Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bogholder

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en bogholder?

En bogholder spiller en afgørende rolle i en virksomheds økonomistyring ved at sikre, at regnskaber og tilhørende bilag altid er i orden. Bogholderen er ofte ansvarlig for at overholde deadlines for indberetning af moms og punktafgifter og for at håndtere lønregnskabet. I større virksomheder kan der være flere bogholdere i bogholderiet, som arbejder sammen om disse opgaver. En bogholder kaldes også en regnskabsmedarbejder.

Hvorfor kaldes det en bogholder?

Ordet bogholder stammer fra en tid, hvor regnskaber blev ført i fysiske bøger. Før udbredelsen af IT, blev regnskabsdata opbevaret i disse bøger, og personen, der var ansvarlig for at holde styr på dem, blev kaldt en bogholder – én der holder bøgerne. Dette navn afspejler den historiske praksis med manuel regnskabsføring.

Hvad laver man i arbejdet som bogholder?

Arbejdet som bogholder indebærer regelmæssig opgørelse af regnskabsresultater. Bogføring omfatter både bogføringsprocessen og anvendelsen af bogholderisystemer, som i dag oftest er IT-baserede. En bogholders opgaver inkluderer at holde styr på regnskaberne, forberede bogføringsmaterialet, beregne løn og skat samt udføre rente- og rabatberegninger.

Bogholderens løbende arbejde danner grundlaget for virksomhedens årlige regnskabsopgørelse, som indeholder balance, resultatopgørelse og noter om regnskabets udarbejdelse. Denne årsopgørelse kaldes også det eksterne regnskab og er en del af årsrapporten, som alle aktie- og anpartsselskaber skal offentliggøre.

I mange virksomheder er bogholderen eller regnskabschefen ansvarlig for regnskabet, og de kan have flere regnskabsassistenter under sig. Disse assistenter kan have specifikke ansvarsområder som salg, lønregnskab, husleje eller varmeregnskab. Derudover er bogholderen ofte den, der følger op på forfaldne betalinger.

En bogholder har typisk en multifunktionel rolle, der omfatter opgaver som økonomiassistent, regnskabsassistent og konsulent. Bogholderen kan også yde rådgivning, hvilket gør dem lige så værdifulde som en konsulent.

Er en bogholder vigtig for en virksomhed?

Mange vil sige, at en bogholder er uundværlig for en virksomhed. Uden en dygtig og effektiv bogholder ville danske virksomheder hurtigt støde på problemer med offentlige myndigheder, miste konkurrenceevne og have svært ved at generere overskud. En god bogholder skaber klarhed over virksomhedens likviditet, rentabilitet og balance, hvilket er vigtigt for korrekt momsafregning.

Under uddannelsen lærer mange bogholdere, at deres rolle er lige så vigtig som direktørens – hvis ikke vigtigere. Med styr på regnskabet og pengestrømmene i virksomheden, og med ledelsens respekt og lydhørhed over for bogholderens rådgivning, er risikoen for konkurs minimal.

Hvad koster en bogholder?

Prisen på en bogholder varierer afhængigt af opgavens omfang. En bogholder kan arbejde efter en fast pris, på timeløn, eller pr. opgave. For at holde udgifterne til bogføring nede, er det en god idé at have orden i dine papirer og organisere dem efter dato. Dette gør arbejdet nemmere for bogholderiet, især hvis du betaler din bogholder pr. time, da korrekt sorterede bilag kan spare tid og dermed penge.

Typisk koster en bogholder mellem 400-500 kr. i timen, men prisen kan variere afhængig af opgavernes art og omfang. Hvis bogholderen primært skal bogføre bilag, vil prisen være lavere, end hvis der også kræves økonomiske analyser og anbefalinger. I Stadsrevisionen har vi branchespecialiserede bogholdere med mindst 5-års erfaring, der kan hjælpe dig med bl.a. momsregnskab og indberetning til én fast lav pris. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal du være en af dem? 

Ønsker du professionel hjælp til f.eks. dit regnskab fra en bogholder?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad kan en bogholder hjælpe dig med?

At have en professionel bogholder kan være en stor fordel for din virksomhed. Bogholdere besidder mange kompetencer og kan ofte identificere løsninger, hvor andre ser udfordringer. En bogholder kan blandt andet hjælpe med følgende:

Økonomisk rådgivning

En erfaren bogholder kan give dig finansiel rådgivning, så du kan træffe velinformerede beslutninger om din virksomheds økonomi. Dette kan inkludere rådgivning om investeringer, bemanding, fradrag og andre økonomiske spørgsmål.

Professionel bogføring

Ved at ansætte en kompetent bogholder sikrer du, at dine regnskaber bliver korrekt udarbejdet. Daglig bogføring gør det lettere at overvåge virksomhedens likviditet og træffe beslutninger baseret på opdaterede oplysninger.

Leverandører og debitorer

En bogholder kan håndtere kontakten med leverandører, forhandle priser og betingelser samt sende venlige påmindelser til dine debitorer. Professionel håndtering af kreditorer og debitorer kan forbedre virksomhedens økonomiske relationer.

Lønningsregnskab

At administrere lønregnskaber er en kompleks opgave, der kræver overholdelse af alle relevante regler og love. En bogholder sikrer, at lønningerne udbetales korrekt og rettidigt, hvilket er afgørende for medarbejdertilfredsheden.

Momsregnskab

En bogholder sørger for, at momsregnskabet er korrekt. Dette er afgørende for, at virksomhedens samlede regnskab stemmer. En dygtig bogholder sikrer, at alle momsindberetninger er nøjagtige og rettidige.

Hvornår har man brug for en bogholder?

Alle virksomheder er forpligtet til at bogføre deres bilag, men de behøver ikke nødvendigvis ansætte en bogholder for at få denne opgave udført. Bogføring sikrer, at offentlige myndigheder kan få indblik i virksomhedens økonomi, og at love og regler i bogføringsloven overholdes.

En professionel bogholder kender disse love og regler indgående, hvilket er en af de primære grunde til, at det kan være en god idé at få hjælp til bogføringen. Selv hvis du klarer mange af de daglige posteringer, kan en bogholder, med deres ekspertise i lovgivning og regnskabspraksis, være en værdifuld støtte.

En bogholder kan også hjælpe med at udarbejde dit årsregnskab, lønningsregnskaber, momsindberetninger og skattebetalinger. De sikrer, at din virksomhed overholder alle relevante regler og frister, hvilket kan spare dig for både tid og penge.

Har man brug for en bogholder som nystartet virksomhed?

Nystartede virksomheder har sjældent behov for en fuldtids bogholder fra starten, da der ofte er færre bilag, et begrænset lønregnskab og færre indberetningsterminer til offentlige myndigheder. Mange soloselvstændige vælger derfor at klare sig uden en bogholder i begyndelsen. Men det kan være en kortsigtet løsning, der sjældent betaler sig i længden.

De fleste selvstændige foretrækker at fokusere på deres kerneaktiviteter frem for regnskabsføring. Dette gør det muligt for dem at levere den bedste vare eller service til deres kunder og skabe en levedygtig virksomhed med overskud. Men fordi de ofte udsætter bogføringen til sidste øjeblik, især op til momsafregninger, kan det resultere i stressende og søvnløse nætter, hvor de kæmper med at finde bilag og navigere i regnskabsprogrammer, de ikke er fortrolige med.

Denne tilgang øger risikoen for fejlagtige indberetninger og kan belaste virksomhedens økonomi unødigt, da manglende kendskab til momsregler og fradragsmuligheder kan føre til økonomiske tab.

Ved at ansætte en bogholder, selv på deltid, kan nystartede virksomheder sikre, at deres regnskaber er korrekte og indberetningerne rettidige. En bogholder kan hjælpe med at holde styr på økonomien, så virksomhedsejeren kan fokusere på at vækste virksomheden.

En bogholder er en investering, der kan spare dig for mange problemer og sikre, at din virksomhed overholder alle økonomiske krav fra start. Uanset virksomhedens størrelse, er en bogholder en værdifuld ressource, der kan hjælpe med at holde økonomien på rette spor.

Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og tilbyder skræddersyede digitale løsninger, der er omkostningseffektive og tilpasset dine behov. Vores mål er at gøre bogføring enkel, overkommelig og tidsbesparende, så du kan fokusere på at udvikle din virksomhed. 

Er du stadig i tvivl, om din virksomhed har brug for en bogholder?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvad tjener en bogholder?

Den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede regnskabsmedarbejdere – og altså  bogholdere – er ifølge Danmarks Statistik (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 

Privat

Stat

Regnskabsarbejde

38.081 kr

38.009 kr.

Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde

26.045 kr.

28.705 kr.

Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling

29.581 kr.

29.668 kr.

Lønningschef

37.476 kr.

31.804 kr. 

Hvad er forskellen på en bogholder og en revisor?

Der er klare forskelle mellem en bogholder og en revisor. En bogholder er primært ansvarlig for at udarbejde regnskabet og håndtere den daglige økonomiske drift, som omfatter afstemninger, konteringer, og vedligeholdelse af kreditor- og debitorregistre samt anlægskartotek. Bogholdere har typisk en kortere uddannelse, som kan være en kontor- eller økonomiuddannelse.

En revisor tilføjer troværdighed til virksomhedens oplysninger ved at give en uafhængig vurdering af blandt andet årsregnskabet. Betegnelsen “godkendte revisorer” inkluderer både statsautoriserede og registrerede revisorer. En revisor fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentant og er den eneste, der må afgive erklæringer på årsregnskaber, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

En bogholder, derimod, hjælper virksomheder med at bogføre og eventuelt opstille årsregnskaber, som revisoren senere afgiver erklæring om. Bogholdere afgiver ikke erklæringer på årsregnskaber. Revisorers arbejde er reguleret af lovgivning og professionelle standarder, såsom de internationale revisionsstandarder, samt etiske regler og krav i henhold til dansk lovgivning, eksempelvis revisorloven.

Titlen “revisor” er ikke beskyttet, så bogholdere kan i princippet kalde sig revisorer, men det er uhensigtsmæssigt. Kun godkendte revisorer fra autoriserede revisionsvirksomheder har lov til at afgive officielle erklæringer.

Hvordan bliver man bogholder?

At blive bogholder kan ske ad forskellige veje, da titlen ikke er beskyttet. Mange bogholdere har en uddannelse som kontor- eller økonomielev og har ofte arbejdet med bogføring i flere år. Der er også mulighed for at tage kurser eller diplomuddannelser i bogholderi eller regnskab. Her er nogle af de uddannelsesveje, man kan følge for at blive bogholder:

Financial Controller

Uddannelsen som financial controller er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Den fokuserer på økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling. På denne uddannelse lærer du at arbejde med økonomistyring, regnskab og revision samt at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber. Som færdiguddannet kan du arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, hvor du får en bred forståelse af økonomien i små og mellemstore virksomheder.

Kontoruddannelsen

Kontoruddannelsen kombineres med en gymnasial eksamen via et eux-forløb, som giver dig generel studiekompetence. Uddannelsen tager 4 år og gør dig faglært inden for kontorarbejde, samtidig med at du opnår en gymnasial eksamen. Som kontoruddannet med speciale kan du løse opgaver inden for kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde i både offentlige institutioner og private virksomheder, hvor du ofte vil anvende it i dit daglige arbejde.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om bogholder

At være bogholder indebærer at håndtere en virksomheds daglige bogføring og regnskabsopgaver. En bogholder sikrer, at alle finansielle transaktioner bliver korrekt registreret i overensstemmelse med gældende regnskabsprincipper. Dette omfatter alt fra fakturering, afstemning af konti, håndtering af debitorer og kreditorer til forberedelse af årsregnskab. En bogholder spiller en central rolle i at opretholde den finansielle klarhed og integritet i en virksomhed, hvilket er essentielt for enhver organisations succes.

Lønnen for en bogholder kan variere afhængigt af flere faktorer såsom erfaring, geografisk placering, og den specifikke branche. Generelt set kan en bogholder forvente en grundløn, der starter fra omkring 30.000 kr. om måneden for en nyuddannet og kan stige til over 40.000 kr. for en mere erfaren bogholder. Derudover kan yderligere kompetencer i økonomistyring og specialiseret software øge en bogholders løn yderligere.

Et bogholderjob involverer at varetage en organisations daglige regnskabsfunktioner. Dette inkluderer opgaver som at registrere økonomiske transaktioner, opdatere regnskaber, gennemføre finansielle afstemninger og forberede finansielle rapporter. En bogholder sikrer også, at alle finansielle poster er præcise og ajourførte, hvilket er kritisk for virksomhedens regnskabsmæssige nøjagtighed og overholdelse af regnskabslovgivningen.

Ja, bogholder kan betragtes som en uddannelse. Selvom titlen “bogholder” ikke er beskyttet, kræver det ofte en baggrund inden for regnskab eller økonomi at udfylde rollen effektivt. Mange bogholdere har uddannelser som økonomielev, har taget kurser i bogholderi eller regnskab, eller endda opnået diplomuddannelser inden for feltet. Der er flere uddannelsesveje, der fører til et bogholderjob, herunder både formelle uddannelser og on-the-job træning.

En bogholder holder sig opdateret inden for faget ved løbende at deltage i relevante kurser og seminarer. Dette er vigtigt, da regnskabsregler og finansielle forskrifter jævnligt kan ændre sig. Professionelle netværk, abonnementer på brancheblade og deltagelse i workshops er også almindelige måder for en bogholder at forblive informeret og vedligeholde sine færdigheder på et højt niveau. Mange bogholdere vælger også at forfølge certificeringer som Certified Bookkeeper (CB) fra relevante faglige organisationer, som styrker deres faglige kompetencer yderligere.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Bogholder søges til afdelingen
i Aarhus

Bliv en del af Stadsrevisionen, et innovativt revisionsfirma i rivende udvikling, placeret centralt i Aarhus. Kendt som Danmarks kulturelle og erhvervsmæssige epicenter, er Aarhus det perfekte sted, hvor tradition møder innovation. Byens dynamik afspejler vores egen tilgang til revision. I takt med vores kontinuerlige vækst søger vi dygtige bogholdere til at blive en del af vores dynamiske team i Aarhus. Integritet, professionalisme og en dybtfølt passion for aktivt at bidrage til vores klienters succes er af allerstørste betydning for os.

Den mest velanmeldte regnskabsvirksomhed i Danmark

Vi er stolte af at være den mest velanmeldte regnskabsvirksomhed i Danmark, som tydeligt viser vores engagement i vores klienters succes og trivsel. Vi forventer derfor også høje standard forventer vi også fra dig.

Du vil have din primære gang på vores kontor i hjertet af Aarhus. Hos Stadsrevisionen har vi dog øget fokus på medarbejdertrivsel, så vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår i form af hybridarbejde. 

Som en værdifuld tilføjelse til vores team skal du kunne balancere flere opgaver på én gang uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dine stærke evner inden for struktur og tidsstyring vil være afgørende for dette. Desuden er transparent og effektiv kommunikation med dine kolleger afgørende for, at vi kan opretholde en produktiv arbejdsproces.

Stræben efter at være branchens bedste

Vi søger dig der har som baggrund erfaring med bogholderi, løn og afstemninger, og går til dine opgaver med omhu og ansvar. 

Vores arbejdsplads er kendetegnet ved høj faglighed, fleksibilitet og et tæt kollegialt fællesskab. Vi tror på, at vores styrke først og fremmest kommer fra vores medarbejdere. Med en dedikeret tilgang til revision/ bogføring og en evig stræben efter at være branchens bedste, er vi overbeviste om, at du vil opfatte Stadsrevisionen som det ideelle sted at udvikle og udfolde dit potentiale.

Hos Stadsrevisionen byder hver dag på nye udfordringer og lærerige oplevelser. Vi tilbyder en alsidig rolle, hvor dine opgaver vil variere fra direkte kundekontakt, kommunikation med revisorer og bogføringsopgaver til rådgivning og meget mere, hvilket sikrer din konstante personlige og faglige udvikling.

Vi forventer desuden, at du arbejder selvstændigt, tager ansvar og er fortrolig med at stå til ansvar for dine egne opgaver og ansvarsområder.

Dine primære ansvarsområder:

 • Kundekontakt og vedligeholdelse af kunderelationer 
 • Udarbejdelse af afstemninger
 • Bogføringsopgaver
 • Levering af rådgivningsydelser baseret på din erfaring og ekspertise.
 • Udarbejdelse af materiale til brug for periode- og årsafslutning 
 • Assistere med regnskabsopstillinger.

Vi forventer følgende af dig:

 • Mindst 5 års erfaring.
 • Bred og alsidig erfaring, særligt indenfor SMV-segmentet.
 • Fortrolighed med værktøjer tilpasset SMV-klienter.
 • Kendskab til Economic, og gerne også med Dinero og Billy.
 • Kendskab til lønsystemer som Danløn, Zenegy, Bluegarden mv. er en fordel. 
 • Fremragende kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt.
 • En ansvarsfuld natur, hvor du altid overholder dine aftaler.
 • En naturlig nysgerrighed og ønske om konstant læring og stort ansvar.
 • Motivationen til at gøre en reel forskel for vores kunder og en villighed til at gå den ekstra mil.

Ved at blive en del af Stadsrevisionen vil du opleve:

 • Et stærkt fundament for din personlige og faglige vækst.
 • En konkurrencedygtig løn, der matcher dine kvalifikationer.
 • Attraktive medarbejdergoder, herunder frokostordning, bruttolønsordninger for bl.a. telefon og firmabil.
 • En fleksibel arbejdsordning med mulighed for hjemmearbejde.
 • En central placering i Aarhus, der giver dig nem adgang til alle byens faciliteter.
 • Sparring med dygtige revisorer og bogholdere.
 • Regelmæssige sociale arrangementer, såsom julefrokost og teambuilding-aktiviteter.
 • Grundig oplæring, kursustilbud samt interne og eksterne uddannelsesmuligheder, inklusiv mentorordninger. 

Desuden tilbyder vi mulighed for en attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring, bonusprogrammer og for de eventyrlystne, muligheden for forretningsrejser.

Information
Ansøgningsfrist:

Opstart:

Hurtigst muligt

Arbejdssted:

Østjylland, Aarhus

Ansættelsesform:

Fastansættelse

Ansøg her:

kontakt@stadsrevisionen.dk

Om Stadsrevisionen:
Når du påbegynder din karriere hos Stadsrevisionen, træder du ind i en virksomhed, der vægter ekspertise og præcision højt. Vores team består af engagerede individer med minimum 8 års erfaring inden for branchen. Som medarbejder får du mulighed for at udvikle dig fagligt i et miljø præget af dybdegående viden og menneskelig forståelse, og hvor din indsats bidrager til virksomhedens fortsatte succes.