Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beskatning af aktier i virksomheder

Når man er aktie- eller anpartshaver i en virksomhed, kan skattereglerne omkring disse investeringer være forvirrende. I dette blogindlæg dykker vi ned i reglerne for beskatning af aktier og anparter i forskellige virksomhedstyper.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Ejerandele og beskatning af aktier i virksomheder

Kapitalselskaber, som aktie- og anpartsselskaber, tillader dig at have ejerskab gennem anskaffelse af aktier eller anparter. Gevinster og tab fra disse investeringer er skattepligtige og fradragsberettigede, hvilket også omfatter medarbejderaktier.

Siden 2010 har Skattestyrelsen automatisk modtaget oplysninger om dine aktier og anparter fra bankerne. Ikke desto mindre bør du altid gennemgå din årsopgørelse for at sikre at beskatning af aktier og anparter er gjort korrekt.

Her er en hurtig oversigt over, hvordan skat beregnes for forskellige typer investeringer:

TypeÅrligt udbytteAvance ved salgFradrag ved tab
ObligationerKapitalindkomstKapitalindkomstNegativ kapitalindkomst
PensionKapitalindkomstKapitalindkomstNegativ kapitalindkomst
Aktier*Aktieindkomst (evt. kapitalindkomst)AktieindkomstAnden aktieindkomst 

*undtagen aktiesparekonti, som lagerbeskattes.

Beskatning af aktier i aktieselskaber

I aktieselskaber udgøres ejerskabet af aktionærer, som ved aktiekøb erhverver en andel af virksomheden og kan potentielt opnå en del af overskuddet eller lidet tab, baseret på firmaets præstationer. Beskatning af aktier følger firmaets præstationer tæt.

At investere i en aktie indebærer forventninger om selskabets positive udvikling og nødvendigheden af nøjagtig beskatning af aktier.

Students Relaxing In Kitchen Of Shared Accommodation

Skat af aktieudbytte og aktieindkomst

Ligesom med andre indkomstkilder er du skattepligtig af aktieindtægter. Denne beskatning af aktier gælder også for medarbejdere, hvis de kompenseres med medarbejderaktier. At forstå reglerne omkring beskatning af aktier sikrer, at du undgår potentielle fejl i beskatningen.

Profitter, aktieudbytter og øvrige aktierelaterede investeringer beskattes som aktieindkomst.

Den præcise beskatning af aktier er betinget af beløbets størrelse. Skatteprocenten for aktieindkomst er i 2023 fastsat til 27% for beløb op til 58.900 kr. og 42% for beløb, der overgår dette.

For gifte par, der bor sammen, kombineres disse beløbsgrænser.

Beskatning af aktier ved salg

Ved privat salg af aktier skal gevinster beskattes efter gennemsnitsprincippet. Dette inkluderer detaljeret overvejelse af beskatning af aktiegevinster.

Tilsvarende gælder for aktietab, hvor det i visse situationer er muligt at kræve fradrag. Det er dit eller din banks ansvar at informere Skattestyrelsen om tabet for at opnå fradrag i beskatningen af aktier.

Der differentieres mellem tab på børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier.

For aktier erhvervet før 1. januar 2006 findes særregler, hvor visse aktier kan være fritaget for skat. Yderligere information vedrørende beskatning af aktier købt før 2006 findes her.

Anparter i anpartsselskaber

I anpartsselskaber kaldes ejerskab for anparter, som repræsenterer ejerskabsandelene i selskabet.

Selskabskapitalen for anpartsselskaber på 40.000 kr. divideres i anparter. Anparternes værdi kan justeres, men er ofte sat til 1 krone pr. anpart.

Ved succes i anpartsselskabet kan ejerne beslutte at distribuere en del af overskuddet som udbytte.

Anpartsskat i anpartsselskaber

Som med aktier skal der betales skat af anparter. Selvom anparter kan sælges frit, kan de ikke handles på børser som almindelige aktier.

 Salg af en anpart og den deraf følgende gevinst beskattes ligesom aktiegevinster.

Ligesom med beskatning af aktier skal eventuelle tab ved salg af anparter rapporteres til Skattestyrelsen for at sikre korrekt fradrag. Fradraget påføres din aktieindkomst, og skatteværdien af tabet beregnes herefter: 27% fradrag på de første 58.900 kr. og 42% på større beløb.

Det anbefales altid at gennemgå din årsopgørelse for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og for at få det retmæssige fradrag.

Skattefrie salg af aktier og anparter i holdingselskaber

Hvis din virksomhed er under et holdingselskab, og du ønsker at afhænde aktier eller anparter, er regelsættet anderledes. Typisk kan gevinsten realiseres skattefrit. Tidligere var der krav om, at holdingselskabet skulle have ejet aktierne eller anparterne i mindst tre år, men dette er ikke længere tilfældet.

Det skal dog pointeres, at når overskuddet hæves fra selskabet, og du ønsker udbetalt beløbet som privatperson, vil der ske beskatning af aktier og anparter.

Beskatning af udenlandske aktier

Ejer du aktier fra udlandet, vil denne beskatning af aktier typisk ske ved automatisk tilbageholdelse af skat i det pågældende land, hvor aktien er noteret.

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med adskillige lande vedrørende udenlandsk aktieudbytte. Aftalerne sikrer, at udbyttet beskattes til en aftalt sats i udlandet, mens resten beskattes i Danmark.

I mange tilfælde er denne skattesats sat til 15%. Dette indebærer, at du betaler 15% af dit udbytte i foreløbig skat i det respektive land, og den resterende skat betales i Danmark.

Det er vigtigt at informere Skattestyrelsen om udbytter fra udenlandske aktier, da dette ikke sker automatisk.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om beskatning af aktier

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I 2023 er skatteprocenten for aktieindkomst 27% for beløb op til 58.900 kr. og 42% for beløb, der overgår dette. For gifte par kombineres disse beløbsgrænser.

Gevinsten ved salg af en anpart beskattes ligesom aktiegevinster. Eventuelle tab ved salg af anparter skal rapporteres til Skattestyrelsen for korrekt fradrag.

Hvis din virksomhed er under et holdingselskab, kan gevinsten fra salg af aktier eller anparter typisk realiseres skattefrit. Tidligere var der et krav om, at holdingselskabet skulle have ejet aktierne eller anparterne i mindst tre år, men dette er ikke længere gældende. Dog, hvis overskuddet hæves fra selskabet og ønskes udbetalt som privatperson, vil beskatningen af disse aktier og anparter træde i kraft.

Beskatningen af udenlandske aktier sker ofte ved automatisk tilbageholdelse af skat i det land, hvor aktien er noteret. Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med mange lande vedrørende udenlandsk aktieudbytte. Disse aftaler sikrer, at udbyttet beskattes til en aftalt sats i det pågældende land, og resten beskattes i Danmark. Typisk er denne skattesats 15%, hvilket betyder, at du betaler 15% af dit udbytte i skat i det respektive land, og den resterende skat betales i Danmark. Husk at informere Skattestyrelsen om sådanne udbytter, da de ikke registreres automatisk.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder