Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Betalingserklæring

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er betalingserklæring?

En betalingserklæring er et formelt dokument, hvor ejerne af et selskab bekræfter, at al selskabets gæld er afviklet, og at de er indstillet på frivilligt at opløse selskabet. Det er underordnet, om grunden til lukningen af selskabet er ønsket eller ej – det betragtes under alle omstændigheder som en frivillig likvidation.

I en betalingserklæring afgiver du to centrale bekræftelser: 1) Dit ønske om at lukke selskabet, og 2) at selskabet ikke har nogen gæld, hverken forfalden eller ikke-forfalden. I praksis betyder det, at al gæld, både over for private kreditorer og offentlige myndigheder, skal være afviklet før udfyldelsen af betalingserklæringen.

Hvad er fordelen ved en betalingserklæring?

Den primære fordel ved at anvende en betalingserklæring er, at det repræsenterer den hurtigste og mest omkostningseffektive metode til at lukke et selskab. Processen kræver fra din side, at du sikrer, at al selskabets gæld er afviklet, hvorefter du skal udfylde og underskrive betalingserklæringen, som typisk er et kort dokument. Efterfølgende indsendes dette dokument til Erhvervsstyrelsen, som står for den endelige afvikling af selskabet.

Afhængig af dit selskabs størrelse, kan du ofte selv håndtere indsamling og udfyldelse af den nødvendige dokumentation. Dette forudsætter, at du har et overblik over selskabets gældsforpligtelser og deres omfang.

Som et alternativ kan du overveje at inddrage en revisor eller advokat til at assistere dig, selvom dette kan være en dyr løsning.

Hvornår kan jeg bruge betalingserklæring?

Betalingserklæring er en metode, der er forbeholdt kapitalselskaber som anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og iværksætterselskaber (IVS). Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, er denne mulighed ikke tilgængelig for dig. For selskaber med flere ejere, er det en forudsætning for at anvende betalingserklæring, at alle ejere er enige og samtykker i at underskrive erklæringen. Det er ligeledes et absolut krav, at selskabets samlede gæld er betalt. Er du i en situation, hvor du ønsker at lukke dit selskab, men er ude af stand til at afvikle dets gæld, vil det i stedet ende i en konkurs.

Desuden, hvis dit selskab allerede er under tvangsopløsning, er det ikke muligt at benytte sig af betalingserklæring som en afviklingsmetode.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ubetalt gæld efter nedlukning af selskab

Når et selskab er afviklet med en betalingserklæring, og der alligevel opstår situationer med ubetalt gæld, skifter ansvaret fra selskabet til dig som ejer. Dette indebærer, at du personligt og med hele din formue hæfter for eventuel resterende gæld. Dette betyder, at kreditorer har ret til at kræve ubetalt gæld dækket fra din personlige økonomi.

I tilfælde af flere ejere i selskabet, påhviler der jer en solidarisk hæftelse for den ubetalte gæld. Solidarisk hæftelse indebærer, at enhver kreditor har ret til at forlange den fulde gæld, betalt af en hvilken som helst ejer, uanset interne aftaler om deling af gælden mellem ejerne. Kreditor er ikke forpligtet til at overholde sådanne interne aftaler.

For at undgå sådanne situationer, er det essentielt at sikre, at al gæld er betalt inden selskabets opløsning. Det anbefales at foretage en grundig gennemgang af alle lån, afbetalingsordninger og kreditaftaler. Skulle du som ejer indgive en betalingserklæring med viden om eksisterende gæld, kan det medføre alvorlige konsekvenser som bøder eller fængselsstraf på op til et år.

Processen for nedlukning med betalingserklæring

  1. Først træffes beslutningen om opløsning blandt selskabets ejere.
  2. Dernæst skal selskabets skattepligtige indkomst fra begyndelsen af regnskabsåret og frem til opløsningstidspunktet opgøres. Denne periode betegnes som ophørsperioden.
  3. Herefter indberettes moms og skat for ophørsperioden. Samtidig skal selskabets oplysningsskema fra de foregående indkomstår indsendes.
  4. Eventuelle resterende skatter, moms eller afgifter betales af selskabet.
  5. Selskabet afmeldes for moms og A-skat via Virk.dk.
  6. Efterfølgende indsendes en anmodning om skattekvittance til SKAT. Skattekvittancen er en bekræftelse fra Skattestyrelsen på, at alle skatter, moms og afgifter er afregnet.
  7. Når skattekvittancen er modtaget, modtager ejerne også en betalingserklæring, som skal udfyldes og underskrives af alle ejerne.
  8. Betalingserklæringen sammen med skattekvittancen sendes til Erhvervsstyrelsen, hvorefter opløsningen registreres i deres it-system, og selskabet er formelt lukket.

*OBS: I visse tilfælde kan Erhvervsstyrelsen tillade, at skattekvittancen eftersendes på grund af Skattestyrelsens lange sagsbehandlingstid på 4-5 måneder. Selvom selskabet lukkes i disse tilfælde, skal skattekvittancen omgående sendes til Erhvervsstyrelsen efter modtagelse. Ved tvivl bør der tages kontakt til Skattestyrelsen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvorfor vælge at lukke sit selskab med en betalingserklæring?

At vælge at opløse et selskab med en betalingserklæring tilbyder en række fordele. For det første sikrer denne metode, at selskabets forpligtelser bliver opfyldt, og at alle kreditorkrav bliver afsluttet korrekt. Dette kan skabe en følelse af tryghed for ejerne og spare dem for tid og besvær sammenlignet med andre lukningsprocedurer.

En betalingserklæring er relativt enkel at udfylde og kræver ofte ikke assistance fra en revisor eller advokat, medmindre selskabet har en kompleks økonomisk struktur. Når betalingserklæringen er indsendt til Erhvervsstyrelsen, overtager de ansvaret for at afvikle selskabet, herunder at sikre, at alle skatte- og afgiftsforpligtelser bliver opfyldt. Dette kan give ejerne en betydelig ro i sindet, idet de ikke længere skal bekymre sig om eventuelle efterfølgende krav fra kreditorer eller skattemyndigheder.

Det er dog vigtigt at understrege, at selskabets ejere risikerer personlig og solidarisk hæftelse for ubetalte krav, hvis betalingserklæringen ikke er korrekt udfyldt eller indsendt rettidigt. Derfor kan det være fornuftigt at søge professionel rådgivning for at sikre, at alt er korrekt håndteret, og at selskabet bliver lukket på en forsvarlig måde.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Betalingserklæring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En betalingserklæring er et dokument, hvor ejerne af et selskab bekræfter, at alt gæld er betalt, og at de ønsker at opløse selskabet frivilligt. Denne erklæring omfatter to vigtige punkter: et udtryk for ønsket om at lukke selskabet og en bekræftelse på, at der ikke er nogen gæld, hverken forfalden eller ikke-forfalden.

Den største fordel ved en betalingserklæring er, at det er en hurtig og omkostningseffektiv måde at lukke et selskab på. Processen indebærer, at du først sikrer, at al selskabets gæld er betalt, hvorefter du udfylder og underskriver et relativt kort dokument, betalingserklæringen. Dette dokument sendes derefter til Erhvervsstyrelsen, som varetager den endelige lukning af selskabet.

Betalingserklæring kan bruges til at lukke kapitalselskaber som anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og iværksætterselskaber (IVS). Denne mulighed gælder ikke for enkeltmandsvirksomheder. Ved selskaber med flere ejere kræver det, at alle ejere er enige og underskriver erklæringen, og at al selskabets gæld er betalt. Hvis et selskab er i tvangsopløsning, kan betalingserklæring ikke anvendes.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: