Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan betaler du B-skat: Din komplette guide

At tjene B-indkomst betyder, at ansvaret for at betale skatten ligger hos dig. Dette refereres til som B-skat. Har du nogensinde tænkt over, hvordan du præcist skal betale B-skat fra din B-indkomst? Dette blogindlæg vil guide dig gennem processen.

___________

Når du modtager en indtægt, hvor skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) ikke er fradragsberettiget, betragtes dette som B-indkomst. Det er essentielt, at du ved, hvordan du skal betale B-skat for denne type indkomst.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal betale B-skat? Eller søger du information om, hvordan det gøres præcist? Dette vil blive belyst i teksten her.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer det at betale B-skat?

B-skat er det beløb, du skylder fra din B-indkomst. Mens A-skat fratrækkes før lønudbetaling, skal du betale B-skat efter modtagelsen af B-indkomsten. Typiske situationer, hvor du skal betale B-skat, er ved indtjening fra freelancearbejde, honorarer eller ved fortjeneste fra en enkeltmandsvirksomhed.

Som freelancer eller selvstændig sender du dine egne fakturaer. Dermed ligger ansvaret for at betale B-skat også hos dig, i modsætning til A-skat fra A-indkomst.

Selvom ‘B-indkomst’ kan lyde som en ekstra indtægt ved siden af A-indkomst, er det ikke altid sådan. Det er muligt kun at have B-indkomst og derfor kun skulle betale B-skat, f.eks. hvis du har en enkeltmandsvirksomhed.

Det præcise beløb, du skal betale B-skat af, afhænger af din samlede indkomst og den kommune, du bor i.

Forstå B-indkomst og hvorfor du skal betale B-skat

B-indkomst omfatter de indtægter, hvor skat og AM-bidrag ikke er blevet fratrukket på forhånd. Så det er op til dig at betale B-skat for disse indtægter.

I modsætning til A-indkomst er B-indkomst ofte varierende og kan være uregelmæssigt fordelt i løbet af året. B-indkomst og dermed behovet for at betale B-skat kan f.eks. opstå, når du arbejder freelance eller afholder et foredrag.

Hvem er forpligtet til at betale B-skat?

I modsætning til A-skat, hvor det er arbejdsgiverens ansvar at fratrække skat, er det modtagerens ansvar at betale B-skat for B-indkomst. Mange professionelle inden for følgende faggrupper bør være særligt opmærksomme på at betale B-skat:

Foredragsholdere

Musikere

Selvstændige

Freelancere

Foredragsholdere, som ofte afholder enkeltstående arrangementer for virksomheder, modtager typisk honorar som betaling. De bør derfor være opmærksomme på at betale B-skat. Det samme gælder for musikere med enkeltstående koncerter og freelancere, der producerer individuelle videoer eller skriver artikler.

Selvstændige, der driver deres egen virksomhed, har også ansvaret for at betale B-skat af deres overskud.

De mest gængse former for B-indkomst, hvor man bør betale B-skat, inkluderer:

Honorarer

Overskud fra enkeltmandsvirksomhed

Renteindtægter

Et honorar er en betaling for et specifikt arbejde, f.eks. konsulenttjenester, foredrag eller koncerter. 

At modtage honorar og skulle betale B-skat af det er en mere ligetil proces end at navigere i komplekse ansættelseskontrakter og løbende lønforhold.

Overskud fra en enkeltmandsvirksomhed falder også under kategorien, hvor man skal betale B-skat, da ejeren er eneansvarlig for virksomhedens skatteforpligtelser.

Renteindtægter, såsom de renter, en virksomhed måtte tjene fra en bankkonto, er også en type indkomst, hvor man skal betale B-skat.

Guide til at beregne og betale B-skat

For korrekt at beregne den B-skat, du skal betale, skal du starte med at trække 8% i AM-bidrag fra din B-indkomst.

Dernæst skal du anvende din personlige trækprocent på det beløb, der er tilbage efter AM-bidraget, er trukket fra, for at finde ud af, hvor meget du skal betale i B-skat.

Du tilføjer derefter de 8% i AM-bidrag til det beregnede beløb for at få det fulde beløb, du skal betale i B-skat.

Eksempel på beregning af B-skat:

For at finde din specifikke trækprocent på B-skat, kan du kigge på Skatteministeriets kort over kommuneskatter, da det afhænger af hvilken kommune du bor i. 

Sådan indberettes og betales B-skat

Hvis du udbetaler honorar til en person, er det din pligt som arbejdsgiver at indberette beløbet under modtagerens CPR-nummer. Herefter er det honorarmodtageren, der skal sørge for at betale B-skat af dette beløb.

Som modtager af B-indkomst er det dit eget ansvar at betale B-skat. Processen varierer afhængigt af, om du:

  1.     Udelukkende har B-indkomst som din primære indkomst.
  2.     Regelmæssigt modtager B-indkomst ved siden af din A-indkomst.
  3.     Modtager mindre B-indkomst eller en engangsbetaling.

Hvis din primære indkomst udelukkende er B-indkomst, og du ikke har nogen A-indkomst fra en arbejdsgiver, er der to måder at betale B-skat på, afhængigt af, om du driver en virksomhed eller ej:

  1.     Du kan angive det forventede overskud fra din virksomhed i felt 221 på din forskudsopgørelse.
  2.     Eller du kan indberette din B-indkomst i felt 210 på din forskudsopgørelse.

Hvis du driver en virksomhed, bør du indberette det forventede overskud i felt 221 på din forskudsopgørelse, som vist nedenfor:

På den måde sikrer du, at Skattestyrelsen løbende trækker den korrekte mængde skat. Hvis din omsætning forventes at overstige 50.000 kr. inden for 12 sammenhængende måneder, skal du også tænke på momsregistrering.

Hvis du primært tjener indkomst gennem honorarer eller modtager en stabil B-indkomst sammen med din A-indkomst, kan du indberette din B-indkomst i felt 210 på din forskudsopgørelse, som vist nedenfor:

Efter at have angivet din indkomst i dette felt, justerer Skattestyrelsen din trækprocent eller månedsfradrag, så du betaler den korrekte mængde B-skat.

I visse tilfælde kan det også være nødvendigt at foretage indbetalinger via indbetalingskort. Disse betalinger foretages i rater og kan også tilmeldes Betalingsservice. Betalinger forfalder normalt den 20. i hver måned, undtagen i juni og december.

For at kontrollere og redigere din forskudsopgørelse, skal du logge ind på TastSelv.

Betalingslinjen kan findes under “Din B-skat”:

1.     Log ind på TastSelv ved hjælp af dit NemID eller MitID. På forsiden skal du klikke på “Betaling”.

  1.     Under “Betal restskat” skal du klikke på “Betal B-skat” til højre.
  1.     På den næste side kan du se eventuelle B-skatteforpligtelser.

Det er vigtigt at kontrollere regelmæssigt, at det rapporterede overskud stemmer overens med det faktiske overskud. Hvis du betaler for lidt skat, når året er omme, kan det føre til en restskat, som senere vil blive opkrævet med tillæg af renter.

Hvis din B-indkomst er lille eller en engangs forekomst, er den nemmeste metode at betale B-skat straks. Dette gøres med Dankort eller via netbank. Her beregner du selv det beløb, der skal betales som B-skat, og foretager en enkelt betaling.

Konsekvenser ved manglende betaling af B-skat

Det er lovpligtigt at betale både A- og B-skat. Hvis du forsømmer at betale din B-skat, kan Skattestyrelsen pålægge dig bøder.

Hvis du undlader at betale B-skat over længere tid, skal du være opmærksom på, at du ved årets afslutning kan blive konfronteret med en større skatteopkrævning, hvor hele det skattepligtige beløb forfalder til betaling på én gang.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om B-skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

B-skat er det beløb, du skylder fra din B-indkomst. Mens A-skat fratrækkes automatisk før lønudbetaling, skal B-skat betales af dig efter modtagelsen af B-indkomsten. B-skat er typisk relevant ved indtjening fra freelancearbejde, honorarer eller fortjeneste fra en enkeltmandsvirksomhed. Som freelancer eller selvstændig ligger ansvaret for at betale B-skat hos dig.

B-indkomst omfatter indtægter, hvor skat og AM-bidrag ikke er blevet fratrukket på forhånd, og det er derfor op til dig at betale B-skat for disse indtægter. I modsætning til A-indkomst, som ofte er regelmæssig, kan B-indkomst være varierende og uregelmæssigt fordelt i løbet af året. B-indkomst kan opstå, for eksempel ved freelancearbejde eller ved at afholde et foredrag.

I modsætning til A-skat, hvor det er arbejdsgiverens ansvar, ligger ansvaret for at betale B-skat på modtageren af B-indkomst. Professionelle som foredragsholdere, musikere, selvstændige og freelancere bør være særligt opmærksomme. Typiske indkomstkilder, der falder under B-skat, inkluderer:

Honorarer (som betaling for specifikt arbejde som koncerter eller foredrag)

Overskud fra enkeltmandsvirksomheder

Renteindtægter, såsom renter, en virksomhed tjener fra en bankkonto.

For at beregne B-skat korrekt:

  1.     Start med at fratrække 8% i AM-bidrag fra din B-indkomst.
  2.     Anvend din personlige trækprocent på det resterende beløb for at finde B-skattebeløbet.
  3.     Tilføj de 8% i AM-bidrag til det beregnede skattebeløb for at finde det samlede beløb, du skal betale i B-skat.

Din specifikke trækprocent kan findes på Skatteministeriets kort over kommuneskatter og varierer afhængig af, hvilken kommune du bor i.

Hvis du forsømmer at betale B-skat, kan Skattestyrelsen give dig bøder. Ved vedvarende manglende betaling kan du ved årets afslutning få en stor skatteopkrævning, hvor hele beløbet skal betales på én gang.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder