Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Brexit

I 2016 valgte Storbritannien at forlade EU, en begivenhed der blev kendt som brexit – en sammentrækning af “british” og “exit”. Hvad er konsekvenserne af brexit for britiske statsborgere, der bor i Danmark? Og hvordan påvirker det danske forbrugere, der køber varer fra Storbritannien?

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er brexit?

Brexit er den officielle term for Storbritanniens udtræden af den Europæiske Union (EU). Dette begreb er skabt ved en sammenfletning af de engelske ord “British” og “exit”. Begrebet blev globalt anerkendt efter en folkeafstemning den 23. juni 2016, hvor 51,89% af de britiske vælgere stemte for at forlade EU. Selvom afstemningen fandt sted i 2016, trådte Storbritannien først officielt ud af EU den 31. januar 2020.

Brexit er ikke kun en vigtig begivenhed i Storbritanniens historie, men det har også haft betydelige og fortsatte konsekvenser for de resterende EU-medlemslande, heriblandt Danmark. Effekten af brexit på både økonomiske og sociale områder diskuteres bredt, da det har indflydelse på handel, indvandring, og mange andre aspekter af både Storbritanniens og EU’s dagligdag.

Denne beslutning om at forlade EU har rejst mange spørgsmål og usikkerheder om fremtiden for både Storbritannien og de lande, der fortsat er en del af EU. Analyser af brexit viser, at de langsigtede konsekvenser stadig er under udvikling, hvilket gør det til et vedvarende relevant og omdiskuteret emne i både politiske og økonomiske debatter.

Hvilke konsekvenser har brexit for Danmark?

Brexit har haft væsentlige konsekvenser for Danmark, især i forhold til reglerne om fri bevægelighed og handel med Storbritannien. Før brexit kunne britiske statsborgere, under EU’s regler for fri bevægelighed, frit bosætte sig og arbejde i Danmark uden særlige restriktioner. Disse privilegier ophørte, da Storbritannien officielt forlod EU.

Forståelse af fri bevægelighed inden for EU

Fri bevægelighed inden for EU betyder, at statsborgere fra EU-medlemslandene har ret til at rejse, bo og arbejde i ethvert andet EU-land uden særlige hindringer. Denne ret omfatter også fri bevægelse af varer, hvorved varer kan transporteres over grænserne uden toldafgifter, hvilket fremmer handel og økonomisk integration mellem medlemslandene.

Konkrete konsekvenser af brexit for Danmark

Efter brexit er både britiske statsborgere i Danmark og danske statsborgere i Storbritannien underlagt nye regler, hvilket kan gøre det mere kompliceret og mindre attraktivt at bo og arbejde på tværs af de to områder. Samtidig er handel mellem Danmark og Storbritannien blevet mere bureaukratisk og potentielt dyrere, da varer nu kan være underlagt told og længere behandlingstider ved grænserne. Disse ændringer påvirker ikke kun individuelle borgere, men også virksomheder, der tidligere handlede frit over grænserne.

Der er mange ting at holde styr på, hvis ens virksomhed handler med Storbritannien. Hvis du har brug for hjælp til at holde styr på din virksomheds regnskab eller bogføring imens, vil vi meget gerne hjælpe dig med den del. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab.

Mangler du skræddersyet hjælp til at få styr på f.eks. dit regnskab?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Brexit: Konsekvenser for britiske statsborgere bosat i Danmark

Brexit har medført betydelige ændringer for britiske statsborgere, der bor i Danmark. Før brexit sikrede EU’s regler om fri bevægelighed, at britiske statsborgere automatisk havde ret til at bo og arbejde i Danmark. Denne rettighed er ikke længere givet automatisk efter Storbritanniens udtræden af EU.

Aktuel status og vejledning for britiske statsborgere i Danmark (2024)

Forhandlinger om en aftale, der skal beskytte rettighederne for britiske statsborgere bosiddende i EU-lande samt EU-borgere i Storbritannien, er stadig i gang. Situationen for britiske statsborgere i Danmark forbliver usikker, indtil en endelig aftale er på plads.

Britiske statsborgere i Danmark, som endnu ikke har opnået et EU-registreringsbevis, opfordres fortsat til at sikre deres opholdsrettigheder ved at ansøge om dette dokument. Det samme gælder familiemedlemmer til britiske statsborgere, som også bør søge relevante opholdstilladelser for at sikre deres ret til at bo i Danmark.

Hold dig opdateret

Det anbefales kraftigt, at britiske statsborgere og deres familier i Danmark fortsat følger med i de seneste opdateringer og retningslinjer, som løbende opdateres på Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk). Her kan man finde de nyeste oplysninger om status for forhandlingerne samt vigtige skridt, der bør tages for at beskytte sin retsstilling i Danmark.

Det er essentielt at være proaktiv og sikre, at alle nødvendige dokumenter og tilladelser er på plads. Ved at holde sig informeret og følge de officielle procedurer kan britiske statsborgere i Danmark navigere bedre gennem de udfordringer, Brexit fortsat kan medføre.

Brexit og dets konsekvenser for danske statsborgere i Storbritannien

Selvom Storbritannien nu er ude af EU, og de tidligere EU-regler om fri bevægelighed ikke længere gælder, er der stadig muligheder for danske statsborgere, der allerede er bosat i Storbritannien, til at fortsætte deres ophold. Dette er muligt gennem ‘EU Settlement Scheme’, som er et program designet til at sikre opholdsrettigheder for EU-borgere efter Brexit.

Ansøgningsproces for EU Settlement Scheme

Som dansk statsborger bosat i Storbritannien, er det vigtigt at du ansøger om opholdstilladelse via ‘EU Settlement Scheme’ senest den 30. juni 2021. Ved at gøre dette, kan du sikre din ret til at bo, arbejde og studere i Storbritannien, samt adgang til offentlige ydelser og sundhedspleje som hidtil.

Ressourcer og information

Det anbefales, at du besøger Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk), hvor du kan finde detaljerede oplysninger om de specifikke rettigheder for danske statsborgere i Storbritannien i lyset af Brexit. Her kan du også finde vejledning i, hvordan du ansøger om opholdstilladelse og hvilke dokumenter, der er nødvendige.

Hvordan kan brexit påvirke din virksomhed?

Brexit kan påvirke din virksomhed på flere forskellige måder, afhængigt af hvordan din virksomhed opererer, dens placering, og dens handelsforbindelser. Her er nogle af de primære områder, hvor du kan opleve påvirkninger:

Handelsbarrierer: Efter Brexit kan virksomheder, der handler med Storbritannien, opleve nye handelsbarrierer såsom told og ikke-toldmæssige barrierer. Dette kan omfatte strengere import- og eksportregler, længere behandlingstider ved grænserne, og yderligere bureaukrati. Disse ændringer kan føre til højere omkostninger og længere leveringstider.

Ændrede handelsaftaler: Brexit har betydet en omskrivning af handelsaftalerne mellem Storbritannien og EU samt potentielt mellem Storbritannien og andre lande. Dette kan påvirke vilkårene, under hvilke virksomheder handler, og kan nødvendiggøre en gennemgang og justering af eksisterende kontrakter og handelsvilkår.

Markedsadgang og regulering: Virksomheder baseret i EU, der har operationer i Storbritannien, eller omvendt, kan opleve ændringer i markedsadgang. Reguleringer, licenskrav og standarder kan divergere over tid, hvilket kan kræve tilpasninger i, hvordan produkter og tjenester er designet og markedsført.

Valutafluktuationer: Usikkerheden og de økonomiske ændringer, der følger med Brexit, kan føre til større volatilitet i valutakurserne. Dette kan påvirke virksomheder, der handler internationalt, ved at påvirke prissætning og rentabilitet.

Arbejdskraft og migration: Med afslutningen på fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU, kan virksomheder stå over for udfordringer i at tiltrække og fastholde medarbejdere fra EU-lande. Dette kan være særligt udfordrende for sektorer, der traditionelt har støttet sig til international arbejdskraft.

Juridiske og kontraktmæssige udfordringer: Virksomheder skal være opmærksomme på ændringer i lovgivning og retspraksis som følge af Brexit, især i forhold til forbrugerrettigheder, databeskyttelse og intellektuel ejendomsret.

Har du brug for at sætte alt dit fokus på brexit og dens påvirkning på din virksomhed? Så lad os i Stadsrevisionen stå for din virksomheds regnskab og bogføring, så du kan fokusere på det, du vil.

Mangler du skræddersyet hjælp til regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Brexit: Hvad betyder det for dig som dansk forbruger ved køb af britiske varer?

Brexit har medført ændringer i handelsvilkårene mellem Storbritannien og EU, hvilket inkluderer Danmark. Efter at Storbritannien har forladt EU, gælder EU’s regler om varernes fri bevægelighed ikke længere for varer importeret fra Storbritannien. Dette betyder, at når du som dansk forbruger ønsker at købe britiske varer, kan det blive dyrere end tidligere.

Told og moms på britiske varer i 2024

Siden udgangen af 2020 har import af britiske varer til Danmark været underlagt nye handelsbetingelser, der inkluderer told og moms. Dette har haft en betydelig indvirkning på priserne, hvilket har gjort britiske varer dyrere for danske forbrugere. Det er afgørende at være opmærksom på disse ekstra omkostninger, når du bestiller produkter fra Storbritannien.

Told og moms på britiske varer i 2024

Siden udgangen af 2020 har import af britiske varer til Danmark været underlagt nye handelsbetingelser, der inkluderer told og moms. Dette har haft en betydelig indvirkning på priserne, hvilket har gjort britiske varer dyrere for danske forbrugere. Det er afgørende at være opmærksom på disse ekstra omkostninger, når du bestiller produkter fra Storbritannien.

Yderligere information og vejledning

For detaljeret information om, hvordan Brexit fortsat påvirker dine køb af britiske varer, anbefales det at besøge Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk). Her kan du finde de seneste oplysninger om gældende importregler og skatter for britiske produkter. Denne vejledning kan hjælpe dig med at træffe velinformerede købsbeslutninger og forstå de finansielle konsekvenser af Brexit på dine indkøb.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Brexit

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Brexit refererer til Storbritanniens beslutning om at forlade den Europæiske Union, som er en sammenslutning af europæiske lande, der arbejder sammen om økonomiske, sociale og politiske mål. Begrebet Brexit er en sammentrækning af “British” og “exit.”

Med Brexit er EU’s regler om fri bevægelighed ikke længere automatisk gældende for britiske statsborgere i Danmark. Dette betyder, at britiske statsborgere skal sikre sig opholds- og arbejdstilladelse under de nye regler for at kunne fortsætte deres ophold i Danmark.

Danske statsborgere i Storbritannien skal ansøge om opholdstilladelse gennem ‘EU Settlement Scheme’ inden den 30. juni 2021 for at sikre deres ret til at bo, arbejde og have adgang til sociale ydelser i Storbritannien efter Brexit.

Efter Brexit kan handel mellem Danmark og Storbritannien blive mere kompliceret og potentielt dyrere, da varer importeret fra Storbritannien kan være underlagt told og længere behandlingstider ved grænserne.

Med Brexit vil import af britiske varer til Danmark sandsynligvis blive dyrere på grund af nye toldsatser og moms, der bliver pålagt varerne. Dette vil påvirke de samlede omkostninger ved køb af britiske produkter for danske forbrugere.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: