Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

B-skat trækprocent – 2018 og fremefter

Når du har en ekstra indkomst ud over din hovedindkomst, klassificeres det som B-indkomst, hvorpå du skal afregne B-skat. B-skat procenten bestemmes af adskillige skattekomponenter, og denne procent kan ses på din forskudsopgørelse.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvem er underlagt B-skat procenten?

I arbejdslivet kan din indtjening enten blive beskattet som A-skat eller B-skat. A-skat er det, du betaler fra din hovedindkomst. Har du yderligere indtjeningskilder ud over den primære, kategoriseres det som B-indkomst, og heraf skal b skat procent betales.

For dem der driver en enkeltmandsvirksomhed, pålægges B-skat også af virksomhedens overskud, da denne type virksomhed betragtes som en personlig indkomst og ikke som en separat juridisk enhed.

Desuden er det nødvendigt at betale B-skat, hvis man arbejder selvstændigt, er freelancer med forskellige opgaver eller modtager honorarer for forskellige ydelser, da indtjening fra sådanne aktiviteter også betragtes som B-indkomst.

Sådan betaler du B-skat

B-skat adskiller sig fra A-skat ved ikke at blive trukket automatisk; det er op til dig at sørge for betalingen til Skattestyrelsen. Der findes forskellige metoder til at betale b skat procent.

For at betale B-skat kan du:

  • Anføre dit forventede virksomhedsoverskud i felt 221 på din forskudsopgørelse, hvis det er virksomhedens overskud, der skal beskattes.
  • Indtaste din B-indkomst i felt 210 på din forskudsopgørelse, hvis du har en konstant B-indkomst.

Din forskudsopgørelse er tilgængelig på Skattestyrelsens website, hvor du også har mulighed for at justere din indkomst og skat, hvis der sker ændringer.

Den specifikke type B-indkomst du har, bestemmer, hvordan du betaler din skat. Mere om dette er forklaret i det næste afsnit.

Hvad hvis du har en fast B-indkomst?

Når du har en regelmæssig B-indkomst, angiver du denne på din forskudsopgørelse i felt 210. Efter indtastningen sørger Skattestyrelsen for beskatning ved enten at øge din b skat procent eller ved at reducere dit månedlige fradrag.

Som et yderligere skridt kan du arrangere betaling af din B-skat ved at registrere betalingerne på betalingsservice via betalingsservice.dk eller gennem din personlige bank/netbank.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad hvis din B-indkomst er lille?

Hvis du har en mindre B-indkomst, er det mest praktisk at betale b skat procenten med dit Dankort eller gennem netbank. En sådan indkomst kan også betegnes som et engangsbeløb. Vær opmærksom på at runde beløbet op til nærmeste hele krone.

I sådanne situationer skal du selv udregne, hvad du skylder i B-skat baseret på din B-indkomst. Detaljer herom vil blive dækket i det efterfølgende afsnit.

Sådan udregner du B skat procenten

For at udregne, hvad du skal betale i B-skat, starter du med at fratrække AM-bidrag. Det gøres ved at trække 8% fra din B-indkomst.

Derefter finder du skattebeløbet ved at anvende din trækprocent på det resterende beløb, efter AM-bidraget er trukket fra.

Til sidst skal du lægge din B-skat og AM-bidraget på 8% sammen. Den samlede sum er det beløb, du er nødt til at betale, enten med Dankort eller gennem netbank. Det er vigtigt at huske, at både B-skat og AM-bidrag skal betales.

For at illustrere dette bedre, får du her et eksempel på, hvordan din B-skat beregnes:

I det førnævnte eksempel blev en trækprocent på 38% anvendt. Din trækprocent kan variere baseret på faktorer som din indtjening og den kommune, du er bosiddende i.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er trækprocenten på B-skat?

Trækprocenten for B-skat er identisk med trækprocenten for din A-skat, og denne information kan lokaliseres på din forskudsopgørelse.

Denne trækprocent for B-skat procent er sammensat af flere skatter, herunder kommuneskat, statsskat (både bundskat og topskat) samt kirkeskat, hvis du er medlem af den danske Folkekirke.

For at give dig en bedre forståelse, præsenterer den følgende tabel udviklingen i statsskatten fra 2018 til 2023, som udgør en del af b skat procentens trækprocent.

De præcise satser for både kommuneskat og kirkeskat varierer baseret på din bopælskommune. 

Når man regner den laveste skattesats ud, tages både kommuneskat og bundskat med i beregningen. For den højeste skattesats, også kendt som topskat, inddrages kommuneskat, bundskat og topskat.

Det er vigtigt at bemærke, at din indkomst spiller en væsentlig rolle i fastsættelsen af din trækprocent. Den trækprocent for b skat procent, som er angivet på din forskudsopgørelse, er den, der er relevant for dig.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om B-skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

B-skat refererer til skatten på din B-indkomst, hvilket er den indtægt du tjener ud over din hovedindkomst. Yderligere er du forpligtet til at betale B-skat på det overskud, du genererer fra din enkeltmandsvirksomhed, eller hvis du arbejder som freelancer eller er selvstændig erhvervsdrivende.

Trækprocenten for b skat procent er baseret på faktorer som din indkomst og den kommune, du er bosat i. Den er sammensat af diverse skatter. Din specifikke trækprocent for B-skat kan ses på din forskudsopgørelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: