Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bogføringssystem

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et bogføringssystem?

Begrebet “Bogføringssystem” (også kendt som et bogføringsprogram) er afgørende for moderne virksomhedsdrift og stammer fra det traditionelle udtryk “at føre bogen”. Dette udtryk symboliserer evnen til at opretholde en præcis og organiseret registrering af økonomiske transaktioner. I dag refererer “Bogføringssystem” til avancerede, ofte digitale værktøjer, som virksomheder anvender til effektivt at administrere deres økonomi.For enhver virksomhed, uanset størrelse, er det afgørende at have et præcist overblik over indtægter og udgifter. Dette involverer detaljeret registrering af alle køb og salg. Med et bogføringssystem kan en virksomhed systematisk opbevare og analysere økonomiske data, hvilket muliggør en grundig evaluering af virksomhedens økonomiske sundhed og afdækning af potentielle overskud eller underskud.I dag refererer bogføringssystemer typisk til softwarebaserede løsninger, der muliggør strømlinet og effektiv bogføring. Disse systemer varierer i kompleksitet og funktioner, men nogle nøglefunktioner omfatter håndtering af fakturaer, udgiftsregistrering, momsafregning, momsregistrering, og beregning af vigtige finansielle nøgletal. Disse funktioner er ikke blot tidsbesparende, men også afgørende for at sikre nøjagtighed og overholdelse af regnskabsmæssige standarder.

Hvad er bogføring?

Bogføring er en fundamental proces, der indebærer at registrere, kategorisere og dokumentere alle økonomiske transaktioner i en virksomhed. Dens primære formål er at give et klart og nøjagtigt billede af virksomhedens økonomiske status. Dette er essentielt for at kunne udarbejde et præcist regnskab ved afslutningen af et regnskabsår.

I praksis indebærer bogføring, at hver eneste økonomisk transaktion, lige fra købet af en liter mælk til kaffen til salget af større varer til kunder, skal registreres nøjagtigt. Det er vitalt at bevare alle kvitteringer og fakturaer, som derefter indgår i virksomhedens regnskab. Denne praksis er ikke kun vigtig for at bevare en sund økonomisk styring inden for virksomheden, men også for at kunne tilvejebringe nødvendig dokumentation over for eksterne parter, såsom skattemyndigheder.

Alle erhvervsdrivende i Danmark er lovmæssigt forpligtet til at føre nøjagtig bog over deres økonomiske transaktioner. Dette er ikke kun for at opretholde intern økonomisk kontrol, men også for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af lovgivningsmæssige krav. Et effektivt bogføringssystem er derfor ikke bare et værktøj for god forretningsskik, men en integreret del af enhver ansvarlig virksomhedsdrift.

Væsentlige funktioner i et bogføringssystem

Et effektivt bogføringssystem er en afgørende komponent for enhver moderne virksomhed. Disse systemer tilbyder en række nøglefunktioner, der ikke alene simplificerer den daglige bogføring, men også sikrer overholdelse af regnskabsstandarder. 

Her er nogle primære funktioner, som de fleste bogføringssystemer tilbyder:

 • Oprettelse af fakturaer: Muliggør let og præcis fakturering til kunder.
 • Registrering af udgifter: Systematisk registrering af nye køb, hvilket sikrer nøjagtig udgiftsstyring.
 • Sikker opbevaring af dokumenter: Bevarer alle regnskabsdokumenter sikkert, hvilket er essentielt for at kunne fremlægge pålidelige regnskaber over for myndighederne.
 • Nem og hurtig momsindberetning: Forenkler processen for momsrapportering og overholdelse af frister.
 • Oprettelse af balanceopgørelse: Giver et klart billede af virksomhedens aktiver og passiver, som er en integreret del af årsrapporten.
 • Udarbejdelse af resultatopgørelse: Fremviser virksomhedens omsætning og andre nøgleøkonomiske data.

Ud over disse grundlæggende funktioner tilbyder forskellige bogføringssystemer yderligere funktioner, der kan gøre livet som selvstændig erhvervsdrivende mere ubesværet og produktivt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fordele ved at bruge et bogføringssystem

Ifølge bogføringsloven er det et krav for alle danske virksomheder at bogføre alle transaktioner og opbevare fakturaer samt bilag i mindst fem år. God bogføringsskik indebærer prompte og præcis bogføring med relevant dokumentation. Et digitalt bogføringssystem tilbyder ikke kun en tidsbesparende løsning, men sikrer også, at virksomheden overholder gældende lovgivning.

Mens det er muligt at håndtere bogføring manuelt, tilbyder et digitalt bogføringssystem betydelige fordele. Det minimerer behovet for omfattende manuelt tastearbejde og giver et helhedsorienteret overblik over virksomhedens økonomiske situation. Derudover sikres det, at alle bilag er ordentligt opbevaret og let tilgængelige. Dette er ikke kun afgørende for effektiv momsindberetning og udarbejdelse af årsregnskabet, men også for at opretholde en sund og lovoverholdende økonomisk styring. Brugen af et avanceret bogføringssystem er derfor en investering i både tidseffektivitet og regnskabsmæssig nøjagtighed for enhver virksomhed.

Krav til bogføringssystemer i virksomheder

Alle virksomheder er pålagt at føre nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter. 

Dette krav tjener flere formål: det sikrer intern økonomisk styring, opfylder kreditors og offentlige myndigheders, såsom Skattestyrelsens, behov for gennemsigtighed, og understøtter retfærdig og nøjagtig skatteopkrævning.

Virksomheder har mulighed for at vælge mellem forskellige typer af bogføringssystemer, herunder manuelle og digitale løsninger. De specifikke regler og krav til bogføring, herunder valg af system, findes detaljeret i bogføringsloven.

I henhold til den nye bogføringslov er visse virksomheder pålagt at anvende et registreret, og oftest digitalt, bogføringssystem. Dette skift til digitalisering sigter mod at forenkle og effektivisere bogføringsprocessen, samtidig med at det sikrer større nøjagtighed og overholdelse af lovgivningen.

Digital bogføring

Med Bogføringsloven af 24. maj 2022, er der indført krav om digital bogføring for visse virksomhedstyper. Er din virksomhed regnskabspligtig ifølge årsregnskabsloven, er digital bogføring en nødvendighed. Dette gælder også for andre virksomheder og foreninger, hvis nettoomsætning fra erhvervsdrift overstiger 300.000 kr. over to år. Desuden omfatter loven bogholdere og andre, der udfører bogføring for tredjeparter.

Et digitalt bogføringssystem er en softwarebaseret løsning, som tillader virksomheder at registrere økonomiske transaktioner og sikkert opbevare disse registreringer og tilhørende dokumenter. Disse systemer kan enten være:

 • Abonnementsbaserede: Kendetegnet ved løbende betaling for adgang til bogføringsfunktioner via cloud-baserede systemer.
 • Licensbaserede: Involverer køb af en licens til et bogføringsprogram, der installeres og drives lokalt i virksomheden (ofte benævnt hybrid-systemer).

Både cloud-baserede og hybrid-systemer klassificeres som ‘standardsystemer’. Alternativt kan nogle virksomheder vælge at udvikle et skræddersyet bogføringssystem, specifikt designet til deres unikke behov, hvilket kaldes ‘specialudviklede bogføringssystemer’.

Valget af et bogføringssystem afhænger af virksomhedens størrelse, kompleksitet og specifikke behov. Et passende valgt system kan væsentligt øge effektiviteten i bogføringsprocessen og sikre overholdelse af både interne og eksterne regnskabsstandarder.

Grundlæggende systemkrav for udbydere af bogføringssystemer

Bogføringsloven og tilhørende kravbekendtgørelse opstiller tre fundamentale krav til digitale standard bogføringssystemer, som er essentielle for udbydere at overholde:

 • Løbende registrering og sikker opbevaring: Systemet skal være i stand til konsekvent at registrere virksomhedens transaktioner med detaljerede bilag for hver enkelt. Desuden skal det sikre pålidelig opbevaring af sådanne registreringer og bilag i minimum fem år.
 • Høj IT-sikkerhed: Det kræves, at systemet besidder tilstrækkelige tekniske og organisatoriske IT-sikkerhedsforanstaltninger. Disse skal konstant opretholde et højt sikkerhedsniveau, tilpasset de funktioner, som et digitalt standard bogføringssystem skal tilbyde. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, bruger- og adgangsstyring samt automatisk sikkerhedskopiering af data.
 • Automatisering af administrative processer: Systemet skal fremme effektivitet ved at understøtte automatiserede processer. Dette kan omfatte automatisk håndtering af e-fakturaer og understøttelse af kontering i henhold til en offentlig standardkontoplan i registrerede systemer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vejledning til digital bogføring for virksomheder

At begynde med digital bogføring kan synes overvældende, men ved at følge disse trin kan processen forenkles:

 1. Vælg det rette bogføringssystem: Med et bredt udvalg af digitale bogføringssystemer tilgængelige, er det vigtigt at finde et system, der passer til din virksomheds specifikke behov og budget. Overvej at vælge et registreret standard bogføringssystem, der lever op til alle nye lovgivningsmæssige krav.
 2. Opret en kontoplan: En standardkontoplan indbygget i bogføringssystemet hjælper dig med at kategorisere bogføringen, hvilket forenkler opgaver som skatte- og momsberegning.
 3. Fakturér via bogføringssystemet: Generér og modtag e-fakturaer direkte i dit bogføringssystem. Dette forbedrer effektiviteten og reducerer risikoen for fejl i faktureringsprocessen.
 4. Opbevaring af bilag i systemet: Det er afgørende at opbevare alle købs- og salgsfakturaer i dit bogføringssystem. Dette sikrer let adgang til bilag og er essentielt i tilfælde af skattekontrol.
 5. Udnyt automatiske funktioner: Benyt dig af de automatiske funktioner i dit bogføringssystem til håndtering af løn, bankafstemninger, momsindrapportering til Skattestyrelsen og eventuel årsrapportering til Erhvervsstyrelsen.

Ved at implementere disse trin og vælge det rette bogføringssystem, kan virksomheder opnå større effektivitet og overholdelse af regnskabsstandarder, hvilket er afgørende for enhver velorganiseret virksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bogføringssystemer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et bogføringssystem er et softwarebaseret værktøj eller en tjeneste, der bruges til at registrere, opbevare og administrere økonomiske transaktioner for en virksomhed. Disse systemer kan variere i kompleksitet og tilbyder ofte funktioner som fakturering, udgiftsregistrering, momsafregning og udarbejdelse af økonomiske rapporter som balance- og resultatopgørelser.

Ja, i henhold til bogføringsloven skal alle danske virksomheder føre regnskab over deres transaktioner. Selvom det ikke specifikt kræves at bruge et digitalt bogføringssystem for alle virksomheder, er visse virksomheder, som er regnskabspligtige efter årsregnskabsloven, pålagt at anvende et digitalt system.

Der stilles tre grundlæggende krav til digitale bogføringssystemer: a) kapacitet til løbende registrering af transaktioner med tilhørende bilag og sikker opbevaring i mindst fem år, b) passende IT-sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af data, og c) understøttelse af automatisering af administrative processer, såsom e-fakturering og kontering efter standardkontoplaner.

Når du skal vælge et bogføringssystem, bør du vurdere din virksomheds specifikke behov og budget. Undersøg markedet for forskellige løsninger og overvej at vælge et system, der er registreret og overholder gældende lovkrav. Det er vigtigt at finde et system, der kan håndtere dine bogføringsopgaver effektivt og overholde krav til IT-sikkerhed og dataopbevaring.

Et digitalt bogføringssystem kan spare tid og reducere risikoen for fejl ved at automatisere processer som fakturering, udgiftsregistrering og momsindberetning. Det giver et bedre overblik over virksomhedens økonomi, forbedrer dataopbevaring og gør det lettere at overholde regnskabsstandarder og lovgivningsmæssige krav. Desuden letter det adgangen til økonomiske data, hvilket er nyttigt i forbindelse med revision eller skattekontrol.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: