forbliver efter afholdelse af driftsomkostningerne. En højere procentdel indikerer, at virksomheden beholder en større andel af omsætningen, hvilket er et positivt tegn på virksomhedens økonomiske sundhed. Bruttomarginen er således en vigtig indikator for, hvor effektivt en virksomhed kan omsætte sine varer eller tjenester til profit.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er høj bruttoavance en fordel?

En høj bruttoavance indikerer generelt, at din virksomhed har en robust og profitabel økonomi. Ved at analysere bruttoavanceprocenten over flere år, får du et klart billede af, om bruttoavancen er i vækst eller i fald. 

En stigende bruttoavance er et positivt signal om, at virksomheden forbedrer sin evne til at generere indtægter fra sine produkter og tjenester. Dette kan være resultatet af effektiviserede processer, stærkere salgsstrategier, eller forbedret omkostningskontrol. 

Det er også nyttigt at sammenligne din bruttoavance med den, dine konkurrenter opnår. Dette giver indsigt i, hvordan din virksomhed performer i forhold til branchestandarderne. En højere bruttoavance end dine konkurrenters kan indikere en stærkere markedsposition eller mere effektive driftsmetoder. Samlet set er en høj bruttoavance en vigtig faktor for at bedømme virksomhedens sundhed og konkurrenceevne.

Forståelse af faldende bruttoavance

Et fald i bruttoavancen over tid kan indikere, at din virksomhed ikke længere er så effektiv til at generere indtjening fra salget af sine produkter eller tjenester. Bruttoavancen kan også bruges til at vurdere rentabiliteten af et enkelt produkt. Hvis bruttofortjenesten på et produkt er lav, kan dette være et tegn på, at omkostningerne ved køb eller produktion af produktet er uforholdsmæssigt høje i forhold til salgsindtægterne.

Alternativt kan en lav bruttoavance betyde, at produktet sælges til en pris, der er for lav. Uanset om bruttoavancen er høj eller lav, er det et vigtigt redskab til at analysere, hvor godt virksomheden formår at tjene penge på sine forskellige produkter.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bruttoavance

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Er bruttoavance og bruttofortjeneste identiske begreber? 

Absolut, bruttoavance og bruttofortjeneste refererer til det samme økonomiske koncept. De beskriver begge forskellen mellem indkøbsprisen eller produktionsomkostningerne og den pris, varerne sælges for.

Bruttoavancen er et nyttigt værktøj til at vurdere, hvor effektivt din virksomhed er til at generere indtjening fra forskellige produkter. Den giver et klart billede af den faktiske fortjeneste på et produkt, når omkostningerne ved vareforbrug er fratrukket. Denne indsigt gør det muligt at identificere eventuelle uoverensstemmelser mellem omkostningerne til vareforbrug og salgsprisen på dine produkter.

Ja, en høj bruttoavance er generelt et tegn på en sund og profitabel virksomhedsøkonomi. Det indikerer, at virksomheden effektivt genererer indtægter fra sine produkter og tjenester, hvilket afspejler stærke salgsstrategier, effektive processer og god omkostningskontrol. Desuden, ved at sammenligne bruttoavancen med konkurrenterne, kan man få indblik i virksomhedens markedsposition og konkurrenceevne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: