Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

BankNordik

BankNordik er en bank, der blev grundlagt i 1906 på Færøerne. Siden sin etablering har den etableret sig som en solid og profitabel bank- og forsikringsgruppe i Nordatlanten. Med en rig historie, der strækker sig over mere end et århundrede, har BankNordik udvidet sin rækkevidde og serviceudbud. I dag tilbyder den finansielle tjenester til både private kunder og erhvervslivet. Udover sine bankaktiviteter i Færøerne og Grønland har BankNordik også forsikringsaktiviteter under mærket Trygd og ejendomsmæglertjenester under mærket Skyn i Færøerne.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er BankNordik?

BankNordik er en bank, der blev grundlagt i 1906 på Færøerne. Siden sin etablering har den etableret sig som en solid og profitabel bank- og forsikringsgruppe i Nordatlanten. Med en rig historie, der strækker sig over mere end et århundrede, har BankNordik udvidet sin rækkevidde og serviceudbud. I dag tilbyder den finansielle tjenester til både private kunder og erhvervslivet. 

Udover sine bankaktiviteter i Færøerne og Grønland har BankNordik også forsikringsaktiviteter under mærket Trygd og ejendomsmæglertjenester under mærket Skyn i Færøerne.

BankNordik har undergået flere transformationer siden sin grundlæggelse. Oprindeligt kendt som Føroya Banki, var den en del af Landmansbanken. Efter mange års konkurrence med Sjóvinnubankin fusionerede de to banker i 1994. I 2006, på Føroya Bankis 100-års jubilæum, blev den privatiseret og børsnoteret i København og Island. I de følgende år ekspanderede banken i Nordatlanten og moderniserede sit brand, hvorved navnet blev ændret til BankNordik.

BankNordiks forretningsstrategi har tilpasset sig tidernes skiften. I 2016 skiftede banken fokus for at blive en mere specialiseret og effektiv finansiel institution. Senest i 2021 indgik BankNordik en aftale med Spar Nord om salg af bankens danske aktiviteter. I dag prioriterer BankNordik digital kundeoplevelse, og den fortsætter med at være en betydelig aktør inden for finansiering, forsikring, investering og pension i Færøerne og Grønland.

Med sit engagement i digitalisering og automatisering stræber BankNordik efter at levere forbedrede digitale kundeoplevelser, hvor kunden er i centrum.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fokus på CSR

Kernen i forskellen mellem interne og eksterne regnskaber er, hvorvidt de offentliggøres. Typisk varierer indholdet også mellem de to. Som følge heraf kan man udføre varierende regnskabsanalyser baseret på disse to typer regnskaber.

Det eksterne regnskab er oftest kendt som årsrapporten, og det er denne rapport, der tjener som grundlag for den eksterne regnskabsanalyse. Denne analyse bør præsentere et retvisende overblik over virksomhedens økonomiske status og finansielle styrke. Eftersom årsrapporten er offentligt tilgængelig, vil den ikke nødvendigvis indeholde alle detaljer og vil ofte fokusere mere på det overordnede perspektiv end de specifikke detaljer.

Det interne regnskab, ofte benævnt som det interne årsregnskab, giver mulighed for en mere detaljeret undersøgelse af virksomhedens nøgletal. Dette gør, at man kan udføre en mere grundig regnskabsanalyse med det interne regnskab i forhold til det eksterne.

Mens det eksterne regnskab skal overholde bestemte regelsæt som fx årsregnskabsloven, er det interne regnskab mere fleksibelt i sin opbygning. Selvom dette regnskab primært er konfidentielt og kun til virksomhedens eget brug, kan eksterne parter som banker og andre stakeholdere, undertiden anmode om indsigt for at evaluere aspekter som virksomhedens kreditværdighed. 

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Indtjeningsevne – kapaciteten til at generere indtægter ud over udgifterne

Udover BankNordiks finansielle tjenester lægger banken stor vægt på at skabe langvarig værdi for alle interessenter gennem sit engagement i Corporate Social Responsibility (CSR). Banken stræber efter at drive sin forretning med fokus på sociale, etiske og ledelsesmæssige spørgsmål og bidrage til finansiel stabilitet og vækst i de regioner, hvor BankNordik er aktiv.

For BankNordik er CSR ikke kun et ansvar, men også en mulighed for at bruge bankens færdigheder, ekspertise og relationer til at gøre en positiv forskel for enkeltpersoner. Det er afgørende for banken at opbygge tillid, være åben, tilgængelig og handle med integritet. Som en betroet finansiel partner genererer BankNordik værdi for en bred vifte af interessenter, herunder kunder, leverandører, forretningspartnere, medarbejdere og aktionærer. Udover den direkte økonomiske værdi skaber banken også social værdi gennem sine produkter, skattebidrag og involvering i lokalsamfundet.

BankNordik mener, at de bedste resultater opnås, når der er en naturlig forbindelse mellem CSR-initiativer og bankens forretningsstrategi samt kernekompetencer. Derfor er bankens CSR-aktiviteter og initiativer dybt forankret i bankens vision, strategi og værdier.

BankNordiks CSR-tilgang bygger på tre søjler:

  1. Kunder: BankNordik bestræber sig på at bevare eksisterende kunder og tiltrække nye ved at være proaktiv, kompetent og fuldt engageret. Kunderne står i centrum for bankens CSR-program.
  2. Medarbejdere: BankNordik anser sine medarbejdere som sin største aktiv. Banken arbejder aktivt for at tiltrække og udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke og skabe et arbejdsmiljø, der understøtter individets behov og en sund balance mellem arbejde og fritid. Derudover organiserer banken regelmæssigt udviklingsprogrammer, sociale begivenheder og andre initiativer for at styrke virksomhedskulturen og fremme bedre forretningspræstationer.
  3. Lokalsamfund: Med over 100 års historie er BankNordik dybt forankret i sine lokale samfund, hvor den bidrager til social, kulturel og økonomisk udvikling. Banken er lige så dedikeret i dag som tidligere til at opretholde en stærk lokal tilstedeværelse i alle de regioner, hvor gruppen opererer.

Sammenfattende er BankNordik ikke blot en bank, men en institution forpligtet til at skabe en positiv forskel i samfundet. Med sin lange historie og dedikation til CSR er BankNordik en vigtig aktør i Nordatlanten.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om BankNordik

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

BankNordik er en bank grundlagt i 1906 på Færøerne. Den har siden udviklet sig til en solid og profitabel bank- og forsikringsgruppe i Nordatlanten. Banken tilbyder finansielle tjenester til private kunder og erhvervslivet i Færøerne og Grønland og har også forsikringsaktiviteter under mærket Trygd og ejendomsmæglertjenester under mærket Skyn i Færøerne.

CSR er en central del af BankNordiks mission. Banken stræber efter at skabe langvarig værdi for alle interessenter ved at fokusere på sociale, etiske og ledelsesmæssige spørgsmål. BankNordik mener, at deres CSR-initiativer yder de bedste resultater, når de er naturligt forbundet med bankens forretningsstrategi og kernekompetencer. Deres CSR-tilgang er baseret på tre søjler: kunder, medarbejdere og lokalsamfund.

I sin tidlige historie konkurrerede BankNordik, dengang kendt som Føroya Banki, med Sjóvinnubankin indtil de fusionerede i 1994. I 2006 blev banken privatiseret og børsnoteret i København og Island. I 2021 indgik BankNordik en aftale med Spar Nord om salg af bankens danske aktiviteter.

I 2021 indgik BankNordik en aftale med Spar Nord om salg af bankens danske aktiviteter. Dette skridt blev taget, da BankNordik blev betegnet som en SIFI på Færøerne, hvilket medførte højere kapitalkrav sammenlignet med tilsvarende danske finansielle institutioner, hvilket udfordrede BankNordiks konkurrenceevne i Danmark.

BankNordik har en stærk forankring i lokale samfund med en historie, der strækker sig over mere end 100 år. Banken bidrager aktivt til social, kulturel og økonomisk udvikling i de samfund, den opererer i. Med ekspansionen af bankens aktiviteter i Norden er BankNordik stadig forpligtet til at opretholde en stærk lokal tilstedeværelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: