Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Børnepenge

Som forælder til børn under 18 år har du normalt ret til at få børnebidrag fra staten. Find ud af mere om din berettigelse til børnebidrag, hvor store beløb du kan modtage, og de vigtige detaljer du bør være opmærksom på.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er børnepenge?

Børnepenge, som også er kendt under den officielle betegnelse børne- og ungeydelse, er en skattefri finansiel støtte, der udbetales til alle forældre med børn og unge i Danmark. Disse penge udbetales fire gange årligt og har til formål at støtte børnefamilier økonomisk i forbindelse med de mange udgifter, der følger med at opfostre børn.

Formålet med børnepenge er at lette den økonomiske byrde for familier, så de bedre kan håndtere omkostningerne ved alt fra tøj og skolematerialer til fritidsaktiviteter og dagligdags nødvendigheder. Denne ydelse er en vital del af det danske velfærdssystem og sikrer, at alle børn, uanset familiens økonomiske situation, får mulighed for en god og stabil opvækst.

Ydelsen er struktureret, så den tilpasses alderen på børnene, hvilket betyder, at beløbet justeres, efterhånden som børnene vokser. Dette sikrer, at støtten er mest relevant og gavner familien bedst muligt på forskellige tidspunkter i barnets liv.

Det er vigtigt for forældre at være opmærksomme på, hvornår og hvordan børnepenge udbetales, samt at holde sig ajour med eventuelle ændringer i reglerne for børnepenge. At forstå disse aspekter kan hjælpe med at planlægge familiens økonomi mere effektivt og sikre, at man fuldt ud udnytter de tilbudte midler.

I Danmark er børnepenge en essentiel hjælp til familier, der sikrer, at børnene kan vokse op i et sundt og støttende miljø. Dette understreger landets engagement i at opretholde en høj levestandard for alle borgere fra barnsben.

Hvornår har du ret til dem?

For at være kvalificeret til at modtage børnepenge i Danmark, er der specifikke kriterier, som du skal opfylde. Først og fremmest skal du have forældremyndighed over barnet eller børnene og være fuldt skattepligtig i Danmark. At være fuldt skattepligtig betyder, at du har bopæl i landet.

Udover disse grundlæggende krav er der yderligere betingelser, der skal være opfyldt for at sikre din ret til børnepenge:

Barnets ophold: Dit barn skal primært opholde sig i Danmark. Dette kriterium sikrer, at ydelsen primært støtter børn, der lever og vokser op inden for det danske system.

Ægteskabsstatus: Dit barn må ikke være gift. Dette kriterium er sat for at fokusere støtten på uafhængige børn under forældrenes omsorg.

Anbringelsesstatus: Dit barn må ikke være anbragt uden for hjemmet via sociale myndigheder eller lignende instanser. Dette er for at sikre, at ydelsen går til de forældre, der direkte afholder omkostningerne ved at opfostre barnet.

Der er dog undtagelser, der tillader fleksibilitet under særlige omstændigheder. Hvis dit barn for eksempel opholder sig i udlandet kortvarigt som del af et uddannelsesforløb, opretholdes din ret til børnepenge. Dette gælder, selv når barnet midlertidigt forlader Danmark, hvilket understøtter vigtigheden af uddannelse og udvikling i børns liv.

Det er vigtigt at være opdateret omkring disse kriterier og regler, så du kan være sikker på, at du opfylder betingelserne for at modtage børnepenge. Forståelse af disse regler hjælper med at planlægge din økonomi og sikrer, at du får den støtte, du har ret til. Børnepenge er en væsentlig hjælp for mange familier i Danmark, og at vide, hvornår og hvordan man kvalificerer sig, kan gøre en stor forskel i hverdagen. Har du brug for hjælp til disse kriterier og regler? Så lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig! Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov!

Ønsker du professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beløb for børnepenge i Danmark

I Danmark modtager du børnepenge for hvert af dine børn, og beløbet du modtager afhænger af barnets alder. Hvis du og barnets anden forælder bor sammen, vil I hver især modtage halvdelen af den samlede børne- og ungeydelse.

Børnepengene er opdelt i to kategorier afhængigt af børnenes alder:

 • Børneydelse for børn mellem 0-15 år.
 • Ungeydelse for unge mellem 15-17 år.

Her er en oversigt over satserne for børnepenge i 2024, som viser både det fulde beløb og halvdelen af beløbet, der udbetales pr. kvartal eller måned:

 • 0-2 år: 5.124 kr. pr. kvartal (2.562 kr. pr. kvartal for halvdelen)
 • 3-6 år: 4.056 kr. pr. kvartal (2.028 kr. pr. kvartal for halvdelen)
 • 7-14 år: 3.192 kr. pr. kvartal (1.596 kr. pr. kvartal for halvdelen)
 • 15-17 år: 1.064 kr. pr. måned (532 kr. pr. måned for halvdelen)

Disse beløb er afgørende for at hjælpe forældre med at dække omkostningerne ved børneopdragelse, og ydelserne justeres regelmæssigt for at afspejle de aktuelle økonomiske realiteter. Det er vigtigt for forældre at være opmærksomme på disse satser og planlægge deres budgetter i overensstemmelse hermed. Børnepenge udgør en vital støtte for at sikre, at alle børn i Danmark har adgang til de nødvendige ressourcer for en sund udvikling og vækst.

Indkomstens indflydelse på børnepenge i Danmark

I Danmark påvirker din og din ægtefælles indkomst størrelsen på de børnepenge, I modtager. Dette betyder, at hvis din eller din ægtefælles indkomst overskrider et bestemt niveau, vil beløbet af børnepengene blive reduceret. I 2024 er denne grænse sat til et topskattegrundlag på 882.700 kr. om året.

Hvis din eller din ægtefælles årlige indkomst er højere end dette beløb, vil I opleve en gradvis reduktion i de udbetalte børnepenge. Denne justering er designet til at tilpasse ydelsen efter familiens økonomiske kapacitet og sikre, at støtten primært tilgår de familier, der har mest brug for det.

Det er vigtigt for forældre at være opmærksomme på denne indkomstgrænse og overveje, hvordan ændringer i deres økonomiske situation kan påvirke deres ret til børnepenge. 

Udbetalingsdatoer for børnepenge og ungeydelse i Danmark

I Danmark modtager du børnepenge kvartalsvis på fastsatte datoer igennem året. Her er de præcise datoer, hvor børnepengene typisk bliver indsat på din konto:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Disse datoer gælder for børneydelsen, som er den støtte, der udbetales for børn op til 14 år. Når dit barn fylder 15 år, skifter du til at modtage ungeydelse, som er beregnet for unge mellem 15 og 17 år. Ungeydelsen udbetales månedligt og også på faste datoer, specifikt den 20. i hver måned. Det særlige ved ungeydelsen er, at den bliver bagudbetalt, hvilket betyder, at du modtager betalingen for den foregående måned.

Det er vigtigt for forældre at være opmærksomme på disse datoer for at kunne planlægge deres budgetter effektivt. At vide, hvornår pengene kommer ind, hjælper med at håndtere de løbende omkostninger, der følger med at opfostre børn. Hvis der opstår eventuelle forsinkelser eller spørgsmål omkring udbetalingerne, er det godt at kontakte de relevante myndigheder for at få klarhed og sikre, at alt er som det skal være.

Modtagelse af børnepenge i Danmark: Hvem og hvordan?

Modtagelsen af børnepenge i Danmark varierer afhængigt af forældrenes situation og forældremyndighed. Her er en oversigt over, hvordan børnepengene udbetales under forskellige forhold:

Forældre med fælles forældremyndighed, der bor sammen:

Fra 2021 blev reglerne ændret, så børnepenge nu som standard udbetales ligeligt mellem begge forældre (50/50). Denne ændring afspejler en mere ligelig økonomisk støtte til begge forældre, som begge bidrager til barnets opvækst.

Forældre med fælles forældremyndighed, der ikke bor sammen:

 • Hvis I flyttede fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil børnepengene fortsat blive udbetalt til moren, medmindre andet er aftalt.
 • Hvis I flyttede fra hinanden på eller efter den 19. oktober 2021, udbetales børnepengene ligeligt mellem begge forældre (50/50), medmindre andet aftales.

Ændring af fordelingen:

Forældre kan ændre fordelingen af børnepengene, så hele beløbet går til den ene forælder, eksempelvis den forælder, som barnet bor hos mest. Dette kræver enighed mellem forældrene og skal registreres gennem Udbetaling Danmark. Hvis der ikke er enighed, kan ændringen kræve en afgørelse fra Familieretshuset med passende dokumentation.

Fuld forældremyndighed:

Hvis du har fuld forældremyndighed over dit barn, vil du modtage hele beløbet af børnepengene.

Adopterede børn:

Hvis barnet er adopteret, vil børnepengene blive udbetalt til den forælder, som er registreret som sådan hos Udbetaling Danmark.

Særlige situationer:

I visse tilfælde kan Udbetaling Danmark beslutte at udbetale børnepengene direkte til barnet eller den unge, hvis det vurderes at være i barnets bedste interesse.

Disse regler sikrer, at børnepengene bliver fordelt på en måde, der bedst understøtter barnets behov og den faktiske omsorgssituation. 

Har du brug for hjælp med reglerne inden for børnepenge? Her hos Stadsrevisionen har vi hjulpet +1200 tilfredse klienter og tilbyder altid tilfredshedsgaranti.  

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti. 

Vigtige overvejelser ved modtagelse af børnepenge

Når du modtager børnepenge i Danmark, er der flere forhold, du bør være særligt opmærksom på for at sikre, at du overholder reglerne og undgår økonomiske sanktioner:

Oplysningspligt: Det er vigtigt, at du informerer Udbetaling Danmark om enhver ændring i din eller dine børns situation, som kan påvirke din ret til ydelsen. Dette inkluderer ændringer såsom:

 • Hvis dit barn bliver gift.
 • Hvis dit barn ikke længere bor hos dig.
 • Hvis dit barn bliver forsørget af det offentlige gennem andre ydelser.

Konsekvenser ved manglende information: Hvis du undlader at rapportere ændringer, der påvirker din berettigelse til børnepenge, kan du blive pålagt at tilbagebetale de penge, du har modtaget uden berettigelse. Dette kan føre til både økonomiske og administrative udfordringer.

Regelmæssig opdatering: For at undgå problemer med tilbagebetaling eller fejludbetalinger, er det en god idé regelmæssigt at gennemgå din situation og sikre, at alle oplysninger, du har givet til Udbetaling Danmark, er opdaterede og korrekte.

Vær proaktiv: Det kan være en fordel at være proaktiv ved at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er i tvivl om, hvordan bestemte ændringer kan påvirke din situation. På den måde kan du få klarhed over eventuelle nye krav eller ændringer i lovgivningen, som kan have betydning for dig.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Børnepenge

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Børnepenge, også kendt som børne- og ungeydelse, er en skattefri finansiel støtte fra staten, som udbetales til forældre med børn og unge under 18 år. De udbetales fire gange årligt for at hjælpe med omkostningerne ved børneopdragelse.

Formålet med børnepenge er at lette den økonomiske byrde for familier, så de kan håndtere omkostninger relateret til deres børns opvækst, som tøj, skolematerialer, fritidsaktiviteter, og dagligdags nødvendigheder.

Børnepengene er tiltænkt at dække diverse omkostninger forbundet med at opfostre børn. Dette inkluderer alt fra basale behov som mad og tøj til uddannelsesrelaterede udgifter og aktiviteter, der fremmer børnenes sociale og fysiske udvikling.

Børnepenge gives for at sikre, at alle børn i Danmark, uanset familiens økonomiske situation, har adgang til de nødvendige ressourcer for en sund og stabil opvækst. Det er en del af det danske velfærdssystem, der understreger samfundets engagement i børnenes velvære.

For at modtage børnepenge i Danmark skal du have forældremyndighed over barnet og være fuldt skattepligtig i Danmark. Derudover skal barnet primært opholde sig i Danmark, og det må ikke være gift eller anbragt uden for hjemmet af sociale myndigheder, medmindre barnet midlertidigt opholder sig i udlandet som led i et uddannelsesforløb.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: