Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bogføring

Bogføring er den metode, hvorved alle økonomiske transaktioner systematisk optegnes og organiseres.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er bogføring?

Bogføring er den metode, hvorved alle økonomiske transaktioner systematisk optegnes og organiseres. 

Bogføring involverer detaljeret dokumentation af indkøb og salg, inklusive hver enkelt transaktion, som enten relaterer sig til virksomhedens primære operationer eller anskaffelse af nødvendigheder som kontorartikler. Dette betyder, at hver gang din virksomhed sælger et produkt direkte til kunderne, eller hver gang du investerer i materialer til intern brug, skal dette nøje bogføres.

Denne nøje dokumentationsproces sikrer, at der er et klart og præcist overblik over alle økonomiske bevægelser inden for din virksomhed, hvilket er afgørende for en præcis opgørelse af virksomhedens finansielle resultat i det pågældende regnskabsår. Med andre ord er bogføring rygraden i virksomhedens økonomiske styring, hvilket gør det muligt at spore hver eneste øre og sikre, at regnskaberne altid er opdaterede og nøjagtige.

At holde styr på bogføringen er ikke bare en administrativ opgave; det er en fundamental praksis, der understøtter virksomhedens økonomiske beslutninger og strategiske planlægning. Derfor er det vigtigt at forstå, at effektiv bogføring ikke blot er en registrering – det er den bedste måde at få et klart billede af, hvor din virksomhed står økonomisk, nu og i fremtiden.

Grundlaget for Bogføring: Balancering af Indtægter og Udgifter

For at mestre bogføring skal du have styr på, hvordan udgifter og indtægter håndteres inden for virksomhedens regnskab. I bogføringen er balancen et væsentligt element i regnskabet, som skal vise en balance mellem udgifter, også kendt som passiver, og indtægter, eller aktiver. 

Korrekt bogføring kræver, at disse to sider stemmer overens.

Når du trækker udgifterne fra indtægterne, opnår du det, der kendes som årets resultat. Dette tal repræsenterer virksomhedens profit eller tab og er en central del af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen, sammen med balancen, tegner et fuldstændigt billede af virksomhedens finansielle sundhed, ved at samle alle bogførte indtægter og udgifter. Disse elementer er kritiske, når årsregnskabet skal udarbejdes.

Hvad er en udgift?

En udgift er summen af penge, en virksomhed anvender for at erhverve et aktiv eller for at opretholde sin drift. Dette kan omfatte:

 • Betalinger til leverandører for varer
 • Udbetaling af løn til medarbejdere
 • Husleje for virksomhedens lokaler
 • Bankgebyrer
 • Anskaffelse af IT-udstyr og kontormøbler
 • Omkostninger forbundet med firmabiler

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er en indtægt?

En indtægt er det beløb, som virksomheden modtager fra salg af varer eller tjenester – dette er hovedsageligt det, der driver virksomhedens omsætning. Udover den primære indtægtskilde kan virksomheder også have sekundære indtægtskilder, som inkluderer:

 • Indtægter fra salg af varer eller tjenester
 • Indtjening fra finansielle aktiver som aktier og obligationer

For at sikre en præcis og effektiv bogføring, skal du kende forskellen på disse økonomiske poster og korrekt indtaste dem i et regnskabsprogram, inklusiv de tilhørende bilag for hver transaktion.

I bogføringstermer refereres der til indtægter og udgifter som debet og kredit – disse termer er en del af det dobbelte bogholderisystem og er grundlæggende i ethvert regnskabsprogram. Debet og kredit hjælper med at sikre, at for hver transaktion, der registreres, opretholdes den finansielle balance.

Dobbelt bogføring: Debet og Kredit

I bogføringens verden er de to mest fundamentale termer “debet” og “kredit”. Debet refererer til de midler, der indsættes på virksomhedens konto, mens kredit er de penge, der trækkes fra kontoen. Disse begreber danner grundlaget for den dobbelte bogføring, en standardpraksis i regnskab, der sikrer nøjagtighed og balance i økonomiske rapporter.

Dobbelt bogføring, et uundværligt element i professionel bogføring, sikrer, at hver økonomisk transaktion registreres to gange: én gang som debet og én gang som kredit. Dette betyder, at for hver transaktion, der finder sted, skal der være en tilsvarende og modsat post, så regnskabet altid er balanceret.

Det kan lyde som en forvirrende dans mellem debet og kredit, men med eksempler bliver det mere håndgribeligt. Lad os dykke ned i nogle praktiske situationer for at illustrere, hvordan dobbelt bogføring fungerer i hverdagen.

Praktiske eksempler på anvendelsen af debet og kredit i bogføring

Eksempel 1: Bogføring af salg

Forestil dig, du udsteder en faktura til en kunde. I bogføringsprocessen debiteres kundens konto for beløbet på fakturaen. For at opretholde balancen i regnskabet, skal dette beløb nu krediteres på din omsætningskonto – dette er dit første trin. Når kunden foretager betalingen, krediterer du kundens konto og debiterer din bankkonto. Dermed er din indtægt korrekt bogført i overensstemmelse med principperne i dobbelt bogføring.

Eksempel 2: Bogføring af betaling af regninger

Når din virksomhed afvikler en regning fra en leverandør, debiteres beløbet på en udgiftskonto, hvilket afspejler de ressourcer, der bruges. Tilsvarende krediteres virksomhedens bankkonto, hvorved udgiften bogføres korrekt og regnskabet holdes i balance.

Eksempel 3: Bogføring af medarbejderudlæg

I tilfælde af virksomhedsrelaterede indkøb, som f.eks. køb af sodavand til medarbejderne, vil du debitere personaleomkostningskontoen og kreditere bankkontoen. Denne handling sikrer, at medarbejderudlæggene præcist reflekteres i dit regnskab.

Grundlæggende om bogføringsloven

Bogføringsloven sætter rammerne for, hvordan bogføring skal håndteres i virksomheder – og dette er gældende for alle typer af virksomheder. Lovgivningen dækker nøgleaspekter som overholdelse af god bogføringsskik og specifikke retningslinjer for håndtering af bilag. Her er de mest vitale krav du skal være opmærksom på:

Nummerering og håndtering af bilag:

 • Bilag skal nummereres sekventielt, i en uafbrudt rækkefølge, for eksempel: 87, 88, 89, 90, osv. Denne nummerering reflekterer den kronologiske orden af de økonomiske transaktioner.
 • Bilag bør bogføres så hurtigt som muligt efter de opstår for at overholde god bogføringsskik.
 • Bilag skal opbevares i minimum fem år fra regnskabsårets afslutning, selv hvis virksomheden skulle ophøre før tid.

Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god bogføringsskik

 1. Implementér gode bogføringsvaner tidligt – det bliver kun sværere som virksomheden vokser.
 2. Opdel dine konti og budgetter klart.
 3. Overvej professionel assistance, hvis bogføring ikke er din stærke side.
 4. Overvåg udgifterne nøje – det giver ikke kun bedre overblik, men påvirker også skatteberegninger.
 5. Sørg for at budgettere med skattebetalinger for at undgå uventede udgifter.
 6. Planlæg omhyggeligt for større udgifter.
 7. Digitaliser og automatisér faktura- og betalingsprocesser.
 8. Stræb efter korte betalingsfrister eller automatiserede betalinger for hurtig indbetaling.
 9. Overvåg aktivt udestående betalinger og håndter debitorer regelmæssigt.
 10. Vedligehold en systematisk og ajourført oversigt over økonomien for at fremme løbende forbedringer og overskud.

Ved at indarbejde disse regler og råd i din daglige bogføring, sikrer du, at din virksomhed ikke blot overholder lovgivningen, men også har et klart overblik over dens økonomiske tilstand. En grundig og konsekvent tilgang til bogføring er essentiel for at drive en vellykket forretning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af bogføring versus regnskab

I økonomistyringens verden er det afgørende at kunne skelne mellem bogføring og regnskab, da disse begreber udgør rygraden i enhver virksomheds finansielle rapportering og compliance. Mens bogføring er en universel forpligtelse for alle virksomheder i Danmark, varierer kravet om at aflægge et formelt regnskab baseret på virksomhedstypen og -størrelsen.

 • Bogføring forklaret: Bogføring er den metodiske registrering af alle finansielle transaktioner og tilhørende bilag i en virksomhed. Dette indebærer en daglig opdatering af virksomhedens økonomiske aktiviteter, og det er her, nøgleordet ‘bogføring’ spiller en central rolle. Det sikrer en kontinuerlig og nøjagtig sporing af alle pengestrømme, hvilket er fundamentalt for virksomhedens løbende drift og økonomiske sundhed.
 • Regnskab forklaret: På den anden side er regnskabet en sammenfatning af de økonomiske resultater over en bestemt periode, som ofte er årligt, men kan også være på kvartals- eller månedsbasis. Regnskabet er ikke bare en opgørelse; det er et essentielt redskab for interessenter som banker, investorer og myndigheder til at evaluere virksomhedens økonomiske status og træffe informerede beslutninger.

For at bestemme, om din virksomhed skal aflægge et formelt årsregnskab, skal du først identificere din virksomhedstype og regnskabsklasse. For eksempel, mens en enkeltmandsvirksomhed kan være undtaget fra at udarbejde et detaljeret årsregnskab baseret på beskatningsformen, er alle selskaber som anpartsselskaber (ApS) lovpligtige til at udarbejde og indsende et formelt årsregnskab.

I konteksten af bogføring er det afgørende at forstå disse forskelle for at sikre overholdelse af gældende regler og udnytte de finansielle data bedst muligt for at understøtte virksomhedens vækst og stabilitet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bogføring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Bogføring er processen, hvor en virksomhed systematisk registrerer alle sine økonomiske transaktioner. Denne praksis er fundamentet for at kunne spore indtægter, udgifter, gæld og tilgodehavender. Ved at følge principperne for dobbelt bogføring sikres det, at hver transaktion afspejles med en tilsvarende debet og kredit, hvilket bidrager til nøjagtighed og balance i virksomhedens finansielle rapporter.

Dobbelt bogføring er en metode, hvor hver finansiel post registreres to gange: én gang som debet og én gang som kredit på to separate konti. Dette skaber et system af checks og balances, der hjælper med at bevare præcision i bogføringen og sikre, at regnskabet altid er balanceret.

Mens bogføring fokuserer på den daglige registrering af transaktioner, danner regnskab en mere sammensat rapportering af virksomhedens økonomiske aktivitet over en periode. Regnskabet inkluderer den samlede finansielle information og bruges bredt af interessenter for at vurdere virksomhedens økonomiske helbred.

Bogføringsloven fastlægger de grundlæggende krav til korrekt bogføring, herunder nødvendigheden af at nummerere bilag i kronologisk rækkefølge, bogføre transaktioner rettidigt, og opbevare bilag i fem år. Disse regler er designet for at sikre god bogføringsskik og lette revision samt overholdelse af skattemæssige og juridiske forpligtelser.

Erhvervsstyrelsen anbefaler blandt andet at prioritere god bogføringsskik fra virksomhedens start, vedligeholde klare konti og budgetter, og hvis nødvendigt, ansætte en professionel til bogføringsopgaver. Desuden anbefales det at digitalisere og automatisere fakturering og betalinger, samt at holde øje med og styre virksomhedens udestående fordringer effektivt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: