Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Betaling af moms for virksomheder - Vejledning til afregning af skyldig moms

I Danmark er det et krav, at der tilføjes moms til salgsprisen på størstedelen af varer og tjenester, før de bringes til markedet. Processen med at afregne og betale moms til Skattestyrelsen er et nødvendigt skridt. At navigere i regelsættet for betaling af moms kan være komplekst, derfor tilbyder vi en trin-for-trin guide, der hjælper dig med at afregne skyldig moms korrekt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af moms

Moms står for meromsætningsafgift og er en skat, der betales til staten. Denne afgift pålægges virksomheder og lægges til prisen på de varer eller tjenester, de udbyder. Det betyder, at kunder betaler moms, når de køber specifikke produkter eller serviceydelser.

I Danmark er standard momssatsen 25% af salgsprisen. Der er dog undtagelser, hvor en alternativ momssats gælder. Et sådant tilfælde er kunstnermoms, der er fastsat til 5%. Betaling af moms er en integreret del af kommercielle transaktioner.

Hvem er underlagt moms?

Alle virksomheder, der leverer betalingsbaserede varer og tjenester, er underlagt moms, såfremt deres omsætning fra momspligtige salg forventes at overskride 50.000 kr. Der er dog visse erhverv, som er undtaget fra denne regel, heriblandt banker, forsikringsselskaber og uddannelsesinstitutioner, som er momsfritagede.

De momsfritagne virksomheder betaler i stedet en lønsumsafgift, hvis beløb beregnes specifikt for hver enkelt virksomhed.

Hvis du er underlagt moms, er det dit ansvar at momsreg. Her er de grundlæggende kriterier for, hvornår en virksomhed skal registreres for moms:

 • Din virksomhed skal registreres, hvis salget overstiger 50.000 kr. over 12 måneder
 • Hvis omsætningen er under 50.000 kr. over en 12 måneders periode, er det op til dig, om du ønsker at registrere virksomheden for moms

Momsregistrering foregår via virk.dk, og det er essentielt for korrekt betaling af moms.

Sådan afregner og betaler du moms

For at afregne moms korrekt kræves en præcis oversigt over købs- og salgsmoms. Momsafregning indebærer en beregning af, hvad virksomheden skylder i moms og eventuelt, hvad den kan få i momsrefusion. Det er essentielt at føre et detaljeret momsregnskab for at identificere det præcise beløb, der enten skal betales eller refunderes.

Indberetning af moms sker via TastSelv Erhverv. Skattestyrelsen stiller en omfattende vejledning til rådighed, hvis du er usikker på, hvordan du korrekt indberetter din moms.

Betaling af moms kan påbegyndes tidligst fem dage før den officielle betalingsfrist. Der er flere metoder til at afregne den skyldige moms:

 • Leverandørservice: En automatisk betalingsmetode, som du kan tilmelde dig via TastSelv Erhverv.
 • Netbank: Du kan afregne din moms via betalingslinket, der er angivet på kvitteringen efter din momsindberetning.
 • Visa/Dankort og MobilePay: Efter indberetning af moms, vil du modtage en kvittering, der giver mulighed for betaling via kort eller MobilePay.
 • Udenlandsk konto: For internationale betalinger kan moms afregnes ved at inkludere dit SE-nummer.

Det er vigtigt at have disse procedurer på plads for en gnidningsfri proces i forbindelse med betaling af moms.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Deadlines for indberetning og afregning af moms

Der eksisterer specifikke deadlines for indberetning af moms, og disse varierer baseret på din virksomheds afregningsperiode – halvårlig, kvartalsvis eller månedlig. For nystartede virksomheder er det almindeligt at afregne moms kvartalsvis i begyndelsen.

Din virksomheds omsætning bestemmer, hvornår du skal indberette og afregne moms:

 • 0-5 mio. kr. i omsætning: Moms indberettes og afregnes halvårligt.
 • 5-50 mio. kr. i omsætning: Moms skal indberettes og afregnes kvartalsvis.
 • Over 50 mio. kr. i omsætning: Her kræves månedlig indberetning og afregning af moms.

Således er fristen for momsindberetning og -betaling direkte korreleret med din virksomheds omsætning og dermed dens størrelse og aktivitetsniveau. Det er afgørende at være opmærksom på disse deadlines for at sikre rettidig betaling af moms og undgå komplikationer.

Tidlig og rettidig momsafregning

At overholde fristerne for momsafregning er afgørende for at betale moms rettidigt. En rettidig betaling er karakteriseret ved følgende:

 • Netbank: Beløbet skal være trukket fra din konto senest på datoen for fristen for indberetning og betaling.
 • Indbetalingskort: Betaling skal være foretaget senest den dag, hvor betalings- og indberetningsfristen udløber.
 • Nets Leverandørservice: Betalingen skal være godkendt på TastSelv Erhverv senest kl. 16 dagen før betalingsfristens udløb.
 • Bankoverførsel: Beløbet skal være overført fra din bankkonto senest på dagen for betalings- og indberetningsfristens udløb.

Det er væsentligt at adskille betalings- og indberetningsperioderne. Selvom du har muligheden for at indberette din moms før fristens udløb, kan selve betalingen af moms kun finde sted på betalingsfristen, dog tidligst fem hverdage før den fastsatte betalingsdato. At kende forskellen og navigere korrekt i disse perioder er essentielt for at sikre, at din virksomhed overholder de fastsatte regler og frister for betaling af moms.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Konsekvenser ved forsinket eller manglende momsafregning

Hvis kravene for rettidig momsafregning ikke overholdes, betragtes betalingen som forsinket. Under sådanne omstændigheder pålægges der renter fra den dato, betalingen skulle være effektueret, indtil den faktisk er foretaget. Renten er sat til under 1%.

For udeståender over 5.000 kr., vil der blive udsendt en rykker, og et rykkergebyr på 65 kr. vil blive pålagt. Det forventes, at rykkerbeløbet afregnes inden for otte arbejdsdage. Hvis betaling ikke modtages inden for tre dage herefter, vil hele det udestående beløb blive sendt til inddrivelse.

Ved forsinket indberetning og betaling har du mulighed for at kontakte Skattestyrelsen direkte for at få et overblik over din aktuelle saldo, inklusiv de påløbne renter. Det er vigtigt at være proaktiv og informeret om din finansielle situation for at undgå yderligere komplikationer og gebyrer i forbindelse med betaling af moms.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Betaling af moms

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Alle danske virksomheder, der forhandler ydelser og produkter mod betaling, skal tillægge moms til salgsprisen, med undtagelse af visse typer virksomheder. Hvis din virksomheds omsætning overgår 50.000 kr. over et tidsrum på 12 måneder, bliver den betragtet som momspligtig. Der er dog undtagelser for denne regel, idet nogle virksomhedstyper, såsom banker, forsikringsselskaber, og uddannelsesinstitutioner, er fritaget for moms.

Disse undtagelser sikrer, at visse typer virksomheder ikke er underlagt de almindelige regler for momsafregning og -betaling. Det er vigtigt at have en klar forståelse af, hvorvidt din virksomhed falder ind under kategorien af momspligtige virksomheder for at sikre overholdelse af lovgivningen omkring betaling af moms.

Nej, hvis din virksomheds omsætning ikke overstiger 50.000 kr. over et 12-måneders interval, er du ikke forpligtet til at betale moms. I sådanne tilfælde har du valgfrihed i forhold til, om du ønsker at registrere din virksomhed for moms. Overstiger din omsætning derimod 50.000 kr., bliver momsregistrering obligatorisk. Det er essentielt at være opmærksom på disse grænser for at sikre korrekt håndtering af moms og overholde gældende lovgivning.

Moms er en specifik afgift, der pålægges prisen af varer og tjenester, som virksomheder udbyder. Denne afgift lægges oven i salgsprisen og betales af køberen, hvorefter den indbetales til staten af virksomheden. Det er ikke en direkte beskatning af virksomhedens indkomst, men snarere en forbrugsskat, der pålægges kunden. Det er afgørende at skelne mellem moms og direkte skattebetalinger for at forstå de forskellige finansielle forpligtelser, en virksomhed har.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: