Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Guide til barsel som selvstændig: Sådan ansøger og indberetter du barselsdagpenge

Er du i den unikke position, hvor du forventer at blive forælder og samtidig er selvstændig erhvervsdrivende? Du vil sikkert gerne vide mere om mulighederne for at få barselsdagpenge. Barsel som selvstændig har sine egne specifikke regler og betingelser, herunder bidrag til særlige barselskasser for selvstændige. I dette omfattende blogindlæg vil vi uddybe, hvordan barsel for selvstændige fungerer, og guide dig gennem processen med at søge om barselsdagpenge, når du er selvstændig.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan kvalificerer du dig til barsel som selvstændig?

Når du planlægger barsel som selvstændig, er det essentielt at forstå din virksomhedsstruktur og dine arbejdstimer. 

Udbetaling Danmark, der håndterer barselsdagpenge, vil generelt se på dig som selvstændig, hvis du:

 1. Drifter din forretning i eget navn og påtager dig de økonomiske risici
 2. Er momsregistreret og afregner B-skat
 3. Har kapacitet til at ansætte medarbejdere
 4. Selv står for investering i materialer, lokaler osv.
 5. Selv fastlægger din arbejdstid
 6. Har fuld kontrol over lønstruktur og prisfastsættelse af dine ydelser eller produkter
 7. Har indgået skriftlige samarbejdsaftaler og har adskillige kunder
 8. Arbejder fra et kontorlokale eller dit hjem
 9. Har en erhvervsansvarsforsikring
 10. Enten ejer en enkeltmandsvirksomhed eller har en ejerandel i et kommanditselskab eller interessentskab.

Hvis du er i en lønmodtagerposition og betaler A-skat, gælder andre regler for barsel. Du kan læse mere om barsel for lønmodtagere i et separat blogindlæg.

Barsel som selvstændig: Overdragelse af orlov og muligheder for forlængelse

Er du selvstændig og venter et barn? Barsel som selvstændig kommer med sin egen unikke sæt af regler og muligheder, især når det gælder overdragelse og forlængelse af orlov. Læs videre for at få en dybdegående forståelse af, hvordan barsel som selvstændig adskiller sig fra barsel for lønmodtagere.

Overdragelse af barselsorlov for lønmodtagere vs. barsel som selvstændig

For lønmodtagere er 11 uger efter barnets fødsel øremærket til hver af forældrene og kan ikke overdrages. De følgende 13 uger kan imidlertid overdrages mellem forældrene. Men når det kommer til barsel som selvstændig, er der betydeligt mere fleksibilitet: De fleste uger kan faktisk overdrages.

Som selvstændig har du mulighed for at overdrage op til 22 uger af din barselsorlov til den anden forælder. Her er hvad der gælder for både mor og far, hvis de deler husstand på tidspunktet for barnets fødsel:

Barsel som selvstændig: Mors orlovsret

 • 2 ugers orlov lige efter fødslen kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov kan potentielt overdrages
 • 14 ugers orlov kan frit overdrages

Barsel som selvstændig: Fars orlovsret

 • 2 ugers orlov umiddelbart efter fødslen er ikke overdragelige
 • 22 ugers orlov kan frit overdrages

Som hovedregel skal begge forældre tage orlov inden barnet fylder et år. Men der er visse undtagelser, der gør det muligt at forlænge eller udskyde dele af orlovsperioden indtil barnet er 9 år gammelt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Har man mulighed for at forlænge eller udskyde barsel som selvstændig?

Når det kommer til barsel som selvstændig, er der også større fleksibilitet i forhold til at forlænge eller udskyde orlovsperioden. Du har mulighed for at genoptage arbejdet delvist, før du har fuldført hele orlovsperioden, hvilket effektivt kan strække din orlov ved at arbejde færre timer eller ved at tage lejlighedsvise fridage.

Beregning af barselsdagpenge under deltid orlov som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tage orlov på fuld tid, 75% eller halv tid. Hvis du tager delvis orlov, beregnes dine barselsdagpenge i forhold til de arbejdstimer, du rapporterer til Udbetaling Danmark.

For eksempel, hvis du angiver, at du normalt arbejder 40 timer om ugen, vil du have mulighed for at arbejde op til 20 timer pr. uge, hvis du vælger halvtidsorlov. Dette giver dig en unik mulighed for at fortsætte med at drive din forretning, samtidig med at du modtager barselsdagpenge.

Denne guide skulle gerne give dig en fuldstændig forståelse af, hvordan barsel som selvstændig varierer i forhold til barsel for lønmodtagere, og hvilke muligheder du har for at tilpasse din orlovsperiode.

Barsel som selvstændig: Udvidelse af orlovsperioden og bidrag til Barsel.dk

Forståelsen af, hvordan man kan forlænge sin orlov og bidrage til barselsfonden Barsel.dk, er afgørende, når man overvejer barsel som selvstændig. I denne guide uddyber vi de muligheder og krav, der gælder.

Udvidelse af mors barsel som selvstændig

Hvis du er mor til et nyfødt barn, er det obligatorisk at tage orlov de første to uger efter fødslen for at kunne modtage barselsdagpenge. Overtrædes denne regel, falder retten til barselsdagpenge bort. Efter de første to ugers obligatorisk barsel som selvstændig, er der mulighed for at vende tilbage til arbejdet i en reduceret kapacitet, hvis ønsket.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Udvidelse af fars barsel som selvstændig

For fædre er der mere fleksibilitet i forbindelse med barsel som selvstændig. Det er muligt at forlænge barselsperioden ved at arbejde deltid. Denne fleksibilitet er tilgængelig under hele barselsorloven, inklusive de første to uger efter barnets ankomst.

For at udvide din barselsperiode er det nødvendigt at give besked til Udbetaling Danmark om genoptagelsen af dit arbejde. Dette kan gøres nemt og hurtigt via Borger.dk.

Bidrag til Barsel.dk: Er du forpligtet til at bidrage?

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at hvis din virksomhedsindkomst overstiger 232.180 kr., er du forpligtet til at indbetale til Barsel.dk. Dette gælder uanset, om du vælger at tage barsel som selvstændig eller ej.

Du kan finde flere detaljer om, hvorvidt du skal bidrage til Barsel.dk, i en separat grafik, der er udarbejdet til dette formål.

Barsel.dk finansieres af disse bidrag, hvilket sikrer, at selvstændige, som opfylder de øvrige barselskrav, har adgang til barselsdagpenge.

Hvert år foretager Barsel.dk en vurdering baseret på din årsopgørelse for at afgøre, om du skal bidrage til fonden. Hvis det er tilfældet, vil du modtage en opkrævning senest i oktober, når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen er tilgængelig.

Bidragssatsen for Barsel.dk i 2023 er sat til 1.350 kr. årligt.

Barsel som selvstændig: Alt om barselsdagpenge, ansøgningsprocessen, og frister

At navigere i barselsdagpengesystemet kan være udfordrende, især når man er selvstændig. Denne guide vil udførligt forklare, hvordan du kan blive berettiget til barselsdagpenge som selvstændig, samt hvilke skridt der skal tages for at ansøge.

Opfylder du betingelserne for barselsdagpenge?

Før du kan ansøge om barselsdagpenge som selvstændig, er det afgørende at sikre, at du opfylder alle betingelser. Disse inkluderer:

 • Arbejdet mindst 18,5 timer ugentligt i minimum 6 måneder inden for de sidste 12 måneder inden barslen.
 • Aktiv erhvervsdrift i virksomheden den sidste måned op til barselsorloven.
 • En virksomhed, der genererer overskud.
 • Daglig interaktion med dit barn under barsel som selvstændig.

Opfylder du disse krav, vil du kunne få barselsdagpenge udbetalt. Den nøjagtige udbetaling af barselsdagpenge som selvstændig kalkuleres ud fra:

 • Det overskud, din virksomhed genererer.
 • Eventuelle indkomster overført til en medarbejdende ægtefælle.
 • Andre ydelser som syge- og barselsdagpenge.
 • Kompensation fra Barsel.dk, som automatisk indgår i ansøgningen om barselsdagpenge.

Maksimumsbeløbet for barselsdagpenge som selvstændig i 2023 er 4.465 kr. pr. uge før skat. Barselsdagpenge udbetales til din NemKonto den sidste torsdag i hver måned.

Hvordan ansøger man om barselsdagpenge?

For at indlede ansøgningsprocessen for barselsdagpenge som selvstændig, skal du registrere din orlov i NemRefusion ved hjælp af dit CVR-nummer.

Sådan indberetter du indkomst under barsel som selvstændig:

Efter indsendelsen behandles din ansøgning af Udbetaling Danmark inden for en periode på op til 12 hverdage.

OBS: Frister og særtilfælde ved ansøgning om barsel som selvstændig

Det er afgørende, at du sender din ansøgning senest otte uger efter barnets fødsel, eller hvis du starter barsel senere, otte uger efter din første barselsdag. Dog kan der gives dispensation i særlige tilfælde, som f.eks. driftsforstyrrelser eller hospitalsophold. Dokumentation for disse omstændigheder skal vedlægges

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om barsel som selvstændig

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail. 

Barselsdagpenge for selvstændige beregnes ud fra flere faktorer, herunder virksomhedens overskud, eventuelle overførte indkomster til en medarbejdende ægtefælle, og andre ydelser som syge- og barselsdagpenge. Hvis du har en sygedagpengeforsikring, vil du som minimum modtage to tredjedele af den højeste dagpengesats gennem hele din barselsperiode, forudsat at du opfylder de øvrige betingelser for barselsdagpenge.

For at indlede ansøgningsprocessen skal du registrere din barselsorlov i NemRefusion ved hjælp af dit CVR-nummer. Derefter skal du ansøge om barselsdagpenge via Virk.dk senest otte uger efter barnets fødsel. Du vil derefter skulle udfylde en række felter og afslutte ved at underskrive med NemID eller MitID. Udbetaling Danmark vil behandle din ansøgning inden for op til 12 hverdage.

Ja, du har mulighed for at modtage supplerende dagpenge, hvis du er nødt til at lukke din virksomhed og står uden indkomst. Du skal have drevet din virksomhed i mindst 52 uger inden for de seneste tre år og desuden opfylde enten et indtjeningskrav eller et beskæftigelseskrav. Hvis du er ledig og går på barsel, kan du få barselsdagpenge svarende til den dagpengesats, du ellers var berettiget til, forudsat at du er tilmeldt et jobcenter før eller efter din barsel.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: