Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Branchekode

Branchekoder er essentielle, internationalt anerkendte koder, som består af seks cifre. Disse koder spiller en afgørende rolle i at klassificere virksomheder inden for specifikke sektorer, som for eksempel detailhandel. En virksomheds branchekode er en nøgleindikator for dens primære forretningsområde og dermed den specifikke type virksomhed, den repræsenterer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er branchekoder?

Branchekoder er vigtige, internationale anerkendte koder, som består af seks cifre. Disse koder spiller en afgørende rolle i at klassificere virksomheder inden for specifikke sektorer, som for eksempel detailhandel. En virksomheds branchekode er en nøgleindikator for dens primære forretningsområde og dermed den specifikke type virksomhed, den repræsenterer. Det er obligatorisk for alle virksomheder at registrere sig med en branchekode hos Erhvervsstyrelsen, hvilket understreger kodernes vigtighed.

Anvendelsen af branchekoder i virksomhedsregistrering og statistik

Ved valg af branchekode til din virksomhed anbefales det at vælge den kode, der bedst beskriver virksomhedens hovedaktivitet. Selvom valget af branchekode i de fleste tilfælde ikke har direkte indvirkning på virksomhedens daglige drift, er det vigtigt for at sikre nøjagtigheden af nationale statistikker. Branchekoder anvendes primært til at generere statistik over virksomhedsoprettelser i forskellige lande. Danmarks Statistik spiller en central rolle i udviklingen af disse koder og anvender dem til at skabe præcise statistiske analyser. Det er dog værd at bemærke, at branchekoden i visse tilfælde kan have betydning for specifikke aspekter af din virksomhed, såsom forsikringspræmier og afgifter.

Danmarks Statistiks brug af branchekoder

Danmarks Statistik bruger branchekoderne til at udføre dybdegående statistiske analyser af danske virksomheder. Disse sekscifrede koder er instrumentale i at indsamle data om virksomhedernes omsætning, investeringer, beskæftigelse og serviceydelser. Disse data bidrager til at give et klarere billede af den økonomiske tilstand og udvikling i Danmark, og muliggør sammenligning med virksomheder på internationalt plan. Denne form for statistik er afgørende for at forstå erhvervsklimaet i Danmark og for at træffe informerede beslutninger på både nationalt og internationalt plan.

Skal vi hjælpe dig med at finde den rette branchekode, så du kan komme i gang med din virksomhed?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan finder du den rette branchekode for din virksomhed

Når du starter en ny virksomhed, er en af de første og vigtigste opgaver at identificere og registrere den korrekte branchekode. Dette skridt er afgørende for korrekt klassificering af din virksomhedstype. På Erhvervsstyrelsens platform, virk.dk, kan du nemt finde og registrere en specifik branchekode, der passer til din virksomheds aktiviteter. Uanset om du starter en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab (ApS), eller et aktieselskab (A/S), er registrering af branchekoden et lovkrav. Enhver virksomhed med et CVR-nummer skal registreres med en relevant branchekode. Det er vigtigt at vælge den kode, der bedst afspejler din virksomheds primære aktivitet, da dette bidrager til mere præcise statistikker for Danmarks Statistik.

Hvordan finder og bruger du branchekodeoversigten?

På virk.dk tilbyder Erhvervsstyrelsen en omfattende oversigt over branchekoder. Her kan du søge efter specifikke søgeord for at finde en liste over relevante brancher. Når du registrerer din virksomhed, vil du skulle vælge en af over 700 tilgængelige branchekoder. Selvom denne lange liste kan virke overvældende, har Erhvervsstyrelsen gjort det nemmere at navigere med en overordnet emneinddeling i hovedafdelinger. Dette hjælper dig med at finde passende koder inden for specifikke sektorer.

Eksempler på branchekoder

For at give dig en bedre forståelse, her er nogle eksempler på branchekoder inden for forskellige hovedafdelinger:

  • Bygge- og Anlægsvirksomhed: Inkluderer koder som 411000 (Gennemførelse af byggeprojekter), 412000 (Opførelse af bygninger), 432100 (El-installation), 432200 (VVS- og blikkenslagerforretninger), og 433200 (Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed).
  • Overnatningsfaciliteter og Restaurationsvirksomhed: Omfatter koder som 561020 (Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.), 561010 (Restauranter), 562100 (Event catering), 563000 (Caféer, værtshuse, diskoteker mv.), og 551010 (Hoteller).
  • Andre Serviceydelser: Her finder du koder som 960210 (Frisørsaloner), 960220 (Skønheds- og hudpleje), 960400 (Aktiviteter vedrørende fysisk velvære), og 960900 (Tatovering og piercing).

Disse eksempler viser, hvordan branchekoder er organiseret under forskellige hovedafdelinger, hvilket gør det lettere for dig at finde en kode, der præcist matcher din virksomheds aktiviteter. Under hver specifik branche finder du desuden en detaljeret beskrivelse, der hjælper dig med at træffe det rigtige valg.

Skal du finde den rette branchekode for din virksomhed, men er stadig i tvivl?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Betydningen af at vælge den korrekte branchekode

Valget af den rette branchekode er afgørende for din virksomhed, da det kan have betydelige konsekvenser, herunder indflydelse på forsikringspræmier, affaldsafgifter, og andre relevante økonomiske forhold. Det er essentielt nøje at overveje, hvilken branchekode der mest præcist beskriver din virksomheds primære aktivitet. Dette gælder fra det øjeblik, du starter din virksomhed, og fortsætter igennem eventuelle ændringer i virksomhedens fokus eller udvidelse af aktiviteter. Branchekoden skal afspejle virksomhedens hovedaktivitet, som er den primære kilde til indtægt.

Processen for at ændre din virksomheds branchekode

Du har mulighed for at ændre din virksomheds branchekode på Virk.dk, hvis du finder, at din nuværende kode ikke længere afspejler din virksomheds primære aktivitet. Dette kan være relevant, hvis din virksomheds hovedaktivitet har ændret sig siden opstarten, eller hvis du finder en anden kode, der bedre specificerer din virksomheds fokus.

Trin-for-trin guide til ændring af branchekode på virk.dk

Hvis du skal ændre din virksomheds branchekode, er processen klar. Følgende trin vil guide dig gennem processen:

Besøg Virk.dk og log ind på sektionen “Ændre virksomhed”.

Gå til “Dine virksomheder” og vælg den virksomhed, hvis branchekode skal ændres.

Klik på “Ændre” og søg efter en passende branchekode, der bedre matcher din virksomheds primære aktivitet.

Når du har fundet den rette kode, klik på “Vælg”.

Bekræft dine ændringer ved at trykke på “Gem ændringer”.

Vælg den dato, hvorfra ændringen skal være gældende.

Efter at have fulgt disse trin, vil Erhvervsstyrelsen gennemgå og godkende din anmodning. 

Tidsrammen for godkendelse kan variere, men ændringen vil normalt træde i kraft fra den valgte dato. Ved at sikre, at din virksomhed er registreret med den mest passende branchekode, bidrager du til nøjagtige og retvisende erhvervsstatistikker og sikrer overensstemmelse med relevante lovmæssige krav.

Vejledning til valg af flere branchekoder for din virksomhed

Det er muligt og ofte fordelagtigt at vælge flere branchekoder for din virksomhed, især hvis den dækker flere forskellige aktivitetsområder. Ved at vælge en primær branchekode for din hovedaktivitet og op til tre yderligere koder for bi-aktiviteter, kan du skabe et mere nøjagtigt og dækkende billede af din virksomheds omfang og karakter. Dette giver en bedre forståelse af din virksomheds aktiviteter og hjælper med at sikre, at du overholder relevante lovgivningsmæssige og økonomiske krav.

Betydningen af branchekode i forhold til virksomhedens aktiviteter

Selvom branchekoden hovedsageligt identificerer din virksomheds primære aktivitet, er du ikke begrænset til kun at drive forretning inden for denne specifikke kategori. Det er normalt for en virksomhed at have flere aktivitetsområder. Hvis disse biaktiviteter udgør en betydelig del af virksomhedens omsætning, specifikt over 300.000 kr. årligt og mindst 10 % af den samlede omsætning, kan du registrere op til tre yderligere branchekoder. Disse koder spiller en vigtig rolle, da de kan påvirke aspekter som forsikringspræmier og afgifter.

Kriterier for tilføjelse af bibrancher til din virksomhed

Når du overvejer at tilføje bibrancher til din virksomhed, er der specifikke kriterier, der skal opfyldes. For at kvalificere sig til registrering af op til tre bibrancher, skal din virksomheds biaktiviteter udgøre en væsentlig del af omsætningen, over 300.000 kr. årligt og mindst 10 % af den totale omsætning. Registrering af bibrancher kan også være relevant for at imødekomme specifikke myndighedskrav, selvom de generelle kriterier ikke er opfyldt.

Hvis det hele virker lidt uoverskueligt, behøver du ikke at føle dig overvældet. Det er altid en god idé at søge rådgivning for at undgå unødvendige fejl.

Tvivl om, hvilken branchekode der er den rigtige?

Hvis du står over for udfordringen at finde den mest passende branchekode for din virksomhed, er der flere tilgange. En effektiv metode er at undersøge, hvilke branchekoder lignende virksomheder har registreret. Dette kan gøres ved at besøge CVR-registeret på Virk.dk, hvor du kan indtaste CVR-nummer eller navnet på en virksomhed for at se deres branchekode og få en udvidet beskrivelse af den. Hvis en branchekode ikke helt matcher din virksomheds hovedaktivitet, er det stadig vigtigt at vælge den, der kommer tættest på, da dette typisk ikke har stor reel indflydelse på virksomhedens daglige drift, men bidrager til mere nøjagtige erhvervsstatistikker.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om branchekoder

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Branchekoder er unikke, sekscifrede tal, der anvendes internationalt for at klassificere virksomheder efter deres primære forretningsområde. Disse koder gør det muligt at kategorisere virksomheder inden for specifikke brancher, såsom detailhandel eller byggeri, hvilket er vigtigt for statistiske, lovgivningsmæssige og økonomiske formål.

Det er vigtigt at vælge den rigtige branchekode, fordi den påvirker, hvordan din virksomhed klassificeres og opfattes af myndigheder og potentielle samarbejdspartnere. En nøjagtig branchekode kan påvirke alt fra skatteforhold og forsikringspræmier til muligheder for statslig støtte og deltagelse i branche-specifikke programmer.

Den rigtige branchekode for din virksomhed kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, virk.dk, hvor der er en omfattende liste over branchekoder. Vælg den kode, der bedst beskriver din virksomheds hovedaktivitet. Hvis du er i tvivl, kan du undersøge, hvilke koder lignende virksomheder har valgt.

Ja, det er muligt at registrere mere end én branchekode. Udover en hovedbranchekode, kan virksomheder registrere op til tre bibranchekoder, hvis de har betydelige aktiviteter uden for deres primære forretningsområde, og disse aktiviteter udgør en væsentlig del af deres samlede omsætning.

Ja, du kan ændre din virksomheds branchekode, hvis du mener, at den nuværende ikke længere afspejler virksomhedens hovedaktivitet. Ændringen kan foretages via virk.dk under ‘Ændre virksomhed’. Det er vigtigt at holde din branchekode opdateret for at sikre korrekt klassificering og opfyldelse af relevante lovmæssige krav.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: