Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bogholderi

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et bogholderi?

Bogholderi er en afdeling i en virksomhed, som varetager den økonomiske styring og bogføring. Denne afdeling spiller en afgørende rolle i at opretholde en sund økonomisk struktur ved at håndtere virksomhedens daglige finansielle aktiviteter. Fra styring af regnskab og bogføring af bilag til opfølgning på virksomhedens økonomiske resultater, sikrer bogholderiet, at alt økonomisk relateret materiale håndteres korrekt og effektivt. Bogholderiets primære formål er at sikre, at virksomhedens bogføring og økonomiske transaktioner – såsom kredit- og debitorfakturaer, lønudbetalinger, momsregnskab og arkivering af alle bilag – er nøjagtige og i overensstemmelse med gældende regler. Denne afdeling er uundværlig, da den giver virksomheden mulighed for at have et klart og præcist overblik over sine finanser, hvilket er essentielt for enhver virksomheds succes.

Opgaver og ansvarsområder i bogholderiet

Bogholderiets opgaver varierer afhængigt af virksomhedens størrelse og struktur. Generelt kan disse opgaver kategoriseres i tre hovedområder:

  • Finansbogholderi: Dette område omfatter de daglige regnskabsopgaver såsom afstemning, lønadministration, nummerering og arkivering af bilag samt momsopgørelse og -indberetning.
  • Kreditorbogholderi: Fokuserer på betaling af fakturaer og regninger, hvilket indebærer håndtering af virksomhedens kreditorer og dermed omkostninger.
  • Debitorbogholderi: Beskæftiger sig med fakturering og opfølgning på udeståender, hvilket relaterer sig til virksomhedens debitorer og dermed indtægter.

Disse kategorier danner grundlaget for, hvordan et bogholderi effektivt kan styre og optimere virksomhedens økonomiske operationer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Nødvendigheden af bogholderi for virksomheder

Alle virksomheder, uanset størrelse, skal føre regnskab, men der er ingen fast regel for, hvem der skal varetage bogholderifunktionen. Større virksomheder har ofte en dedikeret bogholderi-afdeling, mens mindre virksomheder kan vælge at outsource denne funktion, helt eller delvist, for at spare ressourcer. Beslutningen om at have internt bogholderi eller outsource afhænger af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse, antallet af bilag, og ressourceallokering. Prisen for bogholderitjenester varierer ligeledes baseret på disse faktorer. Uanset tilgangen er bogholderi en kritisk komponent i enhver virksomheds økonomiske infrastruktur, og det er vigtigt at sikre, at denne funktion udføres med omhu og ekspertise.

Den nye bogføringslov gennem - digitalt bogholderi

Den nye bogføringslov, vedtaget den 1. juli 2022, har indført væsentlige ændringer i bogføringspraksisser for virksomheder i Danmark. En af de mest markante ændringer er kravet om digitalisering: Fra den 1. januar 2023 skal alle bilag registreres og opbevares digitalt, hvilket markerer overgangen til et fuldstændig papirløst bogholderi. Dette skift kræver, at virksomheder, som endnu ikke har digitaliseret deres bogholderi, hurtigt må implementere et digitalt bogføringssystem. Denne overgang til digitalt bogholderi er afgørende, ikke kun for at overholde lovgivningen, men også for at modernisere og effektivisere bogføringsprocesserne, hvilket kan medføre forbedret regnskabspraksis og datahåndtering inden for virksomheder.

Fordele ved outsourcing af bogholderi

Mens store virksomheder ofte har interne bogholderiafdelinger, kan det for mindre virksomheder være en økonomisk fordel ikke at ansætte en dedikeret bogholder. I stedet vælger mange af disse virksomheder at outsource bogholderiopgaver til professionelle bogholdere eller revisionsfirmaer. Denne tilgang kan være både omkostningseffektiv og tidsbesparende. Eksterne bogholdere eller revisionsfirmaer kan tilbyde en høj grad af ekspertise og sikre korrekt og effektiv håndtering af virksomhedens økonomiske bøger. Denne form for outsourcing kan derfor være en fordelagtig løsning for mindre virksomheder, som ønsker at optimere deres ressourcer og fokusere på kerneforretningen.

Prisfastsættelse af bogholderi

Prisen for bogholderitjenester varierer typisk i forhold til antallet af bilag, der skal bogføres. Denne prisberegning foretages ofte på årsbasis, idet bilagene skal være bogført til årsregnskabet. Det er almindeligt at anvende det samme bogholderi gennem hele året, da det sikrer konsistens og effektivitet i bogføringen og forberedelsen af årsregnskabet. Desuden undgår virksomheder potentielle komplikationer ved at skifte bogholderi midt i et regnskabsår. Det er afgørende at vælge et bogholderi, som man har tillid til og som kan tilbyde en konkurrencedygtig pris for den ønskede service. Derfor anbefales det at indhente priser fra forskellige bogholderier for at finde den mest fordelagtige løsning, der opfylder virksomhedens behov og budget.

Bogholderens rolle

En bogholder er en central figur i virksomhedens regnskabsføring, ansvarlig for indsamling og behandling af data til udarbejdelse af regnskabet. Dette omfatter primært bogføring, en opgave der tidligere blev udført manuelt i bøger. Ordet ‘bogholder’ stammer netop herfra – det refererer til den person, der før i tiden førte regnskaber i fysiske bøger. I dagens digitale æra foregår bogholderi primært ved hjælp af IT-systemer, hvilket har moderniseret og effektiviseret processen betydeligt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Bogholderens opgaver

Bogholderens rolle omfatter en bred vifte af opgaver. De står for at holde styr på virksomhedens regnskaber og forberede alt bogføringsmateriale. Dette inkluderer blandt andet beregning af løn, skat, renter og rabatter. En vigtig funktion er også at rykke for betalinger, hvilket sikrer, at virksomhedens finanser forbliver stabile. Ofte fungerer en bogholder også som økonomi-assistent, regnskabsassistent og konsulent, hvilket understreger stillingens multifunktionalitet og vigtighed. En bogholders evne til at tilbyde rådgivning er lige så værdifuld som en konsulents, hvilket gør dem til en uvurderlig ressource for enhver virksomhed.

Forskellen mellem en bogholder og en revisor

Mens bogholderen og revisoren begge spiller væsentlige roller i virksomhedens finansielle administration, er der væsentlige forskelle i deres ansvarsområder. En bogholder fokuserer primært på at udarbejde regnskabet og håndtere daglig drift, herunder afstemninger, konteringer, og vedligeholdelse af kreditor- og debitor kartoteker samt anlægskartotek. Bogholderens uddannelsesbaggrund er typisk som kontor- eller økonomielev.

På den anden side er en revisor hovedsageligt ansvarlig for revision af et allerede udarbejdet regnskab. Revisorer fungerer som rådgivende instanser og har en mere specialiseret uddannelse som enten almindelig registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Denne forskel i ansvar og uddannelse afspejler de forskellige roller, som bogholderen og revisoren spiller i en virksomheds økonomiske ledelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om bogholderi

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et bogholderi er en afdeling eller funktion i en virksomhed, som er ansvarlig for den økonomiske styring og bogføring. Dette inkluderer håndtering af finansielle transaktioner som kredit- og debitorfakturaer, lønudbetalinger, momsregnskab og arkivering af bilag. Bogholderiet spiller en afgørende rolle i at opretholde en nøjagtig og effektiv finansiel rapportering og regnskabsføring i virksomheden.

Den nye bogføringslov, indført i Danmark den 1. juli 2022, kræver, at alle virksomheder fra 1. januar 2023 skal registrere og opbevare deres bilag digitalt. Dette krav betyder en overgang til et fuldstændigt papirløst bogholderi, hvor virksomheder skal implementere digitale bogføringssystemer for at overholde lovgivningen og modernisere deres bogføringsprocesser.

En bogholder er ansvarlig for en række opgaver såsom at holde styr på regnskaber, forberede bogføringsmateriale, udregne løn og skat, samt foretage rente- og rabat beregninger. De kan også fungere som økonomi- og regnskabsassistenter og yde rådgivning, svarende til en konsulent. Bogholderens rolle er afgørende for at sikre nøjagtighed og effektivitet i virksomhedens finansielle administration.

En bogholder fokuserer primært på at udarbejde regnskabet og håndtere den daglige drift, mens en revisor er ansvarlig for at revidere et allerede udarbejdet regnskab og yde rådgivning. Bogholdere har ofte en uddannelse som kontor- eller økonomielev, hvorimod revisorer har en mere specialiseret uddannelse som registreret eller statsautoriseret revisor.

For mange mindre virksomheder kan det være en økonomisk fordel at outsource bogholderiopgaver til professionelle bogholdere eller revisionsfirmaer. Dette kan være både omkostningseffektivt og tidsbesparende, da det fjerner behovet for at ansætte en dedikeret bogholder. Eksterne bogholdere eller revisionsfirmaer kan tilbyde ekspertise og sikre korrekt og effektiv håndtering af virksomhedens økonomiske bøger

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: